Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Момот Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»

Момот Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для сту-
дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106
«Облік і аудит») / Т. В. Момот; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ,
2010. – 183 с.


Размер файла: 1.63 Мбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров