Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Мотивація та оплата праці на підприємстві

Ринок праці є невід’ємною частиною ринкової економіки. Ринкові стосунки в процесі підготовки, використання, руху і відтворення робочої сили пронизують всю систему виробничих відносин і справляють визначальний вплив на систему мотивів та стимулів діяльності працездатного населення.

Система мотивації праці характеризує сукупність взаємозв’язаних заходів, які зацікавлюють і стимулюють окремого працівника або трудовий колектив в цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства. В той же час ринкові взаємовідносини формують сильні мотиви до праці за двома напрямками.

1. можливість максимально реалізувати свій трудовий потенціал за адекватну винагороду, просуватися соціальними сходами вгору завдяки власним зусиллям.

2. загроза безробіття, яка виникає внаслідок невідповідності попиту і пропозиції на ринку праці.

Для формування незалежного ставлення до праці потрібно створити такі умови, за яких персонал сприймав би свою працю як свідому діяльність, необхідну для нормального матеріального забезпечення себе і сім’ї, як джерело самовдосконалення, основу професійного і службового зростання. Система мотивації має розвивати почуття належності до конкретної організації. Така поведінка до праці визначається системою якісних показників працівника, умовами праці та застосованими стимулами.

Однака у нинішніх умовах ринкової економіки ми маємо проблеми зайнятості, які треба вирішувати в умовах гострої соціальної проблеми – проблеми бідності. До цієї ситуації не пристосовані ні політика зайнятості, ні система мотивації, ні механізм регулювання ринку праці, ні його організаційні структури.

Сьогодні необхідно шукати додаткові джерела збільшення попиту на робочу силу. Особливо перспективними здаються два напрямки.

1. заохочення приватного бізнесу, що створює нові робочі місця, дає можливість мотивувати трудову діяльність за рахунок зростання виробництва, особливо товарів, що сьогодні імпортуються в Україну.

2. стимулювання додаткового найму робочої сили і використання нетрадиційних форм роботи, що збільшують зайнятість, зокрема, дрібне підприємство.

Оскільки нині основними рушійними мотивами трудової діяльності людей є мотиви матеріальні, то, відповідно, працівники зацікавлені в працевлаштуванні саме в тих регіонах і на тих підприємства, які дають змогу отримати найбільш високу заробітну плату, що призводить до поступової втрати найбільш високо кваліфікованої та високоінтелектуальної частини трудового потенціалу країни.

Саморозвиток і пристосування ринку праці до сучасної економічної ситуації сформулювали в Україні досить суперечливе поєднання соціально-трудових відносин. Це зумовлює сприйняття мотивації  процесу: те, що мотивує одного працівника в конкретній ситуації, не впливатиме на нього в іншій ситуації або не впливатиме на іншого за аналогічних умовах.

Цим і пояснюється необхідність функціонування багатофакторних моделей мотивації трудової діяльності, до яких зараховують: потреби, очікування і справедливість.

1. потреби охоплюють: фізіологічні потреби; потреби безпеки та захищеності; соціальні потреби; потреби поваги; потреби самовиявлення.

2. очікування ґрунтуються на чинниках: співвідношення витрат праці та результатів; співвідношення результатів праці та винагороди; передбаченому ступені відносного задоволення отриманою винагородою.

3. справедливість охоплює: суб’єктивне визначення співвідношення винагороди та затрат праці; порівняння особистої винагороди з заохоченням інших людей, що виконують аналогічну роботу; зняття соціального напруження шляхом дотримання принципу справедливості.Размер файла: 162 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров