Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (20)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Житловий Кодекс Української РСР

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло
Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни Української
РСР мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і
громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому
будівництву, справедливим розподілом під громадським контролем жилої площі, яка надається
в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител, а також невисокою платою за
квартиру і комунальні послуги.

Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР
Завданнями житлового законодавства Української РСР є регулювання житлових відносин
з метою забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР
права громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а також
зміцнення законності в галузі житлових відносин.
Стаття 3. Житлове законодавств Союзу РСР і Української РСР
Житлові відносини в Українській РСР регулюються Основами житлового законодавства
Союзу РСР і союзних республік та видаваними відповідно до них іншими актами житлового
законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами житлового законодавства
Української РСР.
Відносини, зв’язані з будівництвом жител, регулюються відповідним законодавством
Союзу РСР і Української РСР.
Стаття 4. Житловий фонд
Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території
Української РСР, утворюють житловий фонд. Житловий фонд включає:
жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний
житловий фонд);
жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим
кооперативним організаціям, їх об’єднанням, профспілковим та іншим громадським
організаціям (громадський житловий фонд);
жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-
будівельних кооперативів);
жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної
власності (приватний житловий фонд); квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні
(одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності,
що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий
фонд соціального призначення).
До житлового фонду включаються також жилі будинки, що належать державно-
колгоспним та іншим державно-кооперативним об’єднанням, підприємствам і організаціям.
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік до цих будинків
застосовуються правила, встановлені для громадського житлового фонду.
До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для
торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.
(Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від
06.05.93, N 3334-IV від 12.01.2006)
Стаття 5. Державний житловий фонд
Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад народних
депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні міністерств,
державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд).
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік будинки
відомчого житлового фонду в містах і селищах міського типу підлягають поступовій передачі
до відання місцевих Рад народних депутатів у порядку і в строки, що визначаються Радою
Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР.
Жилі будинки, споруджені з залученням у порядку пайової участі коштів державних
підприємств, установ, організацій, зараховуються (якщо інше не встановлено законодавством
Союзу РСР) до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, коли функції єдиного замовника по спорудженню цих будинків виконував виконавчий комітет Ради народних
депутатів.
Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень
Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а
також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і
гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру
забороняється.
Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень
Періодично, у строки, встановлювані Радою Міністрів Української РСР, провадиться
обстеження стану жилих будинків державного і громадського житлового фонду.
Непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення переобладнуються для
використання в інших цілях або такі будинки зносяться за рішенням виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.
Непридатні для проживання жилі приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів
може бути переобладнено в нежилі за рішенням загальних зборів членів кооперативу,
затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів.
Порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності
санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними
для проживання встановлюється Радою Міністрів Української РСР.
Стаття 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі
Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках
державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається. У
виняткових випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може
здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій статті 7 цього Кодексу.
Переведення жилих будинків і жилих приміщень відомчого і громадського житлового
фонду в нежилі провадиться за пропозиціями відповідних міністерств, державних комітетів,
відомств і центральних органів громадських організацій.
Переведення жилих будинків і жилих приміщень, що належать колгоспам, у нежилі
здійснюється за рішенням загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених.
Переведення жилих будинків житлово-будівельних кооперативів у нежилі не
допускається.
Стаття 9. Житлові права громадян
Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому
порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в
будинках житлово-будівельних кооперативів.
Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків)
державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах,
на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи
одержання у власність на інших підставах, передбачених
законодавством України.
Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві
користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом.
Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в
суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав
державних і громадських організацій.Размер файла: 537.33 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров