Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Кодекс про шлюб та сім'ю України

Із змінами і доповненнями, внесеними Указами
Президії Верховної Ради Української РСР
 від 14 травня 1971 року N 3625-VII, ВВР, 1971 р., N 20, ст. 141,
 від 11 травня 1973 року N 1677-VIII, ВВР, 1973 р., N 21, ст. 181,
 від 1 вересня 1980 року N 783-X, ВВР, 1980 р., N 38, ст.754,
 від 30 січня 1984 року N 6486-X, ВВР, 1984 р., N 7, ст. 146,
 від 27 лютого 1985 року N 8474-X, ВВР, 1985 р., N 11, ст. 205,
 від 1 березня 1985 року N 8520-X, ВВР, 1985 р., N 11, ст. 206,
 від 10 лютого 1987 року N 3546-XI, ВВР, 1987 р., N 8, ст. 149,
 від 21 серпня 1987 року N 4452-XI, ВВР, 1987 р., N 35, ст. 674,
 від 28 січня 1991 року N 660-XII, ВВР, 1991 р., N 9, ст. 89,
Указом Президії Верховної Ради України
 від 14 листопада 1991 року N 1813-XII, ВВР, 1992 р., N 4, ст. 25,
Законами України
 від 23 червня 1992 року N 2488-XII, ВВР, 1992 р., N 36, ст. 528,
 від 30 січня 1996 року N 11/96-ВР, ВВР, 1996 р., N 7, ст. 26,
 від 11 січня 2000 року N 1366-XIV, ОВУ, 2000 р., N 6, ст. 198,
 від 19 жовтня 2000 року N 2056-III, ОВУ, 2000 р., N 46, ст. 1975

(З 1 січня 2003 року цей Кодекс втрачає
чинність (крім розділу V "Акти
громадянського стану", який зберігає свою
чинність у частині, що не суперечить цьому
Кодексу, до прийняття спеціального закону)
згідно із Сімейним кодексом України від 10
січня 2002 року N 2947-III)


(У назві і тексті Кодексу посилання
"Української РСР", "Української Радянської
Соціалістичної Республіки", "в Українській
РСР", "УРСР" замінено відповідно на
посилання "України", "в Україні" згідно із
Законом України від 23 червня 1992 року N
2488-XII)

(У тексті Кодексу слова "органи запису
актів громадянського стану", "відділи
запису актів громадянського стану",
"консульські установи України" у всіх
відмінках замінено відповідно словами
"органи реєстрації актів громадянського
стану", "відділи реєстрації актів
громадянського стану", "консульські
установи та дипломатичні представництва
України" у відповідних відмінках, згідно із
Законом України від 11 січня 2000 року N
1366-XIV)


Преамбула виключена
(згідно із Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Завдання Кодексу про шлюб та сім'ю України

Завданнями Кодексу про шлюб та сім'ю України є:

дальше зміцнення сім'ї;

побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від
матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби та поважання всіх членів сім'ї;

виховання дітей сім'єю з обов'язковим піклуванням батьків про їх здоров'я, фізичний, духовний,
моральний розвиток, навчання і підготовку до праці;

всемірна охорона інтересів матері і дітей;

виховання почуття відповідальності перед сім'єю.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 2. Відносини, які регулюються Кодексом про шлюб та сім'ю України

Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті і майнові відносини, які
виникають в сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї, відносини, які
виникають у зв'язку з усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям дітей на виховання, порядок і
умови припинення шлюбу, порядок реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 3. Рівноправність жінки і чоловіка в сімейних відносинах

Відповідно до закріпленої Конституцією України рівності прав жінки і чоловіка в Україні вони мають у
сімейних відносинах рівні особисті і майнові права.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X;
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 4. Рівноправність громадян у сімейних відносинах

Усі громадяни мають рівні права у сімейних відносинах.

Не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих
переваг при одруженні і в сімейних відносинах залежно від походження, соціального і майнового
стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру
занять, місця проживання та інших обставин.

(У редакції Указу Президії Верховної Ради
 Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X)

Стаття 5. Захист сім'ї державою. Охорона і заохочення материнства

Відповідно до Конституції України сім'я перебуває під захистом держави.

Держава виявляє піклування про сім'ю шляхом створення і розвитку широкої мережі родильних
будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих закладів, організації і вдосконалення
служби побуту та громадського харчування, виплати допомоги в разі народження дитини, надання
допомоги і пільг одиноким матерям і багатодітним сім'ям, а також інших видів допомоги сім'ї.

Материнство в Україні оточене всенародною пошаною і повагою, охороняється і заохочується
державою. Охорона інтересів матері і дитини забезпечується спеціальними заходами по охороні праці
і здоров'я жінок, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи
надання жінкам відпусток по вагітності і родах із збереженням утримання та інших пільг вагітним
жінкам і матерям.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X;
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 6. Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин державою

Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин в Україні здійснюється тільки державою.

Визнається тільки шлюб, укладений у державних органах реєстрації актів громадянського
стану. Релігійний обряд шлюбу, так само, як і інші релігійні обряди, не має правового значення і є
особистою справою громадян.

Це правило не стосується вчинених до утворення або відновлення державних органів реєстрації актів
громадянського стану релігійних обрядів і одержаних на їх посвідчення документів про народження,
укладення шлюбу, розірвання шлюбу і смерть.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 61. Здійснення прав і виконання обов'язків, що виникають із шлюбних та
сімейних відносин

Права, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, охороняються законом, за винятком тих
випадків, коли ці права здійснюються в суперечності з їх призначенням.

Використання членами сім'ї своїх прав не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства і держави,
правам інших громадян.

При здійсненні прав і виконанні обов'язків громадяни повинні додержувати законів, поважати
загальнолюдські принципи, всемірно сприяти зміцненню сім'ї.

(Доповнено статтею 61 згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 28.01.91 р. N 660-XII)

Стаття 62. Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин

Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється судом, органами опіки і
піклування та органами реєстрації актів громадянського стану.

Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин, здійснюється також товариськими
судами, трудовими колективами, профспілковими та іншими громадськими організаціями у випадках і
в порядку, встановлюваних законодавством.

(Доповнено статтею 62 згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 28.01.91 р. N 660-XII)

Глава 2
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ


Стаття 7. Законодавство про шлюб та сім'ю

Законодавство про шлюб та сім'ю складається з цього Кодексу та інших законодавчих актів України,
що приймаються відповідно до нього.

(У редакції Закону України
 від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 8. Виключена.

(згідно із Законом України
 від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Глава 3
ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ


Стаття 9. Позовна давність на вимоги, що випливають із шлюбних та сімейних
відносин

На вимоги, що випливають із шлюбних та сімейних відносин, позовна давність не поширюється, за
винятком випадків, коли строк для захисту порушеного права встановлено законодавством України.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X;
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 10. Застосування позовної давності

У випадках, передбачених статтею 9 цього Кодексу, позовна давність застосовується судом
відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не встановлено законом.

(У редакції Указу Президії Верховної
 Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X)

Стаття 11. Початок перебігу строку позовної давності

У тих випадках, коли для окремих вимог встановлено строк позовної давності, він обчислюється, якщо
інше не встановлено законом, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення
свого права.

(У редакції Указу Президії Верховної
 Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X)

Розділ II
ШЛЮБ


Глава 4
ПОРЯДОК І УМОВИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ


Стаття 12. Укладення шлюбу

Шлюб укладається в державних органах реєстрації актів громадянського стану.

Укладення шлюбу провадиться урочисто. Органи реєстрації актів громадянського стану забезпечують
урочисту обстановку реєстрації шлюбу при згоді на це осіб, які одружуються.

Стаття 13. Значення реєстрації шлюбу

Реєстрація шлюбу встановлюється як в інтересах державних і громадських, так і з метою охорони
особистих і майнових прав та інтересів подружжя і дітей.

Права і обов'язки подружжя породжує лише шлюб, укладений у державних органах реєстрації актів
громадянського стану.

Час виникнення прав і обов'язків подружжя визначається моментом реєстрації шлюбу в органах
реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 14. Порядок укладення шлюбу

Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку після подачі бажаючими одружитися
заяви в державний орган реєстрації актів громадянського стану.

В окремих випадках на прохання осіб, які одружуються, цей строк, при наявності до того причин, що
заслуговують на увагу, може бути скорочений органом реєстрації актів громадянського стану.

 (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X;
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 15. Умови укладення шлюбу

Для укладення шлюбу необхідна взаємна згода осіб, які одружуються, і досягнення ними шлюбного
віку.

Стаття 16. Шлюбний вік

Шлюбний вік встановлюється у 18 років для чоловіків і в 17 років для жінок.

Державна адміністрація районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі комітети міських і
районних у містах Рад можуть у виняткових випадках знижувати шлюбний вік.

(Із змінами, внесеними згідно з указами  Президії
 Верховної Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X,
 від 14.11.91 р. N 1813-XII;
Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 17. Перешкоди до укладення шлюбу

Не допускається укладення шлюбу:

між особами, з яких хоча б одна перебуває вже в іншому шлюбі;

між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії, між повнорідними і неповнорідними братами й
сестрами, а також між усиновителями і усиновленими;

між особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною внаслідок душевної хвороби або
недоумства.

Стаття 18. Взаємна обізнаність осіб, які одружуються, про стан здоров'я

Особи, які одружуються, мають бути взаємно обізнані про стан здоров'я один одного.

Глава 5
ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ


Стаття 19. Право вибору подружжям прізвища

При укладенні шлюбу подружжя за своїм бажанням обирає прізвище одного з подружжя як їх спільне
прізвище, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або може приєднати до свого
прізвища прізвище другого з подружжя.

З'єднання прізвищ не допускається, якщо дошлюбне прізвище хоча б одного з подружжя є подвійним.

Стаття 20. Право подружжя спільно вирішувати питання життя сім'ї

Кожен з подружжя користується в сім'ї рівними правами і несе рівні обов'язки.

Питання виховання дітей та інші питання життя сім'ї вирішуються подружжям спільно.

Стаття 21. Право кожного з подружжя на вибір занять, професії і місця проживання

Кожен з подружжя вільний у виборі занять, професії і місця проживання.

Глава 6
МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ


Стаття 22. Спільна сумісна власність подружжя

Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною сумісною власністю. Кожен з подружжя має
рівні права володіння, користування і розпорядження цим майном.

Подружжя користується рівними правами на майно і в тому разі, якщо один з них був зайнятий
веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми або з інших поважних причин не мав
самостійного заробітку.

Стаття 23. Укладення подружжям угод щодо спільного майна

Майном, нажитим за час шлюбу, подружжя розпоряджається за спільною згодою.

При укладенні угод одним з подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Для
укладення угод по відчуженню спільного майна подружжя, що потребують обов'язкового
нотаріального засвідчення, згода другого з подружжя повинна бути висловлена у письмовій формі.

Стаття 24. Роздільне майно подружжя

Майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ним під час шлюбу в дар
або в порядку успадкування, є власністю кожного з них.

Роздільним майном кожного з подружжя є також речі індивідуального користування (одяг, взуття
тощо), хоча б вони і були придбані під час шлюбу за рахунок спільних коштів подружжя, за винятком
коштовностей та предметів розкоші.

Кожний з подружжя самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому роздільним
майном.

Стаття 25. Виникнення спільної сумісної власності подружжя на роздільне майно, що
їм належало

Якщо майно, яке було власністю одного з подружжя, за час шлюбу істотно збільшилося у своїй
цінності внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя або їх обох, воно може бути
визнане судом спільною сумісною власністю подружжя.

Стаття 26. Речі професійних занять подружжя

Речі професійних занять кожного з подружжя (музичні інструменти, лікарське обладнання тощо),
придбані за час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя.

У разі поділу спільного сумісного майна суд може присудити ці речі одному з подружжя, в користуванні
якого вони були, з покладенням на нього обов'язку компенсувати другому з подружжя його частку
грішми.

Стаття 27. Право подружжя укладати між собою дозволені законом угоди

Подружжя може укладати між собою всі дозволені законом майнові угоди. Проте угоди між ними,
спрямовані на обмеження майнових прав жінки, чоловіка або дітей, недійсні і не обов'язкові ні для
подружжя, ні для третіх осіб.

Стаття 271. Право подружжя на укладення шлюбного контракту

Особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укладати угоду щодо вирішення питань
життя сім'ї (шлюбний контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя.

Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становище будь-кого з подружжя порівняно з
законодавством України.

Порядок укладення шлюбного контракту визначається Кабінетом Міністрів України.

(Доповнено статтею 271 згідно із
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 28. Розмір часток кожного з подружжя при поділі спільного майна

В разі поділу майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, їх частки визнаються рівними. В
окремих випадках суд може відступити від начала рівності часток подружжя, враховуючи інтереси
неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу.

Суд може визнати майно, нажите кожним із подружжя під час їх роздільного проживання при
фактичному припиненні шлюбу, власністю кожного з них.

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 28.01.91 р. N 660-XII)

Стаття 29. Поділ спільного майна подружжя

Якщо між подружжям не досягнуто згоди про спосіб поділу спільного майна, то за позовом подружжя
або одного з них суд може постановити рішення: про поділ майна в натурі, якщо це можливо без
шкоди для його господарського призначення; про розподіл речей між подружжям з урахуванням їх
вартості та частки кожного з подружжя в спільному майні; про присудження майна в натурі одному з
подружжя, з покладенням на нього обов'язку компенсувати другому з подружжя його частку грішми.
При цьому суд також бере до уваги інтереси неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що
заслуговують на увагу.

Поділ спільного майна подружжя може бути проведений як під час перебування в шлюбі, так і після
розірвання шлюбу.

Для вимоги про поділ майна, яке є спільною сумісною власністю розведеного подружжя,
встановлюється трирічний строк позовної давності.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 01.09.80 р. N 783-X)

Стаття 30. Виключена.

(згідно із Законом України
 від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 31. Звернення стягнення на майно подружжя

За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути звернено лише на його роздільне майно і
на частку в спільній сумісній власності подружжя, яка належала б йому при поділі цього майна.

Стягнення може бути звернено на все майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, коли
рішенням суду встановлено, що зобов'язання одного з подружжя було видано в інтересах усієї сім'ї і
одержане за зобов'язанням використано на її потреби.

При відшкодуванні шкоди, заподіяної злочином одного з подружжя, стягнення може бути звернено на
майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, коли вироком суду в кримінальній справі
встановлено, що це майно було придбано на кошти, здобуті злочинним шляхом.

Правила статей 22, 24, 25, 26 застосовуються у тому разі, якщо шлюбним контрактом не встановлено
інші положення.

(Із доповненнями, внесеними згідно із
 Законом України від 23.06.92 р. N 2488-XII)

Стаття 32. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню

Подружжя повинно матеріально підтримувати одне одного. В разі відмови в такій підтримці той з
подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, а також дружина в період
вагітності і протягом трьох років після народження дитини (у разі

Размер файла: 121.76 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров