Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Технологія і організація будівництва підземного сталевого газопроводу по вулиці Фрунзе

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ВИКОНУЄТЬСЯ В ОБЄМІ

Пояснювальна записка

ВСТУП

1     Загальний розділ

1.1 Характеристика обєкту, що будується

 

2       Розрахунково-технологічний розділ

2.1 Вибір методу виконання робіт

2.2 Обґрунтування форми і габаритів траншеї

2.3 Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму

2.4 Підрахунок затрат праці

2.5 Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів

2.6 Вибір матеріалів для будівництва

2.7 Опис будівельного генерального плану

2.8 Поопераційний контроль якості

 

3       Охорона праці, техніка безпеки і протипожежний захист

3.1 Загальні положення

3.2 Техніка безпеки при виконанні ізоляційних і бітумних робіт

3.3 Техніка безпеки при роботі з машинами і механізмами

3.4  Охорона навколишнього середовища

 

4       Опис технологічної карти

4.1      Область застосування

4.2      Технологія виконання робіт по будівельному процесу

4.3      Контроль за якістю робіт

4.4      Техніка безпеки

4.5     Матеріали, обладнання, машини і механізми

4.6  Техніко-економічні показники Область застосування

 

Графічна частина

Аркуш 1. Будгенплан. План траси газопроводу в горизонталях М 1:500, 1:1000. Будівельний генеральний план М 1:500. Схема зварних стиків газопроводу. Профіль газопроводу, масштаби - горизонтальний 1:500, 1:1000, вертикальний 1:50, 1:100. Експлікація будгенплану.

Аркуш 2. Технологічна схема виконання будівельного процесу. Контроль за якістю. Матеріали, обладнання і механізми. Техніко-економічні показники.

 

Висновок

Література

Паспорт газопроводу

 

Дата видачі завдання

Дата закінчення проекту

Керівник курсового проектування                            /Сталинська Л.І./

Зміст

 

 

 

Стор.

 

Вступ …………………………………………………………………….

 

1

Загальний розділ ………………………………………………………..

 

1.1

Характеристика об’єкту що будується ………………………………..

 

2

Розрахунково-технологічний розділ ………………………………….

 

2.1

Вибір методу виконання робіт ………………………………………...

 

2.2

Обґрунтування форми і габаритів траншеї …………………………...

 

2.3

Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму ………………

 

2.4

Підрахунок затрат праці ……………………………………………….

 

2.5

Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів …………...

 

2.6

Вибір матеріалів для будівництва …………………………………….

 

2.7

Опис будівельного генерального плану ………………………………

 

2.8

Паспорт газопроводу …………………………………………………..

 

2.9

Поопераційний контроль якості ………………………………………

 

3

Охорона праці, техніка безпеки і протипожежний захист …………..

 

3.1

Загальні положення …………………………………………………….

 

3.2

Техніка безпеки при виконанні ізоляційних і бітумних робіт ………

 

3.3

Техніка безпеки при роботі з машинами і механізмами …………….

 

3.4

Охорона навколишнього середовища ………………………………...

 

4

Опис технологічної карти ……………………………………………..

 

4.1

Область використання  ………………………………………………...

 

4.2

Організація і технологія виконання робіт по будівельному процесу.

 

4.3

4.4

Контроль за якістю

Техніка безпеки

 

4.5

4.6

Матеріали, обладнання, машини і механізми

Техніко-економічні показники Область застосування

 

 

Висновок ………………………………………………………………..

 

 

Література ………………………………………………………………

 

 

 

 

 Размер файла: 471 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров