Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (5)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (5)
(Рефераты)

Каталог бесплатных ресурсов

Ценовой маркетинг

ВАРIАНТ 8

1        ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ СТУПІНЬ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ

 

         Важливою складовою частиною маркетингу є формування цінової політики стосовно товарів, що просуваються на ринок, і послугам.

Кожний підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар. Є два підходи до ринкового ціноутворення: установлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, нтересів сторін, що забезпечують узгодження. Друга характерна тим, що всі покупці набувають товару за однаковою ціною. Впровадження єдиних цін для всіх споживачів пов'язане зазвичай з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю і крупними витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт серійного виробництва. Ціна була і залишається важливим критерієм ухвалення споживчих рішень.  Для держав з невисоким рівнем життя, для бідних верств населення, а також стосовно товарів масового попиту це характерно. Але за останній час отримали широкий розвиток інші, нецінові чинники конкуренції. Проте, ціна зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики. робить дуже великий вплив на ринкове положення і прибуток підприємства. В той же час, цінова політика багатьох фірм, особливо в Росії, нередко виявляється недостатньо кваліфікованою. Найчастіше зустрічаються наступні помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабо пристосовані до зміни ринковій ситуації; ціна використовується без зв'язку з іншими елементами маркетингу; ціни недостатньо структуруються по різних варіантах товару і сегментах ринку. Дані недоліки викликані багато в чому спадщиною планової економіки, коли ціни визначалися директивно або лише на основі витрат, недостаточностью знань російських керівників в області маркетингу. Тому дуже важливим представляється використання розроблених маркетингових підходів.             

          Ціна, призначена продавцем, так або інакше відіб'ється на рівні попиту на товар. Цей взаємозв'язок пояснюється двома економічними принципами (законом попиту і ціновою еластичністю попиту) і сегментацією ринку. Закон попиту свідчить, що чим вище ціна, тим менше число тих, хто погодиться купити даний товар, тобто менше рівень попиту (при даному рівні доходів); і навпаки, чим нижче ціна, тим більше буде число покупців і кількість товару, що набуває. Таким чином, попит і ціна знаходяться в назад пропорційній залежності. Проте при підвищенні цін на престижні товари  часто спостерігається збільшення попиту, оскільки споживачі можуть порахувати вищу ціну показником вищої якості. При дуже високій ціні попит на престижні товари зменшується. Більшість фірм прагнуть проводити виміри змін попиту. Залежно від типа ринку застосовуються різні підходи до вимірів. В умовах чистої монополії попит на товар обгрунтований тією ціною, яку фірма за нього запрошує.  Проте в умовах конкуренції крива попиту на товар фірми мінятиметься залежно від реакції конкурентів на встановлені ціни. Під впливом цін відбувається зміна величини попиту,  а під впливом нецінових чинників змінюється сам попит. Зміна попиту може залежати від положення економіки,  зміні моди на товар,  проведенні рекламної компанії багатьох інших чинників. Таким чином, при підвищенні рівня попиту при колишній ціні продавець може продати більшу кількість товару, а при зменшенні - менше. Цінова еластичність попиту визначає чутливість покупців до змін в цінах з точки зору об'єму товарів, яких вони набувають.

Размер файла: 173.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров