Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Господарський кодекс України

Господарський кодекс України
Зміст документу
Господарський кодекс України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Розділ I ОСНОВНI ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Глава 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 1. Предмет регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин . . . . . . . 17
Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Стаття 6. Загальні принципи господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Глава 2 ОСНОВНI НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТI ДЕРЖАВИ I МIСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в
господарській діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Стаття 13. Державне замовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності . . . . . . . . . . . . . . 22
1
Господарський кодекс України
Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . 23
Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності . . . . . . . . . . . . 24
Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання . . . . . 24
Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Стаття 20. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Стаття 21. Об’єднання підприємців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі
економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Стаття 23. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування . . . . 27
Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі
економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛIЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ I
СПОЖИВАЧIВ ВIД НЕДОБРОСОВIСНОЇ КОНКУРЕНЦIЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Стаття 26. Обмеження конкуренції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стаття 28. Природні монополії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Стаття 30. Неправомірні угоди між суб’єктами господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Стаття 31. Дискримінація суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Стаття 32. Недобросовісна конкуренція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . 31
Стаття 34. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції . . . . . . . . . . . . . 31
Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є
комерційною таємницею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 39. Захист прав споживачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного
законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 45. Організаційні форми підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці . . . . . . . . . 36
Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 48. Державна підтримка підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Стаття 49. Відповідальність суб’єктів підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Глава 5 НЕКОМЕРЦIЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Стаття 52. Некомерційне господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності . . . . . . . . . 37
Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Розділ II СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Глава 6 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Стаття 55. Поняття суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2
Господарський кодекс України
Стаття 56. Утворення суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Стаття 57. Установчі документи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Стаття 58. Державна реєстрація суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Стаття 59. Припинення діяльності суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання 41
Глава 7 ПIДПРИЄМСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Стаття 64. Організаційна структура підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Стаття 65. Управління підприємством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Стаття 66. Майно підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями,
громадянами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стаття 70. Об’єднання підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Стаття 71. Облік і звітність підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 72. Законодавство про підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Глава 8 ДЕРЖАВНI ТА КОМУНАЛЬНI УНIТАРНI ПIДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 74. Державне комерційне підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств . . . . . 47
Стаття 76. Казенне підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Глава 9 ГОСПОДАРСЬКI ТОВАРИСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Стаття 79. Поняття господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Стаття 80. Види господарських товариств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Стаття 81. Акціонерні товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Стаття 82. Установчі документи господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 85. Власність господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 87. Фонди господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Стаття 88. Права і обов’язки учасників господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 89. Управління господарським товариством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Стаття 92. Законодавство про господарські товариства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Глава 10 ПIДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 95. Виробничий кооператив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 99. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 100. Майно виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Стаття 101. Управління виробничим кооперативом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3
Господарський кодекс України
Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Стаття 103. Правління виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Стаття 110. Iнші питання діяльності виробничого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Стаття 112. Підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Глава 11 ПРИВАТНI ПIДПРИЄМСТВА. IНШI ВИДИ ПIДПРИЄМСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 113. Приватні підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 114. Фермерське господарство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 115. Орендне підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стаття 117. Iноземне підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Глава 12 ОБ’ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стаття 118. Поняття об’єднання підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стаття 119. Види об’єднань підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Стаття 120. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Стаття 121. Статус підприємства — учасника об’єднання підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 122. Управління об’єднанням підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Стаття 123. Майнові відносини в об’єднанні підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Стаття 124. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Стаття 125. Промислово-фінансові групи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Стаття 127. Iнші форми об’єднання інтересів підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТI СТАТУСУ
IНШИХ СУБ’ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері
господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Розділ III МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Глава 14 МАЙНО СУБ’ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Стаття 134. Право власності — основне речове право у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Стаття 136. Право господарського відання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Стаття 137. Право оперативного управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Стаття 139. Майно у сфері господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Стаття 140. Джерела формування майна суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання . . . . 73
Стаття 142. Прибуток (доход) суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання . . 74
Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4
Господарський кодекс України
Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . 76
Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері
господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Стаття 149. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Стаття 152. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів . . . . . . . 77
Стаття 153. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКIЙ ДIЯЛЬНОСТI ПРАВ
IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Стаття 155. Об’єкти прав інтелектуальної власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового
зразка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить
кільком особам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Стаття 159. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування . 79
Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Стаття 161. Використання назви країни походження товару . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Стаття 162. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційної таємниці . . . . . . . . . . . . 80
Глава 17 ЦIННI ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКIЙ ДIЯЛЬНОСТI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Стаття 163. Цінні папери та їх види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб’єктами господарювання . . . . . . . . . . . . . 81
Стаття 165. Придбання цінних паперів суб’єктами господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Глава 18 КОРПОРАТИВНI ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНI ВIДНОСИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Стаття 168. Здійснення корпоративних прав держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами
держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Розділ IV ГОСПОДАРСЬКI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Глава 19 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Стаття 173. Господарське зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Стаття 175. Майново-господарські зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Стаття 176. Організаційно-господарські зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Стаття 177. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Стаття 178. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Глава 20 ГОСПОДАРСЬКI ДОГОВОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські
зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Стаття 180. Iстотні умови господарського договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням . 89
5
Господарський кодекс України
Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного
волевиявлення сторін, примірних і типових договорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та
публічних торгах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Глава 21 ЦIНИ I ЦIНОУТВОРЕННЯ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Стаття 189. Ціна у господарських зобов’язаннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Стаття 190. Вільні ціни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Стаття 191. Державні та комунальні ціни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Стаття 194. Виконання господарського зобов’язання третьою особою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Стаття 196. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених
або кілька зобов’язаних суб’єктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Стаття 197. Місце виконання господарського зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Стаття 198. Виконання грошових зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань . . . . . . . . . 93
Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Стаття 203. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням . . . . . . . 94
Стаття 204. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання
його сторін в одній особі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Стаття 205. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання . . . . . . 94
Стаття 206. Розірвання господарського зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Стаття 207. Недійсність господарського зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА ПIДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Стаття 209. Неспроможність суб’єкта підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Розділ V ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . 98
Глава 24 ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI УЧАСНИКIВ ГОСПОДАРСЬКИХ
ВIДНОСИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин . . . . 98
Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері
господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та
звільнення від відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Стаття 220. Прострочення боржника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Стаття 221. Прострочення кредитора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6
Господарський кодекс України
Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності . . . . . . . . . . 100
Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Глава 25 ВIДШКОДУВАННЯ ЗБИТКIВ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Стаття 224. Відшкодування збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Глава 26 ШТРАФНI ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКI САНКЦIЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Стаття 230. Штрафні санкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Стаття 231. Розмір штрафних санкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Стаття 234. Обов’язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов’язання в
натурі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Стаття 235. Оперативно-господарські санкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій . . . . . . . . . . . 105
Глава 27 АДМIНIСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКI САНКЦIЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів
господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Размер файла: 1.2 Мбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров