Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (2)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (2)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (1)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (12)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (11)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (13)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Виправно-трудовий кодекс України

 Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указами Президії Верховної Ради Української РСР
 від 5 червня 1973 року N 1735-VIII, ВВР, 1973 р., N 25, ст. 212,
 від 23 березня 1977 року N 1850-IX, ВВР, 1977 р., N 14, ст. 130,
 від 21 липня 1978 року N 3645-IX, ВВР, 1978 р., N 31, ст. 449,
 від 15 квітня 1983 року N 5082-X, ВВР, 1983 р., N 17, ст. 346,
 від 31 жовтня 1983 року N 6030-X, ВВР, 1983 р., N 46, ст. 923,
 від 30 вересня 1985 року N 1010-XI, ВВР, 1985 р., N 42, ст. 986,
 від 27 травня 1986 року N 2278-XI, ВВР, 1986 р., N 23, ст. 458,
 від 10 лютого 1987 року N 3546-XI, ВВР, 1987 р., N 8, ст. 149,
 від 1 грудня 1987 року N 4995-XI, ВВР, 1987 р., N 50, ст. 1016,
 від 3 серпня 1988 року N 6346-XI, ВВР, 1988 р., N 33, ст. 807,
 від 19 травня 1989 року N 7544-XI, ВВР, 1989 р., N 22, ст. 237,
 від 14 травня 1990 року N 9280-XI, ВВР, 1990 р., N 22, ст. 367,
 від 28 січня 1991 року N 662-XII, ВВР, 1991 р., N 8, ст. 55,
 від 3 червня 1991 року N 1125-XII, ВВР, 1991 р., N 27, ст. 328,
Законами України
 від 6 березня 1992 року N 2175-XII, ВВР, 1992 р., N 23, ст. 337,
 від 15 грудня 1992 року N 2857-XII, ВВР, 1993 р., N 6, ст. 35,
 від 27 липня 1994 року N 137/94-ВР, ВВР, 1994 р., N 37, ст. 342,
 від 1 грудня 1994 року N 265/94-ВР, ВВР, 1994 р., N 52, ст. 456
 від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, ОВУ, 1999 р., N 2, ст. 46,
 від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, ОВУ, 2000 р., N 6, ст. 199,
від 22 лютого 2000 року N 1483-III, ОВУ, 2000 р., N 12, ст. 443,
від 11 січня 2001 року N 2214-III, ОВУ, 2001 р., N 6, ст. 218,
 від 11 липня 2001 року N 2636-III

(У тексті Кодексу слова "депутатів
трудящих" замінено словами "народних
депутатів" згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 21
липня 1978 року N 3645-ІХ)

(У назві Кодексу та його тексті
найменування "Українська РСР" замінено
найменуванням "Україна" згідно із Законом
України від 15 грудня 1992 року N 2857-XII)Розділ I
ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

(Назва розділу із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Глава 1
Виправно-трудове законодавство України

(Назва глави із змінами, внесеними згідно
 із  Законом України від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Стаття 1. Завдання виправно-трудового законодавства України

Виправно-трудове законодавство України має своїм завданням забезпечення виконання
кримінального покарання з тим, щоб воно не тільки було карою за вчинений злочин, але виправляло
та перевиховувало засуджених у дусі чесного ставлення до праці, точного виконання законів,
відвертало вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також сприяло
викорененню злочинності.

Виконання покарання не має на меті заподіянням фізичних страждань або приниження людської
гідності.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Стаття 2. Виправно-трудове законодавство України

Виправно-трудове законодавство України складається з цього Кодексу та інших законів України.

Виправно-трудове законодавство України встановлює порядок і умови відбування покарання і
застосування заходів виправно-трудового впливу до осіб, засуджених до позбавлення волі і виправних
робіт без позбавлення волі, порядок відбування покарання особами, засудженими до направлення в
дисциплінарний батальйон, виконання та відбування інших видів кримінального покарання, а також
порядок діяльності установ і органів, які виконують вироки до цих видів покарання, і участі
громадськості у виправленні і перевихованні засуджених.

(У редакції Закону України
 від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Стаття 3. Виключена.

 (згідно із Законом України
 від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Стаття 4. Підстава відбування покарання

Підставою відбування кримінального покарання і застосування до засуджених заходів виправно-
трудового впливу є тільки вирок суду, який набрав законної сили.

РОЗДІЛ II
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ І ВИПРАВНИХ РОБІТ БЕЗ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

(Назва розділу із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 06.03.92 р. N 2175-XII)

Глава 2
Загальні положення виконання покарань у вигляді позбавлення волі і
виправних робіт без позбавлення волі

(Назва глави із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 06.03.92 р. N 2175-XII)

Стаття 5. Установи та органи, які виконують вироки судів до позбавлення волі і
виправних робіт без позбавлення волі

Вироки судів до позбавлення волі і виправних робіт без позбавлення волі виконуються виправно-
трудовими установами і органами Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Виправно-трудові установи організуються і ліквідуються Державним департаментом України з питань
виконання покарань.

(У редакції Закону України
 від 15.12.92 р. N 2857-XII,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.12.98 р. N 312-XIV)

Стаття 6. Виключена.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 15.04.83 р. N 5082-X,
 від 01.12.87 р. N 4995-XI;
 виключена згідно із Законом
 України від 06.03.92 р. N 2175-XII)

Стаття 7. Основні засоби виправлення і перевиховання засуджених

Основними засобами виправлення і перевиховання засуджених є: режим відбування покарання,
суспільно корисна праця, виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання.

Засоби виправлення і перевиховання повинні застосовуватися з урахуванням характеру і ступеня
суспільної небезпечності вчиненого злочину, особи засудженого, а також поведінки засудженого і його
ставлення до праці.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Стаття 8. Правове становище осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення
волі і виправних робіт без позбавлення волі

Особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі і виправних робіт без позбавлення волі,
несуть обов'язки і користуються правами, встановленими законодавством для громадян України, з
обмеженнями, що передбачені законодавством для засуджених, а також випливають з вироку суду і
режиму, встановленого цим Кодексом для відбування покарання даного виду.

Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі і виправних робіт без позбавлення волі, визначається законодавством України, що
встановлює права та обов'язки цих осіб під час їх перебування на території України, з обмеженнями,
що передбачені законодавством для засуджених, а також випливають з вироку суду та режиму,
встановленого цим Кодексом для відбування покарання даного виду.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 15.04.83 р. N 5082-X;
 у редакції Закону України від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Стаття 9. Участь громадськості у виправленні та перевихованні засуджених

У виправленні та перевихованні засуджених, а також у здійсненні громадського контролю за
діяльністю установ і органів, які виконують вироки судів до позбавлення волі і виправних робіт без
позбавлення волі, бере участь громадськість.

Форми і порядок участі громадськості у виправленні та перевихованні засуджених встановлюються
цим Кодексом та іншими законами України.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.03.92 р. N 2175-XII)

Стаття 10. Додержання законів при виконанні покарання

Вся діяльність виправно-трудових установ та інших органів, які виконують покарання, повинна
основуватись на суворому додержанні законів. Відповідальність за забезпечення законності в їх
діяльності несуть службові особи цих установ і органів.

Особи, які відбувають покарання, зобов'язані неухильно додержувати вимог законів.

Стаття 11. Прокурорський нагляд за виконанням покарання

Нагляд за додержанням законів при виконанні вироків до позбавлення волі і виправних робіт без
позбавлення волі здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому
прокурорами. Здійснюючи вищий нагляд за додержанням законів, прокурор зобов'язаний вживати
заходів до усунення їх порушень, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і
притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Постанови і вказівки прокурора щодо додержання правил відбування покарання, встановлених
виправно-трудовим законодавством України, є обов'язковими і підлягають негайному виконанню
адміністрацією виправно-трудових установ і органів, які виконують вироки судів до виправних робіт
без позбавлення волі.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 15.04.83 р. N 5082-X;
 у редакції Закону України від 15.12.92 р. N 2857-XII)

Розділ III
ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ
ВОЛІ


Глава 3
Виправно-трудові установи


Стаття 12. Види виправно-трудових установ

Виправно-трудовими установами, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі, є: виправно-
трудові колонії, тюрми і виховно-трудові колонії.

Повнолітні особи, засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання у виправно-трудовій колонії
або в тюрмі, а неповнолітні віком до вісімнадцяти років - у виховно-трудовій колонії.

Виправно-трудові колонії є основним видом виправно-трудових установ для тримання засуджених до
позбавлення волі, які досягли повноліття.

Стаття 13. Види виправно-трудових колоній

Виправно-трудові колонії поділяються на колонії-поселення для осіб, які вчинили злочини з
необережності, колонії-поселення для осіб, які вчинили умисні злочини, колонії загального режиму,
посиленого режиму, суворого режиму, особливого режиму.

(У редакції указів Президії Верховної Ради
 Української РСР від 23.03.77 р. N 1850-IX,
від 30.09.85 р. N 1010-XI;
із змінами, внесеними згідно із Законом України
 від 11.01.2001 р. N 2214-III)

Стаття 14. Виправно-трудові колонії, в яких відбувають покарання засуджені чоловіки

Засуджені до позбавлення волі чоловіки відбувають покарання у виправно-трудових колоніях:

загального режиму - вперше засуджені за злочини, що не є тяжкими;

посиленого режиму - вперше засуджені за тяжкі злочини;

суворого режиму - засуджені за особливо небезпечні державні злочини або ті, що раніше відбували
покарання у вигляді позбавлення волі;

особливого режиму - засуджені, яким покарання у вигляді смертної кари замінено позбавленням волі
або яким довічне позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку
помилування або амністії.

У виправно-трудових колоніях загального і посиленого режиму можуть відбувати покарання також
засуджені, переведені з виховно-трудових колоній в порядку, встановленому статтею 26 цього
Кодексу, а у виправно-трудових колоніях суворого режиму - засуджені, переведені з колоній
особливого режиму в порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

У виправно-трудових колоніях загального режиму можуть відбувати покарання також засуджені,
переведені з колоній-поселень для осіб, що вчинили злочини з необережності, і з колоній-поселень
для осіб, що вчинили умисні злочини в порядку, встановленому статтею 47 цього Кодексу.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 05.06.73 р. N 1735-VIII,
 від 21.07.78 р. N 3645-IX,
 від 30.09.85 р. N 1010-XI;
 законами України від 22.02.2000 р. N 1483-III,
 від 11.07.2001 р. N 2636-III)

Стаття 15. Виправно-трудові колонії, в яких відбувають покарання засуджені жінки

Засуджені до позбавлення волі жінки відбувають покарання у виправно-трудових колоніях загального і
суворого режиму. В колоніях суворого режиму відбувають покарання жінки, засуджені за особливо
небезпечні державні злочини, і жінки, яким покарання у вигляді смертної кари замінено позбавленням
волі або яким довічне позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку
помилування або амністії.

У виправно-трудових колоніях загального режиму можуть відбувати покарання засуджені особи
жіночої статі, переведені з виховно-трудових колоній загального режиму в порядку, встановленому
статтею 26 цього Кодексу, а також засуджені жінки, переведені з колоній-поселень для осіб, що
вчинили злочини з необережності, і з колоній-поселень для осіб, що вчинили умисні злочини в
порядку, встановленому статтею 47 цього Кодексу.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 21.07.78 р. N 3645-IX,
 від 30.09.85 р. N 1010-XI;
 законами України від 22.02.2000 р. N 1483-III,
 від 11.07.2001 р. N 2636-III)

Стаття 16. Виправно-трудові колонії-поселення

У виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, які вчинили злочини з необережності, відбувають
покарання засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності.

У виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, які вчинили умисні злочини, відбувають покарання
засуджені вперше до позбавлення волі, а також особи, переведені в ці колонії в порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з колоній загального, посиленого і суворого режиму

(У редакції указів Президії Верховної Ради
 Української РСР від 23.03.77 р. N 1850-IX,
 від 30.09.85 р. N 1010-XI;
із змінами і доповненнями, внесеними згідно із
 законами України від 11.01.2001 р. N 2214-III,
 від 11.07.2001 р. N 2636-III)

Стаття 17. Тюрми

У тюрмах відбувають покарання:

засуджені до довічного позбавлення волі;

засуджені до позбавлення волі у вигляді ув'язнення в тюрмі особи, які по досягненні
вісімнадцятирічного віку вчинили особливо небезпечні державні злочини, особи, які по досягненні
вісімнадцятирічного віку вчинили інші тяжкі злочини і засуджені за них до позбавлення волі на строк
більше п'яти років;

особи, переведені з виправно-трудових колоній за підставами, передбаченими статтею 47 цього
Кодексу.

У тюрмах також відбувають покарання особи, залишені в тюрмі в порядку, встановленому статтею 24
цього Кодексу, для роботи по господарському обслуговуванню.

Допускається тимчасове тримання в тюрмі осіб, засуджених до позбавлення волі у виправно-трудовій
чи виховно-трудовій колонії, але залишених в тюрмі або переведених до неї відповідно до статей 23 і
25 цього Кодексу.

Крім того, в тюрмах допускається тимчасове (не більше десяти діб) тримання осіб, які переводяться з
одного місця позбавлення волі в інше, а також засуджених до заслання, які направляються до місця
відбування покарання під конвоєм.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 05.06.73 р. N 1735-VIII;
 законами України від 22.02.2000 р. N 1483-III,
 від 11.07.2001 р. N 2636-III)

Стаття 18. Виховно-трудові колонії

Виховно-трудові колонії поділяються на колонії загального режиму і посиленого режиму.

У виховно-трудових колоніях загального режиму відбувають покарання неповнолітні чоловічої статі,
вперше засуджені до позбавлення волі, причому засуджених за злочини, що не є тяжкими, тримають
окремо від засуджених за тяжкі злочини, а також всі засуджені неповнолітні жіночої статі.

У виховно-трудових колоніях посиленого режиму відбувають покарання неповнолітні чоловічої статі,
які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі, а також переведені з виховно-трудових
колоній загального режиму за злісне порушення вимог режиму (стаття 47 цього Кодексу).

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 05.06.73 р. N 1735-VIII,
 від 30.09.85 р. N 1010-XI;
 Законом України від 11.07.2001 р. N 2636-III)

Глава 4
Направлення і розміщення засуджених до позбавлення волі


Стаття 19. Визначення засудженому виду виправно-трудової установи

Вид виправно-трудової установи з відповідним режимом, в якій засуджені відбувають покарання,
визначається Державним департаментом України з питань виконання покарань.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.07.2001 р. N 2636-III)

Стаття 20. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання

Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються до виправно-трудових установ для відбування
покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня
звернення його до виконання.

Порядок направлення засуджених до виправно-трудових установ визначається Державним
департаментом України з питань виконання покарань.


Размер файла: 177.46 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров