Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (10)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (16)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (18)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (22)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (34)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449). Частина 3

Розділ третій ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ
ІНСТАНЦІЇ
Глава 23 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ
(Назва глави 23 в редакції Закону N 2533-III від 21.06.2001 —
набуває чинності з 29.06.2001)
Стаття 237. Питання, які з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи
У справі, що надійшла від прокурора, суддя з’ясовує щодо кожного з обвинувачених такі
питання:
1) чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;
2) чи немає підстав для закриття справи або її зупинення;
3) чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог цього Кодексу;
4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу;
5) чи не було допущено під час порушення справи, провадження дізнання або досудового
слідства таких порушень вимог цього Кодексу, без усунення яких справа не може бути
призначена до судового розгляду.
За клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника,
потерпілого чи його представника суддя з’ясовує також питання про те, чи немає підстав для
притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.
За клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника суддя з’ясовує також
питання про те, чи немає підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за статтею Кримінального
кодексу, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин чи для пред’явлення йому
обвинувачення, яке до цього не було пред’явлено.

Стаття 240. Порядок попереднього розгляду справи
Попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово з обов’язковою участю
прокурора. Про день попереднього розгляду справи повідомляються також інші учасники
процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.
Попередній розгляд справи починається з доповіді прокурора щодо можливості
призначення справи до судового розгляду. Якщо в судове засідання з’явились інші учасники
судового розгляду, вони висловлюють свої думки щодо питань, зазначених у статті 237 цього
Кодексу, та заявлених ними клопотань. Прокурор висловлює свою думку щодо клопотань,
заявлених іншими учасниками судового розгляду. Постанова судді виноситься в нарадчій
кімнаті.
При попередньому розгляді справи ведеться протокол.
(Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII від
30.08.71; в редакції Закону N 2533-III від 21.06.2001 — набуває
чинності з 29.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N
3150-IV від 30.11.2005)
Стаття 241. Строки попереднього розгляду справи
Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше десяти діб, а у разі
складності справи — не пізніше тридцяти діб з дня надходження її до суду.
(Стаття 241 в редакції Закону N 2533-III від 21.06.2001 — набуває
чинності з 29.06.2001)
( Статтю 242 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
( Статтю 243 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 244. Рішення судді за результатами попереднього розгляду справи
За результатами попереднього розгляду справи суддя своєю постановою приймає одне з
таких рішень:
1) про призначення справи до судового розгляду;
2) про зупинення провадження в справі;
3) про повернення справи прокуророві;
4) про направлення справи за підсудністю;
5) про закриття справи;

6) про повернення справи на додаткове розслідування.
(Стаття 244 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII від
17.06.92, в редакції Закону N 2533-III від 21.06.2001 — набуває
чинності з 29.06.2001)
Стаття 245. Призначення справи до судового розгляду
За наявності достатніх підстав для розгляду справи в судовому засіданні суддя, не
вирішуючи наперед питання про винуватість, виносить постанову про призначення справи до
судового розгляду.
У постанові повинні бути зазначені: місце і дата її винесення, посада і прізвище судді,
прізвище, ім’я і по батькові обвинуваченого, підстави призначення справи до розгляду, стаття
Кримінального кодексу, за якою пред’явлено обвинувачення, та рішення з інших питань,
пов’язаних з підготовкою справи до розгляду.
Постанова судді оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання
прокурором.
(Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII від
17.06.92, в редакції Закону N 2533-III від 21.06.2001 — набуває
чинності з 29.06.2001)
Стаття 246. Повернення справи на додаткове розслідування
При попередньому розгляді справи суддя з власної ініціативи чи за клопотанням
прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника, потерпілого, позивача,
відповідача або їх представників своєю постановою повертає справу на додаткове
розслідування у випадках, коли під час порушення справи, провадження дізнання або
досудового слідства були допущені такі порушення вимог цього Кодексу, без усунення яких
справа не може бути призначена до судового розгляду.
За клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного представника
суддя вправі повернути справу на додаткове розслідування для притягнення до кримінальної
відповідальності інших осіб, якщо окремий розгляд справи щодо них неможливий. За
клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника суддя може повернути справу на
додаткове розслідування і у випадках наявності підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за
статтею Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин, чи
для пред’явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред’явлено.
У постанові суддя зазначає підстави повернення справи на додаткове розслідування і
може вказати, які слідчі дії повинні бути проведені при додатковому розслідуванні. В постанові
також повинно бути вирішено питання про запобіжний захід щодо обвинуваченого.
Копія постанови протягом трьох діб після її винесення надсилається сторонам.
На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до
апеляційного суду, а якщо справа розглядається по першій інстанції апеляційним судом —
касаційні подання чи скарги до касаційного суду.
(Стаття 246 в редакції Закону N 2533-III від 21.06.2001 — набуває
чинності з 29.06.2001)
( Статтю 247 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 248. Закриття справи
При наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями
7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу,
скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним
шляхом.Размер файла: 578.44 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров