Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Задачи с решениями Инвестирование

Задачи по инвестированию ЗАДАЧА 1Інвестор поклав в банк 500 грн. під 15% річних. Визначити величину суми вкладу через 4 роки, якщо проценти нараховуються а) щомісяцяб) щокварталуВизначити який з варіантів нарахування відсотків є більш доцільним для інвестора.  Расчеты проводим по схаме сложных процентов,т.к. эта схема наращивания более выгодна для вложения денег на срок более 1 года Посколько по уловию начисление процентов осуществлятся несколько раз в год (в первом случае ежемесячно, т.е. 12 раз, а во втором ежеквартально т.е. 4 раза), формула для расчета будущей стоимости денег имеет вид:                                         де      — майбутня вартість грошей (очікуваний інвестором доход); — сума грошових коштів, що інвестовані; — ставка відсотку (коефіцієнт); — період інвестування (роки); — кількість разів нарахування процентів за рік. Тогда будущая стоимость при ежемесячных начисленнях составит:  А будущая стоимость при ежеквартальных начисленнях составит:  Как видно из полученных результатов, немного более выгодным для інвестора будет вариант вложения денег с ежемесячным начислением процентов  
ЗАДАЧА 2 Підприємство планує до впровадження інвестиційний проект вартістю 30 млн. грн.., який розраховано на 3 роки, ставка дисконту становить 15%.. За проектом передбачаються наступні грошові надходження: 1-ий рік — 10 млн.грн., 2-ий рік — 16 млн.грн., 3-ій рік — 15 млн.грн. Вартість альтернативного проекту 50 млн.грн., термін його реалізації 4 роки, дисконтна ставка 21%. Прогнозні грошові надходження наступні: 1-ий рік —25 млн.грн., 2-ий рік — 29 млн.грн., 3-ій рік — 45 млн.грн., 4-ий рік — 60млн.грн.Визначити який з проектів є більш доцільним.  1) Для оценки доцільності вроваджуемого проекта воспользуемся показателем чистого приведенного дохода, который характеризує доход що отримав інвестор після реалізації проекту, який визначається як різниця між реальними грошовими надходженнями та витратами. Для розрахунку використовується формула:де     — прогнозовані доходи за роками— дисконтна ставка— величина вихідних інвестицій — термін реалізації проекту Тогда чистый приведенный доход проекта составит:  А чистый приведенный доход альтернативного проекта составит:  Поскольку и NPV и  оба эти проекта являються прибыльными 2) Найдем індекс рентабельности инвестиций кот. характеризує рівень доходності інвестицій, він показує який доход приносить кожна інвестована грошова одиниця, його розраховують за формулою                       Тогда идекс рентабельности инвестиций проекта составит:  Тогда идекс рентабельности инвестиций альтернативного проекта составит: Поскольку и PI и  оба эти проекта являються прибыльными 3) Найдем период окупаемости инвестиций, кот. характеризує тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозні надходження грошових коштів перевищать недисконтовану суму інвестицій, тобто це число років, необхідних для відшкодування інвестицій. Для його розрахунку використовують формулу                                   ) де  — середньорічна сума грошового потоку, що визначається за формулою                                            Тогда период окупаемости инвестиций проекта будет:года а период окупаемости инвестиций альтернативного проекта будет:года Как видно из полученных даннях по всем показателям более выгодным является альтернативный проект 

Размер файла: 78.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров