Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до порядоку розробки й оформлення дипломного проекту (роботи) для студентів 6-го курсу усіх форм навчання зі спеціальностей: 7.091501 "Комп'ютерні та інтелектуальні системи і мережі" 7.091502 “Системне програмування” 7.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи”

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення................................................................................. 3

1.1. Мета і задачі проектування................................................................... 3

1.2. Тематика дипломного проектування.................................................... 3

1.3. Види дипломних проектів..................................................................... 4

1.3.1. Індивідуальні дипломні проекти........................................................ 4

1.3.2. Комплексні дипломні проекти........................................................... 4

1.4. Загальні вимоги до змісту дипломного проекту.................................. 5

1.5. Структура дипломного проекту........................................................... 5

1.5.1 Склад документів Основні вимоги до оформлення документів........ 5

1.5.2 Структура документів......................................................................... 6

2 Основні вимоги до оформлення документів............................................ 7

2.1 Загальні вказівки.................................................................................... 7

2.2 Пояснювальна записка........................................................................... 7

2.2.1 Склад пояснювальної записки............................................................ 7

2.2.2. Вимоги до оформлення пояснювальної записки ............................. 8

2.2.3 Правила оформлення пояснювальної записки................................... 9

2.3. Графічна частина проекту................................................................... 22

2.4 Технічне завдання................................................................................ 23

2.5 Опис програми..................................................................................... 25

2.6 Текст програми.................................................................................... 26

2.7 Керівництво оператора........................................................................ 26

2.8. Специфікація....................................................................................... 27

3. Порядок розробки проекту................................................................... 28

4. Державна атестація студента. Захист проекту....................................... 30

Додаток А Види програмних документів, які розроблюються на різних стадіях,

і їхні коди................................................................................................... 32

Додаток Б Приклад листа затвердження пояснювальної записки........... 33

Додаток В Приклад титульного листа пояснювальної записки............... 34

Додаток Г Приклад заповнення завдання на дипломний проект (роботу) 35

Додаток Д Приклад заповнення календарного плану виконання проекту 37

Додаток Ж Приклад анотації..................................................................... 38

Додаток К Приклад змісту пояснювальної записки................................. 39

Додаток Л Приклад списку використаних джерел................................... 40

Додаток М Зразок заповнення написів креслення.................................... 41

Додаток Н Вимоги до виконання схем ГОСТ 19.701-90 ......................... 42

Додаток П Приклад специфікації.............................................................. 51

Додаток Р Приклад титульного листа НДРС........................................................ 53Размер файла: 448 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров