Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки для виконання курсової роботи та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)

Методичні вказівки для виконання курсової роботи та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Момот Т. В., Кадничанський М. В.
Х.: ХНАМГ, 2011. - 52 с.Размер файла: 709.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров