Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (9)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Життєвий шлях і стратегії особистості

У статті розкриваються особивості життєвого шляху та стратегії особистості.

Ключові слова:життєвий шлях, особистість, стратегія.

Актуальність проблеми:

Самовизначення особистості, саморозвиток, особиста еволюція є невідємними елементами життя, тож цікавим є дослідження процесів, що реалізуються при цьому в психологічному аспекті. Життєвий шлях-послідовність, що може бути розглянута з різних точок зору. Актуальним є формування комплексної картини життєвого шляху, враховуючи ці погляди.

Аналіз досліджень

Вперше поняття життєвий шлях особистості висунула Ш. Бюлер. Життєвий шлях особистості розкривався за допомогою вирішення ряду завдань: 1 ) біолого- біографічного дослідження, або вивчення об'єктивних умов життя; 2 ) вивчення історії переживань, становлення та зміни цінностей, еволюції внутрішнього світу людини; 3) аналізу продуктів діяльності, історії творчості індивіда в різних життєвих ситуаціях[4].

Біологічне і культурне дозрівання, згідно Бюлер, не збігаються один з одним. Пов'язуючи ці два процеси з особливостями протікання психічних процесів, вона виділяє дві фази перехідного віку - негативну і позитивну.

Негативна фаза починається ще в допубертатного період і характеризується занепокоєнням, тривогою, наявністю диспропорцій у фізичному і психічному розвитку, агресивністю. У дівчаток період негативності триває від 2 до 9 місяців (з 11 до 13 років) і закінчується початком менструацій, а у хлопчиків - межа вікових коливань більше, він припадає на вік 14-16 років.

Позитивна фаза настає поступово і виражається в тому, що підліток починає переживати почуття любові, прекрасного, відчуття єднання з природою, людьми, згоди із самим собою.

У пізнанні внутрішнього світу особистості Ш. Бюлер віддає перевагу біографічному методу, вивченню щоденників. Зібравши понад 1000 щоденників, вона виявила дивовижну схожість між ними, в першу чергу це  має відношення до піднятої підлітками темам, таким як почуття самотності, інтерес до себе, проблема часу, пошук ідеалу, спрага любові і ін Теорії П. Жане і Ш. Бюлер відносяться до еволюційно - генетичного підходу, в яких робиться спроба простежити зв'язок життєвого шляху особистості і вікової періодизації, співвідношення зовнішніх і внутрішніх подій життя[5].

Майже одночасно з Ш. Бюлер, П. Жане прагнув визначити життєвий шлях як еволюцію самої особистості, як послідовність вікових етапів її розвитку, етапів її біографії[1,3].

Життєвий шлях особистості глибоко розглядався С.Л. Рубінштейном. Він вважав, що поняття життєвий шлях особистості відображає сутність людської особистості, яка знаходить своє завершальне вираження в тому, що вона не тільки розвивається як всякий організм, але й має свою історію. Людина лише остільки і є особистістю, оскільки він має свою історію. У ході цієї індивідуальної історії бувають і свої "події " - вузлові моменти і поворотні етапи життєвого шляху індивіда, коли з прийняттям того чи іншого рішення на більш-менш тривалий період визначається життєвий шлях людини[6,7].

Життєвий шлях за С. Л. Рубінштейном [8] - це рух до досконалості (естетичного, соціального, психологічного). Для Б. Г. Ананьєва основним у характеристиці життя є вік людини. Вік з'єднує соціальне і біологічне в основні « кванти » - періоди життя. В життєвому шляху він виділяє пізнання, діяльність, спілкування, через які проявляється особистість, і кілька періодів життя. Життєвий шлях - життя людини як особистості, історія індивідуального розвитку[2] .

П'єр Жане (1859-1947) одним з перших спробував зобразити психічну еволюцію особистості в реальному часовому протіканні, співвіднести вікові фази і біографічні ступені життєвого шляху, зв'язати біологічне, психологічне та історичний час в єдиній системі координат еволюції особистості[3].Размер файла: 53.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров