Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Прямі податки, їх суть, види і характеристика

ЗМІСТ

 

Вступ................................................................................................................ 3

Розділ 1. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення........................ 5

1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод»............................................................................................................ 5

1.2 Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод”  14

1.3. Огляд літературних джерел по темі дослідження................................. 18

Розділ 2. Прямі податки їх суть, види та характеристика............................. 20

2.1. Податкова система та принципи її побудови....................................... 20

2.2 Прямі податки: сутність та види............................................................ 25

2.3 Податок на прибуток порядок та порядок його розрахунку................ 33

2.4 Оподаткування доходів громадян......................................................... 44

2.5 Відповідальність платників податків і зборів за порушення податкового законодавства..................................................................................................................... 47

2.6 Шляхи вдосконалення податкової політики в Україні.......................... 55

Висновки........................................................................................................ 58

Список використаної літератури................................................................... 60

Додатки.......................................................................................................... 62

 

Вступ

 

При написані курсової роботи була поставлена мета  сформувати знання з теорії оподаткування, податкової політики, механізмів оподаткування та методів податкової роботи фіксальних служб та платників податків в Україні. В своїй роботі ми намагалися розглянути існуючі недоліки законодавства з оподаткування прибутку та можливі шляхи щодо їх усунення. Але не можливо досконало розглянуті всі питання в курсовій роботі, тому що це потребує більше часу. Дана тема актуальна тому, що дуже важливо для ефективного ведення господарської діяльності знати всі принципи податкового законодавства. Не знаючі всіх моментів дуже важко, а напевно й неможливо займати певну позицію на нашому ринку. Знаючи систему оподаткування можна уникнути деяких суперечностей закону, і тим самим уникнути деяких штрафних санкцій, які можуть бути катастрофічними для підприємства.

Актуальність теми, полягає у тому, що при становлені вітчизняної податкової системи не були враховані особливості соціально-економічного і політичного розвитку України, що і створює потребу у постійному пошуку оптимальних ставок та бази оподаткування з усіх без винятку платежів.

Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні сутності та різновиду прямих податків.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

·        вивчити особливості побудови податкової системи;

·        дослідити особливості та види прямих податків;

·        розглянути шляхи вдосконалення податкової політики в Україні.

Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають в процесі нарахування та сплати прямих податків економічними суб’єктами.

Об’єктом курсової роботи є прямі податки.

Для того, щоб мати чітке уявлення як виглядає податкова система в Україні курсова робота буде побудована за чітко визначеним планом.

Структура курсової роботи виглядає так: спочатку буде розкрито питання про загальну характеристику податків в цілому. Для того, щоб логічно перейти до другого питання, доцільно буде розглянути у першому питанні, які бувають податки, якій вони несуть зміст. Далі ми будемо розглядати прямі податки та їх загальну характеристику. Використовуючи ці данні ми зможемо розглянути сутність та види прямих податків. Далі нами буде розглянуто можливі шляхи вдосконалення податкової політики в Україні.

озділ 1. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення

1.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності КП «Городницький фарфоровий завод»

 

Городницький фарфоровий завод є одним з найстаріших підприємств на Україні по випуску фарфорових виробів господарського і культурно-побутового призначення. Заснований в 1799 році в містечку Городниця Новоград-Волинського повіту, який входив в склад Коряцьких володінь,  князя Черторижського, пройшов тривалий і складний шлях свого розвитку. В 1882 році він перейшов з рук феодалів до капіталіста Зусмана,  і,  вже в 1910 році завод досягає рекордного виробітку фарфору на той час,  а також на заводі з‘явилися свої майстри.

 В 1923 році через незабезпечення сировиною, паливом завод тимчасово призупинив роботу.  За наказом М. І. Калініна,  до якого звернувся комітет працівників,  завод в 1924 році відновлює виробництво.

В період з 1940 по 1944 роки  мирна праця колективу була перервана вторгненням німецько-фашистських загарбників. А 4 січня 1944 року починається відбудовний період зруйнованого під час окупації господарства на заводі.

 В 1950 році виробництво досягло довоєнного рівня . З цього періоду починається новий етап розвитку заводу,  пов‘язаний з широким впровадженням нової техніки і технології, механізації виробництва. Так у 1952 році вперше в фарфоровій промисловості на Городницькому фарфоровому заводі була розроблена та запущена поточна лінія для глазурованих виробів,  а в 1955 році завод почав використовувати такі поточні лінії також в процесі декорування виробів,  що дозволило в декілька разів підвищити продуктивність праці. Особливо,  значні зміни в реконструкції заводу,  а саме будівництво нових  виробничих корпусів,  механізації та автоматизації відбулися в період  1960-1970 років.

В 1989-1999 роках на підприємстві спостерігається відтік робочої сили,  у зв‘язку з радіоактивним забрудненням місцевості,  також спостерігаються труднощі через недостачу  рідкого золота,  деколи і цілого ряду матеріалів.  В результаті чого випуск фарфорових виробів різко знизився.

КП “Городницький фарфоровий завод” самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свою продукцію та конкурентоспроможність, самостійно визначає чисельність і структуру робітників, вибирає форми і системи оплати праці,   розмір фонду оплати праці і фонду споживання, здійснює реалізацію своєї продукції,  самостійно встановлює ціни і обирає напрямок використання належного йому  майна та прибутку, який залишається в його розпорядженні,  проводить операції з цінними паперами і здійснює іншу діяльність передбачену статутом і не заборонену законом.

Важливо,  також відмітити,  що збут продукції відбувається на умовах взаєморозрахунків та взаємозаліків,  а також купівлі-продажу. Близько третини всього обсягу реалізації становить розрахунок за тепло- та енергоносії,  сировину і матеріали,  98 відсотків реалізації продукції становлять бартерні операції,  а інша частина продукції продається,  в основному,  по старих,  давно налагоджених каналах. Споживачами ж продукції даного підприємства,  які купують фарфорові вироби,  більше приватних підприємств і товариств з обмеженою обмеженою відповідальністю,  серед тих,  хто розраховується по бартеру-акціонерних товариств і колективних підприємств.

Загальну організаційну структуру КП “Городницький фарфоровий завод” можна представити у наступному вигляді (див. Додаток №1):

1)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров