Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Електронні гроші та форми їх застосування

Зміст

 

 

Вступ……………………………………………………………………………3

I Глава. Гроші.

1.    Гроші. Поняття та їх сущьність……….……...……………………..5

2.    Еволюція грошей………………………………………………………6

3.    Функції грошей…………………………………………………………9

II Глава. Електронні гроші

4.    Електронні гроші та їх поняття……………………………………..12

5.    Система Електронних платежів в мережі Інтернет WebMoney Transfer

5.1.        WebMoney Transfer (пояснення)……………………………...…15

5.2.        Технология….………………………………………………………16

5.3.        Безпека фінансових транзакцій……...………………………….17

6.    Розповсюдженість електронних грошей та перспективи їх розвиття………………………………………………………..…….…18

7.    Проблеми в застосуванні електронніх грошей…………………...22

Висновки……………………………………………………………………….25

Список використаної літератури……………………………..…………….27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Навіть кохання не позбавило голови стількох людей, як

роздум про природу грошей.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  У.И. Глэдсон, (1844)

Вступ.

____________________________________________________________________

Гроші - один з найбільших наших винаходів - складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. “Гроші зачаровують людей. Із-за них вони строждають, для них вони трудяться. Вони придумують найбільш майстерні способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використовувати інакше, окрім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, доки ви  не витратите або не інвестуєте їх. Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші - це приваблива, така, що повторюється, міняє маски загадка”.

Гроші, крім того, один з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є чимось набагато більшим, ніж пасивний компонент економічної системи, чим простій інструмент, сприяючий роботі економіки. К.Маркс показав, що “гроші – продукт стихійного розвитку товарних відносин, а не результат домовленості товаровиробників або якого-небудь іншого свідомого акту” . Вперше в історії науки Маркс провів аналіз форм обміну, розвитку форми вартості, що і дозволило встановити походження і необхідність грошей. Вже в простій формі вартості полягали суперечності, розвиток яких в тривалому історичному процесі розгортання обміну привів до появи грошей.

Грошова система, що правильно діє, вливає життєву силу в кругообіг прибутків і витрат, який втілює всю економіку. Добре працююча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості.

І навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості і цін в економіці, спотворити розподіл ресурсів.

Прикладом такої нестабільності може служити політика «Військового комунізму», коли комуністи пішли на свідоме нестримне накачування нічим не забезпечених грошей

у економіку, оскільки, згідно ученню К. Маркса, при комунізмі не повинно бути

грошових відносин. Що з цього вийшло зараз відомо: страшний голод, Громадянська війна, розстріли мирного населення.

 

 

 

 

 

 

3

На данний момент досягнення науково-технічного прогресу дозволяють робити покупки, не покидаючи своєї квартири (робочого місця). Стало це можливим завдяки такому досягненню в області інформаційних технологій як усесвітні комп'ютерні мережі. Зараз в нашій державі, на відміну від розвиненіших держав, дана сфера знаходиться на ранній стадії розвитку. Електронні платіжні системи дозволяють набувати бажаного товару незалежно від місцезнаходження покупця і продавця.  Багато хто вважає, що електронні гроші це пластикові карти (дебетні або кредитні), що дозволяють замість готівки розплачуватися ними в магазинах і інших установах. Проте, пластикові карти на зразок широко поширених Visa, MasterCard, Cirrus не є електронними грошима як такими. Це всього лише засіб доступу до рахунку, відкритого в банку, що емітував дану карту і що є учасником якої-небудь з названих однойменних систем.

Ще три - чотири роки тому електронні гроші вважалися у нас екзотикою, а сьогодні на дверях багатьох крупних міських магазинів, ресторанів або сервісних центрів красуються логотипи, що сповіщають, що саме тут оплату можна провести електронними грошима. Число їх володарів в столиці і ряду інших найбільших міст неухильно росте.

Не дивлячись на те, що у нас електронні гроші з'явилися недавно, у всьому світі цими грошима люди користуються вже протягом багатьох років. Оскільки це є найбільш простою і швидкою формою розрахунку, доступною практично в будь-якій країні миру.

Але, не дивлячись на це, багато з наших людей не до кінця розуміють суть використання електронних грошей. Тому я і вибрав цю тему для того, щоб розібратися по суті електронних грошей.

У своїй роботі я ставлю перед собою декілька завдань:

1.         Розглянути суть електронних грошей.

2.         Які бувають їх види.

3.         Проблеми і перспективи їх використання.

Метою даної курсової роботи є докладне розкриття поставлених перед собою завдань.

Так що ж таке електронні гроші?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

I РОЗДІЛ. ГРОШІ.

1.      Гроші. Поняття і їх суть.

У економічній літературі розглядаються в основному дві концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Перша концепція вперше викладена в роботі Арістотеля “Никромахова етика”. Вона панувала аж до кінця XVIII  в. і пояснював походження грошей як результат угоди між людьми. Так само трактують гроші і деякі сучасні економісти. Так, П. Самуэльсон розглядає гроші як штучну соціальну умовність. Дж. Гелбрейт вважає, що “закріплення грошових функцій за благородними металами і іншими предметами - продукт угоди між людьми”. Еволюційна концепція пояснює походження грошей як продукт розвитку товарного виробництва і процесу обміну. Найбільш послідовним прихильником цієї концепції був К.Маркс, який вказував, що “вартість створюється абстрактною працею, але її не можна виявити в товарі навіть за допомогою мікроскопа. Як суспільна властивість товару, вартість можна виявити тільки шляхом прирівнювання одного товару до іншого в процесі обміну, тобто як мінову вартість. Існують два полюси виразу вартості: відносна форма вартості - представляє товар А, який виражає собою вартість в товарі Б, і еквівалентна - представляє товар БА, службовим матеріалом для виразу вартості товару А” .

       Відносна форма вартості показує, що всі товари, відмінні як споживні вартості, якісно однакові як вартості, як згустки однорідної абстрактної праці. Вона також показує, що вартість будь-якого товару може бути виражена лише побічно, через споживчу вартість іншого товару.

      Еквівалентна форма вартості має особливості: споживча вартість товару, що знаходиться в еквівалентній формі вартості, стає формою прояву своєї протилежності - вартості; конкретна праця - абстрактної праці; приватна праця - суспільної праці. Існують чотири форми вартості:

         1) проста, одинична або випадкова;

         2) повна або розгорнена;

         3) загальна;

         4) грошова;

Гроші - особливий товар, що виконує роль загального еквівалента. У літературі зустрічається і визначення грошей як способу суспільного виразу економічної цінності блага. Як і всі товари, гроші володіють вартістю і споживчою    

 

 

 

 

5

вартістю. Вартість золота полягає в тому, що на його здобич витрачена велика кількість суспільно-необхідної праці. Споживча вартість золота як грошового товару роздвоюється. З одного боку, золото має звичайну споживчу вартість - використовується для технічних цілей, виготовлення предметів розкоші, зубного протезування і т.д. З іншої - золото володіє загальною споживчою вартістю,  тобто є предметом загальної потреби в процесі обміну.

    Гроші - це абсолютно ліквідний засіб обміну, тобто товар, що має найбільшу здібність до збуту. Взагалі, сущність грошей проявляється через: 

         1)  загальну безпосередню обмінюваність;

         2) самостійну мінову вартість;

         3) зовнішню речову міру праці;

Гроші - це соціальне явище. Їх випускає держава. Вона ж тримає під контролем емісію, тобто випуск грошей в обернення. У різних країнах склалися різні емісійні системи, що визначають правила випуску грошей, розміри емісії, норми і форми її забезпечення. Якби випуск грошей не був обмежений, то їх міг би друкувати кожен, і тоді ціни б підскочили, гроші знецінилися. 

Сучасне і повне визначення грошей я спробував знайти в тлумачному словнику української мови: “Гроші - металеві і паперові знаки (у докапіталістичних формаціях - особливі товари), вартості, що є мірою, при купівлі-продажу, засобом платежів і предметом накопичення”.

 

2. Еволюція грошей.

 Сучасна фінансова система, що містить готівку, чеки, розрахункові автомати і безліч складних фінансових інструментів, не виникла за один день. Але ядром цієї системи є гроші.

  Гроші - це предмет,  який служить загальноприйнятим засобом обміну або засобом платежу.

Першим видом грошей були товари, але з часом загальним засобом платежу ставали паперові гроші, а потім чекові рахунки. Всі вони володіють однією і тією ж фундаментальною властивістю - їх приймають як платіж за товари і послуги,

 бартер.  У одному з перших підручників по грошах, коли Стенлі Джевонс (Stanly Jevons) хотів проілюструвати природу бартеру, він скористався наступним прикладом.

________________________________________________________________________________

№ Ожегов С.И. і Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови. 1999г. 160 з.

 

 

 

6

“Кілька років тому мадмуазель Зелі, солістка паризького оперного театру (Theatre Lyrique at Paris). давала концерт на островах Співтовариства. У обмін на арію з “Норми” (опери Белліні - Прим. пер.) і дещо інших пісень вона повинна була отримати третю частину всієї виручки. При підрахунку з'ясувалося, що її частка склала три свині, сорок чотири індики, п'ять тисяч кокосових горіхів, а також значна кількість бананів, лимонів і апельсинів. У Парижі всі ці овочі, фрукти і поголів'я худоби могли б принести чотири тисячі франків, що є хорошою винагородою за виконання п'яти пісень. Проте на островах Співтовариства монети були рідкістю, і оскільки мадмуазель не могла сама спожити скільки-небудь значну частку виручки, вона тим часом  знайшла вихід - просто згодувала всі продукти тваринам і птахам”.

     Цей приклад описує бартер, який полягає в обміні одних товарів (благ) на інших. Бартер контрастує з грошовою економікою, в якій торгівля здійснюється через загальноприйнятий засіб обміну.

     Хоча бартер кращий, ніж нічого, його функціонування пов'язане з величезними труднощами, оскільки значний розподіл праці немислемий без впровадження великого суспільного винаходу - грошей.

     У міру економічного розвитку, люди перестають прямо обмінювати один товар на іншій. Натомість вони продають товари за гроші, а потім використовують ці гроші для покупки тих благ, які вони бажають мати. На перший погляд така процедура здається складнішою, ніж бартер, так одна операція замінюється двома. Якщо ви маєте яблука і хочете горіхи, чи не простіше обміняти перше благо на друге, а не продавати яблука за гроші і потім використовувати ці гроші для придбання горіхів?

     Насправді все навпаки: дві грошові операції (трансакції) простіше, ніж одна

бартерна операція. Наприклад, хай ви хочете купити яблука і продати горіхи. Але була б великою несподіванкою наявність людини, бажання якої в точності доповнюють ваші бажання. Ми маємо на увазі, що ця людина прагнула б купити горіхи і продати яблука. Використовуючи класичний економічний вираз, замість “подвійного збігу потреб” швидше за все матиме місце “потреба в збігу”. Так, якщо голодному кравцеві не вдасться відшукати неодягненого фермера, який має і продукти харчування, і бажання дістати пару брюк, при бартерній системі операція не відбудеться.

Товарні гроші.  Гроші як засіб обміну вперше з'явилися в людській історії у формі товарів. У різні часи самі різні предмети служили грошима: худоба, оливкове масло, пиво, вино, мідь, золото, срібло, діаманти і сигарети. Проте до дев'ятнадцятого століття товарними грошима були майже виключно тільки такі метали, як срібло і золото. Ці форми грошей мали “внутрішню цінність (вартість)”; це означає, що вони володіли цінністю самі по собі. Зважаючи на це, була відсутня необхідність гарантувати їх цінність з боку уряду, і кількість грошей в обігу регулювалося ринком через попит і пропозицію золота і срібла.                                       7

 Проте металеві гроші мають недоліки, оскільки для того, щоб викопати їх з надр землі, потрібні рідкісні ресурси; більш того, ці гроші можуть стати рідкісними або надмірними просто із-за випадкового відкриття родовищ дорогоцінних металів.

   Поява грошового регулювання з боку центральних банків привела до значно стабільнішої грошової системи. В даний час внутрішня цінність грошей - найменше важлива річ, пов'язана з ними.

  Паперові гроші.  Ера товарних грошей поступилася місцем епосі паперових грошей. Тепер суть грошей спростилася. Гроші потрібні не ради них самих, а ради речей, які можна за них купити. Ми не хочемо безпосередньо споживати гроши; швидше, ми використовуємо їх, позбавляємось від них. Навіть коли ми вважаємо за краще тримати гроші, вони цінні лише тому, що ми можемо їх пізніше витратити.

Використання паперових грошей стає широко поширеним, оскільки вони є зручним засобом обміну. Ці гроші легко транспортувати і зберігати. При ретельному гравіюванні, цінність грошей може бути захищена від підробок. Той факт, що приватні особи не можуть створювати їх, підтримує їх рідкість.

При такому обмеженні пропозиції, гроші мають цінність. Вони можуть купувати речі. Поки люди можуть платити паперовою готівкою по своїх зобов'язаннях, поки паперові гроші приймають як засіб платежу, вона (паперова готівка) виконує функцію грошей.

  Банківські гроші.  Теперішній час - епоха банківських грошей, тобто чеків, що виписуються на фонди, покладені на зберігання в банк або інший фінансовий інститут. Чеки приймаються замість готівки як платежі за багато товарів і послуг. Дійсно, якщо ми порахуємо загальну доларову цінність операцій, то ми побачимо, що дев'ять десятих трансакцій фінансуються банківськими грошима, а одна десята - готівкою.

Еволюція, що продовжується.  Сьогодні спостерігаються надзвичайно швидкі інновації, пов'язані з різними формами грошей. Наприклад, деякі фінансові інститути в даний час забезпечують зв'язок чекових рахунків з ощадними рахунками або навіть з портфелем

акцій, дозволяючи клієнтам виписувати чеки на вартість своїх акцій. Для здійснення багатьох операцій можна використовувати кредитні картки і дорожні чеки. Швидка зміна природи грошей породжує різні проблеми для центральних банків, що відповідають за вимірювання і регулювання пропозиції грошей (або, що те ж саме, грошової маси) країни.                                                                                                                                                     

3. Функції грошей.

Суть грошей як загального еквівалента виявлялася в їх функціях: міра вартості, засіб звернення, скарб, засіб платежу, світові гроші.

Гроші як міра вартості.   Розвиток функцій грошей породжується зростанням товарного господарства і його суперечностей. Тому ступінь розвитку тієї або іншої функції грошей відображає собою різні етапи еволюції самого товарного виробництва.

 

8

Перш ніж товар потрапляє в обертання, його вартість вже повинна бути зміряна. Оскільки вартість всіх товарів змінюється грошима, то перша функція грошей є функція міри вартості. Вартість різних товарів совимірна, кількісно сопоставна. Вартість товарів вимірюється золотом саме тому, що і на товари, і на золото витрачена суспільна праця.

    Для виразу вартості товару, її вимірювання немає необхідності мати на руках готівку - золото. Функцію міри вартості гроша виконують як гроші, що в думках представляються, ідеальні, встановлюючи певну ціну на товар, його власник в думках, або, кажучи словами К.Маркса, ідеально, виражає вартість цього товару в грошах - золоті. Проте таке ідеальне вимірювання вартості товару золотом можливо тільки тому, що гроші реально існують як загальний еквівалент. Вимірювання вартості товару проводиться шляхом прирівнювання його до певної кількості золота як грошового товару. Вартість товару, виражена в грошах- є ціна товару. Ціни товарів виражаються у відомій кількості грошового товару, золота. Кількість золота, його маса вимірюється його вагою. Певна вагова кількість золота береться за одиницю вимірювання його маси. Ця одиниця, що встановлюється державою як грошова одиниця, називається  масштабом цін. Масштаб цін служить для вимірювання маси золота. Всі ціни товарів виражаються в певній кількості вагових одиниць, або, інакше кажучи, в певній кількості вагових одиниць золота. У дореволюційній Росії в кінці XIX сторіччя грошовою одиницею був рубель, прирівняний до 0,7742 г чистого золота.

Гроші як засіб звернення.  Як міра вартості в грошах в думках можна виразити об'єм продукції всього господарства, капітали підприємств і багатства окремих людей. У процесі ж звернення товарів, гроші обов'язково повинні бути в наявност

Размер файла: 1.42 Мбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров