Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ Зелений Гай

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1.          Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура ВАТ «Зелений Гай»

1.2.          Землекористування та структура земельних угідь

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці ВАТ «Зелений Гай»

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Врожайність культур та валові збори продукції

2.4. Використання продукції

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

2.6. Економічна ефективність виробництва продукції

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2. Планування валових зборів продукції

3.3. Планування собівартості і рентабельності продукції

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

 

Народне господарство країни є сукупністю галузей, які забезпечують виробництво і постачання населенню різноманітних матеріальних засобів, необхідних для нормального життя і розвитку суспільства. Основними з цих галузей є промисловість, сільске господарство, транспорт і зв"язок, торгівля.

Сільське господарство - друга за обсягом (після промисловості) галузь матеріального виробництва. Його завданням є забезпечення зростаючих потреб населення в продуктах харчування, промисловості у сировині, інших потреб країни у сільськогосподарській продукції.

Плодоводство набуває все більшого значення для поповнення продовольчих ресурсів населення. В царськой Росії плодівництво знаходилося на дуже низькому рівні. Основна маса сілян не мали землі, тому і не займалися плодовництвом. У садах вирощували малоцінні та низькоурожайні сорта плодів. Споживання плодів було доступно тільки багатим. У наш час плодівництво стало важливою галуззю сільского господарства. Значно розширився та поліпшився асортимент плодів, підвищілася урожайність садів, зросла товарна масса плодів. Збувається мрія Мічурина - зробити плоди продуктами масового споживання.

Плодові культури вирощують для одержання цінних продуктів харчування - фруктів, ягід, винограду, горіхів та ін. Плоди, ягоди, виноград і продукти їх переробки містять цінні для організму людини цукри, білки, кислоти, вітаміни, мінеральні речовини. Деякі плоди містять багато жиру. Одній людині на рік потрібно  100 - 120 кг плодів, ягід і винограду. Крім поживності, деякі плоди та ягоди мають велике значення. Плоди та ягоди завдяки утриманню смакових та ароматичних речовин сприяє якісному перетравлюванню їжі. Плоди та ягоди, крім споживання в свіжому вигляді, є особливо для кондитерської, консервної та виноробної промисловості: їх використовують для готування джему, повидла, сухих фруктів, соків, вина, баночних консервів. Видовий склад плодових культур дуже різноманітний. До них належать: зерняткові - яблуня, груша, айва, горобина; кісточкові - слива, вишня, черешня, алича, абрикос, персик. До ягідних культур належать полуниці, малина, смородина, порічки. У промисловому плодівництві України використовується близько 40 плодових культур. Найбільш поширені з них яблуня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик, суниці, смородина, малина.

Але в останні роки ефективність виробництва плодів знизилася. Тому робота, ціль якої є визначення шляхів підвищення ефективності виробництва плодів є достатньо актуальною.

Для досягнення цілі дослідження були поставлені та вирішені такі основні завдання:

-                     вивчені теоретичні основи з теми дослідження;

-                     проаналізовані природно-економічні умови господарства;

-                     проведено фінансовий аналіз підприємства;

-                     визначено місце плодівництва в економіці господарства;

-                     проведено аналіз ефективності виробництва плодів;

-                     визначені основні напрямки підвищення ефективності виробництва плодів.

Об”єкт дослідження – ВАТ “Зелений Гай”.

Терміни дослідження – 4 роки.

Методи дослідження економіко-статистичні.


РОЗДІЛ 1 Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «Зелений Гай»

 

1.1.                                 Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

ВАТ «Зелений Гай»

 

Необхідність оцінки природноекономічних умов пояснюється тим, що земля в сільськогосподарському виробництві є основним засобом виробництва. Від результатів її використання та природних умов залежатиме виробнича діяльність підприємств. Тому необхідно систематично аналізувати природноекономічні умови. Джерелами аналізу грунтово-кліматичних умов є ґрунтовий нарис, а також дані грунтово-кліматичних довідників. Допоміжними є дані агрохімічних лабораторій і місцевих метеостанцій.

При оцінці природно-кліматичних умов використовується прийом текстового описання.

Природні умови підприємства характеризуються:

-                     кліматом, під яким розуміють багаторічний режим погоди даної місцевості, зокрема: атмосферний тиск, вологість, температура повітря, частота снігу, дощу, граду, туману та ін.;

-                     ґрунтами підприємства, які вивчаються в розрізі бригад, сівозмін;

-                     рельєфом території підприємства, який може бути рівнинний, горластий, хвилястий, що впливає на способи обробітку ґрунту, швидкість руху агрегату, а отже, й продуктивність техніки.

Вивчивши природно-кліматичні умови підприємства, приходимо до висновку, що вони є сприятливими для вирощування плодів, овочів та винограду.

Організаційно-виробнича структура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населених пунктів. Для великих підприємств більш оправданою буде 3-ступінчата організаційно-виробнича структура, а невеликих 2-ступінчата.

ВАТ „Зелений Гай” розташований на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 2км від  м. Вознесенська і в 95 км від обласного центру – м. Миколаїв.

Транспортне сполучення залізничною станцією Вознесенськ, розташоване в 3км, здійснюється по залізниці, з обласним центром – по асфальтованому шосе.

Територія ВАТ „Зелений Гай” знаходиться у центральній частині південно-західного степу України – в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного району характеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькою температурою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів. Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку - +37,6 С. Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку 25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15 квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених даних можна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілком достатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічних насаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязі року по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень – жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає в квітні – липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількість випадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважне направлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв, утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду особливо винограду.

Земельний масив товариства розташований у проймі річки Південний Буг, яка складається з трьох терас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістю мезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунти цієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватої агро-виробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. На межі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові води часто виходять на поверхню. Частина цієї тераси,  розташована ближче до третьої дерново-піщаної і п’ятої лугово-болотної. Ґрунтове покриття третьої тераси представлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої і третьої агро виробничої групи.

Джерелом зрошення являється річка Південний Буг, на березі якої побудована насосна станція, подаюча воду для зрошення.

Організаційно-виробнича структура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів. Організаційно-виробнича структура ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського району трьохступенева. В господарстві є три відділення: одне – на центральній садибі; друге – у с.Пряме; третє – на Бурських хуторах.

На центральній садибі є дитячий садочок, будинок культури, медпункт, холодильники, винзавод, автопарк, реммайстерня. На першому відділенні розташовані – молочно-товарна ферма; ферма по відгодівлі ВРХ, свині; бригади садівництва і виноградарства, багаторічних насаджень. На другому відділенні – рільничі бригади; бригади садівництва і виноградарства. На третьому – бригади садівництва і бригади ягідників.

Для оцінки розміру господарства використовують ряд показників: основний – обсяг виробництва продукції; допоміжні – площа закріплених земель, кількість працюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів’я худоби. В умовах економічного спаду на багатьох підприємствах спостерігається скорочення розмірів підприємства по обсягу валової і товарної продукції. А в результаті процесу герметизації, розукрупнення може скорочуватись і площа земельних угідь. Одночасно зменшуються енергетичні ресурси, так як тривалий час підприємство не має можливості придбати нову техніку, не будує виробничих приміщень.

Основними методами, які дають змогу оцінити розмір господарства і його вплив на результатні показники, є методи порівняння, розрахунковий, групування.

Аналіз даних таблиці 2.1 дозволяє зробити висновок, що досліджуєме господарство є одним з найбільших господарств району. Так, вартість валової продукції у ВАТ “Зелений Гай” в 2,5 рази вище середньорайонного показника господарств з колективною формою господарювання.

В два раза вище сума грошової виручки від реалізації. Середньорічна чисельність працюючих, зайнятих в сільськогосподарському виробництві у 2006 році в 3,2 рази вище середньорайоного показника. В 1,8 разів вище середньорічна сума основних виробничих засобів, а поголів”я тварин в досліджуємому господарстві перевищує середньорайоний показник у 2,2 рази. Нижче середньорічного показника лише площа сільськогосподарських угідь.

Якщо порівняти показники розміру господарства у динаміці, то спостерігається тенденція зростання розмірів по основному показнику – вартості валової продукції, яка у 2006 році в порівнянні з 2005 роком зросла на 26,5%, майже в два раза зросла сума грошової виручки. По інших показниках розміру спостерігається зниження показників. Так, чисельність працюючих знизилась на 10,8%, середньорічна сума основних виробничих засобів знизилась на 0,9%, а поголів”я худоби знизилося на 14,3%.

Спеціалізація сільськогосподарських підприємств являє собою процес суспільного поділу праці, який характеризується розвитком окремих галузей виробництва відповідно до грунтово-кліматичних і економічних умов кожного господарства.

Роздивимося структуру товарної продукції  в ВАТ „Зелений Гай”.Размер файла: 680.53 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров