Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (21)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (20)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (36)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (21)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (16)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (21)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Сигнали та процеси у радіотехніці. Ю. І. Волощук

Комплексний низькочастотний еквівалент вузькосмугової лінійної системи з постійними параметрами

 

         Вище, наприклад у розділі 7 першої частини, коли розглядалися сигнали з односмуговою АМ у часовій області, вже використовувалося таке низькочастотне подання вузькосмугового фільтра. Тут докладніше розглянемо це питання.

Нехай є деяка вузькосмугова система з ІХ  або частотною передавальною функцією , причому . Щоб одержати її низькочастотне подання таке, в якому збережені всі властивості вихідної вузькосмугової системи, можна здійснити відповідні перетворення ІХ системи (часова область), або передавальної функції (частотна область). Простіше здійснити потрібні перетворення в частотній області, тим паче, що алгоритм такого перетворення близький до алгоритму одержання обвідної вузькосмугового сигналу (див. підрозділ 6.3 і пояснювальний рис. 6.5 у першій частині підручника).

Рис. 18.1 ілюструє процедуру переходу від передавальної функції   вузькосмугової системи до передавальної функції  її комплексного низькочастотного еквіваленту (аналогу). На рис. 18.1 а) показана АЧХ  деякої вузькосмугової системи із смугою пропускання  та центральною частотою . На рис. 18.1б) – АЧХ її комплексного низькочастотного еквіваленту з тією самою двобічною смугою пропускання, але з нульовою центральною частотою.

З аналізу графіків, наведених на рисунку 18.1, виходить, що для переходу від частотної передавальної функції  вузькосмугової системи до частотної передавальної функції її комплексного низькочастотного аналогу необхідно просто

Спрощений метод аналізу проходження вузькосмугових сигналів

через вузькосмугові системи – метод обвідної

 

У підрозділі 17.3 другої частини було обґрунтовано спектральний метод аналізу проходження детермінованих сигналів через лінійні системи з постійними параметрами, причому ні на сигнал, ні на передавальну функцію системи не накладалися будь-які обмеження. Згідно з цим методом спектральна густина сигналу на виході системи з передавальною функцією  визначається наступною рівністю , де  і . Схема рис. 18.2 а) ілюструє цей метод.

         Нехай тепер система є вузькосмуговою лінійною системою з постійними параметрами і на її вході діє вузькосмуговий сигнал. Треба знайти сигнал на виході системи. Для розв`язання цієї задачі можна, звичайно, скористатися спектральним методом. Однак розв`язання задачі можна суттєво спростити, якщо застосувати метод, оснований на використанні замість справжніх сигналу і передавальної функції системи їх низькочастотні еквіваленти.

У підрозділі 6.2 першої частини було показано, що низькочастотним еквівалентом вузькосмугового сигналу є його комплексна обвідна , в якій міститься вся інформація, яку несе вузькосмуговий сигнал. Низькочастотним еквівалентом частотної передавальної функції вузькосмугової системи є функція

Метод аналізу проходження вузькосмугових детермінованих сигналів через вузькосмугові лінійні системи з постійними параметрами, що виконується за схемою рис. 18.2б), носить назву методу обвідної (інколи – наближеного спектрального методу).

 

. Тоді спектральна густина комплексної обвідної вузькосмугового сигналу на виході системи згідно з спектральним методом дорівнюватиме

Суттєве спрощення математичних обчислень досягається за рахунок того, що в методі обвідної з аналізу виключаються всі компоненти з центральною частотою спектра, а частоти решти складових сигналу на цю саму величину зміщуються в бік низьких частот. У багатьох випадках це дозволяє знайти обернене перетворення Фур`є функції  аналітичними методами. Навіть тоді, коли обернене перетворення Фур`є виконати не вдається, задачу можна розв`язати числовими методами. Тут слід зазначити, що інтегрування швидко осцилюючих функцій числовими методами – завдання в загальному випадку дуже складне. Метод обвідної дозволяє, як вказано вище, виключити з аналізу саме такі функції. Звичайно, як і в інших випадках, спрощення методу призводить до втрат точності (не даремно цей метод називають ще наближеним спектральним методом). Однак  важливо підкреслити, що при аналізі проходження вузькосмугових сигналів через вузькосмугові системи похибки методу обвідної практично не впливають на кінцевий результат. Наприклад, якщо сигнал є коливанням з АМ, необхідно точно визначити лише його фізичну обвідну, а деякі зміни частоти або початкової фази носійної практично не впливають на якість перенесення інформації і при аналізі їх можна не враховувати. При аналізі проходження через вузькосмугові системи сигналів з кутовою модуляцією необхідно прослідкувати за вірним відтворенням на виході закону зміни миттєвої частоти або початкової фази, а похибки в оцінках амплітуди коливання принципової ролі не відіграють і т. ін.

         Вище при аналізі проходження коливань з тональною АМ через вузькосмугову лінійну систему з постійними параметрами було встановлено, що коливання на виході систем зміщене в часі відносно коливання на вході (див. рис. 17.27 та пояснення до нього). Величина, напрямок зміщення (запізнювання або випередження) і фазові спотворення сигналу визначаються видом  ФЧХ системи. Розглянемо вплив форми ФЧХ системи на вид коливання на її виході і дамо фізичне пояснення фазових спотворень сигналу.

 

 

 

 Размер файла: 1.05 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров