Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ Зелений Гай

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1.          Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура ВАТ «Зелений Гай»

1.2.          Землекористування та структура земельних угідь

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці ВАТ «Зелений Гай»

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Врожайність культур та валові збори продукції

2.4. Використання продукції

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

2.6. Економічна ефективність виробництва продукції

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2. Планування валових зборів продукції

3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

 

Народне господарство країни є сукупністю галузей, які забезпечують виробництво і постачання населенню різноманітних матеріальних засобів, необхідних для нормального життя і розвитку суспільства. Основними з цих галузей є промисловість, сільске господарство, транспорт і зв"язок, торгівля.

Сільське господарство - друга за обсягом (після промисловості) галузь матеріального виробництва. Його завданням є забезпечення зростаючих потреб населення в продуктах харчування, промисловості у сировині, інших потреб країни у сільськогосподарській продукції.

Плодоводство набуває все більшого значення для поповнення продовольчих ресурсів населення. В царськой Росії плодівництво знаходилося на дуже низькому рівні. Основна маса сілян не мали землі, тому і не займалися плодовництвом. У садах вирощували малоцінні та низькоурожайні сорта плодів. Споживання плодів було доступно тільки багатим. У наш час плодівництво стало важливою галуззю сільского господарства. Значно розширився та поліпшився асортимент плодів, підвищілася урожайність садів, зросла товарна масса плодів. Збувається мрія Мічурина - зробити плоди продуктами масового споживання.

Плодові культури вирощують для одержання цінних продуктів харчування - фруктів, ягід, винограду, горіхів та ін. Плоди, ягоди, виноград і продукти їх переробки містять цінні для організму людини цукри, білки, кислоти, вітаміни, мінеральні речовини. Деякі плоди містять багато жиру. Одній людині на рік потрібно  100 - 120 кг плодів, ягід і винограду. Крім поживності, деякі плоди та ягоди мають велике значення. Плоди та ягоди завдяки утриманню смакових та ароматичних речовин сприяє якісному перетравлюванню їжі. Плоди та ягоди, крім споживання в свіжому вигляді, є особливо для кондитерської, консервної та виноробної промисловості: їх використовують для готування джему, повидла, сухих фруктів, соків, вина, баночних консервів. Видовий склад плодових культур дуже різноманітний. До них належать: зерняткові - яблуня, груша, айва, горобина; кісточкові - слива, вишня, черешня, алича, абрикос, персик. До ягідних культур належать полуниці, малина, смородина, порічки. У промисловому плодівництві України використовується близько 40 плодових культур. Найбільш поширені з них яблуня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик, суниці, смородина, малина.

Але в останні роки ефективність виробництва плодів знизилася. Тому робота, ціль якої є визначення шляхів підвищення ефективності виробництва плодів є достатньо актуальною.

Для досягнення цілі дослідження були поставлені та вирішені такі основні завдання:

-                     вивчені теоретичні основи з теми дослідження;

-                     проаналізовані природно-економічні умови господарства;

-                     проведено фінансовий аналіз підприємства;

-                     визначено місце плодівництва в економіці господарства;

-                     проведено аналіз ефективності виробництва плодів;

-                     визначені основні напрямки підвищення ефективності виробництва плодів.

Об”єкт дослідження – ВАТ “Зелений Гай”.

Терміни дослідження – 4 роки.

Методи дослідження економіко-статистичні.


РОЗДІЛ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «Зелений Гай»

 

1.1.                                 Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

ВАТ «Зелений Гай»

 

Необхідність оцінки природноекономічних умов пояснюється тим, що земля в сільськогосподарському виробництві є основним засобом виробництва. Від результатів її використання та природних умов залежатиме виробнича діяльність підприємств. Тому необхідно систематично аналізувати природноекономічні умови. Джерелами аналізу грунтово-кліматичних умов є ґрунтовий нарис, а також дані грунтово-кліматичних довідників. Допоміжними є дані агрохімічних лабораторій і місцевих метеостанцій.

При оцінці природно-кліматичних умов використовується прийом текстового описання.

Природні умови підприємства характеризуються:

-                     кліматом, під яким розуміють багаторічний режим погоди даної місцевості, зокрема: атмосферний тиск, вологість, температура повітря, частота снігу, дощу, граду, туману та ін.;

-                     ґрунтами підприємства, які вивчаються в розрізі бригад, сівозмін;

-                     рельєфом території підприємства, який може бути рівнинний, горластий, хвилястий, що впливає на способи обробітку ґрунту, швидкість руху агрегату, а отже, й продуктивність техніки.

Вивчивши природно-кліматичні умови підприємства, приходимо до висновку, що вони є сприятливими для вирощування плодів, овочів та винограду.

Організаційно-виробнича структура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населених пунктів. Для великих підприємств більш оправданою буде 3-ступінчата організаційно-виробнича структура, а невеликих 2-ступінчата.

ВАТ „Зелений Гай” розташований на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 2км від  м. Вознесенська і в 95 км від обласного центру – м. Миколаїв.

Транспортне сполучення залізничною станцією Вознесенськ, розташоване в 3км, здійснюється по залізниці, з обласним центром – по асфальтованому шосе.

Територія ВАТ „Зелений Гай” знаходиться у центральній частині південно-західного степу України – в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного району характеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькою температурою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів. Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку - +37,6 С. Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку 25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15 квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених даних можна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілком достатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічних насаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязі року по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень – жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає в квітні – липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількість випадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважне направлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв, утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду особливо винограду.

Земельний масив товариства розташований у проймі річки Південний Буг, яка складається з трьох терас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістю мезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунти цієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватої агро-виробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. На межі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові води часто виходять на поверхню. Частина цієї тераси,  розташована ближче до третьої дерново-піщаної і п’ятої лугово-болотної. Ґрунтове покриття третьої тераси представлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої і третьої агро виробничої групи.

Джерелом зрошення являється річка Південний Буг, на березі якої побудована насосна станція, подаюча воду для зрошення.

Організаційно-виробнича структура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів. Організаційно-виробнича структура ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського району трьохступенева. В господарстві є три відділення: одне – на центральній садибі; друге – у с.Пряме; третє – на Бурських хуторах.

На центральній садибі є дитячий садочок, будинок культури, медпункт, холодильники, винзавод, автопарк, реммайстерня. На першому відділенні розташовані – молочно-товарна ферма; ферма по відгодівлі ВРХ, свині; бригади садівництва і виноградарства, багаторічних насаджень. На другому відділенні – рільничі бригади; бригади садівництва і виноградарства. На третьому – бригади садівництва і бригади ягідників.

Для оцінки розміру господарства використовують ряд показників: основний – обсяг виробництва продукції; допоміжні – площа закріплених земель, кількість працюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів’я худоби. В умовах економічного спаду на багатьох підприємствах спостерігається скорочення розмірів підприємства по обсягу валової і товарної продукції. А в результаті процесу герметизації, розукрупнення може скорочуватись і площа земельних угідь. Одночасно зменшуються енергетичні ресурси, так як тривалий час підприємство не має можливості придбати нову техніку, не будує виробничих приміщень.

Основними методами, які дають змогу оцінити розмір господарства і його вплив на результатні показники, є методи порівняння, розрахунковий, групування.

Аналіз даних таблиці 2.1 дозволяє зробити висновок, що досліджуєме господарство є одним з найбільших господарств району. Так, вартість валової продукції у ВАТ “Зелений Гай” в 2,5 рази вище середньорайонного показника господарств з колективною формою господарювання.

В два раза вище сума грошової виручки від реалізації. Середньорічна чисельність працюючих, зайнятих в сільськогосподарському виробництві у 2006 році в 3,2 рази вище середньорайоного показника. В 1,8 разів вище середньорічна сума основних виробничих засобів, а поголів”я тварин в досліджуємому господарстві перевищує середньорайоний показник у 2,2 рази. Нижче середньорічного показника лише площа сільськогосподарських угідь.

Якщо порівняти показники розміру господарства у динаміці, то спостерігається тенденція зростання розмірів по основному показнику – вартості валової продукції, яка у 2006 році в порівнянні з 2005 роком зросла на 26,5%, майже в два раза зросла сума грошової виручки. По інших показниках розміру спостерігається зниження показників. Так, чисельність працюючих знизилась на 10,8%, середньорічна сума основних виробничих засобів знизилась на 0,9%, а поголів”я худоби знизилося на 14,3%.

Спеціалізація сільськогосподарських підприємств являє собою процес суспільного поділу праці, який характеризується розвитком окремих галузей виробництва відповідно до грунтово-кліматичних і економічних умов кожного господарства.

Роздивимося структуру товарної продукції  в ВАТ „Зелений Гай”.Размер файла: 680.53 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров