Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2006 РІК

ЗМIСТ

    ПЕРЕДМОВА...............................................................................................    3
    СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ.............................................................    4
    УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ...........................................    4
       
    1. ОСНОВНІ  ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА  ЕКОНОМІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ........................................................................    22
       
1.1.    Геополітична характеристика.......................................................................    22
1.2.    Питома  вага Дніпропетровської області  в економіці України
у  2006р...........................................................................................................    23
1.3.    Кількість легалізованих об'єднань громадян..............................................    24
1.4.    Територія і кількість наявного населення по містах та районах...............    25
1.5.    Кількість адміністративно-територіальних одиниць 
по містах та районах......................................................................................    26
1.6.    Основні соціально-економічні показники………...……………………....    27
1.7.    Індекси основних соціально-економічних показників...............................    29
       
    2. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ.....................................................…    30
       
2.1.    Валовий регіональний продукт Дніпропетровської області......................    31
2.2.    Випуск товарів і послуг, проміжне споживання та валова додана вартість…………………………………………………………………...….    31
2.3.    Структура випуску товарів та послуг……………………………………...    31
2.4.    Випуск  товарів і послуг за  видами економічної діяльності……………    32
2.5.    Валова додана вартість за видами  економічної діяльності……………..    33
2.6.    Індекси фізичного обсягу випуску товарів і послуг за видами економічної діяльності...............…….................................……………..…    34
2.7.    Індекси  фізичного  обсягу  валової  доданої  вартості  за  видами  економічної  діяльності.................................................................................    35
       
    3. ФІНАНСИ........................................................................................    36
       
3.1.    Зведений бюджет області..............................................................................    37
3.2.    Фінансова діяльність страхових організацій..............................................    39
3.3.    Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  за видами економічної діяльності.....................................................................    40
3.4.    Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності........................................................................................................    41
3.5.    Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності........................................................................................................    42
3.6.    Баланс підприємств окремих видів економічної діяльності у 2006р........    43
3.7.    Збиткові підприємства за видами економічної діяльності........................    47
3.8.    Оборотні кошти за видами економічної діяльності....................................    49
3.9.    Структура оборотних коштів........................................................................    50
3.10.    Структура дебіторської та кредиторської заборгованості..........................    50
3.11.    Дебіторська та кредиторська заборгованість по містах та районах..........    51
       

 

    4. ЦІНИ  І  ТАРИФИ...............................................................................    53
       
4.1.    Iндекси  цін……………………….......…………………………………...…….    53
4.2.    Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції.................    54
4.3.    Приріст цін виробників промислової продукції та споживчих цін
у 2000–2006рр......................................................................................................    54
4.4.    Індекси цін на окремі групи споживчих товарів..............................................    55
4.5.    Індекси споживчих цін і тарифів на окремі види послуг.................................    56
4.6.    Індекси цін виробників промислової продукції...............................................    57
4.7.    Індекси цін виробників на окремі споживчі товари у 2002–2005рр...............    58
4.8.    Індекси цін виробників на окремі споживчі товари у 2006р...........................    59
4.9.    Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами....................................................................................................    60
       
    5. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ  ТА   ОРГАНІЗАЦІЙ  УКРАЇНИ....................................................................    61
       
5.1.    Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України (ЄДРПОУ) по містах та районах....................................    62
5.2.    Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ по  містах та районах........................    63
5.3.    Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності.................    64
5.4.    Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та видами економічної діяльності..............................................................................................................    64
5.5.    Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами
господарювання...................................................................................................    65
5.6.    Кількість створених та ліквідованих суб’єктів ЄДРПОУ по містах та районах у 2006р...................................................................................................    66
5.7.    Кількість створених та ліквідованих суб’єктів ЄДРПОУ
за організаційно-правовими формами господарювання у 2006р....................    67
       
    6. МАТЕРІАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ...............................    69
       
6.1.    Основні засоби за видами економічної діяльності.......………...…………….    70
6.2.    Основні засоби по містах та районах................................................................    71
6.3.    Введення в дію нових основних засобів по містах та районах.......................    72
6.4.    Введення в дію нових основних засобів за видами економічної діяльності.    73
6.5.    Структура операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)
у 2004–2006рр…..................................................................................................    74
6.6.    Структура операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати на одиницю реалізованої продукції за видами економічної діяльності у 2006р..........................................................................    74
       
    Використання  матеріально-технічних  і  енергетичних ресурсів...........    77
       
6.7.    Використання паливно-енергетичних ресурсів на виробничо-експлуатаційні потреби.......................................................................................    77
6.8.    Використання вторинних енергетичних ресурсів   на підприємствах та в організаціях..........................................................................................................    77

 

6.9.    Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення         нафти за окремими видами економічної діяльності у 2006р............................    78
6.10.    Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів    перероблення нафти по містах та районах у 2006р...........................................    79
6.11.    Структура споживання енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти.............................................................................................    80
6.12.    Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів
перероблення нафти за напрямками споживання у 2006р...............................    80
6.13.    Залишки і витрати основних видів матеріальних ресурсів..............................    81
6.14.    Використання вторинної сировини.....................................................................    83
6.15.    Утворення та використання вторинної сировини і відходів
виробництва...........................................................................................................    84
6.16.    Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)..................    86
6.17.    Нагромадження золи і золошлакових відходів по містах та районах.............    88
       
    7. ПРОМИСЛОВІСТЬ..............................................................................    89
       
7.1.    Основні показники розвитку промисловості.....................................................    90
7.2.    Індекси продукції за видами промислової діяльності.......................................    91
7.3.    Індекси обсягу продукції  підприємств виробництва харчових  продуктів, напоїв та тютюнових виробів..............................................................................    92
7.4.
Індекси продукції хімічної та нафтохімічної промисловості за видами діяльності...............................................................................................................    92
7.5.    Індекси продукції машинобудування за видами діяльності.............................    93
7.6.    Індекси продукції промисловості по містах та районах…...............................    94
7.7.    Структура операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати на одиницю реалізованої продукції за видами промислової діяльності у 2006р..........................................................................    95
7.8.    Реалізація продукції промисловості за видами діяльності ..............................    96
7.9.    Виробництво основних видів промислової продукції......................................    97
7.10.    Виробництво найважливіших видів харчових продуктів, напоїв
на одну особу.........................................................................................................    100
7.11.    Виробництво найважливіших видів продукції легкої промисловості на одну особу ............................................................................................................    101
       
    8. СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО,  ЛІСОВЕ  ТА  РИБНЕ  ГОСПОДАРСТВО.............................................................    102
       
8.1.    Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство  у загальному обсязі валової доданої вартості......................………...………..…    104
8.2.    Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у 2006р. ....................................................................................    104
8.3.    Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання по районах та містах у 2006р..............    105
8.4.    Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2006р. ......................................…..........….…..    106
       
    Сільське господарство...............................................................................................    107
       
8.5.    Продукція сільського господарства....................................................................    107
8.6.    Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу………............    107

 

8.7.    Індекси продукції сільського господарства за категоріями  господарств.......    108
8.8.    Індекси  продукції сільського господарства......................................................    108
8.9.    Парк тракторів, зернозбиральних комбайнів та вантажних  автомобілів  у сільськогосподарських  підприємствах..............................................................    109
8.10.    Рівень рентабельності основних видів  продукції  у  сільськогосподарських   підприємствах.......................................................................................................    109
8.11.    Структура витрат на виробництво сільськогосподарської  продукції в сільськогосподарських підприємствах...............................................................    110
8.12.    Частка господарств населення у виробництві продукції  сільського господарства..........................................................................................................    111
8.13.    Реалізація продукції сільського господарства  сільськогосподарськими  підприємствами.....................................................................................................    112
8.14.    Бартерна форма розрахунків у сільськогосподарських  підприємствах.........    112
8.15.    Структура реалізації продукції сільського господарства
у сільськогосподарських підприємствах............................................................    113
8.16.    Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства................    115
6.17.    Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства................    116
       

Рослинництво…………………...……………………………………………...    117
       
8.18.    Розподіл земельної площі  і  сільськогосподарських угідь .............................    117
8.19.    Земельна площа сільськогосподарських угідь по районах та містах...............    118
8.20.    Посівні  площі  сільськогосподарських культур...............................................    119
8.21.    Посівні площі сільськогосподарських культур по районах та містах
у 2006р...................................................................................................................    120
8.22.    Внесення мінеральних добрив під усі посіви сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах по районах..........................    121
8.23.    Внесення органічних добрив  під усі посіви  сільськогосподарських 
культур у сільськогосподарських підприємствах по районах..........................    122
8.24.
Площа, з якої зібрано урожай……………………………...…………………...    123
8.25.    Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень…………………...……....    123
8.26.    Площа  зрошуваних земель………………………..…………………………...    124
8.27.    Урожайність сільськогосподарських культур…………………………..…….    124
8.28.    Урожайність сільськогосподарських культур по районах та містах у 2006р.    125
8.29.    Валовий збір сільськогосподарських культур…………..…………………….    126
8.30.    Валовий збір основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств……………..……………………………………………………......    127
8.31.    Валовий збір зернових культур по районах та містах.......................................    128
8.32.    Валовий збір цукрових буряків (фабричних) по районах та містах................    129
8.33.    Валовий збір соняшнику по районах та містах .........…........…………………    130
8.34.    Валовий збір картоплі по районах та містах ……………………...…………..    131
8.35.    Валовий збір овочів по районах та містах ……………………………...……..    132
8.36.    Валовий збір, урожайність плодів, ягід  і  винограду…………...…...………    133
8.37.    Структура плодових культур у 2006р.................................................................    133
8.38.    Валовий  збір плодів та ягід по районах та містах............................................    134
8.39.    Колективне  та індивідуальне садівництво  і  городництво…..……………...    135
8.40.    Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції  у господар-ствах населення……………….....………………………………………………    135
8.41.    Реалізація зернових культур сільськогосподарськими  підприємствами
по районах.............................................................................................................    136

 

8.42.    Реалізація цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами
по районах.............................................................................................................    137
8.43.    Реалізація олійних культур сільськогосподарськими   підприємствами по районах..................................................................................................................     138
8.44.    Реалізація насіння соняшнику сільськогосподарськими підприємствами по районах ..................................................................................................................    139
8.45.    Реалізація картоплі сільськогосподарськими підприємствами по районах....    140
8.46.    Реалізація овочів сільськогосподарськими підприємствами по районах……    141
8.47.    Реалізація плодів та ягід сільськогосподарськими підприємствами по районах...................................................................................................................    142
       
    Тваринництво………………………………………………………………….    143
       
8.48.    Поголів’я худоби по категоріях господарств.....................................................    143
8.49.    Поголів’я великої рогатої худоби по районах та містах...................................    144
8.50.    Поголів’я  корів по районах та містах................................................................    145
8.51.    Поголів’я  свиней  по районах та містах............................................................    146
8.52.    Поголів’я овець та кіз по районах та містах......................................................    147
8.53.    Поголів’я  птиці по районах та містах.................................…………….......…    148
8.54.    Виробництво продукції тваринництва……….........…………………………...    149
8.55.    Виробництво м’яса за видами………………………………..........…………...    150
8.56.    Продуктивність худоби і птиці……………......…………………………….….    150
8.57.    Виробництво м’яса по районах та містах……...................……………………    151
8.58.    Виробництво молока по районах та містах.............................. ……………….    152
8.59.    Виробництво яєць  по районах та містах............................................................    153
8.60.    Виробництво вовни по районах та містах..................................………………    154
8.61.    Середній річний удій молока від однієї корови по районах….....…………...    155
8.62.    Середня вага голови худоби, яка продана переробним підприємствам…......    156
8.63.    Реалізація худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами по районах...................................................................................................................    156
8.64.    Реалізація молока та молочних продуктів сільськогосподарськими підприємствами по районах.................................................................................    157
8.65.    Реалізація яєць сільськогосподарськими підприємствами по районах…...…    158
8.66.    Реалізація вовни сільськогосподарськими підприємствами по районах........    159
       
    Фермерські господарства…...………………………………………………...    160
       
8.67.    Фермерські господарства………...……………………………………………..    160
8.68.    Наявність фермерських господарств  по районах.......................................…..    160
8.69.    Поголів’я худоби у фермерських  господарствах по районах……...…...........    161
8.70.    Виробництво  сільськогосподарської продукції  фермерськими господарствами…….......………………………………………………………..    161
       
    Мисливство..........................................................................................................    162
       
8.71.    Основні показники ведення мисливського господарства.................................    162
8.72.    Загальна кількість диких тварин, що мешкають в мисливських угіддях........    163
       
    Лісове господарство............................................................................................    164
    Лісовий фонд........................................................................................................    164
 

 8.73.    Основні показники ведення лісового господарства..........................................    164
 8.74.    Обсяг продукції  (робіт та  послуг)  лісового  господарства  по районах та містах.....................................................................................................................    165
 8.75.    Рубки  лісу по районах та містах.у 2006р.....................................……..............    166
8.76.    Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, інші рубки та очищення лісу від захаращеності по районах та містах…................................    167
 8.77.    Заготівля ліквідної деревини по районах та містах...........................................    168
8.78.    Лісозахисні роботи...............................................................................................    169
8.79.    Лісові пожежі........................................................................................................    169
8.80.    Лісові пожежі по районах та містах у 2006р......................................................    170
       
    Рибне господарство……………………..……………………………………..    171
       
8.81.    Вилов риби та інших водних живих ресурсів за видами водоймищ...............    171
8.82.    Вилов риби та інших водних живих ресурсів за видами..................................    171
8.83.    Вилов риби та інших водних живих ресурсів по районах та містах...............    172
       
    9. ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ...........................    173
       
9.1.    Капітальні  інвестиції……………………………………………………….......    174
9.2.    Інвестиції  в  основний  капітал………………………..………………………    174
9.3.    Індекси   інвестицій  в  основний  капітал..........................................................    175
9.4.    Інвестиції в основний  капітал за джерелами фінансування............................    175
9.5.    Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за основними напрямками та видами економічної діяльності у 2006р...................................    176
9.6.    Інвестиції  в  основний  капітал по містах та районах......................................    177
9.7.    Індекси інвестицій  в основний капітал по містах та районах.........................    178
9.8.    Інвестиції  в основний капітал  на одну особу по містах та районах..............    179
9.9.    Інвестиції  в  основний  капітал за видами економічної діяльності ...............    180
9.10.    Індекси інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності....    181
9.11.    Інвестиції в основний капітал за видами промислової діяльності..................    182
9.12.    Індекси інвестицій в основний капітал за видами промилової  діяльності....    183
9.13.    Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності у 2006р...................................................................................................................    184
9.14.    Введення в дію окремих виробничих  потужностей………......……………..    184
9.15.      Введення в дію окремих об’єктів та потужностей  сільськогосподарського 
призначення …..................................……………………………………..……    185
9.16.    Основні показники будівництва.........................................................................    186
 9.17.    Індекси обсягів виконаних будівельних  робіт  по містах та районах............    187
       
    Житлове  і  соціально-культурне  будівництво............................................    188
       
9.18.    Інвестиції в основний капітал у житлове будівництво  по містах
та районах..............................................................................................................    188
9.19.    Введення в експлуатацію житла по містах та районах у 2006р.......................    189
9.20.    Введення в експлуатацію житла  по містах та районах....................................    190
9.21.    Введення в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками  по містах та районах..................................................................................................    191
9.22.    Введення в експлуатацію загальної площі житла та  кількість  збудованих квартир...................................................................................................................    192

 

9.23.    Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних  закладів по містах та районах..............................................................................................................    192
9.24.    Введення в експлуатацію вищих навчальних закладів.....................................    193
9.25.    Введення в експлуатацію лікарняних закладів по містах та районах.............    193
9.26.    Введення в експлуатацію амбулаторно-поліклінічних закладів  по містах та районах..............................................................................................................    193
9.27.    Введення в експлуатацію об’єктів охорони здоров’я, фізкультури та  соціального забезпечення....................................................................................    193
       
    10. ТРАНСПОРТ  І  ЗВ'ЯЗОК.................................................................    194
       
    Транспорт…...…………………………………………………………………..    195
       
10.1.    Перевезення вантажів за видами транспорту………................................……    195
10.2.    Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів………..…...    195
10.3.    Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту...........................    196
10.4.    Вантажооборот за видами транспорту...............................................................    196
10.5.    Розподіл вантажообороту за видами транспорту..............................................    196
10.6.    Відправлення вантажів залізничним транспортом загального користування    197
10.7.    Перевезення вантажів річковим транспортом...................................................    197
10.8.    Переробка вантажів річковими портами............................................................    198
10.9.    Переробка вантажів річковими портами за номенклатурою у 2006р…….….    198
10.10.    Розподіл перевезення вантажів автомобільним транспортом по містах та районах..................................................................................................................    199
10.11.    Вантажооборот автомобільного транспорту по містах та районах.................    200
10.12.    Перевезення пасажирів за видами транспорту загального користування......    201
10.13.    Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні пасажирів...................    201
10.14.    Індекси обсягу перевезення пасажирів транспортом загального користування........................................................................................................    202
10.15.    Пасажирооборот транспорту загального користування...................................    202
10.16.    Розподіл пасажирообороту транспорту загального користування..................    203
       
    Шляхи сполучення……...……………………………………………………..    203
       
10.17.    Довжина шляхів сполучення……......………………………………………….    203
10.18.    Щільність шляхів сполучення.............................................................................    204
10.19.    Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів окремими видами транспорту………………………………………………………….…..………..    204
10.20.    Середня відстань перевезення одного пасажира  окремими видами транспорту…....………………………………………………………………….    204
10.21.    Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях......................................    205
       
    Рoзвиток міського пасажирського електричного транспорту...................    205
       
10.22.    Рухомий склад.......................................................................................................    205
10.23.    Маршрутна мережа………………………………………….…………………..    205
       

 

    Зв’язок...................................................................................................................    206
       
10.24.    Доходи підприємств від надання послуг зв’язку...............................................    206
10.25.    Доходи підприємств від надання послуг зв’язку населенню...........................    206
10.26.    Продукція (послуги) підприємств зв’язку загального користування..............    207
10.27.    Забезпеченість населення телефонними апаратами загального користування…………………………………………………………………….    207
10.28.    Телефонні апарати мережі загального користування.......................................    208
10.29.    Потреба в домашніх телефонних апаратах і забезпеченість
ними населення.....................................................................................................    208
10.30.    Трансляційні радіоточки звукового проводового мовлення (включаючи відомчі)...................................................................................................................    208
       
    11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ..............................    209
       
11.1.    Зовнішня торгівля товарами…............................................................................    210
11.2.    Обсяги експорту-iмпоpту товарiв по містах та районах у 2006р..................    214
11.3.    Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2006р...............................    215
11.4.    Експорт-імпорт давальницької сировини  по  країнах......................................    216
11.5.    Зовнішня торгівля послугами  по країнах..........................................................    217
11.6.    Обсяги експорту-імпорту послуг по містах та районах у 2006р......................    218
11.7.    Структура експорту-імпорту послуг у 2006р. ...................................................    219
11.8.    Прямі іноземні інвестиції   в область у 2006р. .................................................    220
11.9.    Прямі іноземні інвестиції в область по країнах................................................    221
11.10.    Прямі іноземні інвестиції за видами  економічної  діяльності у 2006р....…..    222
11.11.    Прямі інвестиції по містах та районах області у 2006р…................................    223
11.12.    Прямі інвестиції з області у 2006р......................................................................    224
11.13.    Прямі інвестиції з області по країнах.................................................................    225
11.14.    Прямі інвестиції з області в економіку інших країн за видами економічної діяльності у 2006р.................................................................................................    225
       
    12. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО....................................................................................    226
       
12.1.    Товарооборот торгівлі та ресторанного господарства......................................    226
12.2.    Оптовий товарооборот по містах та районах.....................................................    227
12.3.                   Товарна структура оптового товарообороту………………………......……....    228
12.4.    Товарна структура оптового товарообороту у 2006р........................................    232
12.5.    Кількість бірж.......................................................................................................    238
12.6.    Обсяг укладених угод на біржах.........................................................................    238
12.7.    Основні показники роздрібного товарообороту підприємств..........................    239
12.8.    Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств...............    239
12.9.    Роздрібний товарооборот підприємств по містах та районах..........................    240
12.10.    Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств 
на одну особу........................................................................................................    241
12.11.    Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у міських  поселеннях і сільській місцевості.......................................................................    241
12.12.    Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств..................................................................................    241
12.13.    Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу по містах та районах.     242

 

12.14.    Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту за товарами у торговій мережі підприємств..............................................................................    243
12.15.    Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств..........................    244
12.16.    Частка продажу споживчих товарів (які вироблені на території України) через торгову мережу підприємств.....................................................................    248
12.17.    Продаж продовольчих товарів через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств............................................................    250
12.18.    Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову  мережу та мережу ресторанного господарства підприємств..............................................    250
12.19.    Продаж алкогольних напоїв на одну особу по містах та районах...................    251
12.20.    Продаж товарів тривалого користування через роздрібну мережу підприємств...........................................................................................................    252
12.21.    Кількість підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за видами економічної діяльності.......................    252
12.22.    Кількість об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного  господарства підприємств...........................................................................................................    254
12.23.    Кількість ринків з продажу споживчих товарів.................................................    254
12.24.    Кількість об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств по містах та районах.......................................................................    255
12.25.    Торгова площа магазинів і кількість місць на об’єктах ресторанного господарства підприємств по містах та районах...............................................    257
       
    13. ПОСЛУГИ............................................................................................    259
       
13.1.    Діяльність підприємств сфери послуг по містах та районах............................    259
13.2.    Обсяги послуг, наданих населенню, по містах та районах...............................    261
13.3.    Обсяги послуг за видами економічної діяльності.............................................    262
13.4.    Обсяги реалізованих послуг населенню  за видами економічної
діяльності...............................................................................................................    263
13.5.    Структура обсягів послуг за видами економічної діяльності..........................    265
13.6.    Індекси обсягу реалізованих послуг по містах та районах...............................    267
       
    14. РОЗВИТОК  МАЛОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА............................    268
       
14.1.    Основні показники розвитку малих підприємств.............................................    269
14.2.    Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності....................    269
14.3.    Кількість малих підприємств по містах та районах..........................................    270
14.4.    Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності по містах та районах у 2006р...............................................................................    271
14.5.    Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах  реалізованої продукції (робіт, послуг) по містах та районах.................................................    272
14.6.    Основні показники малих підприємств за видами економічної  діяльності
у 2006р...................................................................................................................    273
14.7.    Кількість малих промислових підприємств за видами діяльності...................    274
14.8.    Кількість малих промислових підприє

Размер файла: 1.82 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров