Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Споживчий комплекс

ЗМІСТ

 

Вступ. 3

1. Поняття споживчого комплексу та його складових. 5

1.1 Характеристика складових споживчого комплексу. 5

1.2 Сутність поняття АПК як складової споживчого комплексу. 8

1.3 Характеристика рослинництва. 14

1.4. Характеристика тваринництва. 16

1.5 Харчова промисловість. 19

2. Соціальний комплекс як складова споживчого комплексу. 23

2.1. Галузева структура легкої промисловості 23

2.2 Рекреаційний комплекс. 29

3. Трансформація споживчого комплексу України в сучасних умовах. 36

Висновок. 43

Список використаної літератури. 44

 

Вступ

 

У теорії розміщення продуктивних сил фактор розміщення є одним з центральних понять. Навіть можна сказати, що будь-який аналіз розміщення виробництва або населення – це, насамперед, факторний аналіз. Лише уважно вивчивши фактори розміщення, можна робити обґрунтовані висновки про його ефективність. Попри важливість поняття «фактор розміщення», однозначного трактування цього терміна нема. Саме слово «фактор» (від латинського factor – той, хто робить; виробник) означає причину, рушій якогось процесу або явища. Але стосовно розміщення продуктивних сил це не повністю розкриває зміст поняття.

У першому наближенні можна вважати факторами деякі умови, що впливають на розміщення продуктивних сил. Проте передумови розміщення також є певними умовами, одначе передумови й фактори – не одне й те саме. Якщо передумови – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва й населення хоча б на мінімально ефективному рівні, то фактори – це конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення.

Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні основних факторів розміщення споживчого комплексу України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

·        розглянути сутність такого поняття як споживчий комплекс;

·        вивчити основні складові споживчого комплексу України;

·        дослідити напрямки реформування та розвитку споживчго комплексу України.

Предметом курсової роботи є сукупність відносин, які виникають в процесі взаємодії основних складових споживчого комплексу України.

Об’єктом курсової роботи є споживчий комплекс України.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна честина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках обгрунтовується сформульовано основні результати дослідження.

 

 

 

1. Поняття споживчого комплексу та його складових

1.1 Характеристика складових споживчого комплексу

 

До галузей виробництва товарів масового споживання належить:

·        харчова промисловість.

·        легка промисловість, яка включає 20 підгалузей;

·        важка промисловість, де зосереджено виробництво радіоприймачів, телевізорів, годинників, легкових автомобілів, холодильників, мотоциклів та ін.

Продовольчий комплекс складається з наступних підкомплексів:

·        зернопродуктовий;

·        картоплепродуктовий;

·        цукровобуряковий;

·        плодо – овочеконсервний;

·        виноградно – виноробний;

·        мясний;

·        молочний;

·        олійно – жировий.

Основними факторами розміщення галузей споживчого комплексу є:

·        чисельність населення;

·        склад населення;

·        сировинна база;

·        форми організації виробництва;

·        транспорт;

·        природні умови;

·        науково – технічний прогрес.

У залежності від дії основних факторів виділяють наступні групи:

·        орієнтація на джерела сировини (цукрова, консервна, крохмале – патокова, олійна промисловість);

·        тяжіння до споживачів готової продукції (молочна, кондитерська);

·        косплексна орієнтація на сировину та споживача (мясна, борошкомельно – крупяна).

Невід’ємною складовою споживчого комплексу є харчова промисловість, її складовою є молочна промисловість. Вона складається з маслоробної, сировинної, молочно – консервної галузі, виробництва продуктів з незбираного молока. Найбідьші підприємства розташовані у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Львові.

В Україні працює 190 цукрових заводів, хоча виробництво цукру спало з 7,0 до 1,5 млн. тонн. На розміщення борошно – мельних підприємств істотно впливають наявність споживачів та сировини (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Львів).

Консервна промисловість залежить від сировини (Одеса, Сімферополь, Херсон, Ізмаїл, Черкаси, Ніжин, Камянець – Подільський).

Олійна промисловість привязана до сировини, адже для виробництва 1 тони олії затрачається 3 – 8 т. насіння олійних культур. З соняшни

Размер файла: 326.72 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров