Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (2)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (3)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (3)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Кримінально-процесуальний кодекс України. Частина 1

Розділ перший ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу України
Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку
провадження у кримінальних справах.
(Стаття 1 в редакції Закону N 2857-XII від 15.12.92)
Стаття 2. Завдання кримінального судочинства
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів,
викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто
вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.
(Стаття 2 в редакції Закону N 2857-XII від 15.12.92)

Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону
Провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами
цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину.
При провадженні в кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний
закон, який діє відповідно під час дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи.
Норми цього Кодексу застосовуються при провадженні в справах про злочини іноземних
громадян, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичної недоторканості. Норми
цього Кодексу застосовуються і в справах про злочини осіб без громадянства.
(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X від
16.04.84)
Стаття 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин
Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити
кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених
законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх
покарання.
Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і
в порядку, встановлених законом
Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку,
встановлених законом.
Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:
1) за відсутністю події злочину;
2) за відсутністю в діянні складу злочину;
( Пункт 3 частини першої статті 6 виключено на підставі
Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
4) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а
також в зв’язку з помилуванням окремих осіб;
5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння
одинадцятирічного віку;
6) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які порушуються
не інакше як за скаргою потерпілого, крім випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 статті 27
цього Кодексу; 7) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не
інакше як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і
при відсутності скарги потерпілого (частина 3 статті 27 цього Кодексу);
8) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для
реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими
обставинами;
9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або
ухвала чи постанова суду про закриття справи з тієї ж підстави;
10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора
про закриття справи по тому ж обвинуваченню;
11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова
органу дізнання, слідчого, прокурора.
( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )

Якщо обставини, зазначені в пунктах 1, 2 і 4 цієї статті, виявляються в стадії судового
розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 цієї
статті, постановляє виправдувальний вирок, а у випадках, передбачених пунктом 4, Д
обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання.
Закриття справи на підставах, зазначених у пункті 4 цієї статті, не допускається, якщо
обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі провадження у справі продовжується в
звичайному порядку.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільно небезпечне діяння вчинено
особою, яка досягла одинадцяти років, але до виповнення віку, з якого законом передбачена
кримінальна відповідальність, по факту цього діяння порушується кримінальна справа. Така
справа вирішується у порядку, передбаченому статтею 7-3 цього Кодексу.
Якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або перевірки, що проводилась на
підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними
у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9 — 11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження у кримінальній
справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган
дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов’язані направити відповідні матеріали органу
(посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне
правопорушення.
(Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62, N
6834-10 від 16.04.84, Законами N 3351-12 від 30.06.93, N 3787-12 від
23.12.93, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 1483-III від 22.02.2000, N
2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III
від 12.07.2001)
Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання
внаслідок зміни обстановки
Суд вправі звільнити підсудного від кримінальної відповідальності, коли буде визнано,
що на час розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило
суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності підстав, зазначених у статті
48 Кримінального кодексу України, складає мотивовану постанову про направлення справи до
суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
За наявності підстав, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України, у справах,
які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову
про закриття справи.
При закритті кримінальної справи з цих підстав мають додержуватися вимоги, зазначені в
частинах 2 і 3 статті 7-1 цього Кодексу.
Суд своїм вироком може звільнити від покарання особу, яка вчинила злочин невеликої
або середньої тяжкості, коли визнає, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного
ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно
небезпечною.
Особа також може бути за вироком суду звільнена від відповідальності чи покарання на
підставах, передбачених статтями 49 і 74 Кримінального кодексу України.
(Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX від
23.03.77, N 6834-X від 16.04.84, Законами N 3351-XII від 30.06.93, N
2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III
від 12.07.2001)Размер файла: 403.43 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров