Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (13)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (13)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (20)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Мотивація та оплата праці на підприємстві

Ринок праці є невід’ємною частиною ринкової економіки. Ринкові стосунки в процесі підготовки, використання, руху і відтворення робочої сили пронизують всю систему виробничих відносин і справляють визначальний вплив на систему мотивів та стимулів діяльності працездатного населення.

Система мотивації праці характеризує сукупність взаємозв’язаних заходів, які зацікавлюють і стимулюють окремого працівника або трудовий колектив в цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства. В той же час ринкові взаємовідносини формують сильні мотиви до праці за двома напрямками.

1. можливість максимально реалізувати свій трудовий потенціал за адекватну винагороду, просуватися соціальними сходами вгору завдяки власним зусиллям.

2. загроза безробіття, яка виникає внаслідок невідповідності попиту і пропозиції на ринку праці.

Для формування незалежного ставлення до праці потрібно створити такі умови, за яких персонал сприймав би свою працю як свідому діяльність, необхідну для нормального матеріального забезпечення себе і сім’ї, як джерело самовдосконалення, основу професійного і службового зростання. Система мотивації має розвивати почуття належності до конкретної організації. Така поведінка до праці визначається системою якісних показників працівника, умовами праці та застосованими стимулами.

Однака у нинішніх умовах ринкової економіки ми маємо проблеми зайнятості, які треба вирішувати в умовах гострої соціальної проблеми – проблеми бідності. До цієї ситуації не пристосовані ні політика зайнятості, ні система мотивації, ні механізм регулювання ринку праці, ні його організаційні структури.

Сьогодні необхідно шукати додаткові джерела збільшення попиту на робочу силу. Особливо перспективними здаються два напрямки.

1. заохочення приватного бізнесу, що створює нові робочі місця, дає можливість мотивувати трудову діяльність за рахунок зростання виробництва, особливо товарів, що сьогодні імпортуються в Україну.

2. стимулювання додаткового найму робочої сили і використання нетрадиційних форм роботи, що збільшують зайнятість, зокрема, дрібне підприємство.

Оскільки нині основними рушійними мотивами трудової діяльності людей є мотиви матеріальні, то, відповідно, працівники зацікавлені в працевлаштуванні саме в тих регіонах і на тих підприємства, які дають змогу отримати найбільш високу заробітну плату, що призводить до поступової втрати найбільш високо кваліфікованої та високоінтелектуальної частини трудового потенціалу країни.

Саморозвиток і пристосування ринку праці до сучасної економічної ситуації сформулювали в Україні досить суперечливе поєднання соціально-трудових відносин. Це зумовлює сприйняття мотивації  процесу: те, що мотивує одного працівника в конкретній ситуації, не впливатиме на нього в іншій ситуації або не впливатиме на іншого за аналогічних умовах.

Цим і пояснюється необхідність функціонування багатофакторних моделей мотивації трудової діяльності, до яких зараховують: потреби, очікування і справедливість.

1. потреби охоплюють: фізіологічні потреби; потреби безпеки та захищеності; соціальні потреби; потреби поваги; потреби самовиявлення.

2. очікування ґрунтуються на чинниках: співвідношення витрат праці та результатів; співвідношення результатів праці та винагороди; передбаченому ступені відносного задоволення отриманою винагородою.

3. справедливість охоплює: суб’єктивне визначення співвідношення винагороди та затрат праці; порівняння особистої винагороди з заохоченням інших людей, що виконують аналогічну роботу; зняття соціального напруження шляхом дотримання принципу справедливості.Размер файла: 162 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров