Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

     Згідно з законом України “Про власність” в Україні існують три типи власності – приватна, колективна та державна. В межах цих типів власності підприємництво може набувати різноманітних форм залежно від того, чи діє підприємець самостійно, особисто або в партнерстві з іншими підприємцями, користується лише своїм майном або водночас і майном інших осіб, використовує тільки свою працю або залучає найманих працівників.

     Найпростіша форма підприємництва – це провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, за умови державної реєстрації як громадянина – підприємця. Кожен громадянин може, наприклад шити одяг, взуття, вирощувати овочі на своєму городі тощо та продавати тим, хто бажає купити. Зараз в Україні зареєстровано у встановленому порядку майже 1,5 млн. фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

     Громадянин – підприємець має право на власний розсуд користуватися майном, що йому належить. До роботи він може залучити до 10 осіб, включаючи членів своєї сімї, які перебувають з ним у трудових відносинах. Громадянин – підприємець відповідає за своїми зобов’язання всім своїм майном. Він може розпочати та припинити діяльність у будь-який час за власним бажанням.

     Але приватне підприємництво не обмежується діяльністю громадян – підприємців. Кожний дієздатний громадянин може за бажанням створити приватне підприємство, тобто підприємство, яке засновано на власності фізичної особи і яке набуває статусу юридичної особи. Власник приватного підприємства має право найму будь-якої кількості працівників, котрі не є власниками підприємства, а найманими працівниками.

     До приватного підприємництва близькими є селянські (фермерські) господарства та сімейні підприємства, які формально віднесені до колективних форм підприємництва, але в дійсності є різновидом приватного підприємництва.

     Власник приватного підприємства має великий простір свободи дій та прийняття рішень, однак ця свобода добувається ціною повної персональної відповідальності. Тому підприємці схильні до обєднання коштів і зусиль, до переходу від індивідуального до колективного підприємництва. Колективне підприємництво має властивість поєднуватися з приватною власністю на всі фактори виробництва. У товаристві чи кооперативі кожен учасник (засновник) може обєднувати з іншими власні засоби виробництва, кошти, майно, свою інтелектуальну власність.

     Подальше обєднання коштів і зусиль, управління веде до великих інтегрованих форм колективного підприємництва у вигляді синдикатів, корпорацій, тощо.

     Державна власність належить до колективних форм власності. Вона поділяється на загальнодержавну і комунальну форми власності. Субєктами права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України, а субєктами права комунальної власності – Верховна Рада Криму та обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів.

     Обєкти загальнодержавної власності – це:

-         єдина енергетична система;

-         система транспорту загального користування, звязку та інформації загальнодержавного значення;

-         частка одержавленого національного доходу;

-         державні підприємства;

-         обєкти соціально-культурної сфери;

-         оборонні обєкти, майно Збройних сил, майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів тощо.

     Основними обєктами комунальної власності є:

-         кошти місцевих бюджетів;

-         державний житловий фонд, обєкти житлово-комунального господарства;

-         місцеві енергетичні системи, транспорт, системи звязку та інформації та ін.Размер файла: 302.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров