ࡱ> OQ FGHIJKLMNmWNk ytbjbjk{{{!Ay!!######8+$G*# ;JJJJ***NPPPPPP$!$tM#*r***t!!JJB*F ! J:#JN*NX#JIBp/P8:0 !%x !%p!%#"*******tt6*** ****!%*********? :V=VAB5@AB2> >A2VB8 V =0C:8 #:@0W=8 >;B02AL:89 =0FV>=0;L=89 B5E=VG=89 C=V25@A8B5B V<5=V .@VO >=4@0BN:0 0D54@0 5:>=><V:8 ?V4?@8T<AB20  !  8 4> >@30=V70FVW A0<>ABV9=>W @>1>B8 ABC45=BV2 V7 282G5==O B5>@5B8G=8E ?8B0=L, ?@>2545==O ?@0:B8G=8E 70=OBL V 28:>=0==O V=482V4C0;L=8E :>=B@>;L=8E @>1VB V7 :C@AC =25ABC20==O 4;O ABC45=BV2 5:>=><VG=8E A?5FV0;L=>AB59 45==>W B0 70>G=>W D>@< =02G0==O >;B020 2005 >AV1=8: 4> >@30=V70FVW A0<>ABV9=>W @>1>B8 ABC45=BV2 V7 282G5==O B5>@5B8G=8E ?8B0=L, ?@>2545==O ?@0:B8G=8E 70=OBL V 28:>=0==O V=482V4C0;L=8E :>=B@>;L=8E @>1VB V7 :C@AC =25ABC20==O 4;O ABC45=BV2 5:>=><VG=8E A?5FV0;L=>AB59 45==>W B0 70>G=>W D>@< =02G0==O. >;B020: >;B"#, 2005. 51 A. #:;040GV:.. 54:V=, :0=4. B5E=. =0C:, 4>F.; >A0G .., :0=4. B5E=. =0C:, AB. 28:;040G V4?>2V40;L=89 70 28?CA:: ./. '5230=>20, 702V4C20G:0 :0D54@8 5:>=><V:8 ?V4?@8T<AB20, :0=4. 5:>=. =0C:, 4>F. 0B25@465=> =0C:>2>-<5B>48G=>N @04>N C=V25@A8B5BC ?@>B>:>; ! 1 2V4 27.01.2005 @. 540:B>@ .. 838;V9 >@5:B>@ .. /=:528G 030;L=V ?>;>65==O V4?>2V4=> 4> @>1>G8E =02G0;L=8E ?@>3@0< V =02G0;L=8E ?;0=V2 282G5==O :C@AC =25ABC20==O 74V9A=NTBLAO ABC45=B0<8 45==>W B0 70>G=>W D>@< =02G0==O 2AVE 5:>=><VG=8E A?5FV0;L=>AB59. 5@5410G5=>, I> A0<>ABV9=0 @>1>B0 ABC45=B0 V7 ?V4@CG=8:0<8, =02G0;L=8<8 ?>AV1=8:0<8 V =>@<0B82=>-4>2V4=8:>2>N ;VB5@0BC@>N AB0=>28B8<5 2V4 50 4> 85% 2V4 =02G0;L=>3> G0AC. @30=V70FVO FVTW @>1>B8 @>7@0E>20=0 =0 282G5==O B5>@5B8G=>3> <0B5@V0;C, 28:>=0==O ?@0:B8G=8E 70240=L, @>72 O70==O V=482V4C0;L=8E 70240=L (:>=B@>;L=8E @>1VB B>I>), ?V43>B>2:C @5D5@0BV2 9 0=>B0FV9 7 0=0;V7>< VA=CNG8E =0C:>28E ?V4E>4V2 B0 4C<>:, >B@8<0==O @57C;LB0BV2 4>A;V465=L 70 V=482V4C0;L=8<8 28EV4=8<8 40=8<8. <V==O A0<>ABV9=> ?@0FN20B8 7 :=83>N B0 =02G0;L=>-<5B>48G=8<8 <0B5@V0;0<8 T >A=>2>N =5 BV;L:8 O:VA=>W ?V43>B>2:8, 0 9 CAVTW 4VO;L=>ABV <091CB=L>3> D0EV2FO 5:>=><VG=>3> A?@O<C20==O. 0 DV=0=A>28< 287=0G5==O< !"& F5 2AV 2848 0:B82V2 (:>HBV2, :0?VB0;C), I> 2:;040NBLAO 2 3>A?>40@AL:C B0 V=HV D>@<8 4VO;L=>ABV 7 <5B>N >B@8<0==O ?@81CB:C V/G8 V=H>3> :>@8A=>3> 5D5:BC. :>=><VG=5 287=0G5==O V=25AB8FV9 <>6=0 AD>@<C;N20B8 B0:: V=25AB8FVW F5 2840B:8 =0 AB2>@5==O, @>7H8@5==O, @5:>=AB@C:FVN B0 B5E=VG=5 ?5@5>71@>T==O >A=>2=>3> :0?VB0;C, 0 B0:>6 =0 ?@>2545==O >4=>G0A=> 7 F8< 7<V=8 >1>@>B=>3> :0?VB0;C, >A:V;L:8 7<V=8 C B>20@=>-<0B5@V0;L=8E 70?0A0E 7451V;LH>3> 70;560BL 2V4 @CEC 2840B:V2 =0 >A=>2=89 :0?VB0;. =25AB8FVW T >A=>2>N @>728B:C ?V4?@8T<AB2, >:@5<8E 30;C759 B0 5:>=><V:8 #:@0W=8 2 FV;><C. V4 C<V==O V=25ABC20B8 70;568BL @>7:2VB G8 70=5?04 2;0A=>3> 28@>1=8FB20, <>6;82>ABV @>72 O70==O A>FV0;L=8E V 5:>=><VG=8E ?@>1;5<, ACG0A=89 @V25=L B0 ?>B5=FV9=89 48=0<V7< DV78G=>3>, DV=0=A>2>3> 9 ;N4AL:>3> :0?VB0;V2. 57 =04V9=8E >A=>2 V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV (V=25ABC20==O), O:8<8 1 ?@>D5AVO<8 =5 2>;>4V;8 A?5FV0;VAB8 2V4?>2V4=>3> ?@>DV;N, 206:> A?>4V20B8AO =0 AB0;89 @>728B>: 2VBG87=O=>3> 28@>1=8FB20, V==>20FV9=89 ?@>3@5A, 0 7 =8<8 9 =0 =0;56=5 <VAF5 C A2VB>2><C 3>A?>40@AB2V. =25AB8FV9=0 4VO;L=VABL (V=25ABC20==O) F5 H8@>:89 :><?;5:A FV;5A?@O<>20=8E ?@>5:B=8E, >@30=V70FV9=8E, DV=0=A>28E, C?@02;V=AL:8E @VH5=L V @>1VB, O:V ?@89<0NBLAO 9 28:>=CNBLAO 2 V=B5@5A0E 5D5:B82=>W @50;V70FVW V=25AB8FV9. A=>2=>N <5B>N ACG0A=>W V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV T ?5@52545==O 5:>=><V:8 =0 V=B5=A82=89 H;OE @>728B:C 2 C<>20E ?5@5E>4C 4> @8=:>28E 2V4=>A8= V7 ?>A;V4>2=8< A:>@>G5==O< 28B@0B =0 5:AB5=A82=5 7@>AB0==O 28@>1=8G>3> ?>B5=FV0;C B0 71V;LH5==O 2:;045=L 2 V=B5=A8DV:0FVN 28:>@8AB0==O 265 AB2>@5=8E 28@>1=8G8E D>=4V2. 0 ACG0A=><C 5B0?V @>728B:C 5:>=><V:8 5D5:B82=VABL V=25ABC20==O 70;568BL 2V4 @>728B:C DV=0=A>2>3>, DV=0=A>2>-:@548B=>3> 9 V=25AB8FV9=>3> @8=:V2 #:@0W=8. :>=><VG=5 7@>AB0==O B0 0:B82=VABL V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV <>6CBL 1CB8 4>AO3=CBV BV;L:8 H;OE>< AB2>@5==O 4VT28E @8=:V2 :0?VB0;V2 9 V=25AB8FV9 =0 107V 3;81>:>3> 7=0==O B5>@5B8G=8E >A=>2 V =0O2=>ABV H8@>:8E ?@0:B8G=8E =028G>: I>4> ?@>F54C@ B0 V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O, 0 B0:>6 C<V==O C?@02;OB8 V=25AB8FV9=>N 4VO;L=VABN. 2. "5<0B8G=89 ?;0= B0 ?5@5;V: B5>@5B8G=8E ?8B0=L V7 :C@AC =25ABC20==O >74V; 1. "5>@5B8G=V >A=>28 V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV 1.1.:>=><VG=0 ACB=VABL V=25AB8FV9 B0 V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV (V=25ABC20==O). 1.2.>45;L V=25AB8FV9=>W ?>254V=:8 ?V4?@8T<AB20 C @8=:>2><C A5@54>28IV. 1.3.!CB=VABL, FV;V V 70240==O V=25AB8FV9=>3> <5=546<5=BC. 1.4.$C=:FVW B0 <5E0=V7<8 C?@02;V==O V=25AB8FVO<8 9 V=25AB8FV9=8<8 ?@>F5A0<8. >74V; 2. @>F54C@8 V <5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV 2.1. >=F5?FVO B0 V=AB@C<5=B8 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 C G0AV. 2.2. >@O4>: C@0EC20==O D0:B>@0 V=D;OFVW. 2.3. @8=F8?8 V <5B>48 C@0EC20==O D0:B>@0 @878:C. 2.4. >=F5?FVO 9 V=AB@C<5=B8 C@0EC20==O D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV. >74V; 3. !CB=VABL V=25AB8FV9=>W AB@0B53VW ?V4?@8T<AB20 B0 ?@8=F8?8 WW @>7@>1;5==O 3.1. >=OBBO V=25AB8FV9=>W AB@0B53VW V WW @>;L C @>728B:C ?V4?@8T<AB20. 3.2. @8=F8?8 B0 ?>A;V4>2=VABL AB2>@5==O V=25AB8FV9=>W AB@0B53VW. >74V; 4. @>F54C@8 9 V=AB@C<5=B8 AB2>@5==O V=25AB8FV9=>W AB@0B53VW ?V4?@8T<AB20 4.1. $>@<C20==O AB@0B53VG=8E FV;59 V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV. 4.2. 1@C=BC20==O AB@0B53VG=8E =0?@O<V2 V D>@< V=25ABC20==O. 4.3. FV=N20==O @57C;LB0B82=>ABV @>7@>1;5=>W V=25AB8FV9=>W AB@0B5-3VW. >74V; 5. $>@<8 @50;L=8E V=25AB8FV9 V ?>;VB8:0 C?@02;V==O =8<8 5.1. A>1;82>ABV B0 D>@<8 74V9A=5==O @50;L=8E V=25AB8FV9. 5.2. >;VB8:0 C?@02;V==O @50;L=8<8 V=25AB8FVO<8. >74V; 6. #?@02;V==O 281>@>< V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V D>@<C20==O ?@>3@0<8 @50;L=8E V=25AB8FV9 6.1. 848 V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 B0 28<>38 4> WE @>7@>1;5==O. 6.2. FV=N20==O 5D5:B82=>ABV @50;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. 6.3. FV=N20==O ?@>5:B=8E @878:V2. 6.4. $>@<C20==O ?@>3@0<8 @50;L=8E V=25AB8FV9. >74V; 7. ;0=C20==O, >@30=V70FVO 9 C?@02;V==O @50;V70FVTN V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V ?@>3@0< 7.1. 0;5=40@=5 ?;0=C20==O @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. 7.2. >7@>1;5==O 1N465BC @50;V70FVW ?@>5:BC. 7.3. 0157?5G5==O V =59B@0;V70FVO ?@>5:B=8E @878:V2. 7.4. 1@C=BC20==O D>@< 282545==O ?@>5:BC 7 V=25AB8FV9=>W ?@>3@0<8 ?V4?@8T<AB20. >74V; 8. $>@<8 DV=0=A>28E V=25AB8FV9 V ?>;VB8:0 C?@02;V==O =8<8 8.1. A>1;82>ABV 9 D>@<8 74V9A=5==O DV=0=A>28E V=25AB8FV9 ?V4?@8T<AB20. 8.2. >;VB8:0 C?@02;V==O DV=0=A>28<8 V=25AB8FVO<8. >74V; 9. FV=:0 O:>AB59 >:@5<8E DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O 9.1. $0:B>@8, I> 287=0G0NBL V=25AB8FV9=V O:>ABV >:@5<8E DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O. 9.2. FV=:0 5D5:B82=>ABV DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O. 9.3. FV=:0 @878:V2 >:@5<8E DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O. >74V; 10. #?@02;V==O D>@<C20==O< V @5AB@C:BC@870FVTN ?>@BD5;O DV=0=A>28E V=25AB8FV9 10.1. >=OBBO ?>@BD5;O DV=0=A>28E V=25AB8FV9 V :;0A8DV:0FVO 9>3> 284V2. 10.2. $>@<C20==O ?>@BD5;O DV=0=A>28E V=25AB8FV9 =0 >A=>2V ACG0A=>W ?>@BD5;L=>W B5>@VW. 10.3. ?5@0B82=5 C?@02;V==O @5AB@C:BC@870FVTN B0 24>A:>=0;5==O< ?>@BD5;O DV=0=A>28E V=25AB8FV9. >74V; 11. ;0A8DV:0FVO V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2 ?V4?@8T<AB20 B0 7<VAB ?@>F5AC C?@02;V==O WE D>@<C20==O< 11.1. >=OBBO V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2 V WE :;0A8DV:0FVO. 11.2. >;VB8:0 D>@<C20==O V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2 ?V4?@8T<AB20. >74V; 12. 1@C=BC20==O ?>B@518 2 V=25AB8FV9=8E @5AC@A0E V AE5< ?@>5:B=>3> DV=0=AC20==O 12.1. 5B>48 @>7@0EC=:C 7030;L=>3> >1AO3C V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2 B0 287=0G5==O WE ?>B@51. 12.2. A=>2=V AE5<8 DV=0=AC20==O @50;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. >74V; 13. ?B8<V70FVO 20@B>ABV B0 AB@C:BC@8 V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2, I> D>@<CTBLAO 13.1. FV=:0 20@B>ABV V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2, O:V D>@<CNBLAO. 13.2. 5B>48 9 V=AB@C<5=B8 >?B8<V70FVW AB@C:BC@8 V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2. >74V; 14. V6=0@>4=89 @CE :0?VB0;V2 B0 V=25AB8FV9 14.1. $>@<8 <V6=0@>4=>3> @CEC :0?VB0;V2 B0 V=25AB8FV9. 14.2. A=>2=V B5>@VW <V6=0@>4=>3> @CEC :0?VB0;V2. 14.3. 5E0=V7< ?@O<8E V=25AB8FV9. 14.4. =25AB8FV9=V :0?VB0;8 O: :0B0;V70B>@ 5:>=><VG=>W 0:B82=>ABV. 14.5. =25AB8FV9=0 A8BC0FVO, V=25AB8FV9=V @8=:8 B0 WE >FV=:0. 14.6. @V>@8B5B=V AD5@8, 7>=8 B0 >1 T:B8 V=>75<=>3> V=25ABC20==O 2 #:@0W=V. 14.7. $0:B>@8, I> <>6CBL ?5@5H:>460B8 ?@8B>:C V=>75<=8E V=25AB8FV9 2 5:>=><V:C 45@6028. >74V; 15. 5@602=5 @53C;N20==O 5:>=><V:8 2 V=25AB8FV9=V9 AD5@V 15.1. 030;L=V ?>=OBBO 45@602=>3> @53C;N20==O 5:>=><V:8. >3> AC1 T:B8, >1 T:B8 B0 FV;V. 15.2. 5B>48 45@602=>3> @53C;N20==O 5:>=><V:8 B0 WW V=25AB8FV9=>W AD5@8. 15.3. @>H>2>-:@548B=5 @53C;N20==O 3@>H>2>-V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV. 15.4. >40B:>25 @53C;N20==O V=25AB8FV9=8E ?@>F5AV2. 15.5. A=>2=V 70:>=>402GV B0 V=HV =>@<0B82=V 0:B8, I> @53C;NNBL V=25AB8FV9=C 4VO;L=VABL. 3. VB5@0BC@0 1. &82V;L=89 :>45:A #:@0W=8. 0B25@465=89 16.01.03 @. 2. >A?>40@AL:89 :>45:A #:@0W=8. 0B25@465=89 16.01.03 @. 3. @> FV==V ?0?5@8 B0 D>=4>2C 1V@6C: 0:>= #:@0W=8 2V4 18.07.91 @. 4. @> V=25AB8FV9=C 4VO;L=VABL: 0:>= #:@0W=8 2V4 18.09.91 @. 5. ;0=: .. =25AB8F8>==K9 <5=546<5=B: #G51=K9 :C@A. .: -;L30-., 8:0-&5=B@, 2002. 448 A. 6. ;0=: .. =25AB8F8>==K9 <5=546<5=B. .:  " ", ." " " , 1995. 372 A. 7. >@0= 59=. F5=:0 8=25AB8F89 4;O =5D8=0=A>2KE <5=5465@>2: 5@. A 0=3;. =5?@>?5B@>2A:: 0;0=A-;C1, 2003. 256 A. 8. /=:>2:89 .., CE0@L .$. @30=870F8O 8=25AB8F8>==>9 8 8==>20F8>==>9 45OB5;L=>AB8. !1: 8B5@, 2001. 448 A. 9. '5@=O: .. 87=5A-?;0=8@>20=85: #G51=8: 4;O 2C7>2. .: ."-, 2002. 470 A. 10. $54>@5=:> .. =25AB8FV9=89 <5=546<5=B: 02G. ?>AV1. 2-5 284., 4>?. .: #, 2001. 280 A. 11. (52GC: ./., >3>68= .!. A=>28 V=25AB8FV9=>W 4VO;L=>ABV. .: 5=570, 1997. 384 A. 4. <VAB V <5B>48:0 ?@>2545==O ?@0:B8G=8E 70=OBL B0 @>72 O70==O >:@5<8E 7040G 70 >A=>2=8<8 B5<0<8 :C@AC =25ABC20==O @0:B8G=5 70=OBBO !1 (4 3>4.) =0 B5<C 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 C G0AV 1. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 70 ?@>AB8<8 2V4A>B:0<8 1.1. ;O @>7@0EC=:V2 AC<8 ?@>AB>3> 2V4A>B:0 2 ?@>F5AV 7@>AB0==O 20@B>ABV (:><?0C48=30) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (1) 45 I AC<0 2V4A>B:0 70 >1C<>2;5=89 ?5@V>4 G0AC 2 FV;><C; P ?>G0B:>20 AC<0 (20@BVABL) 3@>H59; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 28:>=CTBLAO @>7@0EC=>: 2V4A>B:>28E ?;0B56V2; i AB02:0 2V4A>B:0, I> 28:>@8AB>-2CTBLAO. # FL><C 28?04:>2V <091CB=O 20@BVABL 2:;04C 7 C@0EC20==O< AC<8 2V4A>B:0 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (2) @8:;04 1. 5>1EV4=> 287=0G8B8 AC<C ?@>AB>3> 2V4A>B:0 70 @V: ?@8 =0ABC?=8E 28EV4=8E 40=8E: ?>G0B:>20 AC<0 2:;04C P = 1000 C.>.; 2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28?;0GCTBLAO I>:20@B0;L=>, i = 20% = 0,2; . >72 O70==O 1) 0 D>@<C;>N (1) >B@8<CT<> AC<C ?@>AB>3> 2V4A>B:0 EMBED Equation.3 2) 0 D>@<C;>N (2) 287=0G0T<> <091CB=N 20@BVABL 2:;04C EMBED Equation.3 1.2. ;O @>7@0EC=:C AC<8 ?@>AB>3> 2V4A>B:0 C ?@>F5AV 48A:>=BC20==O 20@B>ABV (B>1B> AC<8 48A:>=BC) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (3) 45 D AC<0 48A:>=BC ( I> @>7@0E>20=0 70 ?@>AB8<8 2V4A>B:0<8) 70 >1C<>2;5=89 ?5@V>4 G0AC 2 FV;><C; S 20@BVABL :>HBV2; n, i 482. D>@<C;C (1). ">4V ?>B>G=0 20@BVABL 3@>H59 (P) (01> ?5@2VA=0 WE 20@BVABL) 7 C@0EC20==O< AC<8 48A:>=BC 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (4) @8:;04 2. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 AC<C 48A:>=BC 70 ?@>AB8< 2V4A>B:>< 70 @V: ?@8 B0:8E 28EV4=8E 40=8E: :V=F520 AC<0 2:;04C 287=0G5=0 C @>7<V@V S = 1000 C.>.; 48A:>=B=0 AB02:0 AB0=>28BL V = 20% = 0,2 C :20@B0;, B>1B> . >72 O70==O 1) 0 D>@<C;>N (3) 287=0G0T<> AC<C 48A:>=BC EMBED Equation.3 2) 0 D>@<C;>N (4) @>7@0E>2CT<> ?>B>G=C 20@BVABL 3@>H59 EMBED Equation.3 2. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 2.1. ;O @>7@0EC=:C <091CB=L>W AC<8 2:;04C (20@B>ABV 3@>H59) C ?@>F5AV 9>3> 7@>AB0==O 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 (5) 45 <091CB=O AC<0 2:;04C (3@>H59) ?@8 9>3> 7@>AB0==V 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8; P ?5@28==0 (?>G0B:>20) 20@BVABL 2:;04C; i AB02:0 2V4A>B:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 74V9A=NNBLAO 2V4A>B:>2V ?;0B56V. V4?>2V4=> AC<0 2V4A>B:0 1C45 EMBED Equation.3 . (6) @8:;04 3. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL 2:;04C V AC<C A:;04=>3> 2V4A>B:0 70 25AL ?5@V>4 V=25ABC20==O ?@8 B0:8E 28EV4=8E 40=8E: ?>G0B:>20 20@BVABL P = 1000 C.>.; 2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO 4;O @>7@0EC=:C A:;04=>3> 2V4A>B:0, 287=0G5=0 C @>7<V@V i = 20% = 0,2 C :20@B0;; 7030;L=89 B5@<V= V=25ABC20==O = 1 @V:, B><C EMBED Equation.3 . >72 O70==O 1) 0 D>@<C;>N (5) 287=0G0T<> <091CB=N 20@BVABL 2:;04C EMBED Equation.3 2) 0 D>@<C;>N (6) @>7@0E>2CT<> AC<C 2V4A>B:0 EMBED Equation.3 2.2. ;O @>7@0EC=:C ?>B>G=>W 20@B>ABV 3@>H59 C ?@>F5AV 48A:>=BC20==O 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 (7) 45 ?>G0B:>20 ( ?>B>G=0) 20@BVABL 3@>H59 ( AC<0 2:;04C); <091CB=O 20@BVABL 2:;04C ?@8 9>3> 7@>AB0==V, I> >1C<>2;5=0 28<>30<8 V=25ABC20==O; i AB02:0 2V4A>B:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 28:>=CNBLAO ?;0B56V. V4?>2V4=> AC<0 48A:>=BC 1C45 . (8) @8:;04 4. 5>1EV4=> 287=0G8B8 ?>B>G=C 20@BVABL 3@>H59 V AC<C 48A:>=BC 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 ?@8 =0ABC?=8E 28EV4=8E 40=8E: <091CB=O 20@BVABL 3@>H59 S = 1000 C.>.; AB02:0 A:;04=>3> 2V4A>B:0 4;O 48A:>=BC20==O, I> 28:>@8AB>2CTBLAO, V = 20% = 0,2 C :20@B0;. >72 O70==O 1) 0 D>@<C;>N (7) >B@8<CT<> ?>B>G=C 20@BVABL 2) 0 D>@<C;>N (8) @>7@0E>2CT<> AC<C 48A:>=BC 2.3. ;O 287=0G5==O A5@54=L>W 2V4A>B:>2>W AB02:8 (), I> 28:>@8AB>2CTBLAO ?@8 @>7@0EC=:0E 20@B>ABV 3@>H59 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8, 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (9) 45 <091CB=O 20@BVABL 3@>H59;  ?>B>G=0 20@BVABL 3@>H59; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 4;O O:8E 28:>=CTBLAO :>6=89 2V4A>B:>289 ?;0BV6. @8:;04 5. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 @VG=C AB02:C 4>EV4=>ABV >1;V30FV9 ?@8 =0ABC?=8E C<>20E: =><V=0; >1;V30FVW, I> ?V4;O30T ?>30H5==N G5@57 = 3 @>:8, AB0=>28BL = 1000 C.>.; 20@BVABL, 70 O:>N 0:FVO @50;V7CTBLAO 2 ?5@V>4 WW 5<VAVW ( ?>G0B:>20), A:;040T =600 C.>.; . >72 O70==O 0 D>@<C;>N (9) 287=0G0T<> A5@54=L>@VG=C AB02:C 4>EV4=>ABV . 2.4. "@820;VABL 7030;L=>3> ?5@V>4C ?;0B56V2, I> 28@065=0 :V;L:VABN 9>3> V=B5@20;V2, ?@8 @>7@0EC=:0E 20@B>ABV :>HBV2 (3@>H59) 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 @>7@0E>2CTBLAO B0:: , (10) 45 V  <091CB=O V ?>B>G=0 20@BVABL 3@>H59, i AB02:0 A:;04=>3> 2V4A>B:0. 2.5. 87=0G5==O 5D5:B82=>W 2V4A>B:>2>W AB02:8 () 2 ?@>F5AV 7@>AB0==O 20@B>ABV 3@>H59 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 28:>=CTBLAO 70 D>@<C;>N , (11) 45  5D5:B82=0 A5@54=L>@VG=0 2V4A>B:>20 AB02:0 ?@8 7@>AB0==V 20@B>ABV 3@>H59 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8; i ?5@V>48G=0 2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO ?@8 7@>AB0==V 20@B>ABV 3@>H59 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 28:>=CTBLAO :>65= 2V4A>B:>289 ?;0BV6 70 ?5@V>48G=8<8 2V4A>B:>28<8 AB02:0<8 ?@>BO3>< @>:C. @8:;04 6. 5>1EV4=> 287=0G8B8 5D5:B82=C A5@54=L>@VG=C 2V4A>B:>2C AB02:C ?@8 =0ABC?=8E C<>20E: 3@>H>20 AC<0 1000 C.>. @>7<VI5=0 2 :><5@FV9=><C 10=:C =0 45?>78B=><C 2:;04V B5@<V=>< =0 420 @>:8; @VG=0 AB02:0, 70 O:>W I>:20@B0;L=> 74V9A=NTBLAO =0@0EC20==O 2V4A>B:0, 4>@V2=NT V = 10% = 0,1. >72 O70==O 0 4>?><>3>N D>@<C;8 (11) 287=0G0T<> . 8A=>2>:. 57C;LB0B8 @>7@0EC=:V2 A2V4G0BL, I> C<>28 @>7<VI5==O 3@>H59 =0 420 @>:8 ?V4 10% @VG=8E ?@8 I>:20@B0;L=><C =0@0EC20==V 2V4A>B:V2 4>@V2=NNBL C<>20< =0@0EC20==O F8E 2V4A>B:V2 1 @07 =0 @V: ?V4 10,38% @VG=8E (10,38% AB0=>28BL @>7<V@ 5D5:B82=>W G8 ?>@V2=O;L=>W 2V4A>B:>2>W AB02:8). @8 >FV=N20==V 20@B>ABV 3@>H59 C G0AV 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 =5>1EV4=> 2@0E>2C20B8 B5, I> =0 @57C;LB0B >FV=:8 4C65 2?;820T =5 BV;L:8 28:>@8AB0=0 AB02:0 2V4A>B:0, 0 9 :V;L:VABL V=B5@20;V2 28?;0B ?@>BO3>< >4=>3> V B>3> 6 7030;L=>3> ?;0BV6=>3> ?5@V>4C. =:>;8 1C20T 1V;LH 4>FV;L=> (283V4=>) V=25ABC20B8 :>HB8 ?V4 <5=HC AB02:C, 0;5 7 1V;LH>N :V;L:VABN V=B5@20;V2 ?@>BO3>< 287=0G5=>3> 7030;L=>3> ?5@V>4C ?;0B56V2. @8:;04 7. =25AB>@C B@510 @>7<VAB8B8 100 C.>. =0 45?>78B=89 2:;04 B5@<V=>< =0 >48= @V:. 48= 10=: ?@>?>=CT V=25AB>@C ?;0B8B8 4>EV4 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 C @>7<V@V 23% C :20@B0;; 4@C389 30% :>6=V 4 <VAOFV; B@5BV9 45% 420 @078 =0 @V:; G5B25@B89 100% >48= @07 =0 @V:. 5>1EV4=> 287=0G8B8, C O:><C 10=:C C<>28 @>7<VI5==O 2:;04C =09:@0IV. >72 O70==O ;O >B@8<0==O @57C;LB0BC A:;040T<> B01;. 1 @>7@0EC=:V2. "01;8FO 1 >7@0EC=>: <091CB=L>W 20@B>ABV 2:;04V2 ?@8 @V7=8E C<>20E V=25ABC20==O ! 20@V0=B0>B>G=0 20@BVABL 2:;04C!B02:0 2V4A>B:0091CB=O 20@BVABL 2:;04C 2 :V=FV1-3> V=B5@20;C2-3> V=B5@20;C3-3> V=B5@20;C4-3> V=B5@20;C110023123151186229210030130169220 310045145210 4100100200  @8<VB:0. 030;L=89 ?5@V>4 @>7<VI5==O 2:;04C 1 @V:. >@V2=O==O 20@V0=BV2 C:07CT, I> =095D5:B82=VH8< T ?5@H89 20@V0=B (?@8 28?;0BV 23% @07 C :20@B0;). 8:>@8AB0=V 2 ?@>F5AV >FV=:8 ?5@52V4=V :>5DVFVT=B8 V =07820NBLAO 2V4?>2V4=>: :>5DVFVT=B 7@>AB0==O;  :>5DVFVT=B 48A:>=BC20==O. 3. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 ?@8 0=CWB5BV 3.1. ;O 287=0G5==O <091CB=L>W 20@B>ABV 0=CWB5BC =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (12) 45  <091CB=O 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E ?>?5-@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>); R G;5= 0=CWB5BC, O:89 E0@0:B5@87CT @>7<V@ >:@5<>3> ?;0B56C; i 2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 28:>=CNBLAO ?;0B56V. @8:;04 8. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>), ?@8 B0:8E 28EV4=8E 40=8E: 7030;L=89 ?5@V>4 ?;0B56V2 = 5 @>:V2; V=B5@20; ?;0B56V2 70?;0=>20=89 1@07 =0 @V: ( = 1 @V:), B>1B> ?;0B56V 2=>AOBLAO =0 ?>G0B:C :>6=>3> @>:C; AC<0 :>6=>3> ?;0B56C (G;5=0 0=CWB5BC) R = 1000 C.>.; 28:>@8AB0=0 4;O @>7@0EC=:V2 7@>AB0==O 20@B>ABV 2V4A>B:>20 AB02:0 AB0=>28BL i = 10% = 0,1 =0 @V:; :V;L:VABL V=B5@20;V2 HB. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (12) 287=0G0T<> <091CB=N 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>), 3.2. ;O @>7@0EC=:C <091CB=L>W 20@B>ABV 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>), 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (13) 45  <091CB=O 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>);  G;5= 0=CWB5BC, I> E0@0:B5@87CT @>7<V@ >:@5<>3> ?;0B56C; i 2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 28:>=CNBLAO ?;0B56V. @8:;04 9. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 <091CB=N 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>), 4;O 28EV4=8E 40=8E, O:V 28:;045=V C ?>?5@54=L><C ?@8:;04V 8. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (13) 287=0G0T<> <091CB=N 20@BVABL 0=CWB5BC =0 C<>20E <091CB=VE ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>) >@V2=O==O @57C;LB0BV2 ?@8:;04V2 8 V 9 40T 7<>3C 2V4<VB8B8, I> 2 ?5@H><C 28?04:C V=25AB>@>2V 70157?5G5=0 1V;LH0 AC<0 4>E>4C (6716 C.>.), =V6 4;O 4@C3>3> (6105 C.>.), =0 6716 6105 = 611 C.>. 3.3. ;O @>7@0EC=:C ?>B>G=>W 20@B>ABV 0=CWB5BC, I> @50;V7CTBLAO =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>), 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (14) 45  ?>B>G=0 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>);  G;5= 0=CWB5BC, I> E0@0:B5@87CT @>7<V@ >:@5<>3> ?;0B56C; i 28:>@8AB0=0 2V4A>B:>20 (48A:>=B=0) AB02:0. @8:;04 10. 5>1EV4=> 287=0G8B8 ?>B>G=C 20@BVABL 0=CWB5BC, 74V9A=5=>3> =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>), 4;O =0ABC?=8E 28EV4=8E 40=8E: ?5@V>4 ?;0B56V2 70 0=CWB5B>< 287=0G5=89 C :V;L:>ABV = 5 @>:V2; V=B5@20; ?;0B56V2 AB0=>28BL = 1 @V: (?@8 2=5A5==V ?;0B56C =0 ?>G0B>: @>:C); AC<0 :>6=>3> >:@5<>3> ?;0B56C (G;5=0 0=CWB5BC) R = 1000 C.>.; AB02:0 2V4A>B:0 (48A:>=BC), I> 28:>@8AB>2CTBLAO, 4>@V2=NT i = 10% = 0,1 =0 @V:; :V;L:VABL V=B5@20;V2  HB. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (14) 287=0G0T<> ?>B>G=C 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@5=C<5@0=4>), 3.4. @8 @>7@0EC=:0E ?>B>G=>W 20@B>ABV 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>), 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (15) 45  ?>B>G=0 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2. @8:;04 11. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 ?>B>G=C 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>), 70 40=8<8, I> ?>40=V C ?>?5@54=L><C ?@8:;04V 10. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (15) @>7@0E>2CT<> ?>B>G=C 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>), >@V2=O==O @57C;LB0BV2 ?@8:;04V2 10 V 11 C:07CT, I> C @57C;LB0BV 48A:>=BC20==O V=25AB>@C 30@0=B>20=> 1V;LHC AC<C 4>E>4V2 4;O ?5@H>3> 28?04:C (4169 C.>.), =V6 4;O 4@C3>3> (3740 C.>.). 3.5. ;O @>7@0EC=:C @>7<V@C >:@5<>3> ?;0B56C ?@8 2V4><V9 (7040=V9) <091CB=V9 20@B>ABV 0=CWB5BC 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 . (16) 3.6. ;O @>7@0EC=:C @>7<V@C >:@5<>3> ?;0B56C ?@8 7040=V9 ?>B>G=V9 20@B>ABV 0=CWB5BC 28:>@8AB>2CT<> D>@<C;C . (17) 3.7. # ?@>F5AV @>7@0EC=:C 0=CWB5BC <>6=0 28:>@8AB>2C20B8 B0:V A?@>I5=V D>@<C;8 (18) V (19): 0) <091CB=O 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 , @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N , (18) 45 R G;5= 0=CWB5BC, I> E0@0:B5@87CT @>7<V@ >4=>3> ?;0B56C;  :>5DVFVT=B 7@>AB0==O 20@B>ABV 0=CWB5BC, I> 287=0G0TBLAO 70 A?5FV0;L=8<8 B01;8FO<8, 7 C@0EC20==O< ?@89=OB>W 2V4A>B:>2>W AB02:8 B0 :V;L:>ABV V=B5@20;V2 n C 7030;L=><C ?5@V>4V ?;0B56V2; 1) ?>B>G=0 20@BVABL 0=CWB5BC 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N , (19) 45  :>5DVFVT=B 48A:>=BC20==O 0=CWB5BC, O:89 287=0G0TBLAO 0=0;>3VG=> ?>?5@54=L><C 28?04:C 70 B01;8FO<8. 8:>@8AB0==O D>@<C; (18) V (19), 0 B0:>6 B01;8FL 4;O 287=0G5==O B0 ACBBT2> A?@>ICT @>7@0EC=:8. ><0H=T 70240==O 4> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO !1 0 >A=>2V @>73;O=CB8E ?@8:;04V2 =5>1EV4=> @>72 O70B8 70240==O !1, !2, !3 V !4 70 V=482V4C0;L=8<8 20@V0=B0<8 28EV4=8E 40=8E, I> =02545=V 2V4?>2V4=> 2 B01;. 11, 12, 13 B0 14. @0:B8G=5 70=OBBO !2 (2 3>4.) =0 B5<C >@O4>: C@0EC20==O D0:B>@0 V=D;OFVW 1. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 ?@>3=>7C20==O @VG=>3> B5<?C V=D;OFVW &59 <5B>4 @>7@0EC=:C >A=>2CTBLAO =0 >GV:C20=8E A5@54=L><VAOG=8E B5<?0E V=D;OFVW. "0:0 V=D>@<0FVO 4@C:CTBLAO 2 A?5FV0;L=V9 ;VB5@0BC@V C ?@>3=>70E 5:>=><VG=>3> B0 A>FV0;L=>3> @>728B:C 45@6028 =0 =0ABC?=89 ?5@V>4. &O V=D>@<0FVO T >A=>2>N 4;O ?>40;LH8E V=25AB8FV9=8E @>7@0EC=:V2 V ?@>3@0<. 1.1. ;O ?@>3=>7C20==O @VG=>3> B5<?C V=D;OFVW ( EMBED Equation.3 ) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (19) 45 EMBED Equation.3  >GV:C20=89 A5@54=L><VAOG=89 B5<? V=D;OFVW. @8:;04 12. 5>1EV4=> 287=0G8B8 @VG=89 B5<? V=D;OFVW, O:I> 2V4?>2V4=> 4> ?@>3=>7C 5:>=><VG=>3> V A>FV0;L=>3> @>728B:C 45@6028 (01> 70 2;0A=8<8 ?@>3=>70<8 9 @>7@0EC=:0<8) >GV:C20=89 A5@54=L><VAOG=89 B5<? V=D;OFVW 287=0G0TBLAO EMBED Equation.3 . >72 O70==O 0 D>@<C;>N (19) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 . 0 D>@<C;>N (19) <>6=0 @>7@0EC20B8 B5<? V=D;OFVW =0 :V=5FL 1C4L-O:>3> <VAOFO @>:C EMBED Equation.3 , 45 V =1, 2 & . 12 =><5@ <VAOFO @>:C. 1.2. ;O ?@>3=>7C20==O @VG=>3> V=45:AC V=D;OFVW ( EMBED Equation.3 ) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (20) EMBED Equation.3 . (21) @8:;04 13. 8E>4OG8 7 C<>2 ?@8:;04C 12, =5>1EV4=> 287=0G8B8 ?@>3=>7=89 V=45:A V=D;OFVW. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (20) @>7@0E>2CT<> EMBED Equation.3 , 01> 70 D>@<C;>N (21)  EMBED Equation.3 2. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 D>@<C20==O @50;L=>W 2V4A>B:>2>W AB02:8 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW &O ?@>F54C@0 107CTBLAO =0 ?@>3=>7C20==V =><V=0;L=>3> @V2=O @50;L=>W 2V4A>B:>2>W AB02:8 =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C. >A=>2C @>7@0EC=:C ?>:;045=> <>45;L $VH5@0, O:0 <0T 283;O4 EMBED Equation.3 , (22) 45 EMBED Equation.3 @50;L=0 2V4A>B:>20 AB02:0 (D0:B8G=0 01> ?@>3=>7=0 =0 ?52=89 ?5@V>4); EMBED Equation.3  =><V=0;L=0 2V4A>B:>20 AB02:0 (D0:B8G=0 G8 ?@>3=>7=0 =0 ?52=89 ?5@V>4); EMBED Equation.3 B5<? V=D;OFVW (D0:B8G=89 01> ?@>3=>7=89 =0 ?52=89 ?5@V>4). @8:;04 14. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 @50;L=C 2V4A>B:>2C AB02:C =0 =0ABC?=89 @V: 4;O >?FV>==8E V D NG5@A=8E >?5@0FV9 =0 D>=4>2V9 1V@6V 7 C@0EC20==O< B0:8E 40=8E: =><V=0;L=0 @VG=0 2V4A>B:>20 AB02:0 70 F8<8 >?5@0FVO<8 =0 D>=4>2><C @8=:C, I> A:;0;0AO, AB0=>28BL EMBED Equation.3 ; ?@>3=>7=89 @VG=89 B5<? V=D;OFVW EMBED Equation.3 >72 O70==O 0 D>@<C;>N (22) (<>45;;N $VH5@0) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 . 3. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW &59 <5B>4 4>72>;OT @>7@0EC20B8 O: <091CB=N, B0: V ?>B>G=C WE 20@BVABL V7 2V4=>2=>N V=D;OFV9=>N A:;04>2>N . 3.1. ;O >FV=N20==O <091CB=L>W 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (23) 45 EMBED Equation.3  =><V=0;L=0 <091CB=O 20@BVABL 2:;04C (3@>H59) 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW; EMBED Equation.3  ?>G0B:>20 AC<0 2:;04C; EMBED Equation.3  @50;L=0 2V4A>B:>20 AB02:0; EMBED Equation.3  ?@>3=>7=89 B5<? V=D;OFVW; EMBED Equation.3  :V;L:VABL V=B5@20;V2, 70 O:8<8 28:>=CTBLAO :>6=89 ?;0BV6. @8:;04 15. 87=0G8B8 =><V=0;L=C <091CB=N 20@BVABL 2:;04C 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW ?@8 =0ABC?=8E 40=8E: ?>G0B:>20 AC<0 2:;045=L AB0=>28BL EMBED Equation.3 = 1000 C.>.; @50;L=0 @VG=0 2V4A>B:>20 AB02:0, O:0 28:>@8AB>2CTBLAO 4;O 7@>AB0==O 20@B>ABV 2:;04C,  EMBED Equation.3 = 20% = 0,2; ?@>3=>7=89 @VG=89 B5<? V=D;OFVW  EMBED Equation.3 =12%= 0,12; 7030;L=89 ?5@V>4 @>7<VI5==O 2:;04C  EMBED Equation.3 = 3 @>:8 ?@8 V=B5@20;V =0@0EC20==O 2V4A>B:0 1 @07 =0 @V: ( EMBED Equation.3 = 1 @V:), B>1B> EMBED Equation.3 >72 O70==O 0 D>@<C;>N (23) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 3.2. ;O >FV=N20==O ?>B>G=>W 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (24) 45 EMBED Equation.3  @50;L=0 ?>B>G=0 AC<0 2:;04C (3@>H59) 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW; EMBED Equation.3  >GV:C20=0 =><V=0;L=0 <091CB=O 20@BVABL 2:;04C (3@>H59); EMBED Equation.3 @50;L=0 2V4A>B:>20 AB02:0, O:0 28:>@8AB>2CTBLAO 2 ?@>F5AV 48A:>=BC20==O 20@B>ABV. @8:;04 16. 5>1EV4=> 287=0G8B8 @50;L=C ?>B>G=C 20@BVABL 3@>H59 ?@8 B0:8E C<>20E: >GV:C20=0 =><V=0;L=0 20@BVABL 3@>H59 AB0=>28BL EMBED Equation.3 =1000 C.>.; @50;L=0 2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO 2 ?@>F5AV 48A:>=BC20==O 20@B>ABV, 4>@V2=NT EMBED Equation.3 = 20% = 0,2 =0 @V:; ?@>3=>7=89 @VG=89 B5<? V=D;OFVW  EMBED Equation.3 = 12% = 0,12; ?5@V>4 48A:>=BC20==O  EMBED Equation.3 = 3 @>:8, 0 9>3> V=B5@20;  EMBED Equation.3 = 1 @V: (B>1B> EMBED Equation.3 ). >72 O70==O 0 D>@<C;>N (24) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 4. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 D>@<C20==O =5>1EV4=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW 4.1. ;O 287=0G5==O =5>1EV4=>3> @>7<V@C V=D;OFV9=>W ?@5<VW 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.3 , (25) 45 EMBED Equation.3  ?>G0B:>20 20@BVABL :>HBV2; EMBED Equation.3  B5<?8 V=D;OFVW C ?5@V>4, I> @>73;O40TBLAO. @8:;04 17. 87=0G8B8 @>7<V@ @VG=>W V=D;OFV9=>W ?@5<VW ?@8 =0ABC?=8E C<>20E: ?>G0B:>20 20@BVABL 3@>H59  EMBED Equation.3 = 1000 C.>.; ?@>3=>7=89 B5<? V=D;OFVW  EMBED Equation.3 =12%= 0,12. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (25) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 , B>1B> @V25=L V=D;OFV9=>W ?@5<VW 4>@V2=NT B5<?C V=D;OFVW. 4.2. ;O 287=0G5==O 7030;L=>W AC<8 =5>1EV4=>3> 4>E>4C ?> V=25AB8FVOE ( EMBED Equation.3 ) V =5>1EV4=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW ( EMBED Equation.3 ) 28:>@8AB>2CNBLAO D>@<C;8: ; EMBED Equation.3 , (26) 45 EMBED Equation.3  @50;L=0 AC<0 =5>1EV4=>3> 4>E>4C ?> V=25AB8FV9=8E >?5@0FVOE, 287=0G5=0 70 ?@>AB8<8 01> A:;04=8<8 2V4A>B:0<8. ><0H=T 70240==O 4> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO !2 0 >A=>2V @>73;O=CB8E ?@8:;04V2 ?>B@V1=> @>72 O70B8 70240==O !5 V !6 70 V=482V4C0;L=8<8 20@V0=B0<8 28EV4=8E 40=8E, I> =02545=V 2V4?>2V4=> 2 B01;. 15 B0 16. @0:B8G=5 70=OBBO !3 (4 3>4.) =0 B5<C 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 C@0EC20==O D0:B>@0 @878:C 1. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O @V2=O V=25AB8FV9=>3> @878:C 81V@ B>3> G8 V=H>3> <5B>4C >FV=N20==O 70;568BL 2V4 =0O2=>ABV =5>1EV4=>W V=D>@<0FVW B0 @V2=O :20;VDV:0FVW A?5FV0;VAB0. 1.1. :>=><V:>-AB0B8AB8G=89 <5B>4 V= AB0=>28BL >A=>2C >FV=:8 V=25AB8FV9=>3> @878:C. >73;O=5<> @>7@0EC=>: >A=>2=8E ?>:07=8:V2 FL>3> <5B>4C. 0) V25=L V=25AB8FV9=>3> @878:C 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N  =  " , (27) 45  @V25=L 2V4?>2V4=>3> V=25AB8FV9=>3> @878:C, 28@065=89 01A>;NB=>N AC<>N;  V<>2V@=VABL 28=8:=5==O 40=>3> @878:C, 28@065=0 01> :>5DVFVT=B>< 20@V0FVW, 01> 15B0-:>5DVFVT=B>< V B.4.;  @>7<V@ <>6;828E DV=0=A>28E 28B@0B ?@8 @50;V70FVW 40=>3> V=25AB8FV9=>3> @878:C. 1) 8A?5@AVO ( EMBED Equation.3 ). >=0 E0@0:B5@87CT ABC?V=L :>;820==O ?>:07=8:0, I> 287=0G0TBLAO (2 =0H><C 28?04:C >GV:C20=>3> 4>E>4C 2V4 74V9A=5==O V=25AB8FV9=>W >?5@0FVW) ?> 2V4=>H5==N 4> 9>3> A5@54=L>W 25;8G8=8 , (28) 45 Ri :>=:@5B=5 7=0G5==O <>6;828E 20@V0=BV2 >GV:C20=>3> 4>E>4C 70 @>73;O=CB>N V=25AB8FV9=>N >?5@0FVTN; EMBED Equation.3 A5@54=L>72065=5 >GV:C20=5 7=0G5==O 4>E>4C; Pi <>6;820 G0AB>B0 >B@8<0==O >:@5<8E 20@V0=BV2 >GV:C20=>3> 4>E>4C 4;O V=25AB8FV9=>W >?5@0FVW; n :V;L:VABL A?>AB5@565=L. 2) !5@54=L>:204@0B8G=5 (AB0=40@B=5) 2V4E8;5==O EMBED Equation.3 . (29) @8:;04 18. 5>1EV4=> >FV=8B8 @V25=L @878:C 4;O V=25AB8FV9=>W >?5@0FVW 4;O =0ABC?=8E 40=8E: 4;O 0=0;V7C ?>40=V 420 0;LB5@=0B82=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:B8 (?@>5:B  V ?@>5:B  ) 7 V<>2V@=VABN >GV:C20=8E 4>E>4V2, I> =02545=V 2 B01;. 2. >72 O70==O 7 ?>@V2=O==O 40=8E 70 >:@5<8<8 ?@>5:B0<8 <>6=0 ?>10G8B8, I> @>7@0E>20=V 4>E>48 4;O ?@>5:BC  :>;820NBLAO C <560E 200 ... 600 C.>. ?@8 AC<V >GV:C20=8E 4>E>4V2 C FV;><C 450 C.>. ;O ?@>5:BC  AC<0 >GV:C20=8E 4>E>4V2 C FV;><C B0:>6 AB0=>28BL 450 C.>., >4=0: WE :>;820==O ?@>E>48BL C <560E 100 ... 800 C.>. 02VBL F5 ?>@V2=O==O 40T <>6;82VABL 7@>18B8 28A=>2>:, I> @878: @50;V70FVW ?@>5:BC  7=0G=> <5=H89, =V6 4;O ?@>5:BC  , 45 :>;820==O @>7@0E>20=>3> 4>E>4C 1V;LH5. "01;8FO 2 >7?>4V; V<>2V@=>ABV >GV:C20=8E 4>E>4V2 4;O 42>E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 >6;82V 7=0G5==O :>= N=:BC@8 V=25AB8FV9- =>3> @8=:C =25AB8FV9=89 ?@>5:B  =25AB8FV9=89 ?@>5:B  @>7@0E>20- =89 4>EV4, C.>7=0G5==O 9<>2V@=>ABVAC<0 >GV:C20=8E 4>E>4V2 (3@. 2 E 3@.3)@>7@0E>20- =89 4>EV4, C.>7=0G5==O 9<>2V@=>ABVAC<0 >GV:C20=8E 4>E>4V2 (3@. 5 E 3@.6)12345678A>:0 !5@54=O 87L:0600 500 2000,25 0,50 0,25150 250 50800 450 1000,20 0,60 0,20160 270 20# FV;><C 1,0450 1,0450V;LH 7<VAB>2=5 CO2;5==O ?@> @V25=L @878:C 40NBL @57C;LB0B8 @>7@0EC=:V2 A5@54=L>:204@0B8G=>3> (AB0=40@B=>3>) 2V4E8;5==O EMBED Equation.DSMT4 , I> =02545=V 2 B01;. 3. "01;8FO 3 >7@0EC=>: A5@54=L>:204@0B8G=>3> (AB0=40@B=>3>) 2V4E8;5==O EMBED Equation.DSMT4 4;O 42>E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2  V  0@V0=B8 ?@>5:BV2>6;82V 7=0G5==O :>= N=:-BC@8 V=25AB8FV9- =>3> @8=:C123456789@>5:B  8A>:0 !5@54=O 87L:0600 500 200450 450 450+150 +50 -25022500 2500 625000,25 0,50 0,255625 1250 15625  # FV;><C 450 1,022500150@>5:B  8A>:0 !5@54=O 87L:0800 450 100450 450 450+350 0 -350122500 0 1225000,20 0,60 0,2024500 0 24500  # FV;><C 450  49000221 57C;LB0B8 @>7@0EC=:C 2:07CNBL, I> A5@54=L>:204@0B8G=5 (AB0=40@B=5) 2V4E8;5==O 4;O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC  AB0=>28BL 150, 0 4;O  221. &5 A2V4G8BL, I> @878:>20=VABL ?@>5:BC  28I0, =V6 4;O  . >7@0E>20=89 ?>:07=8: EMBED Equation.3 <>6=0 ?@>V;NAB@C20B8 @8A. 1. 8A. 1. >7?>4V; V<>2V@=>ABV >GV:C20=>3> (@>7@0E>20=>3>) 4>E>4C 4;O 42>E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2  V  3) >5DVFVT=B 20@V0FVW EMBED Equation.3 4>72>;OT 287=0G8B8 @V25=L @878:C, O:I> ?>:07=8:8 A5@54=L>3> >GV:C20=>3> 4>E>4C 2V4 @50;V70FVW V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 @V7=OBLAO <V6 A>1>N EMBED Equation.DSMT4 . (30) @8:;04 19. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 :>5DVFVT=B 20@V0FVW 4;O B@L>E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 ?@8 @V7=8E 25;8G8=0E A5@54=L>:204@0B8G=>3> (AB0=40@B=>3>) 2V4E8;5==O EMBED Equation.3 V A5@54=L>3> 7=0G5==O >GV:C20=>3> 4>E>4C EMBED Equation.3 (B01;. 4). "01;8FO 4 >7@0EC=>: :>5DVFVT=B0 20@V0FVW 4;O B@L>E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 0@V0=B8 ?@>5:BV2!5@54=L>:204@0B8G=5 (AB0=40@B=5) 2V4E8;5==O EMBED Equation.DSMT4 !5@54=V9 >GV:C20=89 4>EV4 EMBED Equation.DSMT4 >5DVFVT=B 20@V0FVW EMBED Equation.DSMT4 @>5:B  @>5:B  @>5:B  150 221 318450 450 6000,33 0,49 0,53 57C;LB0B8 @>7@0EC=:C ?>:07CNBL, I> =09<5=H5 7=0G5==O  4;O ?@>5:BC  (0,33), 0 <0:A8<0;L=5 4;O  (0,53). "0:8< G8=><, E>G >GV:C20=89 4>EV4 4;O ?@>5:BC  =0 28I5, =V6  , >4=0: @V25=L @878:C 4;O =L>3> =0 1V;LH89. "><C ?@8 ?>@V2=O==V @V2=V2 @878:C 4;O >:@5<8E ?@>5:BV2 ?5@5203C (?@8 V=H8E @V2=8E C<>20E) A;V4 =04020B8 B><C 7 =8E, 4;O O:>3> :>5DVFVT=B 20@V0FVW <0T =09<5=H5 7=0G5==O (I> A2V4G8BL ?@> =09:@0I5 A?V22V4=>-H5==O 4>EV4=>ABV V @878:C). 4) 5B0-:>5DVFVT=B (01> 15B0) V= 4>72>;OT >FV=8B8 V=482V4C0;L=89 01> ?>@BD5;L=89 A8AB5<0B8G=89 V=25AB8FV9=89 @878: ?> 2V4=>H5==N 4> @V2=O @878:C V=25AB8FV9=>3> @8=:C 2 FV;><C. &59 :>5DVFVT=B 28:>@8AB>2CTBLAO 4;O >FV=:8 @878:V2 V=25ABC20==O 2 >:@5<V FV==V ?0?5@8. >7@0EC=>: 15B0-:>5DVFVT=B0 28:>=CNBL 70 D>@<C;>N EMBED Equation.DSMT4 , (31) 45 EMBED Equation.DSMT4  15B0-:>5DVFVT=B; EMBED Equation.DSMT4  ABC?V=L :>@5;OFVW <V6 @V2=5< 4>EV4=>ABV 4;O V=482V4C0;L=8E FV==8E ?0?5@V2 (01> 4;O WE ?>@BD5;O) V A5@54=V< @V2=5< 4>EV4=>ABV 40=>W 3@C?8 D>=4>28E V=AB@C<5=BV2 4;O @8=:C 2 FV;><C; EMBED Equation.DSMT4  A5@54=L>:204@0B8G=5 (AB0=40@B=5) 2V4E8;5==O 4>EV4=>ABV 4;O 2AL>3> D>=4>2>3> @8=:C 2 FV;><C. 5) V25=L DV=0=A>2>3> @878:C 287=0G0TBLAO 4;O FV==8E ?0?5@V2 70 C<>20<8: EMBED Equation.DSMT4  A5@54=V9; EMBED Equation.DSMT4  28A>:89; EMBED Equation.DSMT4  =87L:89 @V25=L. 1.2. :A?5@B=89 <5B>4 &59 <5B>4 28:>@8AB>2CNBL O:I> =0 ?V4?@8T<AB2V 2V4ACB=O ?>B@V1=0 V=D>@<0FVO. 0=89 <5B>4 >FV=N20==O @878:C V=25AB8FV9 107CTBLAO =0 >?8BC20==V :20;VDV:>20=8E A?5FV0;VABV2 (AB@0E>28E, DV=0=A>28E, V=25AB8FV9=8E B>I>), O:V 70 287=0G5=>N <5B>48:>N 28AB02;ONBL 10;8 V 70 =5N 4;O ?52=>W :V;L:>ABV 10;V2 7=0E>4OBL @878:8: - @878: 2V4ACB=V9 0 10;V2; - @878: =57=0G=89 10 10;V2; - @878: =86G5 2V4 A5@54=L>3> 20 10;V2; - @878: A5@54=L>3> @V2=O 30 10;V2;- @878: 28I5 2V4 A5@54=L>3> @V2=O 40 10;V2; - @878: 28A>:89 90 10;V2; - @878: 4C65 28A>:89 100 10;V2.1.3. =0;>3>289 <5B>4 >FV=N20==O @V2=O V=25AB8FV9=>3> @878:C # 40=><C 28?04:>2V :>@8ABCNBLAO <5B>4>< 0=0;>3V9 <0A>28E >4=>B8?=8E V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9. 2. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 D>@<C20==O =5>1EV4=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C 2.1. ;O 287=0G5==O =5>1EV4=>3> @V2=O ?@5<VW 70 @878: 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.DSMT4 , (32) 45 EMBED Equation.DSMT4  @V25=L ?@5<VW 70 @878: 4;O :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> (D>=4>2>-3>) V=AB@C<5=BC; EMBED Equation.DSMT4  A5@54=O =>@<0 4>EV4=>ABV =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C; EMBED Equation.DSMT4  157@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C; EMBED Equation.DSMT4  15B0-:>5DVFVT=B, I> E0@0:B5@87CT @V25=L A8AB5<0B8G=>3> @878:C 4;O :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> (D>=4>2>3>) V=AB@C<5=BC. @8:;04 20. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 @V25=L ?@5<VW 70 @878: 4;O B@L>E 284V2 0:FV9 ?@8 =0ABC?=8E 28EV4=8E 40=8E (B01;. 5). "01;8FO 5 >7@0EC=>: =5>1EV4=>3> @V2=O ?@5<VW 70 @878: 4;O B@L>E 0:FV9 0@V0=B8 0:FV9!5@54=O =>@<0 4>EV4=>ABV =0 D>=4>2><C @8=:C, %57@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV =0 D>=4>2><C @8=:C, %5B0-:>5DVFVT=B 4;O 0:FV9 EMBED Equation.DSMT4 V25=L ?@5<VW 70 @878: (287=0G5=89 70 D>@<C;>N (32)), %:FVO 112,05,00,85,6:FVO 212,05,017,0:FVO 312,05,01,28,4 V25=L ?@5<VW 7@>AB0T ?@>?>@FV9=> EMBED Equation.DSMT4 . 2.2. ;O 287=0G5==O =5>1EV4=>W AC<8 ?@5<VW 70 @878: 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (33) 45 EMBED Equation.DSMT4  AC<0 ?@5<VW 70 @878: 4;O :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> (D>=4>2>3>) V=AB@C<5=BC 2 ?>B>G=V9 20@B>ABV; EMBED Equation.DSMT4  20@BVABL (:>B8@C20;L=0 FV=0) :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> (D>=4>2>3>) V=AB@C<5=BC. @8:;04 21. 8E>4OG8 7 :>B8@C20;L=>W FV=8 B@L>E 0:FV9 =0 D>=4>2><C @8=:C V @57C;LB0BV2 @>7@0EC=:C (C ?@8:;04V 20) @V2=O ?@5<VW 70 @878:, =5>1EV4=> 287=0G8B8 AC<C FVTW ?@5<VW 4;O :>6=>W 0:FVW ?@8 B0:8E 40=8E (B01;.6). "01;8FO 6 >7@0EC=>: =5>1EV4=>W AC<8 ?@5<VW 70 @878: 4;O B@L>E 0:FV9 0@V0=B 0:FVW>B8@C20;L=0 FV=0 0:FVW =0 D>=4>2><C @8=:C, C.>. V25=L ?@5<VW 70 @878:!C<0 ?@5<VW 70 @878:, I> 287=0G5=0 70 D>@<C;>N (33), C.>.:FVO 11000,0565,6:FVO 2700,0704,9:FVO 3900,0847,6 2.3. ;O 287=0G5==O =5>1EV4=>3> 7030;L=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV 4;O V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C EMBED Equation.DSMT4 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (34) 45 EMBED Equation.DSMT4  157@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C; EMBED Equation.DSMT4  @V25=L ?@5<VW 70 @878: 4;O :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> (D>=4>2>3>) V=AB@C<5=BC. @8:;04 22. 0 =02545=8<8 C B01;. 5, 6 V 7 40=8<8 ?>B@V1=> 287=0G8B8 =5>1EV4=89 7030;L=89 @V25=L 4>EV4=>ABV 4;O B@L>E 0:FV9. "01;8FO 7 >7@0EC=>: =5>1EV4=>3> 7030;L=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV 4;O B@L>E 0:FV9 0@V0=B8 0:FV957@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV =0 D>=4>2><C @8=:C, % V25=L ?@5<VW 70 @878:, %5>1EV4=89 7030;L=89 @V25=L 4>EV4=>ABV (287=0G5=89 70 D>@<C;>N (34)), %:FVO 15,05,610,6:FVO 25,07,012,0:FVO 35,08,413,4 @8 287=0G5==V @V2=O =04<V@=>W 4>EV4=>ABV (?@5<VW 70 @878:) CAL>3> ?>@BD5;O FV==8E ?0?5@V2 =0 >48=8FN @878:C 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 (:>5DVFVT=B) (0@?0 EMBED Equation.DSMT4 , (35) 45 EMBED Equation.DSMT4  :>5DVFVT=B (0@?0; EMBED Equation.DSMT4  A5@54=L>:204@0B8G=5 2V4E8;5==O =04<V@=>W 4>EV4=>ABV; EMBED Equation.DSMT4 V EMBED Equation.DSMT4  482. D>@<C;C (34). 8:;045=89 28I5 (C FL><C ?C=:BV) <5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 D>@<C20==O =5>1EV4=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C (482. D>@<C;8 (32), (33), (34) V (35)) 107CTBLAO =0 &V=>2V9 <>45;V :0?VB0;L=8E 0:B82V2 , I> @>7@>1;5=0 . 0@:>2VF5< B0 #.(0@?><. @0DVG=C V=B5@?@5B0FVN FVTW <>45;V AB0=>28BL 3@0DV: V=VW =04V9=>ABV @8=:C (@8A. 2). 8A. 2. @0DV: V=VO =04V9=>ABV @8=:C :@5<V B>G:8 =0 V=VW =04V9=>ABV @8=:C ?>:07CNBL =5>1EV4=89 @V25=L 4>EV4=>ABV 4;O FV==>3> ?0?5@C (7 C@0EC20==O< ?@5<VW 70 @878:) 70;56=> 2V4 @V2=O A8AB5<0B8G=>3> @878:C 4;O =L>3>, O:89 28<V@NTBLAO EMBED Equation.DSMT4 :>5DVFVT=B><. 3. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C 3.1. ;O >FV=N20==O <091CB=L>W 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C EMBED Equation.DSMT4 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.DSMT4 , (36) 45 EMBED Equation.DSMT4  ?>G0B:>20 AC<0 2:;04C; EMBED Equation.DSMT4  157@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C; EMBED Equation.DSMT4  @V25=L ?@5<VW 4;O :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> V=AB@C<5=BC (>?5@0FVW); n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 4;O O:8E 74V9A=NTBLAO :>=:@5B=89 ?;0BV6, C 7030;L=><C ?5@V>4V G0AC. @8:;04 23. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL 2:;04C 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C 4;O B0:8E 40=8E: ?>G0B:>20 AC<0 2:;04C  EMBED Equation.DSMT4 C.>.; 157@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C  EMBED Equation.DSMT4 ; @V25=L ?@5<VW 70 @878:  EMBED Equation.DSMT4 ; 7030;L=89 ?5@V>4 @>7<VI5==O 2:;04C AB0=>28BL EMBED Equation.DSMT4 @., ?@8 =0@0EC20==V 2V4A>B:V2 >48= @07 =0 @V: ( EMBED Equation.DSMT4 @V:), B>1B> n = 3. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (36) 287=0G0T<> EMBED Equation.DSMT4 C.>. 3.2. ;O >FV=N20==O ?>B>G=>W 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C EMBED Equation.DSMT4 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 EMBED Equation.DSMT4 , (37) 45 EMBED Equation.DSMT4  >GV:C20=0 <091CB=O 20@BVABL 2:;04C (3@>H59). @8:;04 24. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 ?>B>G=C 20@BVABL 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C 4;O B0:8E 40=8E: >GV:C20=0 <091CB=O 20@BVABL 3@>H59  EMBED Equation.DSMT4 C.>.; 157@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV 3@>H59 =0 DV=0=A>2><C @8=:C  EMBED Equation.DSMT4 ; @V25=L ?@5<VW 70 @878:  EMBED Equation.DSMT4 ; ?5@V>4 48A:>=BC20==O  EMBED Equation.DSMT4 @>:8, 0 9>3> V=B5@20;  EMBED Equation.DSMT4 @V:, B>1B> n = 3. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (37) 287=0G0T<> EMBED Equation.DSMT4 C.>. ><0H=T 70240==O 4> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO !3 0 >A=>2V @>73;O=CB8E ?@8:;04V2 =5>1EV4=> @>72 O70B8 70240==O !7 V !8 70 V=482V4C0;L=8<8 20@V0=B0<8 28EV4=8E 40=8E, I> =02545=V 2V4?>2V4=> 2 B01;. 17 B0 18. @0:B8G=5 70=OBBO !4 (2 3>4.) =0 B5<C 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 C@0EC20==O D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV 1. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV 1.1. A=>2=8< 01A>;NB=8< ?>:07=8:>< >FV=N20==O ;V:2V4=>ABV T 7030;L=89 ?5@V>4 <>6;82>W @50;V70FVW 2V4?>2V4=>3> >1 T:B0 (V=AB@C<5=BC) V=25ABC20==O EMBED Equation.3 (C 4=OE), O:89 @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (38) 45 EMBED Equation.3  <>6;8289 ?5@V>4 :>=25@AVW :>=:@5B=>3> >1 T:B0 (V=AB@C<5=BC) V=25ABC20==O C 3@>HV, C 4=OE;  B5E=VG=89 ?5@V>4 :>=25@AVW V=25AB8FV9 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN C 3@>HV, I> 70728G09 AB0=>28BL 4> 7 4=V2. 1.2. A=>2=8< 2V4=>A=8< ?>:07=8:>< >FV=N20==O @V2=O ;V:2V4=>ABV V=25AB8FV9 T :>5DVFVT=B ;V:2V4=>ABV V=25AB8FV9 EMBED Equation.3 , O:89 @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 . (39) @8:;04 25. >7@0EC20B8 01A>;NB=89 V 2V4=>A=89 ?>:07=8:8 ;V:2V4=>ABV V=25AB8FV9 70 C<>2>N <>6;82>W @50;V70FVW @>73;O=CB>3> FH  < > z | ~ 󼸦p^O^9+h9h95CJ(OJQJ^JaJ(mHsHh\r 5CJ(OJQJ^JaJ(#h9h25CJ(OJQJ^JaJ("h3gCJ$OJQJ^JaJ$mHsH h9h2CJ$OJQJ^JaJ$$h3g5;CJ0OJQJaJ0mHsH"hh5;CJ0OJQJaJ0h .h2hP5CJaJ hh25CJNHaJ hh5CJaJ mHsHhhG<#5CJaJ hh25CJaJ H    . 0 2 4 6 8 : < > @ B D gd9 $*$`a$gdP$dh`a$gd3gdhgd .$dh`a$gdP . 0 2 4 @ D Z \ ^ ` p t v z | · ƓƏƉƂƉƓ{ib[WhA ha}h ha}h2"jh4UmHnHsHtHu h)h) h9h9 h2NHh\r hh5CJaJ hh25CJaJ h\r h9mHsHh\r h .mHsHh .h2"hhCJ$OJQJ^JaJ$mH sH h9h2CJ$OJQJ^JaJ$$h9h2CJ$NHOJQJ^JaJ$ D ^ dfhja_kd$$Ifl0f#t t644 lapyt3u$If`gd3ul $Ifgdl gd2$dh`a$gdP &08:>bdjlp(0@FLNPTVn *BD^|ؿ滷毧敌h%h(h2NH h(h2hhmHsHhmHsHhtmHsHha}hhth9 h\r NH h4h4h\r hAh hAhth2 hHhAh'd)hH hHhH4jlnpJLNPRTV 8d$If`gd3ul gd2dfh(L#',((6)):**gd(gd(gd( & Fgd2_kdg$$Ifl0f#t t644 lapyt3u|*,8:NP@B(jn " *,6(*JLڼڼڼڷh*)hKl h)5NH h*)5NH h)5 h*)5h)h(h}NH h%NHh)h)mHsH h(h}h%h(h2NH h(h2 hhh< \^$(vx !!X!Z!~!!!!##$$$$$%%%%%%& &&& '"'D'F'Z'''''((((*(@((() )2)>)))hZJhr h(h(h( h*)h*)h4 hwNHhw hln5 h*)5h)h*) h*)NHL)))))6*B******F+H+d+p+++++8,F,,,-.----- . .F.H.L.Z.l.p...N/P/t////h0l0v000001p1r1v1111J2b22233L3P3333 4D4R444 5"5Z5f5555506<666 hPNHhP hwNHhZJh) h(h(hwW*f++<,,--P..v//l00x11N2 334H44\55266>77P8gdDgdPgd(gdZJ677:7R777>8@8L8Z8\88880929@9L9999:x:::;;r;t;;;6<8<F<<<<<<===>>AABBBBHDJDEEFF I IJJ4JNJPJVJJJJJJ0KrKKKKK*L4Lh(h?hg hH'NHhH'htjhy/hDh) h(h( hPNHhPMP88B99|:;;:<<=v>>d?@@PAArBCjCC`@`B`D`Z`\```v````````aVaXaZaaaŹudXA-jD h?CJUVaJmHnHsHtHjhiUnHtH!juh4h4EHUnHtH-j6E h4CJUVaJmHnHsHtHh5YhinHtHjh5YhiUnHtHh?nHtHhMhinHtHhihi5nHtHh?5nHtHhihimHnHsHtH!jhiheEHUnHtHhiNHnHtHhinHtH`Xaaa*b,b cVc&eheehhi@iiijjllmgd $`a$gdi`gd? $`a$gd^ $`a$gdi`gdiaaaaaaaabb(b*b,b.bHbbbbb ccc>c@cBcDc\c˿ڿzcR!jhihiEHUnHtH-j7+wD hiCJUVaJmHnHsHtHh?nHtHh?5nHtHhi56nHtHh^ hi56NHnHtHh?56nHtHh^ hi56nHtHhihi5nHtHh^ h^ CJaJnHtHhinHtHjhiUnHtH!jbhih?EHUnHtH\c^c`ccccccJdLdNd`djdldndzdddddddeeeeee e"e>eXeZe\eferetee޸ޠޘގނqejhiUnHtH!jJhiheEHUnHtHhihi5nHtHhiNHnHtHh4nHtHh;hinHtHh5YhiNHnHtHh5YhinHtHhahinHtHhihi6mH nHsH tHhinHtHh?nHtH!jBhiheEHUnHtH%eeeeeeeeffffg g gTgVggggggg8h:hiiiiiiiiiiDjt]L!j*hihiEHUnHtH-j,wD hiCJUVaJmHnHsHtH!j@'hih?EHUnHtH-jD h?CJUVaJmHnHsHtHh?nHtHh|+hinHtHhihi5nHtHh?5nHtHjhiUnHtH!j$hih4EHUnHtH-jSE h4CJUVaJmHnHsHtHhinHtHDjFjjjjjjjjjjjjNkPkRkkkkklll(lƵՓzizzYQFQh5Yh2nHtHh2nHtHh2hi6mH nHsH tH!j%1hiheEHUnHtHh?nHtH!j/hiheEHUnHtHhN>hinHtHhQnHtHh2h2mH nHsH tH!j,hiheEHUnHtHhh2mHnHsHtHhinHtHh4nHtHhihi5nHtHhihi5NHnHtH(ll@lHlLlNlllllllllmm m mmmm.m4m6m nսյvlZNEh25nHtHhHmHnHsHtH#hHhHCJ,EHH*aJ,nHtHhHEHnHtH!j55hiheEHUnHtHh`h2mHnHsHtH$j-3hihe5EHUnHtHhihi5nHtHhinHtHh?nHtHh2hi6mH nHsH tHhN>hinHtHh2nHtHh;h2NHnHtHh;h2nHtH n"nNnPnRnTnVn`nhnlnxnznnnnnnnnnnnnoooo&ooBo`otooo}qf^h?nHtHhr,'hinHtHhihi5nHtHh?5nHtHh2h26mHnHsHtHhN>h2nHtHhih2mHnHsHtHh2nHtHh`nHtHhihimHnHsHtHh2h2mHnHsHtHh2hi6mH nHsH tHhinHtHhiNHnHtH"m&o>oooopvZvfvpvrvtvvvvvvvvvvvڼҳxgWh2hi6mH nHsH tH!jQShiheEHUnHtH!jIQhiheEHUnHtH!jNhiheEHUnHtHh5whinHtHhihi5NHnHtHh8[B5nHtHh8[BnHtHjh?UmHnHuh?nHtHhinHtHh2nHtHhihi5nHtHh?5nHtHvvvvww"w$w(wwwx&x(x2x4x>x@xBxNx\x^xbxdxx&y(yŽ{h_TDh2hi6mH nHsH tHhBhinHtHh25nHtH$jYhihe5EHUnHtH!j`WhiheEHUnHtHh8[BnHtHhiNHnHtH$jYUhihe5EHUnHtHhihi5nHtHhinHtHh?hinHtHh2NHnHtHhih2mHnHsHtHh2nHtHhihimHnHsHtH(y*y,yrytyyyzzJzLzPzRzzzzzzzzzz{{p{r{{{6|L|}}}}}} }&}(}*},}.}0}2}6}L}N}岦wwwh2mHnHsHtHhihimHnHsHtHh2hi6nHtHh`nHtHhihi5nHtHh25nHtHh4nHtHh2hi6mH nHsH tHh2nHtHhiNHnHtHhinHtHh8[BnHtHh(0VhinHtH.N}P}|}}}}}}}}~~~6N^n^`z|&,.jr@BϽzh`nHtHh/$hinHtHh25nHtHhiNHnHtHhihi5nHtH h45CJ$EHH*aJ$nHtH#h4h4CJ0EHH*aJ0nHtH!j[hiheEHUnHtHhinHtHh8[BnHtHh2nHtHh nHtH0N}}}ą܅Nb8X$$If`a$gd3ul $`a$gdi $`a$gdi`gdi`gd4 $`a$gd4`gdi…ąڅ0JLN^bֆTVƸvg\O\\\\hrhiNHnHtHhrhinHtHh^ h^ CJaJnHtHhi56nHtHh2h256NHnHtHh2h256nHtHh256nHtHh2hi56nHtHh8[Bhi56nHtHh8[Bh256nHtHh8[BnHtHh2nHtHhihi5nHtHhinHtHh nHtHA'''$$If`a$gd3ul kd^$$IfTl4  \p @%j t0  %644 larp(yt3uT‡ć̇· NPz|~Ȉʈ̈ΈЈ҈Ԉֈ؈BDƹƹƹƹƹƹ󩛏h^ nHtHhinHtHhihi5nHtHh2hi56nHtHh2h25CJaJnHtHh3uh2CJnHtHh3uhiCJnHtHhrhiNHnHtHh2nHtHhrhinHtHh3uhi5nHtH-އ (.6>FNPT\bjrz~FfgFf dFf`$$If`a$gd3ul Ȉ̈ЈԈֈ؈DF $`a$gd^ `gd2`gd2Ff L $`a$gd<`gd^ $`a$gd^ `gd2`gd2Čƌʌ@BDFdVXZ\^dfĎƎ֎܎ގTV\ "$&(np޼޼ޱ޼ޱަu!j~hiheEHUnHtHhGhinHtHhihi5nHtHh^ 5nHtHhz`hinHtHhhinHtHh^ hi6mH nHsH tHhiNHnHtHh8[BnHtHhinHtHh^ nHtH!j|hiheEHUnHtH,8\^bdnvz$fhprĒ ƷޙƷ|sgg\hZ\^xz6Rrtvxwf!jhiheEHUnHtH!jzhiheEHUnHtH!jhiheEHUnHtHh 5nHtHh^ 5nHtHhihi5NHnHtHhihi5nHtH!jihiheEHUnHtHh nHtHh8[BnHtHh^ nHtHhinHtHhiNHnHtH#BDPRĖȖL"$&<>Z^`v TXl™ʙ >HPT縯ոߋh`nHtH!jhiheEHUnHtHhέj $`a$gdIgd( $`a$gd<`gd2`gd2TVĥ "$.tz|46BDNV~̧ *.T Nz|ٰ!jhiheEHUnHtHhH5nHtHhihi5NHnHtHh8[B5nHtHh`nHtH!j;hiheEHUnHtHh nHtHh8[BnHtHh<nHtHhiNHnHtHhinHtHhihi5nHtH-8:<>@BHJLNPΪЪ&(24ɹɰɹɰҢҏ}rjZG$j|hihe5EHUnHtHh)BLh<5mHnHsHtHh8[BnHtHhGhinHtH#h h CJ0EHH*aJ0nHtH$jmhihe5EHUnHtHhihi5NHnHtHh8[B5nHtHh<h<5mHnHsHtHh<5nHtHhihi5nHtHhinHtHh<nHtH!jhiheEHUnHtH46@BDFHPRīƫȫʫԫ֫Ȭʬ@zƶƥƛƊƛzoc[Rh<5nHtHh8[BnHtHhihi5nHtHhk'QhinHtHh8[Bhi6mH nHsH tH!jϸhiheEHUnHtHhiNHnHtH!jǶhiheEHUnHtHh<hi6mH nHsH tHhinHtHh1hinHtHh<nHtHh)BLh<5mHnHsHtHh)BLh<mHnHsHtHĭƭȭʭ̭ԭ֭حڭܮ$&(.0j>PXZܰް ɸɮɝɄzszokokoeoa]aoh hBRTrt~ƹk\jhIhI5EHU-j{D hICJUVaJmHnHsHtHjhIhI5UhIhI5hIhImHsHhIhI6jhIhIUmHsHjhIhIEHU-jB{D hICJUVaJmHnHsHtHjhIhIUh8[BhIhINH hIhIhIºʺ̺&8TV\ֻػ<>şōxsŶ\-j{D hICJUVaJmHnHsHtH h8[B5hIhINHh8[BhIhI5 hI5j3hIhIEHU-j{D hICJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhI hIhIjhIhIUmHsHjhIhIEHU-j{D hICJUVaJmHnHsHtH >@BDtv$&jlnҽֽܶ㡖ynjfb\bTThIhI5 hgzNHhgzh hIhIhICJaJhIhI56NH hI56hIhI56hgzhgzCJaJhImHsHj6h8[Bh8[BEHU-j#D h8[BCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUh8[B hIhIjhIhIUmHsHjhIhIEHUľƾоҾ DFHJؿڿ >HPRZƹ쓆obWhIhImHsHjPhgzhgzEHU-jn{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjXhgzhgzEHU-j\{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUmHsHjhgzhgzEHU-j<{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIh8[BhIhINH ƾBT8:.4L~P $`a$gdgzgdI`gdgzZ^8>BRX"$(>@Bhjln|~³pcjhgzhgzEHU-j{D hgzCJUVaJmHnHsHtHh8[B hgzhIhIhI5 hgz5hIhINHhIhImHsHjhIhIUmHsHj5hgzhgzEHU-j{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIh &RTV|~ɺ펁}rhaWPWaW hem&56hgzhI56 hgz56hgzhgz56hgzhgzCJaJhIjhgzhgzEHU-j{D hgzCJUVaJmHnHsHtHh8[BhgzhIhI5 h8[B5jhIhIUmHsHjQhgzhgzEHU-j{D hgzCJUVaJmHnHsHtH hIhIjhIhIU68:N~.:.46\žžžŭӏxk\̏jhIhIUmHsHjhgzhgzEHU-jP {D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhem&hIhI5NH hH5hIhI5hgzhINH hgzhgz hgzhI hIhIhgzhgzhgz5CJaJ hgz56hgzhI56hgzhI56NH\^`bdft*,.024dfŶşŶ{nŶWJj%hgzhgzEHU-j {D hgzCJUVaJmHnHsHtHj-hgzhgzEHU-j {D hgzCJUVaJmHnHsHtHjGhgzhgzEHU-j {D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIjhIhIUmHsHjQhgzhgzEHU-jm {D hgzCJUVaJmHnHsHtH68^`bdfhJL&(*,>޼ަޡަނuަ^-j!!{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhgzhgzEHU-j {D hgzCJUVaJmHnHsHtHhIhI5 hgz5hIhINHj hgzhgzEHU-j {D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIU hIhIhgz hgzhgzjhIhIUmHsH# "~:<>@,ܶܠ܉|xaTjhgzhgzEHU-j!{D hgzCJUVaJmHnHsHtHh jhgzhgzEHU-j!{D hgzCJUVaJmHnHsHtHhIhINHjhgzhgzEHU-jp!{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIjhIhIUmHsHjhgzhgzEHU,.024JLdf2468L|~ŴťŎ̸|rmŴV-j!{D hgzCJUVaJmHnHsHtH hem&5hIhI5NH h 5jhgzhem&EHU-j$D hem&CJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhem&hgzhIhI5 h8[B5 hIhIjhIhIUmHsHjhgzhgzEHU-j!{D hgzCJUVaJmHnHsHtH>fhvx|~024Zܶܝܝܔ}pj hgzhgzEHU-j$"{D hgzCJUVaJmHnHsHtHhIhINHh hgzmHsHj hgzhgzEHU-j"{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIjhIhIUmHsHjhgzhgzEHU#Z\^`b 24f~ 2468:DLob^Zhem&h`jhgzhgzEHU-jb"{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgzhI5hIhI5 hgz5 hgzhIhIhImHsHhIhINH hIhIhgzjhIhIUmHsHjhgzhgzEHU-jB"{D hgzCJUVaJmHnHsHtH#,.02vx@BDF`bz~ɺ행reahem&jZhgzhgzEHU-j"{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjthgzhgzEHU-j"{D hgzCJUVaJmHnHsHtHhgzhIhINHjhIhIUmHsHj|hgzhgzEHU-j"{D hgzCJUVaJmHnHsHtH hIhIjhIhIU.2NPRxz|~źţőŅźj]UFhh(CJaJmHsHhImHsHjhgzhgzEHU-j,#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHhem&hgzhIhI5 h8[B5jNhgzhgzEHU-j"{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIU hIhIjhIhIUmHsHjVhgzhgzEHU-j"{D hgzCJUVaJmHnHsHtH6RTvxz ",.TVXZ\fhprxzzkgP-jv#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHh(jhIhIUmHsHj!hgzhgzEHU-jT#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIhem&hIhI5hh(56CJaJ hI56 h 56 hgz56hgzhI56NH hem&56hgzhI56xz"rlR&|np,gd& $`a$gd&gd(`gdJ`gdgzgdI $`a$gdgz *4RTl|,8:<>@fhjlzܶܘܓܘtgcܘh`j'hgzhgzEHU-j#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHhIhI5 hgz5hIhINHhgzmHsHj%hgzhgzEHU-j#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhIUhgz hIhIjhIhIUmHsHj#hgzhgzEHU&04PRTz|~prɺ펁}sfO-j#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhI5UhIhI5NHhIjN+hgzhgzEHU-j#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHhem&hgzhIhI5 h8[B5jhIhIUmHsHjh)hgzhgzEHU-j#{D hgzCJUVaJmHnHsHtH hIhIjhIhIU`b ڱڛqb]V hIh( h(5j4hJh(5EHU-j<{D h(CJUVaJmHnHsHtHhJj1hIheUh( hIhIj/hgzhgz5EHU-j#{D hgzCJUVaJmHnHsHtHjhIhI5U h;=95hIhI5jhIhIUmHsHj-hgzhgz5EHUBDFHJLN$&xz|Ŷ|vr|rgXLh&h&5CJ$\h hCJaJmHsHh h(mHsHhh-h-EHU-je({D h-CJUVaJmHnHsHtHjh-U hem&6H*h-h-6H*mH sH h-h-6mHsH h-h-h&h&6 h&h&h&h-BDz~ļzvzvvnie^e^e^e^Zehem& h];0heahea hea5h];0hea5h-h-h-NH h-5 h-h-h-h-mHsHhem&CJ4H*aJ4j(Bh-he5Uheah-5mHsHh-h-5 jhem&hem&5CJ UaJ $jE@hem&hem&5CJ EHUaJ -jk'D hem&CJUVaJmHnHsHtH 02l~Z\HVX(XZ ln8:dὮh3uh-CJnHtHh3uh-5CJaJnHtHh3uhem&CJaJnHtHh3uh-CJaJnHtHhem&hem&56CJaJh-h-56NHhh-56 h-56h-h-56hem&hea heaNH.ZEkddF$$Ifl4F#       t06  44 lapyt3u$$If`a$gd3ul *Pn $(,048:Hfnv~Ff3KFfH$$If`a$gd3ul df:<*,.\^`bnp NPRTиЩЖВs^NsjUh-h-56EHU)j=-]C h-h-56CJUVaJjh-h-56Uh-h-56 h-56hi h-NHj1Sh];0h-EHUj=-]C h-CJUVaJjh-U h-5 h];0h-h h-h3uh-5CJaJnHtHh3uh-CJnHtHh3uh-5CJnHtH~&*2:<Ff5QFf-N$$If`a$gd3ul <&<@DHLPTXZ^bfjnFfEo$$If`a$gd3ul $`a$gd-$^`a$gd-gd-T :<>@BDFHJLNPܼܰr_L9$jch3uhe5EHUnHtH$j`h3uhe5EHUnHtH$j]h3uhe5EHUnHtH$jZh3uhe5EHUnHtH#h3uh-6CJmH nHsH tH0jEXh3uhe6CJEHUmH nHsH tHh3uh-5nHtHh3uhem&CJaJnHtH h3uh-CJNHaJnHtHh3uh-CJaJnHtHh&ShiCJaJh-h-56PRTVZ~z|~tv~ᮡᮡᮡᮡᖏ~zzi]hem&hem&5CJ aJ jhem&hem&5CJ UaJ hem&h-h-5h-h-NH h-h-hem&hem&CJaJh3uh-CJnHtHh3uh-CJaJnHtH h3uh-CJmH nHsH tH$jih3uhe5EHUnHtHh3uh-5nHtH$jfh3uhe5EHUnHtHnrvz~$0:D!$qq$If]q^q`a$gd3ul Ffr$$If`a$gd3ul DNXbnrvz|~Ffz!$qq$If]q^q`a$gd3ul Ffhv$$If`a$gd3ul $,4>BLZ^lvFf}$$If`a$gd3ul $(*,.024gd(gd-Ff]$$If`a$gd3ul !$qq$If]q^q`a$gd3ul $&,.FRTHJLrtvxĽ|mc^G8c|jh-h5EHU-j,{D hCJUVaJmHnHsHtH h5jh5Ujh-h5EHUh-h5h-h-56 h&S56 h-56hi h&hi"jh-UmHnHsHtHuh- h-h- jhem&hem&5CJ UaJ $jÃhem&hem&5CJ EHUaJ -jk'D hem&CJUVaJmHnHsHtH468:<>@BDFz|0$$If`a$gd3ul $`a$gd-$^`a$gd-gd-`gdgd $`a$gd-gd(HJLDFHJlYQjh-U$jShem&hem&5CJ EHUaJ -jk'D hem&CJUVaJmHnHsHtHhem&hem&5CJ aJ jhem&hem&5CJ UaJ h-h-NHh h-h-h-h-5 h-5j0h-hU j?C]C h-hUmHsHjh-hUhhem&h-hNH h-hz|(*,.Z\^`df¸|mdTEjh3uh&SCJEHUjD]C h3uh&SCJUVh3uhem&CJj1h3uh&SCJEHUj=-]C h3uh&SCJUVjh3uh&SCJUh3uh&SCJNHh3uh&SCJh&Sh-CJaJh-h-56 h-56 h-h-jh-Uj6h-h-EHU-je({D h-CJUVaJmHnHsHtHh-(PRVfDFZb*黰zokh;=9jvh&SheUjh&SheUh&Sh&SNHhem&h h&Sjh-he5EHU h&Sh&Sh&Sh-CJaJ h Wh&Sh3uh&S5jeh3uh&SCJEHUj?C]C h3uh&SCJUVh3uh&SCJjh3uh&SCJU)*.kd$$Ifl   \n#  t0   644 lap(yt3u$$If`a$gd3ul *@HPX`hpz$$If`a$gd3ul Z*f HC>>99gdegd&Sgd(kdB$$Ifl   \n#  t0   644 lap(yt3u*df  : r        , . 0 2 Z \    P R   , öڧڋ~zzh;=9jh8Kh&SEHUjL]C h&SCJUVaJj$h$]h&SEHUjL]C h&SCJUVaJjh$]h&SEHUjGL]C h&SCJUVaJjh&SUh&Shem&h&Sh&SNH h&Sh&Sh&Sh&S5 hem&5*  |T,r_kd$$Ifl0### t644 lapyt3u$$If`a$gd3ul gd&Sgde`gd&S , . 0 2 v x z      jprt "P׽˵˱DZעۑׂuۑmhpmHsHjhvh&SEHUjP]C h&SCJUVaJhpjh8Kh&SEHUjN]C h&SCJUVaJhem&h8Kh&S5h h&SNHh;=9 h&S5 h];0h&Sh&Sjh&SUj9h8Kh&SEHUjM]C h&SCJUVaJ)PRTV|>@JVX\lnHJTX*,0 6ȸȽױ׫קלxxxph&h&S5 hphp hph;=9h3uhpmH sH h;=9 h6Lh;=9h3uhpmHsHhH h&SNH hu h&S h&S5h"] h;=9h&S hvh&Sh&Sh&S5h&Sjh&SUj`hvh&SEHUjrP]C h&SCJUVaJ,6Bz|~(*46<(* "PRTVȵȩyj]j޹hih&SEHUj6W]C h&SCJUVaJ h&Sh&Sjyh&h&SEHUj4V]C h&SCJUVaJjh&SU h&S5h&Sh&S5CJaJh&Sh&S56NH h;=956h&Sh&S56 h&S56h&Sh&SCJaJ h&SNHh;=9h&Sh&h&S5 h;=95$|46(*lZn h$$If`a$gd3ul $^a$gd&S $`a$gde$a$gd&Sgde`gd&S gd;=9h^hgd&S $`a$gd&Sgd&S gde,.02ThDFtvxzl|Zj򨣔~voeh&Sh&S56 h&S56hih&S5 hih&Sjrhih&S5EHUjZX]C h&SCJUVaJ h&S5jh&S5Ujhih&SEHUjW]C h&SCJUVaJj^hih&SEHUjW]C h&SCJUVaJjh&SUh&Sh;=9 h&SNH% &:XZhjn2468:<rtD(*갡ꝕytlth~9h&S5 h&S5jhx}mh&SEHUj[]C h&SCJUVaJjh&SUh&Sjh3uh&SCJEHUjZ]C h3uh&SCJUVjh3uh&SCJUh3uh&SCJNHh3uh;=9CJh3uhpCJh3uh&SCJh&Sh&S5CJaJ':$$If`a$gd3ul ,kdP$$IfTlrW#A  A  A  A  B   t0644 lap2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd $$IfTlrW#A A A A B  t0644 lap2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTlrW#A AAAB t0644 lap2yt3uT *2:B$$If`a$gd3ul BD\,' gd&Sgd&Skd$$IfTlrW#A A A A B  t0644 lap2yt3uT*>@Z\fht|~. 0 X Z      !!^!`!p!v!!!!!!!n"p"x"豤菂zrhZh&S5heh&S6jh~9h&SEHUj&]]C h&SCJUVaJ h&SNHj`h~9h&SEHUj\]C h&SCJUVaJjh&SU he6 h&Sh&Sjlh~9he5EHU h&S5h&Shph~9h&SNH h~9h&S,\~`!#&#####$8$J$$$$If`a$gd3ul ^gd&S $`a$gde$a$gd&Sgde`gde x"z"#"#########@$B$j$l$$$$$$$%%D%F%H%R%%%%0&2&`&b&d&f&h&ѽѽѽѽѶѶѶѶsd_ h&S5jh}h&S5EHU&ja]C h}h&S5CJUVaJjh}h&S5U h;=95h}h&S5 h"]5 he5hh&SCJaJ h1Ah&Sh3uh&SCJNHh3uhpCJh3uh&SCJh&Sh&SCJaJh&Sh&S56 he56h&S h&SNH%$$$$$$H....$$If`a$gd3ul kd;$$Ifl\#         t0644 lap(yt3u$$$%%%H....$$If`a$gd3ul kd$$Ifl\#    t0644 lap(yt3u%%*%0%<%D%H....$$If`a$gd3ul kd$$Ifl\#   t0644 lap(yt3uD%F%H%&&H<3*`gde gde $^a$gd&Skd$$Ifl\#    t0644 lap(yt3uh&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&'"'6'j'l'''''4(6(B(D(T(\(((((()ͽ覙uogbo h&S5heh&S6 h&SNHjh}h&SEHUjCb]C h&SCJUVaJh;=9h"]j-h}h&SEHUja]C h&SCJUVaJjh&SU he6 hehehe heh&Sj;h}he5EHU he5h&Shph}h&SNH h}h&S&&D(>)R))))))`**$+$$If`a$gd3ul $a$gde $`a$gde$a$gdegde`gde ))>)N))))))))))****2*R*T*`*b*********+++++$+&+P+R+|+~++++++,,,,俶hehp h1h&Sh3uh"]CJh3uh;=9CJh3uh&SCJNHh3uheCJh3uh&SCJheh&SCJaJheh&S56NH he56 h;=956heh&S56hehe56h&Sh;=91$+&+6+>+F+P+H....$$If`a$gd3ul kd&$$Ifl\#         t0644 lap(yt3uP+R+b+j+r+|+H....$$If`a$gd3ul kd$$Ifl\#    t0644 lap(yt3u|+~+++++H....$$If`a$gd3ul kd$$Ifl\#   t0644 lap(yt3u+++,2-.1HCC::C`gdegdekd$$Ifl\#    t0644 lap(yt3u,,----*-0-2-8-:-h-j-l-n---------..&.:.>.@.n.p.r.t.z.|..rejh-h&SEHUjf]C h&SCJUVaJh;=9 h&SNHhpjh1h&SEHUj1f]C h&SCJUVaJj&h1h&SEHUjf]C h&SCJUVaJ he6 heh&Shejh1heEHUjf]C h&SCJUVaJh&Sjh&SU#.......V/X//////N0v0x000V1h111111111111111111ĻķĻĻijįĻ׫׫ėvmf h[56heheCJheh-CJheh&SCJh[h[6 h[h&S&jh"?_CJUmHnHsHtHuh[hph"]h;=9heh&SNH heh&Sheh&S6h&Shejh&SUjwh-h&SEHUjg]C h&SCJUVaJ%111111111111111111116244444gd[gd $`a$gd[gd(`gd[14262V2X2222D3F333333333 4 444\4h444444444*5F5H5^5`5뺭|wrwj`jwhvh[5NHhvh[5 h"]5 h[5h[h[5CJaJh[h[56NH h[56 hp56h[heCJaJjhw(hEHUjFk]C hCJUVaJjhUh"] hNHh;=9 hZh h5h h[heh[h[56$`5b555555555666666"6$6R6T6V6X6666666667774767d7˴ˠˑuhd`h"]h;=9jhvh[EHUj{]C h[CJUVaJjhvh[EHUj{]C h[CJUVaJ h[h[j!hvh[EHUjM{]C h[CJUVaJjh[Uh[hpjxhvh[5EHUjz]C h[CJUVaJ h[5jh[5U#4568X<p<<<=<>>BBZBBB*CdDfD(E*EEE $`a$gds}* $`a$gds}*`gds}*gd( $`a$gd[gd[`gd[ -gd[d7f7h7j777788*8,8`8b88888&9(9,90929`9b9j9999999:.:0:6:d:f:::׺׵צי׊}yיjj}]C h[CJUVaJh;=9jh*f#h[EHUjq}]C h[CJUVaJh"]h*f#h[NH h*f#h[h*f#h[5 h[5 h[NHhp hvh[hvh[6mH sH h[jh[Ujhvh[EHUj{]C h[CJUVaJ&:::::;;;;R;d;f;h;;;;;;;*<,<.<0<H<J<L<T<X<n<p<<<<<<淪曎{sn_j]C h[CJUVaJ h[5hl-h[5h#h#6mH sH h#h#jhl-h[EHUj~]C h[CJUVaJj h*f#h[EHUj~]C h[CJUVaJhpjh*f#h[EHUj'~]C h[CJUVaJh[jh[Ujh*f#h[EHU"<<<<==~=============">$>&>(>*>4>:><>B>D>r>t>v>x>ôᙒsn_Rjh3h[EHUj]]C h[CJUVaJ h[6jh[hs}*EHU#j]C h[h[CJUVaJ h[h[jh[h[Uhphs}*5mHsHhpjhl-h[5EHUj]C h[CJUVaJjh[5U h"]5 h[5h[jh[Ujhl-h[EHU x>>>>L?P??????"@$@&@(@<@Z@n@@@@@@@@@AAHAJALANAAAAAķӳwhj-]C h[CJUVaJj!%h3h[EHUjӂ]C h[CJUVaJj"h3h[EHUj]C h[CJUVaJh;=9hpj6h3h[EHUj ]C h[CJUVaJjh[U h[NH h3h[ hph[ h[5h[h[6h[#AAAAABBBBB2B4B6B>BBBXBZBBBBBBBBBBBB(C*C8D:DPDVDZDbD濳櫦旊wpwlflb^bh"]hBO3>< EMBED Equation.3 = 35 4=V2 ( EMBED Equation.3 = 7 4=V2). >72 O70==O 0) 0 D>@<C;>N (38) @>7@0E>2CT<> 7030;L=89 ?5@V>4 ;V:2V4=>ABV 1) 0 D>@<C;>N (39) 287=0G0T<> :>5DVFVT=B ;V:2V4=>ABV . 2. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 D>@<C20==O =5>1EV4=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV 2.1. 87=0G5==O =5>1EV4=>3> @V2=O ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABN (%) 28:>=CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (40) 45 EMBED Equation.3  7030;L=89 ?5@V>4 ;V:2V4=>ABV :>=:@5B=>3> >1 T:B0 (V=AB@C<5=BC) V=25ABC20==O C 4=OE (482. D>@<C;C (38)); EMBED Equation.3  A5@54=O @VG=0 =>@<0 4>EV4=>ABV 4;O V=25AB8FV9=8E >1 T:BV2 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN C %. 2.2. 87=0G5==O =5>1EV4=>3> 7030;L=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV ( EMBED Equation.3 ) 28:>=CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (41) 45 EMBED Equation.3  =5>1EV4=89 @V25=L ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABN C %. @8:;04 26. 87=0G8B8 =5>1EV4=89 @V25=L ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABN V =5>1EV4=89 7030;L=89 @V25=L 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV, O:I> 7030;L=89 ?5@V>4 ;V:2V4=>ABV :>=:@5B=>3> V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O  EMBED Equation.3 = 30 4=V2; A5@54=L>@VG=0 =>@<0 4>EV4=>ABV 4;O V=25AB8-FV9=>3> V=AB@C<5=BC 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN  EMBED Equation.3 = 20%. >72 O70==O 0) 0 D>@<C;>N (40) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 ; 1) 0 D>@<C;>N (41) @>7@0E>2CT<> EMBED Equation.3 . 3. 5B>48G=89 V=AB@C<5=B0@V9 >FV=N20==O 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV 3.1. ;O >FV=N20==O <091CB=L>W 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV ( EMBED Equation.3 ) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (42) 45  ?>G0B:>20 20@BVABL V=AB@C<5=BC (>1 T:B0) V=25ABC20==O, C.>.; EMBED Equation.3  A5@54=O @VG=0 =>@<0 4>EV4=>ABV 4;O V=25AB8FV9=8E V=AB@C<5=BV2 (>1 T:BV2); EMBED Equation.3  =5>1EV4=89 @V25=L ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABL; n :V;L:VABL V=B5@20;V2, 4;O O:8E 28:>=CTBLAO :>6=89 :>=:@5B=89 ?;0BV6, 70 7030;L=89 >1C<>2;5=89 ?5@V>4 G0AC. @8:;04 27. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV 4;O B0:8E 40=8E: 20@BVABL ?@8410==O V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O  EMBED Equation.3 ; A5@54=O @VG=0 =>@<0 ?@81CB:>2>ABV 4;O V=25AB8FV9=8E V=AB@C<5=BV2 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN  EMBED Equation.3 ; =5>1EV4=89 @V25=L ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABL 4;O 287=0G5=>3> V=AB@C<5=BC AB0=>28BL EMBED Equation.3 ; 7030;L=89 ?5@V>4 ?5@5410G5=>3> 28:>@8AB>2C20==O 40=>3> V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O  EMBED Equation.3 = 2 @>:8 ?@8 70?;0=>20=8E 28?;0B0E ?>B>G=8E 4>E>4V2  EMBED Equation.3 = 1 @07 =0 @V:, B>1B> EMBED Equation.3 . >72 O70==O 0 D>@<C;>N (42) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 3.2. ;O >FV=N20==O ?>B>G=>W 20@B>ABV 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV ( EMBED Equation.3 ) 28:>@8AB>2CTBLAO D>@<C;0 , (43) 45 EMBED Equation.3  >GV:C20=0 <091CB=O 20@BVABL 2:;04C (3@>H59), C.>. @8:;04 28. 5>1EV4=> 287=0G8B8 ?>B>G=C 20@BVABL 3@>H59 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV, O:I> >GV:C20=0 <091CB=O 20@BVABL 4;O 40=>3> V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O  EMBED Equation.3 ; A5@54=L>@VG=0 =>@<0 4>EV4=>ABV 4;O V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O V 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN  EMBED Equation.3 ; =5>1EV4=89 @V25=L ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABL 4;O 40=>3> V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O EMBED Equation.3 ; 7030;L=89 ?5@V>4 ?5@5410G5=>3> 28:>@8AB0==O 40=>3> V=AB@C<5=BC  EMBED Equation.3 = 3 @>:8 ?@8 28?;0B0E ?>B>G=8E 4>E>4V2 1 @07 =0 @V: ( EMBED Equation.3 = 1 @V:), B>1B> n = 3. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (43) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 ><0H=T 70240==O 4> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO !4 0 >A=>2V @>73;O=CB8E ?@8:;04V2 =5>1EV4=> @>72 O70B8 70240==O !9 V !10 70 V=482V4C0;L=8<8 20@V0=B0<8 28EV4=8E 40=8E, I> =02545=V 2V4?>2V4=> 2 B01;. 19 B0 20. @0:B8G=5 70=OBBO !5 (4 3>4.) =0 B5<C 87=0G5==O >A=>2=8E ?>:07=8:V2 5D5:B82=>ABV @50;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 1. '8AB89 ?@82545=89 4>EV4 '8AB89 ?@82545=89 4>EV4 (Net Present Value NPV) 4>72>;OT >B@8<0B8 =091V;LH C7030;L=5=C E0@0:B5@8AB8:C @57C;LB0BC V=25ABC20==O, B>1B> :V=F5289 5D5:B 2 01A>;NB=V9 AC<V. V4 G8AB8< ?@82545=8< 4>E>4>< ('>) @>7C<VNBL @V7=8FN <V6 ?@82545=8<8 4> ?>B>G=>W (B5?5@VH=L>W) 20@B>ABV AC<>N G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 70 ?5@V>4 5:A?;C0B0FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC V AC<>N V=25AB8FV9=8E 70B@0B =0 9>3> @50;V70FVN. >7@0EC=>: '> 4;O >4=>G0A=> V=25AB>20=8E 70B@0B 28:>=CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 , (44) 45 't AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 70 >:@5<8<8 V=B5@20;0<8 7030;L=>3> ?5@V>4C 5:A?;C0B0FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC (O:I> 7030;L=89 ?5@V>4 5:A?;C0B0FVW 287=0G8B8 206:>, B> 2V= ?@89<0TBLAO t = T7 = 5 @>:V2);  AC<0 >4=>G0A=> V=25AB>20=8E 70B@0B 4;O @50;V70FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; i 48A:>=B=0 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2 C 7030;L=><C @>7@0EC=:>2><C ?5@V>4V t. @8:;04 29. V4?@8T<AB2> <>65 :>@8ABC20B8AO >4=8< V7 42>E 0;LB5@=0B82=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 ?@>5:B><  V ?@>5:B><  . ;O >FV=N20==O 5D5:B82=>ABV F8E ?@>5:BV2 =5>1EV4=> 287=0G8B8 >GV:C20=C AC<C G8AB>3> ?@82545=>3> 4>E>4C 4;O =8E. 0=V, I> E0@0:B5@87CNBL FV ?@>5:B8, =02545=V 2 B01;. 8. "01;8FO 8 0=V V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2, I> =5>1EV4=V 4;O @>7@0EC=:C ?>:07=8:0 G8AB>3> ?@82545=>3> 4>E>4C >:07=8:8=25AB8FV9=V ?@>5:B8  1. 1AO3 V=25AB>20=8E 3@>H59, C.>. 2. 5@V>4 >:C?=>ABV V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, @>:V2 3. !C<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 2AL>3>, C.>., 2 B><C G8A;V ?> @>:0E: 1-89 @V: 2-89 @V: 3-V9 @V: 4-89 @V:7000 2 10000 6000 4000  6700 4 11000 2000 3000 3000 3000;O 48A:>=BC20==O AC< 3@>H>2>3> ?>B>:C ?@>5:BC  AB02:0 2V4A>B:0 ?@89=OB0 C @>7<V@V i = 10%=0,1, 0 4;O ?@>5:BC  i = 12% = 0,12 (C 72 O7:C 7 1V;LH B@820;8< AB@>:>< 9>3> @50;V70FVW). >72 O70==O 57C;LB0B8 48A:>=BC20==O 3@>H>2>3> ?>B>:C =02545=V 2 B01;. 9. "01;8FO 9 >7@0EC=>: ?>B>G=>W (B5?5@VH=L>W) 20@B>ABV G8AB8E 3@>H>28E ?>B>:V2 4;O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 >:8=25AB8FV9=V ?@>5:B8  <091CB=O 20@BVABL 't48A:>=B=89 :>5DVFVT=B ?@8 i=10% ?>B>G=0 20@BVABL (3@2*3@3), 3@=.<091CB=O 20@BVABL 't48A:>=B=89 :>5DVFVT=B ?>B>G=0 20@BVABL (3@5*3@6)12345671-89 @V: 2-89 @V: 3-V9 @V: 4-89 @V:6000 4000 ( (0,909 0,826 ( (5454 3304 ( (2000 3000 3000 30000,893 0,797 0,712 0,6361786 2391 2135 1908#AL>3> @07><10000(875811000(8221 C@0EC20==O< @>7@0E>20=>W ?>B>G=>W 20@B>ABV G8AB8E 3@>H>28E ?>B>:V2 287=0G0T<> G8AB89 ?@82545=89 4>EV4: ;O ?@>5:BC  2V= AB0=>28BL '>=8758 7000=1758 C.>. ;O ?@>5:BC  '>=8221 6700=1521 C.>. "0:8< G8=><, ?>@V2=O==O F8E ?>:07=8:V2 C:07CT, I> ?@>5:B  T 1V;LH 5D5:B82=8<, =V6 ?@>5:B  (E>G0 4;O ?@>5:BC  AC<0 V=25AB8FV9=8E :>HBV2 1V;LH0, 0 WE ?>25@=5==O C 283;O4V <091CB=L>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C <5=H5, =V6 4;O ?@>5:BC  ). /:I> V=25AB8FV9=V 70B@0B8 (t), I> ?>2 O70=V 7 @50;V70FVTN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, 28:>=CNBLAO 2 45:V;L:0 5B0?V2, @>7@0EC=>: ?>B>G=>3> G8AB>3> ?@82545=>3> 4>E>4C 2V41C20TBLAO 70 D>@<C;>N (45) 45 '1 AC<0 G8AB>3> ?@82545=>3> 4>E>4C 4;O V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC ?@8 1030B>@07>2><C 74V9A=5==V V=25AB8FV9=8E 70B@0B (t); 't AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 4;O >:@5<8E V=B5@20;V2 7030;L=>3> ?5@V>4C 5:A?;C0B0FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; i 48A:>=B=0 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2 C 7030;L=><C @>7@0EC=:>2><C ?5@V>4V t. =45:A (:>5DVFVT=B) 4>EV4=>ABV 2.1. ;O >4=>G0A=> 74V9A=N20=8E V=25AB8FV9=8E 70B@0B () F59 V=45:A () 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N (46) 45 > V=45:A (:>5DVFVT=B) 4>EV4=>ABV 4;O >4=>G0A=> 74V9A=N20=8E V=25AB8FV9=8E 70B@0B; 't AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 4;O >:@5<8E V=B5@20;V2 7030;L=>3> ?5@V>4C 5:A?;C0B0FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; > AC<0 >4=>G0A=8E V=25AB8FV9=8E 70B@0B =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. @8:;04 30. 8:>@8AB>2CNG8 @57C;LB0B8 ?@8:;04C 29 4;O 2->E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2  V  , =5>1EV4=> 287=0G8B8 V=45:A 4>EV4=>ABV 4;O :>6=>3> 7 =8E. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (46) 287=0G0T<> V=45:A 4>EV4=>ABV 4;O ?@>5:BC  1) "5 6 4;O ?@>5:BC   >@V2=NNG8 V=25AB8FV9=V ?@>5:B8 70 ?>:07=8:>< V=45:A 4>EV4=>ABV , >B@8<CT<>, I> ?@>5:B  T 1V;LH 5D5:B82=8<. /:I> V=25AB8FV9=V 70B@0B8, I> ?>2 O70=V 7 <091CB=L>N @50;V70FVTN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, 74V9A=NNBLAO 2 45:V;L:0 5B0?V2 (t), @>7@0EC=>: V=45:AC (:>5DVFVT=B0) 4>EV4=>ABV (i) 28:>=CNBL 70 D>@<C;>N (47) =45:A (:>5DVFVT=B) @5=B015;L=>ABV =45:A (:>5DVFVT=B) @5=B015;L=>ABV ( i) V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC <>6=0 28:>@8AB>2C20B8 O: 4>?><V6=89 ?0@0<5B@ >FV=N20==O, B><C I> 2V= =5 4>72>;OT >FV=8B8 25AL 72>@>B=89 ?>BV: 4;O ?@>5:BC. &59 V=45:A @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N (48) 45 'i A5@54=L>@VG=0 AC<0 G8AB>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C 70 ?5@V>4 5:A?;C0B0FVW ?@>5:BC;  AC<0 V=25AB8FV9=8E 70B@0B =0 @50;V70FVN V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. 5@V>4 >:C?=>ABV 5@V>4 >:C?=>ABV T >4=8< V7 =091V;LH @>7?>2AN465=8E V 7@>7C<V;8E ?>:07=8:V2 >FV=:8 V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC. >7@0EC=>: FL>3> ?>:07=8:0 <>6=0 28:>=C20B8 42><0 <5B>40<8: - AB0B8AB8G=8< (1CE30;B5@AL:8<); - 48A:>=B=8<. 548A:>=B>20=89 (AB0B8AB8G=89) ?5@V>4 >:C?=>ABV (=), I> 287=0G0TBLAO AB0B8AB8G=8< <5B>4><, @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N (49) 45  AC<0 V=25AB8FV9=8E 70B@0B =0 @50;V70FVN ?@>5:BC; '  A5@54=L>-@VG=0 AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 70 ?5@V>4 5:A?;C0B0FVW ?@>5:BC (4;O :>@>B:>AB@>:>28E @50;L=8E 2:;045=L (4> 1 @>:C) F59 ?>:07=8: @>7@0E>2CTBLAO O: A5@54=L><VAOG=89). 8A:>=B>20=89 ?5@V>4 >:C?=>ABV (4) 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N (50) 45 4 48A:>=B>20=89 ?5@V>4 >:C?=>ABV >4=>G0A=8E V=25AB8FV9=8E 70B@0B ?> ?@>5:BC; > AC<0 >4=>G0A=8E V=25AB8FV9=8E 70B@0B =0 @50;V70FVN ?@>5:BC; 't AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 70 >:@5<8<8 V=B5@20;0<8 7030;L=>3> ?5@V>4C 5:A?;C0B0FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; i 48A:>=B=0 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO; n :V;L:VABL V=B5@20;V2 (@>:V2, <VAOFV2) C 7030;L=><C @>7@0EC=:>2><C ?5@V>4V t; t 7030;L=89 @>7@0E>20=89 ?5@V>4 5:A?;C0B0FVW ?@>5:BC (@>:V2, <VAOFV2). @8:;04 31. 8:>@8AB>2CNG8 @57C;LB0B8 ?@8:;04C 29 4;O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2  V  , =5>1EV4=> 287=0G8B8 WE ?5@V>4 >:C?=>ABV. >72 O70==O !?>G0B:C 287=0G0T<> A5@54=L>@VG=C AC<C G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 2 ?>B>G=V9 20@B>ABV 4;O ?@>5:BC  4;O ?@>5:BC   C@0EC20==O< A5@54=L>@VG=>W 20@B>ABV G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?5@V>4 >:C?=>ABV ?@>5:BC  70 D>@<C;>N (50) AB0=>28BL EMBED Equation.3 , 0 4;O ?@>5:BC   EMBED Equation.3 . >@V2=O==O V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2  V  70 ?>:07=8:>< ?5@V>4C >:C?=>ABV A2V4G8BL ?@> ACBBT2V ?5@52038 ?@>5:BC  =04 ?@>5:B><  (?@8 ?>@V2=O==V ?@>5:BV2 70 ?>:07=8:0<8 G8AB89 ?@82545=89 4>EV4 B0 V=45:A 4>EV4=>ABV FV ?5@52038 <5=H ACBBT2V). A=>2=8< =54>;V:>< ?>:07=8:0 >:C?=>ABV V=25AB8FV9 (70 D>@<C;>N (50)) T B5, I> 2V= =5 2@0E>2CT BV G8ABV 3@>H>2V ?>B>:8, O:V D>@<CNBLAO ?VA;O ?5@V>4C >:C?=>ABV 70B@0B (482. @8A. 3). ;O ?@>5:BV2 V7 4>23>AB@>-:>28< B5@<V=>< 5:A?;C0B0FVW ?VA;O =0AB0==O ?5@V>4C >:C?=>ABV V=25AB8FV9 <>65 1CB8 >B@8<0=0 7=0G=> 1V;LH0 AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C ?>@V2=O=> 7 :>@>B:>AB@>:>28<8 20@V0=B0<8 ?@>5:BV2. 5. =CB@VH=O AB02:0 (=>@<0) 4>EV4=>ABV =CB@VH=O AB02:0 (=>@<0) 4>EV4=>ABV T =091V;LH A:;04=8< (I>4> @>7@0EC=:C) ?>:07=8:>< 5D5:B82=>ABV @50;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2. >=0 E0@0:B5@87CT @V25=L 4>EV4=>ABV :>=:@5B=>3> V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC, I> 28@060TBLAO 48A:>=B=>N AB02:>N 3@>H>2>3> ?>B>:C, V ?@82>48BLAO 4> ?>B>G=>W 20@B>ABV 3@>H>28E V=25AB8FV9=8E 70B@0B. 8A. 3. @0DV: D>@<C20==O G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 4;O @50;L=>3> V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC ?@>BO3>< 9>3> 68BBT2>3> F8:;C =CB@VH=O AB02:0 4>EV4=>ABV (!) = 48A:>=B=V9 AB02FV (i), ?@8 O:V9 ' = . ">1B> @>7@0EC=:8 ! 74V9A=NNBLAO V7 D>@<C;8 (51) 45 't AC<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C >:@5<8<8 V=B5@20;0<8 7030;L=>3> ?5@V>4C 5:A?;C0B0FVW V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC; n :V;L:VABL V=B5@20;V2 C 7030;L=><C @>7@0E>20=><C ?5@V>4V t. @8 287=0G5==V ! ?@8?CA:0TBLAO ?>2=0 :0?VB0;V70FVO 2AVTW AC<8, G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C 7 <091CB=V< @V2=5< 4>EV4=>ABV, O:89 4>@V2=NT !. @8:;04 32. 8:>@8AB>2CNG8 @57C;LB0B8 9 C<>28 ?@8:;04C 29 (30 V 31), =5>1EV4=> 287=0G8B8 2=CB@VH=N AB02:C 4>EV4=>ABV ?@>5:BV2  B0  . >72 O70==O ;O ?@>5:BC  B@510 @>7@0EC20B8 @>7<V@ =5>1EV4=>W AB02:8 48A-:>=BC20==O (iHA), 4;O O:>W ?>B>G=0 20@BVABL 3@>H>2>3> ?>B>:C (8758 C.>) 70 2 @>:8 1C45 ?@82545=0 4> AC<8 V=25AB>20=8E :>HBV2 (7000 C.>) 2 ?@>5:B  . ">1B> @>7<V@ =5>1EV4=>W AB02:8 48A:>=BC20==O (i=0) = !0 = 11,9%. ;O ?@>5:BC  B@510 2V4?>2V4=> 287=0G8B8 @>7<V@ =5>1EV4=>W AB02:8 48A:>=BC20==O (i=1) ), 4;O O:>W ?>B>G=0 20@BVABL 3@>H>2>3> ?>B>:C (8221 C.>) 70 4 @>:8 1C45 ?@82545=0 4> AC<8 V=25AB>20=8E C ?@>5:B  3@>H59 (6700 C.>)  7 ?>@V2=O==O 2=CB@VH=L>W AB02:8 4>EV4=>ABV (!) 4;O ?@>5:BV2  (!) = 11,9% V  (!) = 5,6% 10G8<>, I> 4;O ?@>5:BC  2>=0 2 EMBED Equation.3 @07C 1V;LH0, =V6 4;O  . &5 2:07CT =0 ACBBT2V ?5@52038 ?@>5:BC  ?@8 9>3> >FV=N20==V 70 F8< ?>:07=8:><. /:I> ?V4?@8T<AB2> 2>;>4VT 45:V;L:><0 0;LB5@=0B82=8<8 @50;L=8<8 ?@>5:B0<8 (!1, !2, !3 V B.4.), @>7@>1;OTBLAO B01;8FO ?>@V2=O==O (B01;. 10). @8 A:;040==V FVTW B01;8FV >:@5<V ?>:07=8:8 5D5:B82=>ABV ?@82>4OBLAO 2 >48=8FV 28<V@N20==O, I> <>6=0 7VAB028B8, 0 @0=6C20==O (3@. 3, 5, 7, 9, 11 B01;. 10) D>@<CTBLAO 70 @53@5AVTN, B>1B> 4;O =09:@0I>3> ?@>5:BC =040TBLAO @0=3 1 , 4;O 4@C3>3>  2 V B.4.). "01;8FO 10 "01;8FO ?>@V2=O==O >A=>2=8E ?>:07=8:V2 5D5:B82=>ABV 0;LB5@=0B82=8E 20@V0=BV2 V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 5@5;V: 0;LB5@=0B82=8E 20@V0=BV2 V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2, I> @>73;O40NBLAO>:07=8:8 5D5:B82=>ABV V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2G8AB89 ?@82545=89 4>EV4V=45:A 4>EV4=>ABVV=45:A @5=B015;L-=>ABV?5@V>4 >:C?=>ABV2=CB@VH=O AB02:0 4>EV4=>ABV:V;L:VA=5 7=0G5==O ?>:07=8:0@0=3>20 7=0G8<VABL A5@54 ?@>5:BV2, I> @>73;O40NBLAO:V;L:VA=5 7=0G5==O ?>:07=8:0@0=3>20 7=0G8<VABL A5@54 ?@>5:BV2, I> @>73;O40NBLAO:V;L:VA=5 7=0G5==O ?>:07=8:0@0=3>20 7=0G8<VABL A5@54 ?@>5:BV2, I> @>73;O40NBLAO:V;L:VA=5 7=0G5==O ?>:07=8:0@0=3>20 7=0G8<VABL A5@54 ?@>5:BV2, I> @>73;O40NBLAO:V;L:VA=5 7=0G5==O ?>:07=8:0@0=3>20 7=0G8<VABL A5@54 ?@>5:BV2, I> @>73;O40NBLAO1234567891011!1!2!3V B.4. ">4V C7030;L=5=0 >FV=:0 0;LB5@=0B82=8E ?@>5:BV2 70 :@8B5@VT< 5D5:B82=>ABV 28:>=CTBLAO 2-<0 A?>A>10<8: =0 >A=>2V AC<C20==O @0=3V2 CAVE ?>:07=8:V2; =0 >A=>2V >:@5<8E ?>:07=8:V2, O:V 4;O ?V4?@8T<AB20 T ?@V>@8B5B=8<8. ><0H=T 70240==O 4> ?@0:B8G=>3> 70=OBBO !5 0 >A=>2V @>73;O=CB8E ?@8:;04V2 =5>1EV4=> @>72 O70B8 70240==O !11 70 V=482V4C0;L=8<8 20@V0=B0<8 28EV4=8E 40=8E, I> =02545=V 2V4?>2V4=> 2 B01;. 21 V 22. @0:B8G=5 70=OBBO !6 (4 3>4.) =0 B5<C >45;V >FV=N20==O @50;L=>W 20@B>ABV >:@5<8E 284V2 DV=0=A>28E V=AB@C<5=BV2 V=25ABC20==O 1. >45;V >FV=N20==O 20@B>ABV >1;V30FV9 1.1. 50;L=0 20@BVABL >1;V30FVW 7 ?5@V>48G=>N 28?;0B>N 2V4A>B:V2 (1) 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (52) 45 > AC<0 2V4A>B:0, I> 28?;0GCTBLAO 2 :>6=><C ?5@V>4V (O2;OT A>1>N <=>65==O WW =><V=0;C =0 >1 O2;5=C AB02:C 2V4A>B:0); > =><V=0; >1;V30FVW, O:89 ?V4;O30T ?>30H5==N 2 :V=FV AB@>:C WW >1V3C;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 4;O >1;V30FVW; n :V;L:VABL ?5@V>4V2, I> 70;8H0NBLAO 4> B5@<V=C ?>30H5==O >1;V30FVW. @8:;04 33 0 D>=4>2><C @8=:C ?@>?>=CTBLAO 4> ?@>406C >1;V30FVO >4=>3> 7 ?V4?@8T<AB2 70 FV=>N &1 = 90 C.>.. 70 HBC:C. >=0 1C;0 =040=0 B5@<V=>< =0 "7 = 3 @>:8, 9 4> ?>30H5==O 70;8H8;>AO t = T4.? = 2 @>:8. V4A>B:>2V 28?;0B8 70 >1;V30FVTN 28:>=CNBLAO >48= @07 =0 @V: (ti = 1 @V:, B><C n = 2 @078) 70 AB02:>N i = 30% = 0,3 2V4 =><V=0;C, B>1B> > = i.> = 0,3 . 100 =30 C.>., 45 > =><V=0;L=0 20@BVABL 0:FVW, I> 1C;0 287=0G5=0 ?@8 WW 28?CA:C 2 @>7<V@V > = 100 C.>. C@0EC20==O< @V2=O @878:C 4;O 40=>3> B8?C >1;V30FV9 >GV:C20=0 =>@<0 V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) ?@89<0TBLAO = 35% =0,35 =0 @V:. 5>1EV4=> 287=0G8B8 @50;L=C @8=:>2C 20@BVABL >1;V30FVW B0 WW 2V4?>2V4=VABL FV=V ?@>406C. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (52) 287=0G0T<> @50;L=C @8=:>2C 20@BVABL C.>. 7 ?>@V2=O==O ?>B>G=>W @8=:>2>W 20@B>ABV >1;V30FV9 > + 93,6 C.>. V FV=8 WE ?@>406C &1 = 90 C.>. <>6=0 7@>18B8 28A=>2>:, I>, :@V< >GV:C-20=>W =>@<8 V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C, 70 =5N B0:>6 <>6=0 >B@8<0B8 4>40B:>289 4>EV4 C AC<V = 1 = &1 = 93,6 90 =3,6 C.>., 2 72 O7:C 7V 7=865=>N @8=:>2>N 20@BVABN. 1.2. 50;L=0 20@BVABL >1;V30FVW 7 28?;0B>N 2AVTW AC<8 2V4A>B:V2 ?@8 WW ?>30H5==V (n) 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (53) 45 > =><V=0; >1;V30FVW, I> ?V4;O30T ?>30H5==N C :V=FV B5@<V=C WW >1V3C; : AC<0 2V4A>B:0 70 >1;V30FVTN, I> ?V4;O30T 28?;0BV C :V=FV B5@<V=C WW >1V3C;  =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 70 >1;V30FVTN C 45AOB:>2><C 4@>1V; n :V;L:VABL ?5@V>4V2, I> 70;8H0NBLAO 4> B5@<V=C ?>30H5==O >1;V30FVW (4;O O:8E 287=0G5=0 =>@<0 ?@81CB:C). @8:;04 34 1;V30FVO ?V4?@8T<AB20 =><V=0;>< > = 100 C.>. @50;V7CTBLAO =0 @8=:C 70 FV=>N &n = 67,5 C.>. >30H5==O >1;V30FVW B0 @07>20 28?;0B0 AC<8 2V4A>B:0 4;O =5W ?@8 AB02FV i = 20% = 0,2 ?5@5410G5=V G5@57 t = 3 @>:8 (B>1B> : = >V = 100 . 0,2 = 20 C.>., n = 3). GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C >1;V30FV9 B0:>3> B8?C AB0=>28BL = 35% = 0,35. 5>1EV4=> 287=0G8B8 >GV:C20=C ?>B>G=C 4>EV4=VABL V ?>B>G=C @8=:>2C 20@BVABL 40=>W >1;V30FVW. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (53) 287=0G0T<> @50;L=C @8=:>2C 20@BVABL >1;V30FVW EMBED Equation.3 C.>. ">1B> >GV:C20=0 ?>B>G=0 4>EV4=VABL >4=>W >1;V30FVW AB0=>28BL n = &? ? = 67,5 48,9 = 18,6 C.>. 1.3. 50;L=C 20@BVABL >1;V30FVW, I> @50;V7CTBLAO 7 48A:>=B>< 157 28?;0B8 2V4A>B:V2 70 =5N (4), 287=0G0NBL 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (54) 45 > =><V=0; >1;V30FVW, I> ?V4;O30T ?>30H5==N 2 :V=FV B5@<V=C WW >1V3C;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 4;O >1;V30FVW; ? :V;L:VABL ?5@V>4V2, I> 70;8H0NBLAO 4> B5@<V=C ?>30H5==O >1;V30FVW (4;O O:8E 287=0G5=0 =>@<0 ?@81CB:C). @8:;04 35 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 @8=:>2C 20@BVABL >1;V30FVW 2=CB@VH=L>3> <VAF52>3> 709<C B0 7VAB028B8 WW 7 FV=>N ?@>406C 4;O =0ABC?=8E 28EV4=8E 40=8E: >1;V30FVO =><V=0;>< > = 100 C.>. @50;V7CTBLAO 70 FV=>N & = 67,5 C.>. >30H5==O >1;V30FVW ?5@5410G5=> G5@57 3 @>:8 (n = 3). >@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C >GV:CTBLAO 2 :V;L:>ABV = 16% = 0,16. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (54) 287=0G0T<> 20@BVABL >4=>W >1;V30FVW C.>. >@V2=NNG8 ?>B>G=C @8=:>2C 20@BVABL >1;V30FVW 4 = 64,1 C.>. 7 FV=>N WW ?@>406C &4 = 67,5 C.>., <>6=0 2V4<VB8B8, I> >AB0==O 7028I5=0 =0 " &4 = &4 4 = 67,5 64,1 = 3,4 C.>. 1.4. FV=N20==O ?>B>G=>3> @V2=O 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) >4=>W >1;V30FVW () 28:>=CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (55) 45 > =><V=0; >1;V30FVW; ! 70O2;5=0 AB02:0 2V4A>B:0 (B0: 720=0 :C?>=-=0 AB02:0 );  @50;L=0 ?>B>G=0 20@BVABL >1;V30FVW (G8 ?>B>G=0 WW FV=0). @8:;04 36 5>1EV4=> 287=0G8B8 :>5DVFVT=B ?>B>G=>W 4>EV4=>ABV >1;V30FVW 7 ?5@V>48G=>N 28?;0B>N 2V4A>B:V2 (:C?>==>W >1;V30FVW) 4;O =0ABC?=8E 40=8E: =><V=0; >1;V30FVW > = 100 C.>., :C?>==0 AB02:0 AB0=>28BL ! = 20% = 0,2, 0 ?>B>G=0 20@BVABL  = 67,5 C.>. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (55) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 . 2. >45;V >FV=N20==O 20@B>ABV 0:FV9 2.1. 50;L=0 20@BVABL ?@82V;59>20=8E 0:FV9 (?) 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (56) 45 ? AC<0 482V45=4V2, I> ?5@5410G5=V 4> 28?;0B8 70 ?@82V;59>20=>N 0:FVTN C =0ABC?=89 ?5@V>4;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 4;O ?@82V;59>20=8E 0:FV9. @8:;04 37 87=0G8B8 @50;L=C 20@BVABL ?@82V;59>20=>W 0:FVW 4;O B0:8E 40=8E. 5@5410G5=0 AC<0 482V45=4V2 ? = 20 C.>. =0 @V:; >GV:C20=0 V=25AB>@>< @VG=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C  = 10% = 0,1. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (56) @>7@0E>2CT<> EMBED Equation.3 C.>. 2.2. 50;L=0 20@BVABL 0:FVW, O:0 28:>@8AB>2CTBLAO ?@>BO3>< =5287=0G5=>3> ?5@V>4C G0AC (=), @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (57) 45 0 482V45=48, I> ?5@5410G0NBLAO 4> 28?;0B8 2 :>6=><C ?-<C ?5@V>4V;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 70 0:FVO<8; ? :V;L:VABL ?5@V>4V2, I> 2:;NG5=V 4> @0EC=:C. @8:;04 38 @8410=0 V=25AB>@>< 0:FVO CO2;OTBLAO 9><C ?5@A?5:B82=>N V ?;0=CTBLAO =8< 4> 28:>@8AB0==O ?@>BO3>< 7=0G=>3> ?5@V>4C. 0 =0ABC?=V 5 @>:V2 (? = 5) V=25AB>@>< A:;045=89 ?@>3=>7 482V45=4V2, 2V4?>2V4=> 4> O:>3> C ?5@H89 @V: AC<0 482V45=4V2 AB0=>28B8<5 1 = 100 C.>., 0 2 =0ABC?=V @>:8 1C45 7@>AB0B8 =0 " = 20 C.>. 70 @V:. >@<0 ?>B>G=>W 4>EV4=>ABV 0:FV9 40=>3> B8?C AB0=>28BL = 15% = 0,15. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8 ?>B>G=C @8=:>2C 20@BVABL 0:FVW. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (57) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 C.>. 2.3. 50;L=0 20@BVABL 0:FVW, I> 28:>@8AB>2CTBLAO ?@>BO3>< ?>?5@54=L> 287=0G5=>3> ?5@V>4C G0AC (2), @>7@0E>2CTBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (58) 45 0 AC<0 482V45=4V2, I> ?5@5410G5=0 4> >B@8<0==O 70 :>6=8< ?-8< ?5@V>4><; 0 >GV:C20=0 :C@A>20 20@BVABL 0:FVW 2 :V=FV ?5@V>4C WW @50;V70FVW;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 4;O 0:FV9; ? :V;L:VABL ?5@V>4V2, O:V 2:;NG5=V 4> @>7@0EC=:C. 2.4. 50;L=0 20@BVABL 0:FV9 7V AB01V;L=8< ?>ABV9=8< @V2=5< 482V45=4V2 (?) 287=0G0TBLAO B0:: EMBED Equation.3 (59) 45 0 @VG=0 AC<0 ?>ABV9=>3> (AB01V;L=>3>) 482V45=4C;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV). @8:;04 39 ;O 0:FVW 28?;0GCTBLAO I>@VG=89 ?>ABV9=89 482V45=4 C AC<V 0 = 20 C.>. GV:C20=0 =>@<0 ?>B>G=>3> ?@81CB:C 0:FVW 40=>3> B8?C AB0=>28BL = 5% = = 0,5. "><C @50;L=0 @8=:>20 20@BVABL 0:FVW 70 D>@<C;>N (59) 1C45 AB0=>-28B8 EMBED Equation.3 C.>. 2.5. 50;L=0 20@BVABL 0:FVW 7 ?>ABV9=> 7@>AB0NG8< @V2=5< 482V45=4V2 (7@) 287=0G0TBLAO 70 D>@<C;>N EMBED Equation.3 (60) 45 >AB AC<0 >AB0==L>3> 28?;0G5=>3> 482V45=4C; "4 B5<? (H284:VABL) ?@8@>ABC 482V45=4C;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 4;O 0:FV9. @8:;04 40 AB0==V9 482V45=4, I> 28?;0G5=89 70 0:FVTN, 4>@V2=N202 >AB =150 C.>. ><?0=VO ?>ABV9=> 71V;LHCT AC<C I>@VG=> 28?;0GC20=8E 482V45=4V2 =0 10% ("4 = 10% = 0,1). GV:C20=0 =>@<0 ?>B>G=>W 4>EV4=>ABV 0:FV9 40=>3> B8?C AB0=>28BL = 20% = 0,2 =0 @V:. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (60) 287=0G0T<> EMBED Equation.3 C.>. 2.6. 50;L=0 20@BVABL 0:FVW 7 :>;820NG8< @V2=5< 482V45=4V2 4;O >:@5<8E ?5@V>4V2 (7<) 287=0G0TBLAO B0:: EMBED Equation.3 (61) 45 1 ... 2 AC<0 482V45=4V2, O:0 ?@>3=>7>20=0 4> >B@8<0==O 2 :>6=><C ?-<C ?5@V>4V;  >GV:C20=0 =>@<0 20;>2>3> V=25AB8FV9=>3> ?@81CB:C (4>EV4=>ABV) 4;O 0:FV9. @8:;04 41 V4?>2V4=> 4> 287=0G5=>W 482V45=4=>W ?>;VB8:8 :><?0=VO 28?;0GCT C =0ABC?=V 3 @>:8 >1<565=C AC<C 482V45=4V2 ?> 80 C.>. =0 @V:. # =0ABC?=V 5 @>:V2 2>=0 7>1>2 O70;0AO 28?;0GC20B8 ?>ABV9=V 482V45=48 ?> 100 C.>. =0 @V:. >@<0 >GV:C20=>W 4>EV4=>ABV 0:FV9 40=>3> B8?C 25% =0 @V: ( = 0,25). 87=0G8B8 ?>B>G=C @8=:>2C 20@BVABL 0:FV9. >72 O70==O 0 D>@<C;>N (61) @>7@0E>2CT<> C.>. 5. <VAB :>=B@>;L=>W @>1>B8 4;O ABC45=BV2 70>G=>W D>@<8 =02G0==O 5.1. !BC45=B8 70>G=>W D>@<8 =02G0==O 28:>=CNBL A0<>ABV9=> >4=C :>=B@>;L=C @>1>BC 70 V=482V4C0;L=8<8 28EV4=8<8 40=8<8, O:0 =04A8;0TBLAO (?>40TBLAO) =0 ?5@52V@:C 9 70E8I0TBLAO C 287=0G5=V 45:0=0B>< 70>G=>3> D0:C;LB5BC V :0D54@>N 5:>=><V:8 ?V4?@8T<AB20 AB@>:8. >=B@>;L=0 @>1>B0 A:;040TBLAO 7 >48=04FOB8 ?@0:B8G=8E 70240=L 9 >4=>3> B5>@5B8G=>3> (@5D5@0BC 01> 0=>B0FVW 4> B5<8 @>74V;C 73V4=> 7 20@V0=B>< V=482V4C0;L=>3> 70240==O). 1AO3 :>=B@>;L=>W @>1>B8 AB0=>28BL 20 22 AB0=40@B=8E 0@:CHV ?0?5@C D>@<0BC 4. !B@C:BC@0 :>=B@>;L=>W @>1>B8: B8BC;L=0 AB>@V=:0; 7<VAB; B5>@5B8G=0 G0AB8=0; ?@0:B8G=0 G0AB8=0; ?5@5;V: ;VB5@0BC@8. @8 @>72 O70==V ?@0:B8G=>W G0AB8=8 :>6=5 70240==O ?>28==5 <0B8: =><5@ V =072C 70240==O, =><5@ 20@V0=B0 28EV4=8E 40=8E; C<>2C 70240==O B0 I> ?>B@V1=> 287=0G8B8; @>72 O70==O 70240==O 7 =5>1EV4=8<8 ?>OA=5==O<8, @>7@0EC=:0<8, B01;8FO<8, :@5A;5==O<8, ?>A8;0==O<8 =0 ;VB5@0BC@C, 28A=>2:0<8. V=HV 2V4?>2V4V 9 >1@C=BC20==O, I> 28<030NBLAO C<>20<8. 6. 8EV4=V 40=V 4> 4><0H=VE 70240=L B0 :>=B@>;L=>W @>1>B8 6.1. #<>28 V 28EV4=V 40=V 4> ?@0:B8G=8E 7040G 4><0H=L>3> 70240==O G8 :>=B@>;L=>W @>1>B8 ?@89<0B8 2V4?>2V4=> 4> V=482V4C0;L=>3> 20@V0=B0: 7040G0 1 70240==O 1 V B01;. 11; 7040G0 2 70240==O 2 V B01;. 12; 7040G0 3 70240==O 3 V B01;. 13; 7040G0 4 70240==O 4 V B01;. 14; 7040G0 5 70240==O 5 V B01;. 15; 7040G0 6 70240==O 6 V B01;. 16; 7040G0 7 70240==O 7 V B01;. 17; 7040G0 8 70240==O 8 V B01;. 18; 7040G0 9 70240==O 9 V B01;. 19; 7040G0 10 70240==O 10 V B01;. 20; 7040G0 11 70240==O 11, B01;. 21 V 22. 6.2. 8EV4=V 40=V B5>@5B8G=>W G0AB8=8 :>=B@>;L=>W @>1>B8 ?@89<0B8 70 ?C=:B>< 2 40=8E @>7 OA=5=L ( "5<0B8G=89 ?;0= B0 ?5@5;V: B5>@5B8G=8E ?8B0=L :C@AC =25ABC20==O ). 6.3. #<>28 70240=L 1-11 V B01;. 11-22 20@V0=BV2 V=482V4C0;L=8E 28EV4=8E 40=8E 4;O 4><0H=VE B0 :>=B@>;L=8E @>1VB ABC45=BV2: 0240==O 1. V4?@8T<5FL <0T 1060==O >B@8<0B8 max ?@81CB>: (4>EV4) 2V4 C:;040==O =0 ?>G0B:C @>:C ?52=>W AC<8 3@>H59 P 4> 10=:C B5@<V=>< =0 EMBED Equation.3 =1 @V:. 0=:  74V9A=NT =0@0EC20==O 70 ?@>AB8< 2V4A>B:>< EMBED Equation.3 >48= @07 =0 <VAOFL, 0 10=:  70 A:;04=8< 2V4A>B:>< EMBED Equation.3 I>:20@B0;L=>. 5>1EV4=> 4;O :>6=>3> 10=:C 287=0G8B8: 0) <091CB=N 20@BVABL 3@>H59; 1) AC<C 2V4A>B:0 70 25AL ?5@V>4 V=25ABC20==O; 2) >FV=8B8 ?@8201;82VABL V=25AB8FV9=8E C<>2 @>7<VI5==O 2:;04C V 7@>18B8 28A=>2>:. 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 11. "01;8FO 11 ! 20@V0=B0>G0B:>20 AC<0 2:;04C P, C.>.V4A>B:>20 AB02:0, %10=:  ( EMBED Equation.3 )10=:  ( EMBED Equation.3 )1.100004,0122.200005,013,53.300002,07,04.400002,56,05.250003,010,06.350003,59,07.450004,012,58.150004,514,09.180001,54,010.2100026,011.240002,68,012.80003,513,013.90002,16,014.135004,214,015.150005,314,016.600001,55,017.350003,410,018.320005,215,019.400002,87,020.420002,87,521.270003,59,022.240004,010,023.230004,515,024.210001,55025.1450023026.180002,65,827.260003,59,528.310002,113,029.190004,210,030.320005,325 0240==O 2. V4?@8T<5FL <0T 1060==O >B@8<0B8 ?52=89 4>EV4 C S C.>. H;OE>< @>7<VI5==O <V=V<0;L=>W AC<8 2V;L=8E 3@>H59 (V=25AB8FV9) =0 ?>G0B:C @>:C 2 >4=><C 7 42>E 10=:V2 ( G8  ). "5@<V= V=25ABC20==O  EMBED Equation.3 =1 @V:. 0=:  =0@0E>2CT ?@>AB89 2V4A>B>: EMBED Equation.3 >48= @07 C :20@B0;, 0 10=:  A:;04=89 2V4A>B>: EMBED Equation.3 >48= @07 C ?V2@>:C. 5>1EV4=>: 0) 287=0G8B8 ?>G0B:>2C 20@BVABL 2:;04C 4;O :>6=>3> 7 10=:V2 V 281@0B8 =091V;LH ?@8201;82C 4;O ?V4?@8T<FO; 1) 287=0G8B8 AC<C 48A:>=BC 4;O :>6=>3> 7 10=:V2; 2) 7=09B8 A5@54=N 2V4A>B:>2C AB02:C 4;O 10=:C  ?@8 287=0G5=V9 4;O =L>3> A8AB5<V =0@0EC20==O ?;0B56V2 V ?@8 7=0G5==V ?>G0B:>2>W 20@B>ABV 2:;04C, I> 4>@V2=NT >B@8<0=><C WW 7=0G5==N 4;O 10=:C  . 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 12. "01;8FO 12 ! 20@V0=B0091CB=O 20@BVABL 2:;04C S, C.>.V4A>B:>20 AB02:0, %10=:  ( EMBED Equation.3 )10=:  ( EMBED Equation.3 )1.2000010232.2500011203.3000012254.3500015305.400008206.500006107.550007158.450008169.1000091510.9000071511.850003712.7000041013.6500051014.6000061315.430004816.10000081517.33000123018.460004719.520003620.6300051021.70000153022.7500041023.3600061024.4600071525.5200081526.6000091627.6400071628.7200061629.8000051030.8500012270240==O 3. 5@54 V=25AB>@>< AB>WBL 70240==O @>7<VAB8B8 150000 C.>. =0 45?>78B=89 2:;04 AB@>:>< =0 420 @>:8. 48= 10=: ( ) ?@>?>=CT V=25AB>@C 28?;0GC20B8 4>EV4 70 A:;04=8<8 2V4A>B:0<8 >48= @07 C :20@B0;; 4@C389 ( ) >48= @07 =0 ?V2@VGGO; B@5BV9 ( ) @07 =0 @V:; G5B25@B89 ( ) :>6=V G>B8@8 <VAOFV, 28:>@8AB>2CNG8 ?52=C =><V=0;L=C 2V4A>B:>2C AB02:C, I> =02545=0 2 B01;. 13. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL 2:;04C (2=5A:V2) 4;O :>6=>3> 7 10=:V2 V 281@0B8 =09:@0I89 20@V0=B. "01;8FO 13 ! 20@V0=B0!B02:8 2V4A>B:0, I> ?@>?>=CNBL 10=:8, % 10=: ( ) 10=: ( ) 10=: ( )V 10=: ( )1.204080252.183580243.152550184.101835125.122545156.163060217.173565248.203575259.1530551810.815301211.920351212.1016361313.1325501814.2140752415.1630601916.1527501617.1835652218.1730632119.1330521720.714271021.61320722.815291323.3710524.51018625.1018351326.918341527.816301028.715301229.1225451730.13254516 0240==O 4. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL 0=CWB5BC, I> 74V9A=NTBLAO: 0) =0 C<>20E ?>?5@54=VE ?;0B56V2 (?@>=C<5@0=4>) I>@VG=> =0 ?>G0B:C @>:C; 1) =0 C<>20E =0ABC?=8E ?;0B56V2 (?>AB=C<5@0=4>) I>@VG=> C :V=FV :>6=>3> V=B5@20;C ?;0B56V2. "0:>6 B@510 281@0B8 =091V;LH @0FV>=0;L=V C<>28, 7@>182H8 ?>@V2=O==O 2 01A>;NB=8E V 2V4=>A=8E ?>:07=8:0E ?@8 B0:8E 28EV4=8E 40=8E, I> =02545=V 2 B01;. 14: EMBED Equation.3  7030;L=89 ?5@V>4 ?;0B56V2, @>:V2; EMBED Equation.3  AC<0 :>6=>3> ?;0B56C (G;5=0 0=CWB5BC), C.>.; EMBED Equation.3  2V4A>B:>20 AB02:0, I> 28:>@8AB>2CTBLAO 4;O @>7@0EC=:V2 7@>AB0==O 20@B>ABV 3@>H59, %. "01;8FO 14 ! 20@V0=B0 EMBED Equation.3 , @>:V2 EMBED Equation.3 , C.>. i, %1.420000102.515000123.612000134.410000125.513000156.69000107.4160098.6250089.537001210.460001611.570002012.675001913.450001514.5210001715.6100001616.39000717.48500818.5130001519.6125002120.7205001221.3175001322.4160001423.556001624.640002525.73000526.480001327.687001728.565001229.749001430.4500015 0240==O 5. V4?>2V4=> 4> ?@>3=>7C 5:>=><VG=>3> V A>FV0;L=>3> @>728B:C 45@6028 >GV:C20=89 A5@54=L><VAOG=89 B5<? V=D;OFVW A:;040T EMBED Equation.3 ( %). ><V=0;L=0 @VG=0 AB02:0 70 D NG5@A=8<8 >?5@0FVO<8 =0 D>=4>2V9 1V@6V AB0=>28BL EMBED Equation.3 ( %) =0 @V:. 5>1EV4=> @>7@0EC20B8: 0) >GV:C20=89 @VG=89 B5<? B0 ?@>3=>7>-20=89 @VG=89 V=45:A V=D;OFVW; 1) @50;L=C 2V4A>B:>2C AB02:C =0 =0ABC?=V @>:8 4;O D NG5@A=8E >?5@0FV9 =0 D>=4>2><C @8=:C; 2) 287=0G8B8 =><V-=0;L=C <091CB=N 20@BVABL V=25AB8FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 V=D;OFVW, O:I> ?>G0B:>20 AC<0 V=25AB8FV9 AB0=>28BL EMBED Equation.3 (C.>.); B5@<V= V=25ABC20==O  EMBED Equation.3 (@>:V2), 0 V=B5@20; =0@0EC20==O AC< 2V4A>B:V2  EMBED Equation.3 = 1 @V:. 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 15. "01;8FO 15 ! 20@V0=B00@V0=B8 28EV4=8E 40=8E EMBED Equation.3 , C.>., %, % EMBED Equation.3 , @>:V21100000,51542150001,02053200000,6134430001,7303540000,8206650000,6153760000,9184870001,1233925001,225210105001,52841170001,63031260001,83551380001,73231455001,02541545001,23131630002,04031725001,93541815001,124319120000,818420100000,51532190000,71422280000,61832373000,51642428001,22432540001,32742632001,53032734002,036428150001,429329160001,327430105001,63120240==O 6. GV:C20=0 =><V=0;L=0 20@BVABL 3@>H59 AB0=>28BL EMBED Equation.3 (C.>.), 0 @50;L=0 2V4A>B:>20 AB02:0, O:0 28:>@8AB>2CTBLAO 4;O 48A:>=BC-20==O,  EMBED Equation.3 (%) =0 @V:. @>3=>7=89 @VG=89 B5<? V=D;OFVW >GV:CTBLAO =0 @V2=V EMBED Equation.3 (% ). 5>1EV4=> 287=0G8B8 @50;L=C ?>B>G=C (B5?5@VH=N) 20@BVABL 3@>H59 B0 @V25=L I>@VG=>W V=D;OFV9=>W ?@5<VW, O:I> ?5@V>4 48A:>=BC20==O  EMBED Equation.3 (@>:V2), 0 9>3> V=B5@20; EMBED Equation.3 = 1 @V:. 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 16. "01;8FO 16 ! 20@V0=B00@V0=B8 28EV4=8E 40=8E EMBED Equation.3 ,C.>. EMBED Equation.3 , % EMBED Equation.3 , % EMBED Equation.3 , @>:V2125001510323000146434000125541000013535500015646600014447700016858750020125955001773101100018541110500134512900021133139600241541474002110515650015731612000201051790002111418460022103195500188320590016642147001543228100175523690017442477002110425105001875269100146527820013532842502112329430015443061001755 0240==O 7. ;O @50;V70FVW AB@0B53VG=>W V==>20FV9=>-V=25AB8FV9=>W <5B8 ?V4?@8T<AB20 @>7@>1;5=V 420 20@V0=B8 V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 ( V  ). 5>1EV4=> >FV=8B8 @V25=L @878:C 4;O WE @50;V70FVW (74V9A=5==O V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9) 70 4>?><>3>N @>7@0EC=:C B0 0=0;V7C B0:8E ?>:07=8:V2: AC<8 >GV:C20=8E 4>E>4V2; 287=0G5==O A5@54=L>:204@0B8G=>3> 2V4E8;5==O; ?>@V2=O==O :>5DVFVT=BV2 20@V0FVW >1>E ?@>5:BV2 V 287=0G5==O :@0I>3> 7 =8E. 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 17 (70;56=> 2V4 <>6;82>W :>= N=:BC@8: 28A>:>W, A5@54=L>W 01> <0;>W). "01;8FO 17 ! 20@.=25AB8FV9=89 ?@>5:B  =25AB8FV9=89 ?@>5:B  @>7@0E>2. 4>EV4, C.>.V<>2V@=VABL@>7@0E>2. 4>EV4, C.>.V<>2V@=VABL28A.A5@54=.<0;.28A.A5@54=.<0;.28A.A5@54=.<0;.28A.A5@54=.<0;.16005002000,280,480,268005003000,150,550,327005003000,250,50,256004002500,20,60,6310007005000,150,600,257006004000,350,400,2549006004000,270,500,236005004000,300,350,3557004503000,200,600,208005002000,150,650,2066004502500,150,550,307004002000,100,600,30710008006000,100,400,507005003000,300,400,3086003502000,200,500,308006003500,150400,4598005804200,150,450,407204903500,100,450,45107505504000,200,450,358006003500,180,520,30114503803000,250,450,305604102900,300,450,25128006705400,30,380,326905003800,40,40,2136005002900,20,40,48005803900,10,60,3148507205900,20,50,36906005000,30,40,3159007005100,20,450,358006004200,240,520,24167505904100,30,40,37006005100,350,350,3176505004000,250,450,38006905800,300,400,3189307505200,30,50,27005804500,280,500,22196805104000,20,60,25004103000,20,450,27204904003000,20,550,256505203900,250,50,24217205903900,30,450,256004903500,260,460,28226905503500,250,400,355504203200,310,450,24238106204400,30,380,327105304000,180,530,29248506505000,260,440,339007505900,310,400,29257105504100,10,50,49007306000,170,600,23266505003300,050,60,358107006050,290,410,30275104002900,200,650,156104703950,150,400,45284503502500,200,550,255404403450,260,510,232910008005500,270,400,337005304150,330,270,40309107105100 ,160,440,405204002800,400,350,25 0240==O 8. =25AB8FV9=0 :><?0=VO 74V9A=NT >FV=N20==O ?0:5B0 0:FV9 (0:FVO 1, 0:FVO 2, 0:FVO 3) 4;O D>@<C20==O =5>1EV4=>3> @V2=O 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9=8E >?5@0FV9 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 @878:C. ;O :>6=>W V7 B@L>E 0:FV9 A;V4 287=0G8B8 ?>B@V1=89 @V25=L 4>EV4=>ABV. 8EV4=V 40=V 4;O @>7@0EC=:V2 =02545=V 2 B01;. 18. "01;8FO 18 ! 20@.:FVO 1:FVO 2:FVO 311001250,8901251,0801251,221001141,0701140,7851141,33951240,65721251,2741241,1541101550,7851561,1901451,25861360,81101351,2751351,06741240,71151351,01201241,37651560,85791561,15901551,081151671,01001670,7901671,39701250,9851341,11001241,010691341,0911450,91101551,111841250,81051251,2861371,012951461,2991030,87,41541,013991041,0751151,0651141,0141001250,8741251,2851261,0151151351,21051351,0861350816871571,01021581,11071570,917741440,851151451,15941461,018751551,01101551,1791550,919691240,9971041,0941541,1201061431,0791340,8851231,2211081241,1941450,9691041,0221151231,31061340,7941551,0231731160,851601041,0150931,15241201041,0751250,921101141,0825115931,0601030,9751031,126921241,15701240,75691351,127861551,3951560,7691551,0281041671,2841471,0791470,829691551,01051560,9861461,130741461,01071451,2941450,8>7=0G5==O:  :>B8@C20;L=0 FV=0 0:FVW;  A5@54=O =>@<0 4>EV4=>ABV =0 V=25AB8FV9=><C @8=:C;  157@878:>20 =>@<0 4>EV4=>ABV; 15B0-:>5DVFVT=B 4;O 0:FVW. 0240==O 9. V4?@8T<AB2>, D>@<CNG8 ?>@BD5;L V=25AB8FV9, 287=0-G8;> >A=>2=89 284 >4=>3> 7 V=25AB8FV9=8E @5AC@AV2, O:89 <0T B0:V ?>:07-=8:8: <>6;8289 B5@<V= :>=25@AVW 40=>3> >1 T:B0 V=25ABC20==O C 3@>HV (4=V2); B5E=VG=89 ?5@V>4 :>=25@AVW V=25AB8FV9 7 01A>;NB=>N ;V:2V4-=VABN C 3@>HV (4=V2); A5@54=O @VG=0 =>@<0 4>EV4=>ABV 4;O >1 T:BV2 V=25ABC20==O 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN . 5>1EV4=> 287=0G8B8: 0) 01A>;NB=89 V 2V4=>A=89 ?>:07=8:8 ;V:2V4=>ABV 287=0G5=>3> B8?C V=25AB8FV9; 1) ?>B@V1=89 @V25=L ?@5<VW 70 ;V:2V4=VABN V =5>1EV4=89 7030;L=89 @V25=L 4>EV4=>ABV V=25AB8FV9 7 C@0EC20==O< WE ;V:2V4=>ABV. 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 19. "01;8FO 19 ! 20@V0=B08EV4=V 40=V, 4=., 4=.1357202305203246254427175505166214227307258275249324211041523114441912515171360718144262615355301638724173052318244251928519202952521276242235726234261724366182549719264052027355212826424293072330366220240==O 10. 5>1EV4=> 287=0G8B8 <091CB=N 20@BVABL V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O 7 C@0EC20==O< D0:B>@0 ;V:2V4=>ABV 4;O B0:8E 40=8E: 20@BVABL ?@8410==O 2AL>3> V=AB@C<5=BC AB0=>28BL (C.>.); A5@54=O @VG=0 =>@<0 ?@81CB:>2>ABV 4;O V=AB@C<5=BV2 7 01A>;NB=>N ;V:2V4=VABN ; 7030;L=89 ?5@V>4 ;V:2V4=>ABV V=AB@C<5=BC V=25ABC20==O, O:89 @>73;O40TBLAO, AB0=>28BL (4=V2); 7030;L=89 ?5@V>4 28:>@8AB0==O 2AL>3> V=AB@C<5=BC  (@>:V2) ?@8 70?;0=>20=8E 28?;0B0E ?>B>G=8E 4>E>4V2 >48= @07 =0 @V:. 8EV4=V 40=V =02545=V 2 B01;. 20. "01;8FO 20 ! 20@V0=B00@V0=B8 28EV4=8E 40=8E, C. >., 4=., @>:V2110002030221200193533130018342414001737352000244026150023423714002236481500243529100025313101250234221114001944312135018412139002050314110021422151250233621613602432317124023413181400194241914501643220149017352211600185032296020293238002138324105017412251100154322612501644227136013363281490173732915001838230160019394 0240==O 11. 87=0G5==O >A=>2=8E ?>:07=8:V2 @50;L=8E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2 V4?@8T<AB2> <>65 28:>@8AB>2C20B8 >48= V7 42>E V=25AB8FV9=8E ?@>5:BV2  G8  (28EV4=V 40=V ?@> =8E =02545=V 2 B01;. 21 V 22). ;O >FV=N20==O 5D5:B82=>ABV 4;O :>6=>3> 7 ?@>5:BV2 =5>1EV4=> 287=0G8B8: AC<C G8AB>3> ?@82545=>3> 4>E>4C; V=45:A 4>EV4=>ABV; ?5@V>4 >:C?=>ABV; 2=CB@VH=N AB02:C 4>EV4=>ABV. "01;8FO 21 ! ?@>5:BC 70 20@V0=B>< 70240==O ! 20@V0=B0123456789101112131415@>5:B  123413142133421@>5:B  412344424324134! 20@V0=B0161718192021222324252627282930@>5:B  166265652135421@>5:B  5135443665615638A:>=B=0 AB02:0 4;O ?@>5:BC  10111210111098910111213988A:>=B=0 AB02:0 4;O ?@>5:BC  111213913131210101289101210 "01;8FO 22 8EV4=V 40=V 4;O 2V4?>2V4=>3> ! ?@>5:BC >:07=8:8! ?@>5:BC 70 B01;. 211234561. 1AO3 V=25AB8FV9, C.>.7300690075006800760074002. 5@V>4 >:C?=>ABV, @>:V23424343. !C<0 G8AB>3> 3@>H>2>3> ?>B>:C:0) 2AL>3>, C.>.100001200011000130009000120001) C B><C G8A;V ?> @>:0E:- 1-89 @V:300020005000200025003000- 2-89 @V:400035006000300030003500- 3-V9 @V:30004500 400035003500- 4-89 @V: 2000 4000 2000 7. ;NG 4;O @>72 O70==O 70240=L 1-11 4><0H=VE V :>=B@>;L=8E @>1VB ;O @>72 O70==O 70240=L 1-11 =5>1EV4=> 28:>@8AB>2C20B8 ?52=V 3@C?8 ?@8:;04V2 @>72 O70==O >:@5<8E G0AB8= F8E 70240=L 2V4?>2V4=> 4> B01;. 23. "01;8FO 23 ! 70240==O! ?@8:;04V2@8<VB:011+3@8:;048 1-32 @>72 O70==O >:@5<8E G0AB8= 70240=L 1-11 =02545=V 2 ?C=:BV 4 40=8E @>7 OA=5=L ( <VAB V <5B>48:0 ?@>2545==O ?@0:B8G=8E 70=OBL B0 @>72 O70==O >:@5<8E 7040G 70 >A=>2=8<8 B5<0<8 :C@AC =25ABC20==O )22+4+53748+9512+13+14+15616+17718+19820+21+22925+261027+261129+30+31+32   PAGE 2 @>5:B  @>5:B  >7@0E>20=89 4>EV4 <>2V@=VABL EMBED Equation.3 Di V25=L 4>E>4C >7<V@ ?@5<VW 70 @878: V25=L 4>EV4=>ABV 4;O 157@878:>28E V=25AB8FV9 D1 D2 V25=L A8AB5<0B8G=>3> @878:C EMBED Equation.DSMT4  EMBED Equation.3 5@V>4 >:C?=>ABV ?@>5:BC 8BBT289 F8:; @50;L=>3> V=25AB8FV9=>3> ?@>5:BC '8AB89 3@>H>289 ?>BV: t, G0A Є VXbdfh҅ԅօ؅څNbȆʆֆ؆HLNPRTӲӽӧڑ~rjejeڽ hp6hphp6hs}*hs}*5CJaJhs}*hs}*56NH h;=956hs}*hs}*56hphs}*CJ4H*aJ4jChs}*hs}*Uj@hs}*hs}*Uhphs}*hs}*NHhs}* h8[B5 hs}*hs}*hs}*hs}*5jhs}*hs}*UmHsHj>hs}*hs}*5EHU'‡ćȇ̇·Їև؇ 0n~ΈЈ҈ڈ܈οtpgp\jhs}*hs}*Uhs}*hs}*NHhpj2Hhs}*hs}*5EHU-jL}D hs}*CJUVaJmHnHsHtHhs}*hph#mHsH hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHjEhs}*hs}*5EHU-jD}D hs}*CJUVaJmHnHsHtHhs}*hs}*5jhs}*hs}*5U hs}*5# 6J,68ފŽŴŬ{n̬ŴjfO-j̼}D hpACJUVaJmHnHsHtHhpAhpjDLhpAhpAEHU-j}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*Uhs}*hs}*5NH h;=95hs}*hs}*5hs}*hs}*NHh;=9hs}* hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHj,Jhs}*hs}*EHU-jn}D hs}*CJUVaJmHnHsHtH ",0246<>dfhjlnʋڋ>@̌ΌZ\dfԮԜԋԇԋԋԃЃvnW-jL}D hpACJUVaJmHnHsHtHhs}*hpA5jhs}*hpA5Uhph;=9hs}*hs}*NHhs}*hs}*5 hpA5jPhpAhpAEHU-j}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*UhpA hs}*hs}*hpAmHsHjhs}*hs}*UmHsHj[NhpAhpAEHU" "|~Ԏ֎<νιήΗ{toιd] hpAhs}*jhpAhs}*U h8[B5 hpAhpAjhs}*hs}*UmHsHjThpAhpAEHU-j}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*UhpAhphs}*hs}*NHh;=9 hs}*hs}*hs}*hs}*5 hpA5jhs}*hpAUmHsHjRhs}*hpA5EHU<>@BFfhjnď ,.:<r¾¾º˜|xmc\cUcUcIchpAhs}*56NH hp56 hpA56hpAhs}*56hpAhpACJaJhs}*jhs}*hs}*UmHsHjYhpAhpAEHU-jH}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*UhphpA hs}*hs}*jhpAhs}*UmHsHjVhpAhpAEHU3jF}D hpAhpACJUVaJmHnHsHtHF.rt|P^vޙ@XRgdY`gdY $`a$gdY`gdpAgds}* $`a$gdpA$a$gdpAgdpArt@BDFJtvz|$&L븩듊}ph]jhs}*hs}*UhpAhpA6j ^hs}*hpA5U hpA5hpAhphs}*hs}*NH hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHj\hpAhpA5EHU-j}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*5Uhs}*hs}*5NH h"]5hs}*hs}*5hpAhpA5CJaJ$LNPRTV֒lnrtx04P`ŽŲśŊ~wnjjnŊŊe hpA5h"]hs}*hs}*NH hpAhpAhpAhpA6mH sH hpjbhpAhpAEHU-j}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*Uh;=9hpA hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHj`hpAhpAEHU-j }D hpACJUVaJmHnHsHtH%`hȔʔ@BЕҕԕ֕268L^`b𺭞zc-jվ}D hYCJUVaJmHnHsHtHjfhpAhpAEHU-j}D hpACJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*UmHsHjdhpAhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*U hpAhpAhphs}*hs}*NH hs}*hs}*hs}*hs}*5%2468^`bdfΘҘԘ$&,.TVܶ؜܅xoX-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHhs}*hs}*NHjZmhYhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtH hYNH hYhYj^khYhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*UhY hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHj$ihYhYEHUVXZ^tvؙ֙ڙܙ~ܺϣϏϺxidWjwhs}*hY5U hY5juhYhY5EHU-j`}D hYCJUVaJmHnHsHtH h"]5jqhYhrN5EHU-j.D hrNCJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*5UhphYhs}*hs}*5 h8[B5 hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHjQohYhYEHU" 02468:F >RƝȝʝ̝ʻuqZ-jʿ}D hYCJUVaJmHnHsHtHh;=9j{hYhrNEHU-j.D hrNCJUVaJmHnHsHtHhs}*hs}*NHhs}*hs}*5 hY5hYhYmHsHjhs}*hs}*UmHsHjyhYhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*U hs}*hs}*HJž$&DFHJprtvğƟ ܭܜ܅xܜaTjDŽhYhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHj˂hYhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHhYjhYhYEHU-j}D hYCJUVaJmHnHsHtHjhs}*hs}*Uhs}*hs}*NHhrN hs}*hs}*jhs}*hs}*UmHsHjF~hYhYEHU 024<>@VXrtv$&<DHPRTx|xtxl]QhIh5CJ$\h"?_h"?_CJaJmH sH hYmH sH h"]htvȤ,xƭ$$If`a$gd3ul $a$gd`gd & F ^`gd3ugd $`a$gd $`a$gdgdYxz|:<>BDrtvأxƤȤ ¥HJVvqggvghh5NH h"]5hh56H* hrN5 hhhh5hs}*hCJaJhh56 h56hIh56h#hCJ\aJhh5CJ$NH\hh5CJ$\hrN5CJ$\h5CJ$\mHsHh5CJ$\(*,68^`bdnptvx~¨̨ "$Щ:Ÿܰܙܙܕܰܰܰ܃yrffhh6mH sH hCJH*hhCJH*hrNh6hh6H*haahhNHhh6H*mH sH hh6jKhhEHU-j}D hCJUVaJmHnHsHtH hhjhhUhhh5 hrN5(:< *,جڬܬެnpDFVXdulcch3uhaaCJh3uh"]CJh3uhCJNHh3uhCJh#h5CJaJhh56NHhh56mHsH h56hh56hhhmHsHh"]h5mHsHhh5mHsHhh6 hhhhNH"tZZZ$$If`a$gd3ul kd$$IfTl40(#  \   t044 lalpyt3uTL@\BBBB$$If`a$gd3ul kdˍ$$IfTl4F(#    T   t0  44 lalpyt3uT@Rdvʯί}}}}}}}}}}$$If`a$gd3ul $ & F $Ifa$gd3ul $ & F $Ifa$gd3ul $ & F $Ifa$gd3ul $ & F $Ifa$gd3ul dfhjvxz|Ȱ ~ $&ѿѧэѯцxnh{xh56h{xh56mHsH h{x56hh5h{xhmHsH h{xh{xhh6h{x h{xh h{x6h{x6mH sH hhNH hhh3uhaaCJh3uh"]CJh3uhCJh3uhCJmHsH)ίگܯBkd$$IfTlF(#  T  t0  44 lalpyt3uT$$If`a$gd3ul ~&$$If`a$gd3ul $`a$gd{x$a$gd{x & F ^`gd3ugdTZ\^`bԳ46>@´ҴԴ쨛xxxxllll jh3uhCJh3uhW"CJ!jh3uhCCJUmH sH h3uhaaCJh3uhCJmH sH !jeh3uhCCJUmH sH h3uhCJNHh3uhCJH*mH sH h3uh6CJH*mH sH h3uh6CJh3uhCJh{xhCJaJ*$,t]CC$$If`a$gd3ul $If`gd3ul kd$$IfTl4  0#8    t0  p#44 lapyt3uT,.0^\E++$$If`a$gd3ul $If`gd3ul kdl$$IfTl4  Fl# 8  x  x  t0  p#  44 lapyt3uT>Bxz~δFfFfB$$If`a$gd3ul &048BLV`lxԵFf$$If`a$gd3ul 0246 $&ڶܶ޶  "$PRprtv|~ķƷ@B¹ĹLչՕՕŋ|hh56H*mH sH hh56hhNH h{xhhh6H*hh6H*hh6h{xhh5haahW" hhh{xhCJaJmH sH jh3uhCJh3uhCJ/ ޶Rvֽؽgd{x$ & F ^`a$gd3u`gd{x & F p^`gd3u $`a$gd{x & F 8^`gd3u & F 8^`gd3ugdFf٠LN̺ں &(*LNXt Źޖ|sohhZhގZh{xh6H*mH sH hhhaah{xhNHhhH*h{xh6H*h{xh6 h{xhh{xmHsHhhmHsHh{x5mHsHhh5mHsH jڢhhC5UmHsHhaah{x5 h{x5 hW"5 haa5hh5hh5NH# 46¼FHVXнҽԽֽؽ"JVǍǍ~qmmh{xjhhC5U hH5hh5NHhW"h56CJH*aJ haa5hh5 h{x5h{xh{xCJaJ h{x56 h;=956h{xh56haah#5CJaJ haahhh6mH sH hhNH hh*>j6:8:$ & F ^`a$gd3u & F p^`gd3ugd{x $`a$gd{x & F ^`gd3ugd`gd{x <Pz 46>NRTV.Bhjh{xhW"h{xmHsHhaamHsHhhmHsHhh5h{x5mHsHhh5mHsHhh6H*mH sH hhNHhaah;=9hhH*hh6H*hh6 hh2 &(468: Znpvxz h{x5 haa5 h;=95hh56H*mH sH hh56 hW"5hh5NHhh5j`hhCUhaamHsHh{xjhhCUhaahW"mHsHhhNH hhh;=9,XZ^`$&vx8̻ߕߑߕߕۆ~pߕ~ߕhh6H*mH sH hh6jhhCUhaahhNHh{xh6H*mH sH h{xh6 h{xh h{xh{xh{xh56h{xh{xCJaJhh{x hh h{x5hh5jگhhC5U*8:Z\^~ 24 jprt $ǾǺǾǂ}p}ǺǺhhhh6jThhC5U hC5haahh56H*hh56hh5 hCh{xhChNH hChhChhNH hh h{x56 h{xh{xh{xh{xCJaJh{xh{xh56h{xhCJaJ(:\^ z:<T & F 8^`gd3u & F ^`gd3ugd`gdC & F p^`gd3ugd{x`gd{x$ & F ^`a$gd3u&(<BDFlnxz BFH46ոզhh6H*mH sH hhC haa6H*hh6 hC5jhhC5UhChaahh56H*hh56hh5 haa5hhNHhW" hhhh6H*/df:JNR8:<T >@BD246\얋jAhaaUjhhCU"jhW"UmHnHsHtHujhhCUhW"hh5hChaahC5mHsHhh5mHsH hhChhNH hhhh6mH sH 3 @F4f $`a$gd#gd#gd & F ^`gd3u & F 8^`gd3u $`a$gdC\^`bdhn~h|6:PR^nP^prϱȠșȍȄȍȀphaah#5CJaJmHsHh#hhNHhChh5 hChh;=9jhaahaaEHU-j1D haaCJUVaJmHnHsHtH hhhaajAhaaUj'haahaaEHU-jw1D haaCJUVaJmHnHsHtH(J^`Pd"$z|46ƾʥʡʥʥʏwwwkwdw haa56hh56NHhh56 hu56 hC56"jhgyUmHnHsHtHuhaahgyh#NHhh#NH hh#hh#5h;=9 hgyh#h#h#5CJaJmHsH h;=956hgyh#56hgyh#56mHsH#F(@Tl` $`a$gdgy & F 7^`gd3u`gdaagdaagdgygd4BDFhn~HJ"$(F̾ڷڰ~r~rk hhhhaa6mH sH hhaaNHhhaa6H*mH sH jLhhaaUhaah#hhaa6 hhaa haa56hhaa56mHsHhhaa56mH sH hhaa56 haa5hhaa5haah#CJaJmHsH'FL6<@PTVX(DHTlzvjhgyh6mH sH h#hhNHhh5 h#h# h#h;=9h#h#mHsHh#hgymHsHh#hmHsH h#haa h#hh#h5h#hgy5mHsHh#h5mHsHh;=9haa hhhh6'@npx x|*FHJLPR`ܲ܏yymyayhh6mH sH hhH*mHsHhh6mHsHhh6H*hh6haahaaCJ4H*aJ4jhhCUhgyjhhCUh#haah#h#CJaJmHsHh#mHsH hhhhmHsH"h#h6CJH*aJmH sH #*,^`bdfhp "$2@BH^`lnxzź誜誜舀hgymHsHj@hgyUmHsHh#mHsHhh6H*mHsHhh6mHsHh;=9jhhCUhgyjChhCUhaahhNH hhhhmHsHhhNHmHsH*`h~rtd$$If`a$gd3ul !$qq$If]q^q`a$gd3ul gd$a$gdgygdgy & F ^`gd3u $`a$gdgy ".V\z~ "ln~ytmd`hgyhhgyNH hhgy h5 hgy5hh5NHhh5 hW5hhNHmHsHh4{hWhWmHsH hhh#mHsHhhmHsHj@hgyUmHsH!jhgyhgyEHUmHsH-j}D hgyCJUVaJmHnHsHtH$ <HLt8<>x&(rtz|dfz|ٺh3uh5CJh3uhCJNHh3uhCJhgyh5CJaJhgyh56NH hgy56hgyh56 hgyNHhRhgyh# hhgyhW=dfh Dx^^^^^^$$If`a$gd3ul kd $$Ifl4   08(#8 t0   (#44 lalpyt3u.BDFNPTV`bfhtv (*8:<>Z\tvz|~h3uh5CJh3uhRCJh3uhCJNHh3uhCJh3uh;=9CJRDFkd$$Ifl4   ֈ8h (#800000 t0   (#44 lalp<yt3uFH$.h rtx|Ff]Ff$$If`a$gd3ul "&(46:<FHLNZ\ln|~ "$@BZ\`bdfjlrt hgyh5CJaJh3uh6CJh3uh5CJh3uhCJh3uhCJNHNFfFf$$If`a$gd3ul  gdgygdFf1Ff|$$If`a$gd3ul  ""$>PRTxz|¶wk_V_V__h95CJ$\h`h`5CJ$\hh`5CJ$\h`5CJ$\mHsHhIh`5CJ$\mHsHhW5CJ$\h`h`5CJ$\mHsHh`5CJ$\hIh`5CJ$\hWhWCJaJhbdXZfh$ةzqmh=h`h`CJ h`6]mH sH h;=9 h9h9 h`NHh`6H*] h`6]h` h`CJ #jh`h`6CJ EHU]-juD h`CJUVaJmHnHsHtHh`6CJ ]jh`6CJ U] h`CJ ]h`h`mHsH*$(*,>@B"$ "$&2խՎh9h9H*]h=h`6CJ]aJ h=h`h=h`CJaJh=h`CJaJh`6H*]mH sH h`NHh`6]mH sH h9h=h` h`H*h`6H*] h`6]8246Z\^~&:XZ\^.df|~ 0>@JLxz|~txְh`56\]h9jh5EHU\ h`5\h;=9 h`NHh=h`6H*] h`6]h`h=h`CJH*aJh=h`CJaJ;ZhT l $  ,>T `gd`gd``gd`gd` & F ^`gd3u $`a$gd` & F^`gd3uxz~ (*02<hj鿯ᨠ騠釨}uh`h`5h`h`5\h`6]mH sH h=h;=9 h`NHh`6H*] h`6]jh`h`5EHU\-jD h`CJUVaJmHnHsHtHjh`5U\h`h9 h`5\h`56H*\]mH sH ,68Z\txz|" $ b d ~       x |    T l   jh`UhDVXZ\jh=jhEHUh`h`6OJQJ^Jh`6]mH sH h=h`CJaJ h`H*h`6H*]h h`NH h`6]h`DBnp:< ^`gd` $`a$gd``gd`gd`$ `a$gd` & F 8^`gd3u $`a$gd` & F ;^`gd3ugd`*,.0HJLRxLNn~BRh;=9 h`5h`h`5 h`NHjTh`EHUjLC h`CJUVaJjh`Uhh`56H*\]h`56\] h;=95\ h5\ h`5\h`6H*] h`6]h`5 RVp028:<@DhpķzlaZPhZ*hZ*5\ h`5\hZ*5\mHsHhZ*hZ*5\mHsHhs}*h`CJaJh56\h`h`56\ h`56hIh`56hZ*hZ*56mHsHjh`h`EHU-jD h`CJUVaJmHnHsHtHjh`Uh`h`6OJQJ^J h`6]h`hpr"$,ƻzshszd]UdQdKdz] h`NHhZ*h`6H*] h`6]h`h_hQMmHsH hQMh`h_h_mHsHjWh_h_EHU-jD h_CJUVaJmHnHsHtH h_h`jh_h`Uhh_mHsHh`5CJ \hh`56H*\]h`56\] h`5\hZ*hZ*5\ hZ*5\<<T !!%6%n%%& ^`gd`$^`a$gd`$^`a$gd` $`a$gd_ X ^`gd` X gd`gd_`gd_ gd`J^jjlnt <Tnp@Bvyrkbkh`5NH\ h`5\ h_5\ h_h`jh_h_EHU-jGD h_CJUVaJmHnHsHtHjh`Uh_h_mHsH h`NHhh`6H*] h`6]h_h`5mHsHh_h_5mHsHh_h`5h_hZ*h;=9h`&vz|~   6 b d f t v z   !!.!0!8!!!!!""$"""":#>#H#صءԡؓԡ؏ԡ؇ؓ~h" h_5h_h`5h;=9 h`NHh`6H*] h`6]jC h_h_EHU-joD h_CJUVaJmHnHsHtHjh`Uh_h`h h"5\ h`5\h`5H*\h`56\]1H#J#|#########B$V$t$v$$$$$%%%6%P%T%n%p%%%%%%%"&$&f&j&l&n&p&r&ؐ؆{sghHh`CJ\aJhHhH\h`56H*\]h`56\]h`5NH\ h_5\j h_h_EHU-j D h_CJUVaJmHnHsHtHjh`Uh_h_h`5 h`5\h;=9h`6H*] h`6]hh` h`NH(r&&&&&&&&&&&&&&&'n'r'z'|'''''' (((("(((((()))))&)))))))))))ŽŽŬh`56H*\]h`56\]h`5NH\ h`5\ h_5\ h_h`h;=9 h`NHh`6H*] h`6]jh_h_EHU%j*D h_CJUVaJmHsHjh`Uh_h`h2&&))&*+2+,"--4.//11122*3r44747p7~7$^`a$gd_ ^`gd` ^`gd_) ****** *$*&*,*.*0*6******+++,+0+2+8+:+D+F+^+`+p+r++++++++++++++,,,,, ,(,*,,,<,h"hh"h`CJaJ h_5\ h`5\h;=9 h`NHh`6H*] h`6]h_jh`Ujh_h_EHU%jnD h_CJUVaJmHsHh`7<,>,B,D,F,H,L,N,P,R,T,V,,,,,,----"-*-----------..ްޜws`%jD h_CJUVaJmHsHhh`56H*\]h`56\]h`5NH\ h`5\ h_5\jSh_h_EHU%jD h_CJUVaJmHsHjh`Uh_h"h"h`CJaJh`h"h`CJ]aJ h`6]h"h"CJaJ". .".*.,...2.4.:.<.B.H.........H/J/X/l/////////////////00 0 00000,0.00000 1 10121H1J1L1X1Z1`1111111»Ӱh"h`CJaJ h_5\ h`5\h;=9 h`NHh`6H*] h`6]h`h_jh`Ujh_h_EHUE122222222222223333 3"3&3(3*3032363@3B3H33333333D4X4r444455X6l6Ƽԭ~~xtxth;=9 h`NHh`6H*] h`6]j h_h_EHU%j.D h_CJUVaJmHsHh_h`56H*\]h`56\] h`5\ h_5\jh`Uj^h_h_EHU%jD h_CJUVaJmHsHh`-l66667747N7R7n7p7r7t7|7~77888 89 99(9B9D99999":$:B:F:Z::::::::::; ; ;; ;`;;;;;;(<*<=Ĺ˵ˮˮˮˮĔˡh(hK!&NHho"htjh(h(NH h(h(hqh#h#mHsH h(hK!&hK!&h`mH sH jh_hEHU]hpuh_ h`5\ h`6]h`9~7886<\<j<<<<`== >???@AVAA & F^`gd3u & F^`gd3ugdd & F^`gd3u & F^`gd3u & F^`gd3ugd#gdd======>>???????????@@ @@@@4@T@X@Z@\@@@@@ AAA@ABALANAPATAVAAAAAAAAAAAAA BBBBB BPBRB\B^BbBdBBBBBBBBB h(hY+ho"hdhdCJaJh(htchghY+ h#h(h(h(NH h(h(h?iKAA"BfBBB2CvCCD\ERFTFVFXFZF\F^F`FbFdFfFhFjFlFnFpFrFgd# & F^`gd3uBBBBBCC(C*C.C0C`CbClCnCrCtCCCCCCCCCCCCDDDDDDEEK@KHKKKKKK׹׹|sjjh3uhpuCJh3uhlCJh3uh.6CJmH sH h3uh.CJNHh3uho"CJh3uh.CJh.h.6h.h.56 h.h.hlhpuho" h.5 h.NHh.jh.Uj['hh.EHUj.CC h.CJUVaJ(xKzK|K~KK LZ@@@@$$If`a$gd3ul kdi)$$IfTl4  jF_ t0    44 lapyt3uTKKKKKKKKKKKKLLLLtPvPxPPPPPJQLQQQQQRR:R$$IfTl  ^\_ t0  44 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul NNNNN$$If`a$gd3ul NNOOOD***$$If`a$gd3ul kd?$$IfTl  \_ t0  44 lap(yt3uTOO O(O4O*kd?$$IfTl  \_ t0  44 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul 4OR@RdRfRRRRRRR0S2SXSZS\S^S~SSSSSSTTTTTTT,U.UUU2V4VXV^V`VbVxVVVVVɼ楘|thU hl5hlhlNH hlhlhpuhChl5jLhhlEHU-jD hlCJUVaJmHnHsHtHj#JhV`ShlEHU-jD hlCJUVaJmHnHsHtH hlNHhljhlUj'HhzgBhlEHU,VVVVVVVWW:WW@WWWY????$$If`a$gd3ul kdN$$IfTl4  jF? ;p\ t0  6  44 lapyt3uTWWWWWWWWWWWWWX XX X,X.X4X8X@XLXNXTXXX`XfXjXlXtXvX~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYY YYY Y"Y*Y.YŸ h3uhlCJmH nHsH tHhlnHtHh3uhlCJnHtH!jh3uhlCJUnHtH%jPh3uhlCJEHUnHtH,jCC h3uhlCJUmHnHsHtH>WWWWWA'''$$If`a$gd3ul kdS$$IfTl4  ,\? ;p t0  644 lap(yt3uTWWWWX(kdS$$IfTl  ~\? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul XX XXX(kdT$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul X X&X,X.X(kdoU$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul .X4X@XFXLX$$If`a$gd3ul LXNXTX`XdXB((($$If`a$gd3ul kd9V$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTdXjXlXrX~X(kdW$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul ~XXXXX(kdW$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul XXXXX(kdX$$IfTl  Z\? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul XXXXX$$If`a$gd3ul XXXXXB((($$If`a$gd3ul kdaY$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTXXXXX(kd+Z$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul XXYY Y(kdZ$$IfTl  Z\? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul YYY Y"Y(kd[$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul "Y*Y6Y:Y@Y$$If`a$gd3ul .Y6Y:YZ@ZDZHZLZTZ`ZbZfZjZlZvZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZhlnHtH h3uhlCJmH nHsH tHh3uhlCJnHtHV@YBYJYVYZYB((($$If`a$gd3ul kd\$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTZY`YbYjYvY(kdS]$$IfTl  Z\? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul vYzYYYY(kd^$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul YYYYY(kd^$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul YYYYY$$If`a$gd3ul YYYYYB((($$If`a$gd3ul kd_$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTYYYYY(kd{`$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul YYZZ Z(kdEa$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul ZZZZ Z(kdb$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul Z(Z4Z8Z>Z$$If`a$gd3ul >Z@ZHZTZZZB((($$If`a$gd3ul kdb$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTZZ`ZbZjZvZ(kdc$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul vZzZZZZ(kdmd$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul ZZZZZ(kd7e$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul ZZZZZ$$If`a$gd3ul ZZZZZB((($$If`a$gd3ul kdf$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTZZZZZ(kdf$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul ZZZ[[[ [[[[[ ["[&[*[.[6[>[@[B[F[J[P[V[Z[\[`[b[f[j[n[v[[[[[[\\\\8^:^^^^ _>_@_V_f_h_l_z_|__¾h3uhlCJNHnHtH hl56hlhl56hVhpu hlNHhl hLhlhpuhl5CJaJ hl5hlnHtHh3uhlCJnHtH h3uhlCJmH nHsH tH7ZZ[[ [(kdg$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul [[[ ["[(kd_h$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul "[*[6[:[@[$$If`a$gd3ul @[B[J[V[Z[B((($$If`a$gd3ul kd)i$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uTZ[`[b[j[v[(kdi$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul v[|[[[(kdj$$IfTl  \? ;p t0  644 lap(yt3uT$$If`a$gd3ul [V_l_r______Fkdk$$IfTl4  @0  t0  644 lapyt3uT$$If`a$gd3ul $a$gdl`gdl__``$`&`@`B`dd,d0d ee e"eee2f4fff:gF_T t0  644 laCp(yt3uTiiiii(kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul ij jjj*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul jj$j*j,j*kdГ$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul ,j2j6jBjHj$$If`a$gd3ul HjJjPjTj`jD***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT`jfjhjnjrj*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul rj|jjjj*kd[$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul jjjjj*kd4$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul jjjjj$$If`a$gd3ul jjjjjD***$$If`a$gd3ul kd $$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uTjjjjj*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul jjjjj*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul jjkkk*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul kkk&k,k$$If`a$gd3ul ,k.k6k:kDkD***$$If`a$gd3ul kdq$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uTDkJkLkTkXk*kdJ$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul Xkdkjklktk*kd#$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul tkxkkkk*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul kkkkk$$If`a$gd3ul kkkkkD***$$If`a$gd3ul kd՞$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uTkkkkk*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul kkkkk*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul kkkll*kd`$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul l lll"l$$If`a$gd3ul "l$l,l0lF_T t0  644 laCp(yt3uTF_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul Pl\lbldlll*kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul llplzlll*kdĤ$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul lllll$$If`a$gd3ul lllllD***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uTlllll*kdv$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul lllll*kdO$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul lllll*kd($$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul lmmmm$$If`a$gd3ul mmm"m,mD***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT,m2m4mF_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul @mJmPmRmTm*%gd#kd$$IfTl  \>F_T t0  644 laCp(yt3uT$$If`a$gd3ul TmVmXmZm|o"sfs|sss$$If`a$gd3ul $`a$gdm`gdmgd# ooooDpFptpvpppppq qqqqqqqqq rrrrPrRrxrzr|r~rrrs s ssss"sfs{t hmhmj[hfhmEHU-jD hmCJUVaJmHnHsHtHj_h hmEHU-jD hmCJUVaJmHnHsHtHjih9hmEHUj bZC hmCJUVaJjhmU h~hmhpu hmNHhmhV)fs|ssssssssssstt tttt>t@tBtDtTtVtxtztttttttuu&uhYjh3uhmCJEHU3j!D h3uhmCJUVaJmHnHsHtHjh3uh;=9CJUjh3uh;=9CJU!jh3uhmCJUmH sH jh3uhmCJU$j bZC h3uhmCJUmHsHjh3uhmCJUh3uhm5CJh3uhVCJh3uhmCJhmhm56"ssst ttTtsYYYYY$$If`a$gd3ul kdS$$IfTl4  0Tx #$b t0  644 lapyt3uTTtVt+kd$$IfTl4  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTVtZtftntttxt$$If`a$gd3ul xtzt,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTzt~ttttt$$If`a$gd3ul tt,kdݿ$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTtttttt$$If`a$gd3ul tt,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTtttttt$$If`a$gd3ul tt,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTttttuu$$If`a$gd3ul uu,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTu uuu"u&u$$If`a$gd3ul &u(u,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uT&u(uHuJujuluuuuuuuuuv vBvDvfvhvvvvvvvvvw wBwDwfwhwwwwwwwwwxx@xBxfxhxxxxxyyy,y.y0y2yyyyyyyyyyȻhpu hmNHj*hO;hmEHUjDZC hmCJUVaJjhmUhVhm hm5h3uhmCJh3uhm5CJC(u,u6u>uDuHu$$If`a$gd3ul HuJu,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTJuNuXu`ufuju$$If`a$gd3ul julu,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTlupuzuuuu$$If`a$gd3ul uu,kdt$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTuuuuuu$$If`a$gd3ul uu,kde$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTuuuuuu$$If`a$gd3ul uu,kdV$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTuuuuuu$$If`a$gd3ul uu,kdG$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTuv vvvv$$If`a$gd3ul v v,kd8$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uT v&v0v8v>vBv$$If`a$gd3ul BvDv,kd)$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTDvJvTv\vbvfv$$If`a$gd3ul fvhv,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uThvnvxvvvv$$If`a$gd3ul vv,kd $$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTvvvvvv$$If`a$gd3ul vv,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTvvvvvv$$If`a$gd3ul vv,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTvvvvvv$$If`a$gd3ul vv,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTvw wwww$$If`a$gd3ul w w,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uT w&w0w8w>wBw$$If`a$gd3ul BwDw,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTDwJwTw\wbwfw$$If`a$gd3ul fwhw,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uThwnwxwwww$$If`a$gd3ul ww,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTwwwwww$$If`a$gd3ul ww,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTwwwwww$$If`a$gd3ul ww,kd$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTwwwwww$$If`a$gd3ul ww,kdu$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTwwxxxx$$If`a$gd3ul xx,kdf$$IfTl  rTx w#$ c t0  644 lap2yt3uTx"x.x6x\^~Ɓށ hm5hGo6hth3uhm5CJh3uhmCJjh3uhmCJUjh3uhmCJEHUjYZC h3uhmCJUVD}}+kd$$IfTl4  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT}}~~~~$$If`a$gd3ul ~~,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT~~"~(~,~0~$$If`a$gd3ul 0~2~,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT2~6~@~F~J~N~$$If`a$gd3ul N~P~,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTP~T~`~f~j~n~$$If`a$gd3ul n~p~,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTp~t~~~~~~$$If`a$gd3ul ~~,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT~~~~~~$$If`a$gd3ul ~~,kds$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT~~~~~~$$If`a$gd3ul ~~,kd\$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT~~~~~~$$If`a$gd3ul ~~,kdE$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT~~~~$$If`a$gd3ul ,kd.$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT $($$If`a$gd3ul (*,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT*0<BFJ$$If`a$gd3ul JL,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTLR\bhl$$If`a$gd3ul ln,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTnt~$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT $$If`a$gd3ul ,kdv$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT(.48$$If`a$gd3ul 8:,kd_$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT:@JPTX$$If`a$gd3ul XZ,kdH$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTZ`jptx$$If`a$gd3ul xz,kd1$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTz$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTʀЀԀ؀$$If`a$gd3ul ؀ڀ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTڀ$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$.48<$$If`a$gd3ul <>,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT>DNTX\$$If`a$gd3ul \^,kd$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT^dntz~$$If`a$gd3ul ~,kdy$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul ,kdb$$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uT$$If`a$gd3ul āƁ,'''gd#kdK $$IfTl  r }v#TTT t0  644 la p2yt3uTށ&hjJ^ln܆ކ*8:BN\^frfhڈ܈LN02ؾhpunHtHh3uhpuCJaJnHtHh3uhVCJaJnHtHhmnHtHh3uhmCJaJnHtHhm56nHtHhmhm56nHtHhpu hmNH hm5hm hhm8Ɓ.:l$$If`a$gd3ul $h^h`a$gdm & F ^`gd3ugdGo6 lnp_EEEEE$$If`a$gd3ul kd4 $$Ifl4F#4    (   t06  44 lapyt3u/$$If`a$gd3ul kd $$Ifl4r H#4  P         t0644 lap2yt3u *:DN^hrȇЇ؇Ff $$If`a$gd3ul $,6>FNV^fhlv~Ff$$If`a$gd3ul FfƈЈڈ܈ &.8BLNRZbjt~Ff!Ff$$If`a$gd3ul ĉ̉ԉ܉ &026@HPFf+Ff&$$If`a$gd3ul PZdnv~Š̊֊ Ff6Ff0$$If`a$gd3ul npڌ܌BDfhҏԏBD(*|~bd֓ؓLN”ĔȔД.:Z\Еz|ĖؖBļ鼲鼪h;=9nHtHhNHnHtHhnHtHhh5nHtHh5nHtHhGo6nHtHhmnHtHhpunHtHh3uhmCJaJnHtHA"*2<FPX`hr|ċ̋ԋ܋Ff ;$$If`a$gd3ul $.8@HPZdnpv~ŒFf!E$$If`a$gd3ul Ff@ŒʌҌڌ܌ "*2:BDJRZbjrzFf5OFf+J$$If`a$gd3ul zʍҍ܍$,4<FfIYFf?T$$If`a$gd3ul <DLT\dlvĎ̎Ԏ܎Ff]cFfS^$$If`a$gd3ul (08@HR\fhnv~ȏҏFfgh$$If`a$gd3ul ҏԏڏ&08BDJRZbjt~Ff{r$$If`a$gd3ul FfqmĐ̐Ԑސ (*08@HPZdFf|Ffw$$If`a$gd3ul dlt|đΑؑ&.FfFf$$If`a$gd3ul .6>FNV^hr|~ȒВڒFfFf$$If`a$gd3ul ",4<DNXbdjrz“̓֓Ff$$If`a$gd3ul ֓ؓޓ &.8BLNT\dlxFf$$If`a$gd3ul Ff˚”ĔƔȔʔ̔ΔДBXfv!$qq$If]q^q`a$gd3ul $h^h`a$gdgdGo6 h^h`gdmFf$$If`a$gd3ul BXf㳣ydI4)jh3uh;=9CJEHUaJnHtH4jh3uh.6CJEHUaJmH nHsH tH)joh3uh.CJEHUaJnHtH)jh3uh;=9CJEHUaJnHtH)jh3uh;=9CJEHUaJnHtHh3uh6CJaJnHtH4jh3uh.6CJEHUaJmH nHsH tHhnHtHh3uhCJnHtHh3uhCJaJnHtHhh56nHtHH....$$If`a$gd3ul kd $$Ifl4\U[\ K$    [     t0$44 lap(yt3u—Ɨʗ̗Зؗޗ FfFf$$If`a$gd3ul —ėƗȗʗ̗jl \^RTF۫ۖہldYdddddddddhv hnHtHhnHtH)jmh3uh.CJEHUaJnHtH)jh3uh;=9CJEHUaJnHtH)jh3uh;=9CJEHUaJnHtH4jh3uh.6CJEHUaJmH nHsH tH)jnh3uh.CJEHUaJnHtHh3uhCJaJnHtH)jh3uh;=9CJEHUaJnHtH" (.2:@FJRX^bjlpv|Ff$$If`a$gd3ul ˜ʘИԘܘ "*28<DJFf$$If`a$gd3ul FfJPT\^bhnrzęΙԙڙFfFf$$If`a$gd3ul ڙޙ (.2:@FJRTX^dhFfFf$$If`a$gd3ul hpv|šȚΚҚښFfFf$$If`a$gd3ul "&.4:>FHNTZ^flrv~Ff$$If`a$gd3ul FH:<68؝ڝ*,|~ОҞ(*Пҟ$&tvƠȠjlϼϱh;=9nHtH!jcghh;=9EHUnHtHhpunHtHhhnHtH$jehh;=95EHUnHtHhh5nHtHhh56nHtHh3uhCJaJnHtHhnHtH4ěțЛ֛ܛ "(Ff $$If`a$gd3ul Ff(.2:<BJPT\djnv|FfFf$$If`a$gd3ul ƜΜԜ؜ $*.68>DJNFf Ff$$If`a$gd3ul NV^dhpv|Ɲ̝Н؝ڝFf*Ff%$$If`a$gd3ul "*,2:@DLRX\djpt|Ff/$$If`a$gd3ul |~ĞȞОҞ؞Ff9$$If`a$gd3ul Ff4(*08>BJPVZdlrvFfCFf>$$If`a$gd3ul ğȟПҟ؟ޟ $&,28<FfMFfH$$If`a$gd3ul <DJPT\bhltv|ƠȠΠFfWFfR$$If`a$gd3ul ΠԠڠޠ &,08@FJRX^bjFf\$$If`a$gd3ul jldԧ$$If`a$gd3ul $`a$gdGo6`gdGo6 h^h`gdmgdGo6Ffa *,8VjnpĢޢ(*,.8:@BFȤʤ̤讦~~q~~qq`~q!jnhGo6h;=9EHUnHtHh `hGo6NHnHtHhVnHtHh `hGo6nHtHhGo6hGo65nHtHhGo65nHtHhGo6nHtHhmnHtH!jQlhh;=9EHUnHtHh;=9nHtHhpunHtH!jihh;=9EHUnHtHhhnHtHhhNHnHtH$"6^`Х$&Ħئ:<dЧҧ۵۩ۡۖ}pcpPp%juh3uh;=9CJEHUnHtHh3uhVCJnHtHh3uhGo6CJnHtHhGo6hGo656nHtHhGo656nHtHhGo6hGo6nHtHh\fnHtHhGo6hGo65nHtH!jrhGo6h;=9EHUnHtHh `hGo6NHnHtHh;=9nHtHh `hGo6nHtHhGo6nHtH!jphGo6h;=9EHUnHtHsYYYY$$If`a$gd3ul kdt$$IfTl4  0t"Td t0  644 la(pyt3uTҪ֪HJLNԫ֫.024:bdܬެyjbbQ!jfhGo6h;=9EHUnHtHhunHtHh\fhuCJaJnHtH!jphGo6h;=9EHUnHtHhVnHtHh\fnHtHhGo6NHnHtHhGo6nHtHhVhGo6nHtHh\f5nHtHhGo6hGo65nHtH%jyh3uh;=9CJEHUnHtHh3uhGo6CJnHtH%jwh3uh;=9CJEHUnHtH"C)))$$If`a$gd3ul kd{$$IfTl4  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT"(*.4*kd|$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul 48>@D*kdq}$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul DJNTV*kd<~$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul VZ`dj$$If`a$gd3ul jlpvzD***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uTz*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *kdh$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul ¨$$If`a$gd3ul ¨ĨȨΨҨD***$$If`a$gd3ul kd3$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uTҨبڨ*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *kdɃ$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul  $$If`a$gd3ul "(.2D***$$If`a$gd3ul kd_$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT28:@F*kd*$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul FJPRX*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul X^bhj*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul jpvz$$If`a$gd3ul D***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT*kdV$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *kd!$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul ©ȩʩ*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul ʩЩ֩ک$$If`a$gd3ul D***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *kdM$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul "(**kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul *06:@$$If`a$gd3ul @BHNRD***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uTRXZ`f*kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul fjprx*kdy$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul x~*kdD$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul $$If`a$gd3ul D***$$If`a$gd3ul kd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uTƪ*kdڒ$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul ƪʪЪҪ*%gdukd$$IfTl  \ t"TT t0  644 la(p(yt3uT$$If`a$gd3ul 46bd &*2:ܮޮ:}n}a}h3uhVCJnHtHh3uhGo6CJNHnHtHh3uhGo6CJnHtHhuhGo656nHtHhuhu56nHtHhuhGo6nHtHhuhunHtH!jhGo6h;=9EHUnHtHhunHtH!jhGo6h;=9EHUnHtHhVnHtHhGo6nHtHhGo6NHnHtH!ޮ :<>P@kd$$IfTl4  0k #TU t0  644 la pyt3uT$ $If`a$gd3ul $ `a$gdGo6gdu:<>@NPRTV`bdrvԯ֯46TVtvذڰ<>^`ıƱ *,JLjl%j|h3uh;=9CJEHUnHtH%jqh3uh;=9CJEHUnHtH%jKh3uh;=9CJEHUnHtH%jUh3uh;=9CJEHUnHtHh3uhGo6CJnHtHh3uhGo65CJnHtH,kdO$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT>DNTZ^$ $If`a$gd3ul ^`,kd8$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT`fpv|$ $If`a$gd3ul ,kd!$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT$ $If`a$gd3ul ,kd $$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTı$ $If`a$gd3ul ıƱ,kd$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTƱֱ̱ܱ$ $If`a$gd3ul ,kdܶ$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT$ $If`a$gd3ul ,kdŷ$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT &*$ $If`a$gd3ul *,,kd$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT,2:@FJ$ $If`a$gd3ul JL,kd$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTLRZ`fj$ $If`a$gd3ul jl,kd$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTlr|$ $If`a$gd3ul ,kdi$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTвҲ68XZ\`pzҳԳdȴڴf>RVjlþ̰̬ h|Q56h|Qh|Q56h;=9h\f h#>h4*h4*mHsHh4* hE'h4* h4*5NH h4*5h4*5mHsHh4*h4*5h4*nHtHhGo6nHtHh3uhGo6CJnHtHh3uhGo65CJnHtH1$ $If`a$gd3ul ,kdR$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTƲ̲в$ $If`a$gd3ul вҲ,kd;$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uTҲز$ $If`a$gd3ul ,kd$$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT $ $If`a$gd3ul ,kd $$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT&,26$ $If`a$gd3ul 68,kd$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT8>HNTX$ $If`a$gd3ul XZ\^,## gd4*kd$$IfTl  rk b5#T t0  644 la p2yt3uT^`ҵVlĶȶ̶жԶضܶ$ /$If`a$gd3ul $ /`a$gd|Q $ /a$gd|Q & F /^`gd3u /gd4* gd4*¶ ķƷȷʷ&|~.dfºƻȻ޻FHʼҼ޼&24lt*,BDѫѧѧѣѫѣѫѣѫѣѫѫѫ h(hA hANHhAh\fhf hJ h|Q56h|Qh|Q56hJh|QCJaJ h|QNHh|Qh3uhV56h3uh|Q56NHh3uh|Q56hJhJCJaJ9 $(,048<@DHLPTX\`Ff6$ /$If`a$gd3ul `bx|̷ҷط޷Ff^$ /$If`a$gd3ul FfJ &(>BFJNRVZ^bfjnrvFf$ /$If`a$gd3ul vz|¸Ƹʸθи$*0FfFf$ /$If`a$gd3ul 06:>BHNTZ^bd¹ȹιԹڹFf$ /$If`a$gd3ul dfz$ /`a$gd|Q $ /a$gd|Q$ /`a$gdJFf$ /$If`a$gd3ul u^@@@@@$ /$If`a$gd3ul /$Ifgd3ul kd$$Ifl4;0#    t0644 lapyt3uºĺ *46lptx|FfFf /$If`gd3ul Ff$ /$If`a$gd3ul ʻ̻λлһԻֻػ(2>@tvFf /$If`gd3ul Ff$ /$If`a$gd3ul $ /$If`a$gd3ul vxz|~ʼԼּ (Ff /$If`gd3ul Ff$ /$If`a$gd3ul (*@JTXblvx /gd|QFfFf$ /$If`a$gd3ul /$If`gd3ul FfDF^`vx$ /$If`a$gd3ul $ /a$gdA$ /`a$gdA /gd|Q $`a$gdAgdA DFNv\^`tvx"$JLNRTXZ^`dfrtvxz|~Ⱦ氬~uh-hGo6CJh4hGo6hhGo6CJaJh3g0J mHnHu hGo60J jhGo60J Uh3ujh3uU hANHhAhA56 hA56hAhACJaJhJhf hA hAhAhAmHsHhAhAmHsH,ƿj`BBB$ /$If`a$gd3ul kd $$Ifl  F #      t0  6  44 lapyt3ujlp|~_AAA$ /$If`a$gd3ul kd $$Ifl4  F #    t0  6  44 lapyt3u~_AAA$ /$If`a$gd3ul kd $$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u_AAA$ /$If`a$gd3ul kd $$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u_AAA$ /$If`a$gd3ul kd $$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u_AAA$ /$If`a$gd3ul kdo$$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u_AAA$ /$If`a$gd3ul kdK$$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u_AAA$ /$If`a$gd3ul kd'$$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u_AAA$ /$If`a$gd3ul kd$$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u$&_AAA$ /$If`a$gd3ul kd$$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3u&(.FH_AAA$ /$If`a$gd3ul kd$$Ifl4  F #   t0  6  44 lapyt3uHJLPRVX\^b_VTTTTTTT /gd|Qkd$$Ifl4  F #    t0  6  44 lapyt3u bdz|~&(.0 $`a$gd)BL`gd"?_ $`a$gd-`gd-gd4h]hgd &`#$gd2[e "$&(*.0DFLNPTxzһ؟葁xmx`xmxjh.hGo65UhehGo6CJNHhehGo6CJh)BLhGo66CJH*mH sH h)BLhGo66CJmH sH h"?_hGo6CJmH sH jh"?_hGo6CJEHU-jD hGo6CJUVaJmHnHsHtH hGo6CJjhGo6CJU hem&CJhGo6h-hGo6CJh-hGo6CJNH%0LNRTfh02gdC`gd"?_`gd"?_`gd)BL`gd)BLgde`gde $,.0^`bdfhjĴĴiZjh"?_hGo6CJEHU-jD hGo6CJUVaJmHnHsHtHjhGo6CJUjhx}mhGo6EHUj[]C hGo6CJUVaJjhGo6U hpCJh)BLhGo66CJH*mH sH h)BLhGo66CJmH sH hGo6CJmH sH hehGo6CJNHhehGo6CJ h;=9CJ hGo6CJhGo6&(.02TV^`bfnprt·ﬥ hAhAh3u hChGo6hChGo6mH sH hChGo66mH sH h=hGo6NH h=hGo6 hGo6NH hk0hGo6hW"hGo6h"?_hGo6CJmH sH 2^`nprt /gd|Q`gdC9 01h/R :p0(. A!"#$% za$E2fY_,I!)( >|za 1=<*I؜U( wwwwwwww`!Viq)o?G*(+$xڥkA߼lmMb"b-[X!(z"zL+s?@x'x J?B= R]}1oePQ''Fia$ҚbznqY [HH =a=9 0 kKs{!@ 1=BL>='&9-Lkلl8d_LTLA-Î-ԏDem#:5|qa ˝院~KnFY3?V[&= K:.9@AwGUOA`|<9iLAƴ1-7ҫuolw_O< Nr'3򚁪yI/xmRLVab?K ̉e$$If!vh#v#vt:V l t655tpyt3ue$$If!vh#v#vt:V l t655tpyt3u(Dd b c $A? ?3"`?2rl N`!Fl Hxcdd`` @c112BYL%bpub(T R,jb \8G.v0o(adbR ,.Iq1(2t94jwDd p @b c $A? ?3"`?2igW<w`!igW<wfS! xcdd`` @c112BYL%bpuܵ8cx!+ǒ/$uaDž5tP 1WjUZe!GÝ5k BۼA-@ClbrM_{Y E0+68Froc6~LaL0\E;ɂsywS ȳ F\63(u`t;8POi}F{1z>IYYT_®dQTN[|Bޓ\#tC^j%H+YVujEḎhO*} K>CJ^5$w45P5գꏙלѩwe"~&ydMao!'g[iDd l-9b c $A? ?3"`?2B E%fEm `!B E%fE` Uxcdd``f 2 ĜL0##0KQ* W9[RcgbR 7TfĒʂT/i ĺEA,a L *'] ZZ\ !f@deɬsyP~+ `B廁]RP@penR~CP9Wv0H Rq 6D6d&e_?[l") b^C=+8 |.hrcb nv0o(adbR ,.IqAcXx f8,dvDd plVVb c $A !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEnPSTUWVXYZ\[]_^`abcdfeghijklopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP NRFData >,WordDocumentk{ObjectPoolm@P N_1148659833F@POle CompObjfObjInfo #&),-.1458;>ADGHKNOPSVWZ_bejmpstuvy| FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q%>0 I=P"n"i FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native A_1148660046C FP`Ole CompObj fuation Equation.39qEHL S=P+I=P"(1+n"i) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo Equation Native a_1150557231kwF`p Ole CompObj fObjInfoEquation Native _1150557250Fp p u8$N I=P"n"i=1000"4"0,2=800 C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qW S=P+I=POle CompObjfObjInfoEquation Native "(1+n"i)=1000"(1+4"0,2)=1800 C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qB@9DK D=S"S"_1148660305Fp 0Ole CompObjfObjInfoEquation Native ^_114866038791F0WOle !CompObj "f11+n"i FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qJ`\W P=S"D=S"11+n"iObjInfo!$Equation Native %f_11576297506$FW~Ole 'CompObj#%(fObjInfo&*Equation Native +_1150557403;)F~ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q D=S"S"11+n"i=1000"1000"11+4"0,2444 C.>.Ole /CompObj(*0fObjInfo+2Equation Native 3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qm`.d P=S"D=S=1000"444=556 C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1148660535.FOle 6CompObj-/7fObjInfo09uation Equation.39qMDK S c =P"(1+i) n , FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native :i_1148660715,@3FOle <CompObj24=fObjInfo5?Equation Native @U_11576297798FOle B9HL I c =S c "P FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXS n=T 7 t :2 =1@V:1 CompObj79CfObjInfo:EEquation Native F_1150557646=FA:20@B.=4 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qM S c =P"(1+i) n =1000"(1+0,2) 4 =2074 COle ICompObj<>JfObjInfo?LEquation Native M.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qt,|, I c =S c "P=2074"1000=1074C.>._1148660899BFAiOle QCompObjACRfObjInfoDTEquation Native U_1148918654%YGF=dOle XCompObjFHYf"#$? ?3"`?2cr9yO%`!cr9yO% bxcdd``Nf 2 ĜL0##0KQ* W􀹁WRcgbR /4fĒʂT/i ĺE8A,a KL *'] ZZ\ !f@de<$Y kpyP~v?{PDw(P 27)?(&U}L`;%w' w|S.o au^F<ww2i Ra"q.p[JGg+KRsAb\T $'>Wj`Y1Յk۶-TG*6*.1Dcnmy%~u(~tPcU@v' W¾0V݂̰[;?k^QUI/R@*>#O~"Ѡ_3.;{(t7P:x[FML4ҊDd @b  c $A ? ?3"`? 2(3@?lXe`!(3@?lXe(`;$ lxcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu>1 R.`!&P~: >>1 RՒ@R|xcdd``> @c112BYL%bpuF0nƵ ɕ0 _ Bܤrl~eZ ]]n[ U.pCL-F&&\H X,X6 Dd hb c $A? ?3"`?2W h:PqZs3"`!+ h:PqZs@|xcdd``> @c112BYL%bpucċ!C͂χ$)Vol3ŃusPux߭Ag>4)v\#US첡]!)MGZ݌qZTyGKŏD.gyVYTm)g ^/gMXDDd |b^b c $A? ?3"`?2Hpt=q'`!Hpt=qf`F)0xڥJ@Lc/XEUbUElEUܹoFޭ\к*Lh)Ӝ?sdD3Fz%čmG$B5V, 6Aa|Ϣ6j*@飮&Q:jv^#5Riz3Q?[+_bf&*,[OO:q91+zS<#\q`SA'WOpi^Ū,w!x WMy,kg_"<7/V;?&4*!x3#o>!-=Qq;ja~J2chY1&?ߧqTl~G_Ƒ>#~ZЯ%>LHZTN/ 8=JgVL70$< Dd h/b c $A? ?3"`?2ԏ>$a}EaR*`!ԏ>$a}Ea`@@}"|pxcdd`` @c112BYL%bpu'C&R10pDj]4 b\w0>=$b#ܞk p{xA`8ߍګ<{؞d %vP 27)?(0Sk Ra n_WaGƂ*"M\ Vv0o(adbR ,.Ite[0n톳Dd b c $A? ?3"`?2֬? W ,`!֬? W @ wxڕRK1~yi,xTA, EM*x‘A n?ɩ"*K`/{%aLIi2f0 - 2XHDsC#0 *GDm7=&qIz=H'52{ \Q-u/<ѕ-FN{ w ܽ_F7v֪ٓ}j];x.\oZ #}6>ڋ[3:Tـ.Bt*FnEt?[+oX? }?-~I: +9Y6zVX=1٢h4=_l *V{rݠ3_k/}$Dd hob c $A? ?3"`?2RԨTV3 mR.a/`!&ԨTV3 mR@|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300si#}l ɕ0#1y3p{LA`8ߍw@(\PU_{nc Dž ķ䂆*8A<F&&\"CX1YAx9[_ Dd p b c $A? ?3"`?2T o5ּ7a07`!( o5ּ7a`S!Pxڥ1KA߼9˩A$&E#X$ Q԰;@DԄ|T)RHa :EH"vfvB]f޼yo39{@Ojf a,iU#k<\%Ee=( ce}Pmjͩ9&ƃW (@x,t! $Tn!8G?7&췂s h3`a܄'j 4uׯ &Cʓۃ1KeM֪8;}Qe#Z^b8|OXg.tעIDYD)-J`)s)Ԛi=xO)&Z+o6Zh5ƿŒϯ?{(ê-,Yޟ'j:xi;k0ׯ+kO)~ޭl Pg\]Gv? orBƺ|^Oti:A5}`ϋP~~_HDd \ h> b c $A? ?3"`?2#[5&L>ԠR:`!#[5&L>ԠR``@"!|xcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300Usi# '}1y ě?m`c z.C``pI)$5$ŠQ > 1h:/b#3XdHDd x50b c $A? ?3"`?2TcSyog> k?`!TcSyog> (+xڥSK@~wG, Vh(Jb -l]twutSQ/8$t(T1ޯZ렽prq6T:8@!},k.o7h)2 s31蔻ٌ#5 -7NΙ ݄>lP!d=ah5HjK]#Kb2ƞi5\pmUs5oQs~2y0?o/A_# uT;{.T>D^Ӊ?Ɵ+ ǒ[GrNxm~<B/;f[?_F/zôؚ pl󪛄fo$Dd hb c $A ? ?3"`?2RxzIECr.B`!&xzIECr@H|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuJ`!&ԨTV3 mR@|xcdd``> @c112BYL%bpu UV"0C\R9~R.^Y} zBV=wH޴Bgzʷʮ2Y!9yh9Qav, 3-`aRS?n WY/KX}@<ڧKpRԣGTbsLa]ǙS"u9NSX?a+"czZcU^GPw q̸ =kzQ$5u~deN:]D]n\PqJT6C\NŒe\`:}O@r eNaDd <HUb " c $A? ?3"`?!28 KJjr TN`!8 KJjr T.`` xڝRMK@M$ U_A,EQ UhB^z$zo _Ńa{of߰ g@)KgaaB8"И뒸dC0L@0a膅kd 4I(p;WV4HThDuiҺZWK7$b/7 n!XT5l_ cn/ⷘgieN*vpNfPKI+=?y"-)nQɏɝx] ^P *}|`(Ož 0B:kl޴YSW&'$0)͖=HK `G"?Dd hb # c $A ? ?3"`?"2RxzIECr.Q`!&xzIECr@H|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu>c\Ň> ׃xQOF5׀pʻ!۟nj* q&0[ fMa(w rpIL-a w'!T/p/'k%XPaGF 18^`b#)5zXc3c.p^G?- `P8Ĥ\Y\ bPd+I,Ġt`Z$$Ifr!vh#v#v#v#va:V l4 t0  %6+++,55j55arp(yt3uT$$Ifr!vh#v#v#v#v#v:V l4 t0  %6+++,55j555arpFyt3uT kd_$$IfTl4  ֞p @p %j t0  %644 larpFyt3uT$$Ifr!vh#v#v#v#v#v:V l t0  %6,55j555arpFyt3uTkdc$$IfTl  ֞p @p %j t0  %644 larpFyt3uT$$Ifr!vh#v#v#v#v#v:V l t0  %6,55j555arpFyt3uTkdf$$IfTl  ֞p @p %j t0  %644 larpFyt3uT$$Ifr!vh#v#v#v#v#v:V l t0  %6,55j555arpFyt3uTkd"i$$IfTl  ֞p @p %j t0  %644 larpFyt3uT$$Ifr!vh#v#v#v#v#v:V l t0  %6,55j555arpFyt3uTkd3l$$IfTl  ֞p @p %j t0  %644 larpFyt3uT>Dd hb ) c $A ? ?3"`?(2f!#e;ٔ&)Sdo`!\f!#e;ٔ&)Sb`@P|*xcdd``6dd``baV d,FYzP1n:&! KA?H1 , ߁qC0&dT20ͤ `[YB2sSRsĜ @Ct9 yg#7w & 2Npsլ0p ^& Ma(w tp:phWrAc c`@B3LLJ% 1.E.b YAx9Jk`Dd lb * c $A!? ?3"`?)23 c^O+qkq`!~3 c^O+qk(+Lxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* Wy A?d9@=P5< %!@5 @_L T̠1[% d1I?D YB2sSRsĜ P3vqma ҙW 1y1ps'0`a.57)^J=[@|C(?q!#2?,pdMa(w zEѮ$8c%3LLJ% 1.E.b1rt?3(r>Dd hb + c $A ? ?3"`?*2f!#e;ٔ&)Sd&t`!\f!#e;ٔ&)Sb`@P|*xcdd``6dd``baV d,FYzP1n:&! KA?H1 , ߁qC0&dT20ͤ `[YB2sSRsĜ @Ct9 yg#7w & 2Npsլ0p ^& Ma(w tp:phWrAc c`@B3LLJ% 1.E.b YAx9Jk_Dd lb , c $A"? ?3"`?+22˦Ph>]dv`!}2˦Ph>](+Kxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* Wy A?d9@=P5< %!@5 @_L T̠1[% d1I?D YB2sSRsĜ P3vqma ҙW 1y1ps'0`a.57)^J=[@|C(?q!#2?,pdMa(w$+ b7lv%4& .v0o(}adbR ,.Iq1(2t?4qݺDd b - c $A#? ?3"`?,2ɮz "=Ux`!ɮz "=Up hdxڝK@߽i *ARQ7&(LXݜ \\ V.];rc@-ɻQɈa"cr.h%~M0 |ãKޟ8<( @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qpL TI P FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoI[Equation Native \:_1148918727LFOle ]CompObjKM^fObjInfoN`Equation Native a_1148918747JTQFcؚ TI P =(1+TI M ) 12 "1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q#ܸ TI MOle cCompObjPRdfObjInfoSfEquation Native g:_1148918794VFOle hCompObjUWifObjInfoXk FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q?X# TI M =3%=0,03 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native l[_1148918818Oc[F ( (Ole nCompObjZ\ofuation Equation.39q8 TI P =(1+TI M ) 12 "1=(1+0,03) 12 "1=1,4258"1=0,4258=42,58%ObjInfo]qEquation Native r_1148918850`F (0OOle wCompObj_axfObjInfobzEquation Native {{_1148918929^heF0O@v FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_ȯܸ TI i =(1+TI M ) i "1 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle }CompObjdf~fObjInfogEquation Native :O II p FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@ti II p =1+TI p_1148918963jF@v@vOle CompObjikfObjInfolEquation Native \_1148918997oFP`Ole CompObjnpf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qs(t 01>II p =(1+TI p ) 12ObjInfoqEquation Native _1148919059tF`pOle CompObjsufObjInfovEquation Native _1150559180'yFp FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q¡xO II p =1+TI p =1+0,4258=1,4258=142,58% FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle CompObjxzfObjInfo{Equation Native uation Equation.39q($N II p =(1+TI p ) 12 =(1+0,03) 12 =1,4258=142,58%. FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1148919612r~F9Ole CompObj}fObjInfouation Equation.39qH[ I p =I"TI1+TI FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native d_1148919644F9`Ole CompObjfObjInfoEquation Native 6_1148919662|F`#Ole PO I p FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q ȯ I FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObjfObjInfoEquation Native )_1148919681F#KOle CompObjfObjInfoEquation Native -uation Equation.39qHW TI FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q1u[ I=19%=0_1148919732FKrOle CompObjfObjInfoEquation Native M_1148919745Fr Ole CompObjf,19 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qO TI=TI p =7%=0,07.ObjInfoEquation Native k_1148919762F Ole CompObjfObjInfoEquation Native _1148919888F0@ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q I p =I"TI1+TI=0,19"0,071+0,07=0,112=11,2%Ole CompObjfObjInfoEquation Native FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q‹O S H =P1+I p ().1+TI()[] n FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1148919917F@@Ole CompObjfObjInfouation Equation.39qS?@ADBCEFGIHJLKMPNQSRTVUYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~c112BYL%bpu Q0V`!aZ%ڲjNq>*`APgxڥAOA.j* DV [!1L<@{H KPh Aٓ_7e?.BHɃx`Lz1PLvf?3o@hSq*#JHtx4Cö~KlE7!pbYrBMv֊b D"ٶm(7=ٯ `ܥriRjcvk^8߲43ux1; k9k9SWǑ=c8Cnoh(9QJ/ ϮE9v Ȃ_@uݹ?|K<ϓo#*^MiO:V|GOe|nj)yy-n{ݵZSK—zkz"YYeu_deǣtyIq8ו,O 6EŀqB UwƩg[P˳Øe Y["T:*oyZqzX׻A?^C~c@ޯ?{Vw6{ܪ#BD㗱͂qxhY8uDd 32b 4 c $A)? ?3"`?32B7ILv b(`!B7ILv b @PdxڝR;KP>$Mb"">XH?P!bZ:KtV &͂Z|ush)La C$Za/RhtF(LGb0 t#+"&Ф`<*uKh !GR嘟{'4&I`WU\g9fەL9af9?(:EV]YGʯpx1yqK>k'GIʀIᏓ Rb|CVF6K>P @c112BYL%bpu 1h:/Pc85Dd b 7 c $A,? ?3"`?622{<j0[Ï`!S2{<j0@!`؊3P!xcdd``a 2 ĜL0##0KQ* WÔ(d3H1)fY+A;=,,82ᴛ)@%=ILebvG#$1T`L@(\P2k%q>^F dm> .,k[u8/ܨrʆ_ ZppBdU 3LLJ% 1.`V "|bt:^`_(Dd b 8 c $A-? ?3"`?72DQslG-|t `!QslG-|tx Ptdxcdd``a 2 ĜL0##0KQ* Wä ,d3H1)fY+P$3PT obIFHeA*P L0d) W&0;89/b' X@@ڈk";Hkt%12n#d ȈJg "LL 0UqC?XnM-VK-WMc&nX.2B?`љY:1sfȣ$wŽ 2eBc<͍_d n dq܅LE 9|fM&`d((JMsR!QdvB`-:FG_> Y/ mz53 '<{y C=(9Ĥ\Y\ bPd+O4 3X?BDd D|b 9 c $A.? ?3"`?82ZxtB3$L<[6`!.xtB3$L<[`0xcdd``> @c112BYL%bpu 1h:/Pc8 Dd h-(b ; c $A? ?3"`?:2W h:PqZs3`!+ h:PqZs@|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu Q0V c $A/? ?3"`?=2M;UVu,6g,)`!!;UVu,6g,-`ExڥV[HQ>]ww\uQM]LlTdBC*HBB*, #"z^z z)nP%HCg.YrsvvH)`7ROdW,B[]J^NHg%ZJ*H-) ֙u]zcZ(?:u|PˤA/}R h'HnQպ޹\#&H:;̞[gP¥Ú|[󫠻%hS32cЪbrӇ*1Z>KU]ۙF (fV7}Cq?_by_Cgam,$|z%;8NM*R9"=:NlJti6>n∅ooے;lF$񻍈;Xu&$ݫwL~IzT'CAyB,/ֺ&#ƈNW:xp[-l7iDp,yvJjWA߈`k'-Y: 󼏩v"6cu!)+L$R*H]TbV&R=Nש>7S-(+t^3v{yNé;Un[K7,;.q/JGg{W t7&gIJ. ~7 q4-16hS4ɤ\d\$m{r5ߌkDd t b ? c $A0? ?3"`?>21ݛI:ꇞ`!1ݛI:ꇞ qdxڥS;HA|EDO 1"QDӉE8m,),, h' %`;BH ;onD/04|jYȘ:# '}?.jē ơ wܺ5PULi'm_ݴ;rk>&za(lތjЃs"[1WH Ġr \hf-ceZJ LjxRj:1.h#r𺏗ڳ60jRj15AI!Eb9S.;1ildnuv S#D1fz<*w$el+h]|S>:;2 J@H[j#Cްl|: = F8 Dd |b @ c $A1? ?3"`??2YLDNXt,{f5p`!-LDNXt,{f`@20xcdd``> @c112BYL%bpuaR& Ma(w z*|\,g`0`Ƞ TN1VFWc 'W v$s+@FV >0aJ`a|7#gu# g@FhTc.o7M d&\gBq8fA gBqF{O3@"0oa Юbr<pJ" kʁt[@Te04|88oc!IdI \‡(Z"C<%:taCR?yaol #L (z8;?GC2?[&{;~2i ׆Z@ppC?9S8*9LY@* K}LM>1B'0b%`Gߍ$M\`hJ``4adbR ,.Iq1(2t$|bt:^ `RDd b C c $A4? ?3"`?B21 CN }`!1 CN }`zxڝSK@wmֶT VVATK@ CN S.:*]NYxIhB%r$ ]cdKؒ0BaLZEӦop F w&;yHB D<.qsO4.4Ad urJrxټ2'm\cx!5JdL6{Ѡ+Dd X|b D c $A5? ?3"`?C2Y7[}dT4ΑW+L5`!-7[}dT4ΑW+L`0xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuBۇva=68`!Bۇva=68:Yxcdd`` @c112BYL%bpue9JDd | b H c $A9? ?3"`?G2Sr8G9p`!hSr8G9,` `06xcdd``cd``baV d,FYzP1n:N! KA?H1Z @؀깡jx|K2B* R vfRv,L ! ~ Ay bXr:]b mӱd(/.<M 1 \aV?wcN#@Bܤr9'-.Aeۻ duG߅ķu䂆+8A``tI)$5$ŠV "|bt:^gf~^Dd TT,,b I c $A:? ?3"`?H2PB?36ۡ,Q`!$B?36ۡ XJXJxcdd``> @c112BYL%bpu^. N300si#`g#7эdK%\`2M%F&&\"CD1,Ġtv] `YhFDd T32b J c $A;? ?3"`?I2R( WA.W`!&( WA֒ HXJxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300si#`g#7эdK%\`2M%F&&\"CD1,Ġtv] `Y]CFRDd To[b L c $A=? ?3"`?K2B5Pn p=e`!5Pn p= hXJxcdd``> @c112BYL%bpucDd h~b M c $A>? ?3"`?L2WMTgP_3q!]`!WMTgP_3q! @ @h|Oxcdd``ned``baV d,FYzP1n:&&! KA?H100| UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc Z.` ,@RF\ A20b_7dA kTBWO`_$Ahh_L@(\P8.5 2RkKpr&?i;H?lbI7ti-Wb𹠩 @``adbR ,.ItewDd Tnab N c $A?? ?3"`?M2BtѺ~߮fx`!tѺ~߮fx @CXJxcdd``> @c112BYL%bpuH-ܞL>0{I7F=gMp?ib_!\0D.v0oHF&&\H 3X"dADd h~b P c $AA? ?3"`?O2<3 ȎިU`!3 ȎިU)@?|xڥ/ALmA4WH$H$NJX?RIӋH$N8HHĚ7;Lqnfw>y73tSG qzڶ{IQY< `Lwy s4~He73ŵ@~[o| IA`f\><+W T>jYHƾ= *?iZE8!h܆N#=.[- M}2B}]i!.5*McmǓ| ǓɹCOV|5~bܫ'O~F]7gל)Z PcWA y&"iV9݈#٨U-ժ Krʯ곆#*$'}/*RIl87_DMr:E42So,C/[Ӿ[&YDd |b Q c $AB? ?3"`?P24RK,GT=WQ`!w4RK,GT=WQ` `0Excdd``Ndd``baV d,FYzP1n:n! KA?H1 @P5< %! `35;aR&br<Яb@ V`$u mĵ $cX {sp-fTj0_L@(\PR%`;9A*tf@&j$b/#/ ̈́=ytf//B'sAc " @``adbR ,.It0.?3MlDd h|_Db R c $AC? ?3"`?Q2@-ΗhHDȹ&IJ`!-ΗhHDȹ&I@`|0xcdd``> @c112BYL%bpu,7Dd |b S c $AD? ?3"`?R2gqb}D'U1]@`!Ugqb}D'U1r` 0#xcdd``dd``baV d,FYzP1n:B@?b ؀깡jx|K2B* R vfRv,L ! ~ Ay _ŀ΀H9@ڈ56LA%_CoG`ܞF_VCA#X74AױU.1oe W&0;qbF0)4ΈTIGO,Ly;HblAul F0~#ك 1\4NS v 0y{@ 021)W@X`~Dd {wb V c $AG? ?3"`?U2ms\Fz`!ms\FP.hxڥJQϽפP"VdpEڲDA F۴ޢM 7zc̭[TugE(?N<Ԋ(!fDt9p6xYQUJvmZ䕟ʘCęQ,{9!c9cj uSbA?sh* 2v1f+t[BthjUaW=O[Dd tlb W c $AH? ?3"`?V2Ga`ϔA`!yGa`ϔ Gxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* WY]RcgbR 6@=P5< %!@5 @_@ u!f0100X@6;35v! @Hfnj_jBP~nbor1 i5lW',+!~!ߋO`rc!+'~&0Lx @(\P #!w1 ?Q m,|]>]n^ l7CO.hLsSD.v0o(021)WĸI $hDd |b X c $AI? ?3"`?W2BI'Y' P @c112BYL%bpuDd eb Y c $AJ? ?3"`?X2/Ԙ}s~|. `!Ԙ}s~|.:@xcdd`` @c112BYL%bpu& Ma(w 0 scw#NGN [=YQlL>^0{I P{0n`(ibG!0m.p[RxI)$5$ O4hDd 8:b ] c $AN? ?3"`?\20c)\Oޓ|2 `!c)\Oޓ|24 &dxڝKK@g6Qj|?/"*jxBDŪA)z&_c(sw2`C:Ԩ}{){k/}GiLn~y+a[?. ^Kɨ:H6;C͏݂1lw ΆZQQ|c;"CfF>fLY}%,kK.:?4OSј/St ?LO܍Jqaub̙|`!s8+F>ub̙|`zxcdd``.db``baV d,FYzP1n:L |B@?b 깡jx|K2B* R vfZ1 @2@penR~CPY+7k30I] HqbѨ$Ƽ\%c̝R 5wr'\F8݋\{Ks>_<@(\Cs^pFe.нeĹw/c2/HE,\ PsA,@sC2sSRss`s*!|g ~/jo?E pzA8߁Dw '@*0C@|[lRp6s|qV<4S!n`` #RpeqIj.H p3XʕDd TTb _ c $AP? ?3"`?^2@T$c2P,0UL`!T$c2P,0UL XJXJxcdd``> @c112BYL%bpuDd _b ` c $AQ? ?3"`?_20t&I#/gBGH `!t&I#/gBGH :Rxcdd`` @c112BYL%bpu^uq`!.'>^u`H0xcdd``> @c112BYL%bpu^u`!.'>^u`H0xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu._1148920314F 01Ole CompObjfObjInfo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q¢`PO P p =S H 1+I p ()"1+TI()[] nEquation Native _1148920335F0101Ole CompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qX P p FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoEquation Native 6_1148920356F@X@XOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1148920386FPPhVX S H FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q m I p FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle !CompObj"fObjInfo$Equation Native %6_1148920418F``Ole &CompObj'fObjInfo)uation Equation.39q`PO S H FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qPX I pEquation Native *6_1148920483FppOle +CompObj,fObjInfo.Equation Native /6_1148920507FpOle 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qO TI FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObj1fObjInfo3Equation Native 4-_1148920533FBOle 5CompObj6fObjInfo8Equation Native 96( T 7 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qPd t i_1148920575 FBiOle :CompObj ;fObjInfo =Equation Native >6_1148920562FiOle ?CompObj@f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qF|X n=T 7 t i =3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoBEquation Native Cb_1148920620FзOle ECompObjFfObjInfoHEquation Native Ig_1148920660FзK<O P p =S H 1+I p ()"1+TI()[] n =10001+0,2()"1+0,12()[] 3 =412C.>.Ole OCompObjPfObjInfoREquation Native SK FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q/( i =P"TI FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1148920694F-Ole UCompObjVfObjInfo X XO P FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q( TIEquation Native Y)_1148920705&#F-TOle ZCompObj"$[fObjInfo%]Equation Native ^-_1148920741(FT {Ole _CompObj')`fObjInfo*bEquation Native c)_1148920756!M-F {0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q P FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle dCompObj,.efObjInfo/gEquation Native h-b̸ TI FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q=wd i =P"TI=1000"0,12=120C.>._114892077652FP`Ole iCompObj13jfObjInfo4lEquation Native m_11489208127FOle pCompObj68qf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q=@bd  FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo9sEquation Native t6_11489208250I<FeOle uCompObj;=vfObjInfo>xEquation Native y:_1148927200AF=`e # FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXO # =  @ "1Ole zCompObj@B{fObjInfoC}Equation Native ~t_1150560061NFFOle CompObjEGfObjInfoH FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@Od 2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 6_1148921957KF$$Ole CompObjJLfObjInfoMEquation Native 0_1150560107PF$Ole L R FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q T CompObjOQfObjInfoREquation Native )_1130179901lUF$KOle CompObjTViObjInfoWEquation Native FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A s>'(b πqC0&dT20$ͤ `[YB2sSRsxC1#X r8ƅ Jy 3L6 z.! v 0y{@arI)$5$n R?mDd L;6b i c $AV? ?3"`?h2R[ܑI?]F`!R[ܑI?]F@ Yxcdd``nf 2 ĜL0##0KQ* WMRcgbR 6/@=P5< %! 812@ 2Bab`b YL, wfjQ9A $37X/\!(?717kC4ˈ+) $W c+A 27)?( .L`=, p{!|= a0=LP{^23Tdb3 梻cB{;0T@åq'+pjȫ䂦.p q;021)WĸytGf8)yDd B7b j c $AW? ?3"`?i2U,dB""Y`!U,dB""%Ȅ:xcdd``fa``baV d,FYzP1n:LT,56~) @ k3720sC0&dT20ʹc&,eBܤr>Яb@Vgt8.v3fhTc1v$sWrThBeGsqb.#}֜o.нĹw#/{' yĹw/$pFe.нĹw/c6ؽĆ|bWC$6|#IJ uoI"ֽvL(=,$ν!τ҃5qϸL9=4c@47$37X/\!(?718`VЫ-U |N(_Wb434˥A:t}R }b !?_U0D?EA.2400p;p٤kB!a🼰C |r q=CIAE*)W_!0 ;H_ ~'z2R&0}yP{>Q+mĒ1;bÃA 6\]#DPBfCg2AsA[\Vĕ 0y{@sI)$5$”,lDd b k c $AX? ?3"`?j2>K|yb7AvC`!K|yb7AvCxڥ;KAgw/Ɯ_X QD񁝂A+T( _b`ah^mQA痹ck ㅈ3#mۖQ'ksNg ƨ dat#3p|J0QW} T7s%HD]L>q0h(cnA+Dy_ڏcoKm wʗi]X^/>bzwGNEGw;b[N[_T|p8b~AQ FA3 Jh,M$ (?< Ki0eSZWZx-S#7B/&=VpA?xhGXe!bD>$5ͽq׏=壌vZֽpQ>MNzǿq,ԽJMbʷrQy8oX+8͙TQs k8Dd |b l c $AY? ?3"`?k2BNg&@ d{ `!Ng&@ d{ܒ`H0xcdd``> @c112BYL%bpuDd TTb m c $AP? ?3"`?l2@T$c2P,0UL `!T$c2P,0UL XJXJxcdd``> @c112BYL%bpuDd |I:b n c $AR? ?3"`?m2B.'>^u`!.'>^u`H0xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuDd |I:b p c $AR? ?3"`?o2B.'>^u`!.'>^u`H0xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu0{It7&=/A*2{xs1lsp̽@*JR88*) B"3LLJ% 1.hE,a,3&wYDd |b u c $A[? ?3"`?t23JiX )!Wr\`!3JiX )!Wr\ `"J5(+xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* Wô%AIRcgbR nĒʂT:Fݿ} vL@(\P\ 29@ڈ$fF%1} n#djv Ms#.wBe{,{ to q=˼ٽ&{D toq= R[ *z;@iLI)$E0~1͝(BRB{b;K ٽ ĹK~P %ν瘙!iF҈ Į Xvd++&1[ z0 ?& dBTgF0% 8_7QxaTKP臸1OC iN 8_‡ =^ؙbl@3ā88 Y\xzl P~ Kp s DGF;sl̃ڣ( #0)2B䱤}l,h`pJՆu8UYi!~V.Tg炶 !~``" #RpeqIj.H ZV`93Xv3Dd 8h~~b v c $A\? ?3"`?u2}]#nY!`!Q]#nb@v |xcdd``6dd``baV d,FYzP1n:&lB@?b ㆪaM,,He`H 01d++&1~-bF: pi#, 'x! X?C`=> *'s>`L^PT@penR~CPb&֓ \[ 3LLJ% 1.'f8bDd T_b w c $AQ? ?3"`?v20t&I#/gBGH #`!t&I#/gBGH :Rxcdd`` @c112BYL%bpu'?242Ha< :pnnf+NCt7՝!͌`g?cGO#a85W?u1lB'4I9 @?B\iĺwH-<\ 1*?Uތ "M\\Vv0o(021)W@X`W0rLDd Tb | c $A^? ?3"`?{2CeJnKw+7h.`!eJnKw+7h hXJxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuu=؇]= g+KRsAb ], 0v]AQDd | b ~ c $A`? ?3"`?}2 ٚ#>wC,Fn\w2`!o ٚ#>wC,Fn\` `0=xcdd``vdd``baV d,FYzP1n:N! KA?H1Z @؀깡jx|K2B* R vfRv,L ! ~ Ay bXr:]b m1Hgf% Tb1 3H@\xjn?e5q;0~ bE W&0;.p} ? l #`m+QFm=4pI)$5$ŠQ s> 1h:/G33XpHtgDd b c $Aa? ?3"`?~2:q0JHHב[a4`!:q0JHHב[ (Sxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* W)d3H1)fYh PT obIFHeA*p h#22BaR`b Y^ wfjQ9A $37X/\!(?717kC4ˈiHưyL@(\P ndv J3o G?R jK H=O]P&;&ً5̖ G0ʡ@.hLsST[= g+KRsAb\؇\a m)Dd Tb c $A^? ?3"`?2CeJnKw+7h6`!eJnKw+7h hXJxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^ed[객GE[Ӽ_lͮ^[ótP@:Bܩo}|x\v0*8X5E}vƊtZo?kw&TuD|x𸮷 GL%d 0m-fUnd*Խ;>5V~P1 $3J!8q~.ш_,{=M};wao5f5f(iM5fdz(D'l¢'0̃q4<عiOs\yYTo8p9<eDƵDШ-/V4 <-Wпjí A4SbUؿ.A+}EDkjPw. nػܹ;Mv#l`UzfaCN_ /VtIDd b c $Ad? ?3"`?2Ee=|*j!>`!e=|*jfRHxcdd``$d@9`,&FF(`Tc A?dbAu@ UXRY4XXb% di1D YB2sSRsxC1L`UrA]v5D5v0oȟg+KRsAb\PW2 ?b[5Dd b c $Ae? ?3"`?2-ZtKy2 sQ7 @`!ZtKy2 sQ7:`R!xENAA=3׽7 Q)tD ?BD $$JJb͎&s̙9C3F%ELVQ~'tf#*)/Lẃz?pr0YKa0~+[R$wCP5w ~#lwT׃4߅L)-=<Dd 8 [b c $Af? ?3"`?2/KӰYcblB`!Z/KӰYc۸`S(xڭUMLSAy+BµI m jSJPJ( z1IG@b 1酋D79cLF:(Blo'~0&COzKf'5OgaxR^il& mP`B#i\IM&TE|^-fO]Xd}rh@3=ݨCxӰfX/hcYu.=E2fS_@'>U|)I bmiXG.X\׹)%vSf(Q錚kδDz8$M[C֘6×:^lb1Κܫ]*bi:HyRejǭ5xuGeW{5mnJ/t֯ :z}WZ]+]E 5 `vwx ̭u`5ݖZ>W衺̮/eY~dYUsY.֪ ]|;sdM G}oǃcc\@MUs++A#GNOI1)oNM _CѢL?Ν%bxOD;Cż P??DF3Jt8(iFA.=9.-"bPH ,i8\J kv`3 HM.v3=-;=LBA{ UMeA?Rox\*\:Yo eoulƉRQb@M(:kw0"$$If!vh#v#v:V l4 t06+,5/ pyt3u$$If!vh#v#vn#v#v&#vn#v#v&:V l4 t06+,5/ pFyt3ukdG$$Ifl4֞ -#               t0644 lapFyt3u$$If!vh#v#vn#v#v&#vn#v#v&:V l t065/ / / / pFyt3ukdJ$$Ifl֞ -#     t0644 lapFyt3u$$If!vh#v#vn#v#v&#vn#v#v&:V l t065/ / pFyt3ukd/M$$Ifl֞ -#  t0644 lapFyt3u $$If!vh#v#vn#v#v&#vn#v#v&:V l t065/ / / pFyt3ukd)P$$Ifl֞ -#     t0644 lapFyt3uDd b c $Ag? ?3"`?25-P ,խuS`!5-P ,խRvxMQKKQU+0cVDMA-muErj(r~BM]wD.νa.s.! @@|"Ic٢EP\ @ 1'J1ژҰ,B:G^?g> +ӽ.De?!ќ0hAȔZ VE[mr^L< B`ߌjb"rJ՚fueu喜kC2R5\8vVi" %#mv%bŰzݎY̬XYu6K_+ˌ5ìHr -?mdi;o[L-Ã%f-"k(&)&zV/RY+hO.,dDd b c $Ag? ?3"`?25-P ,խU`!5-P ,խRvxMQKKQU+0cVDMA-muErj(r~BM]wD.νa.s.! @@|"Ic٢EP\ @ 1'J1ژҰ,B:G^?g> +ӽ.De?!ќ0hAȔZ VE[mr^L< B`ߌjb"rJ՚fueu喜kC2R5\8vVi" %#mv%bŰzݎY̬XYu6K_+ˌ5ìHr -?mdi;o[L-Ã%f-"k(&)&zV/RY+hO.,dDd ,|b c $Ah? ?3"`?2V~Ho!X`!V~Ho!p`0xڍQN@Y@'i1E=xHJ<6j(F8iG-xxO<ӛ:TMf7߷ DB|0DEll1*( @ dO"6!d<3YU 3mpn4K1f&?ģHYڦ7/35mtSvZ &!`̖7 ס~[CRWԡQZXĬے}d(U/IH+ZFL7'K%].-NK xy,qU/=WDrd^UoEJ @F# CojӔcdgf|{e2L OoD+30=|}w Dd hb c $Ai? ?3"`?2Hyt5җh2[`!Hyt5җhZ@|x]Q.Q2SUD&, h'P? MZvH<@=]y[[Ysn['ss|;s""|I!&/dS̪U̺$B|qB#:$\ #CJ{71PEwr<>ތ2zT\ZT(Nh_0pwُB %~{!Tjk%wdQwP{nEj`*dK&Dznj[nzixk!%FBe59X(_N~Nv*s"ʱ,@a'@_\7&\#,8P AϺZNJbVb !diWYWO[knʅm/SwhNzX}yuF}@Jڼ 0rZ5>)w5YЃ> A?BA6-waN_}+N-2;Sv29ÁȍE5iyѢ eEߎ@<%\s e:jRTT^% g!Q{/>w+SN{:INpJ߳)^?hQ''}V@<Dd $X.*b c $Ak? ?3"`?2R-i]}\ba`!ZR-i]}\.HD (xڕSkA~n41McQPj%?$XhHR{U gc m$> n?~ئDd |b c $Al? ?3"`?2s<ء\pZ-N^=d`!s<ء\pZ-N^p`0xڍQMJ@~oҪ"htQPQ\lچva5iԠbR'EoQA73}3< WC(YdAΉR BdM64 MĦP=&RG"JB@S8h),BoC< KTcuUuvuJ؎2^kD62fCa_p#C 'RZLm*]Zyfu!}[J cE{ٱOB*Rg~c4L-h^iS}E.H8#k B\Q=ɓPsF|U9-S5Ӕcdgf|{ L OoD+Ag90=|}&-vNXDd Xb c $Am? ?3"`?2{POʘy5~f`!v{POʘy5R@ DxڍoA߼E@ KM&R?G&hz$%1xÓ&/xŞzՃ䡚=i*7J|wgޏ1E ^tc5rMS#7QP4-DӤD0 c^`6nF$Png6&7<4՞9WHhҤ.b;z;xUEAa S>6l2;xW?oGXِ5'ӊu Hfԝܷ_dvs7{Qq>~Tq xH9ΓH'zT\V+`ʗr(G4&eOs{3PnN Z~ DzYZfyT<+ͧvRd) ]$r=Sw0KJu; nɽ쎖dQ]h,#5HeB( AHE$(B *quyáS"P{3e$F%<7Y,<6Os⳹GPTER=j`!J1TojOBMj|>N@`SxڭUOA3-(6jµI T8PlJ^L)Ze &­ ]&&&\) t)xs@Ŗz.{Y3> 8X(gԘFtգAi,=w , $sKsu1!_\=aq]ܲ~m*6͋UvSZm @x"⚨WʐF&`LBW=!fŐ}a`3gb9ؙ.s`+RlpW6cUgW)'esXGl_qSjwX餬Z+0ys⿩515YcPtXqC:xknw:`s*{޸us낿:iwvV)өہZεUfke22: 4pl)ͧreJ5,Et&sMn$*TMƲ׋iq%jWj,"]dkvuA';Mׂ `/ ap3QzV8 adiy<勁& 8%+l]Jt F8F3m4M5ҁM8c…݌Ȏd#'_15uι‘s%kroa"S+|L;Ƅ $$If!v h#v#v#v@#v#v7#v|#vF#v " :V l4 t06)v, 5 / f4pZyt3udkd%n$$Ifl4 _S r#                   t06$$$$44 laf4pZyt3u($$If!v h#v#v#v@#v#v7#v|#vF#v " :V l t065 / / / pZyt3u^kdq$$Ifl _S r#      t06$$$$44 lapZyt3u1$$If!v h#v#v#v@#v#v7#v|#vF#v " :V l4o t06)v+, 5 / /  f4pZyt3udkd5u$$Ifl4o _S r#l  t06$$$$44 laf4pZyt3u?$$If!v h#v#v#v@#v#v7#v|#vF#v " :V l4_ t06)v+, 5 / / /  f4pZyt3udkdx$$Ifl4_ _S r#,  t06$$$$44 laf4pZyt3u?$$If!v h#v#v#v@#v#v7#v|#vF#v " :V l4} t06)v+, 5 / / /  f4pZyt3udkdu|$$Ifl4} _S r#l  t06$$$$44 laf4pZyt3u?$$If!v h#v#v#v@#v#v7#v|#vF#v " :V l4V t06)v+, 5 / / / f4pZyt3udkd$$Ifl4V _S r#,   _1148923122:?ZFOle CompObjY[fObjInfo\ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q0;3  FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qEquation Native ._1130185912bg_FKrOle CompObj^`iObjInfoaEquation Native _1130185535dFrЙOle @6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A  R FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qCompObjceiObjInfofEquation Native _1130187847iF@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A C v == s RG0 FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle CompObjhjiObjInfokEquation Native 4@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b== K"s i s p FMathType 4.0 Equation MathTy_1130187957]vnFOle CompObjmoiObjInfoppe EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b FMathType 4.0 Equation MathTyEquation Native _1130188008sF6Ole CompObjrtipe EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A K FMathType 4.0 Equation MathTyObjInfouEquation Native _1130188230q{xFp GOle CompObjwyiObjInfozEquation Native _1130188431}FGnpe EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A s i FMathType 4.0 Equation MathTyOle CompObj|~iObjInfoEquation Native pe EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b==1 FMathType 4.0 Equation MathTy_1130188828SFnOle CompObjiObjInfope EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b>1 FMathType 4.0 Equation MathTyEquation Native _1130188914FOle CompObjipe EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b<1 FMathType 4.0 Equation MathTyObjInfoEquation Native _1130190388FOle CompObjiObjInfoEquation Native `_1130190646F pe EFEquation.DSMT49qD@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RP n == R n "-A n ()"bCOle CompObjiObjInfoEquation Native FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RP n_1130190779F1XOle CompObjiObjInfo FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A  R nEquation Native _1130190839FXOle CompObji "%&'*-./2567:=>?BEFGJMNOPQRUXYZ]`abehijmpqruxyz} FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A A nObjInfoEquation Native _1130190938FOle FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A bCompObj iObjInfo Equation Native _1130191539F Ole CompObjiObjInfoEquation Native FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b_1130191785Fa--Ole CompObjiObjInfo FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A bEquation Native _1130192045F@`jOle CompObj!i FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RP sObjInfo#Equation Native $_1130192166F`jpOle ( FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A SICompObj)iObjInfo+Equation Native ,_1130193182FOle 0CompObj1iObjInfo3Equation Native 4 FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RD n_1130193356F-Ole 8CompObj9iObjInfo; FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A A nEquation Native <_1130193475F-TOle @CompObjAi FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RP nObjInfoCEquation Native D_1130194655F{Ole H FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q؀@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A S p == CompObjIiObjInfoKEquation Native L_1130194453FRD p "-A n s"RD p "-A n () FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesOle SCompObjTiObjInfoVEquation Native WTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A S p FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePages_1130194481FOle [CompObj\iObjInfo^Equation Native __1130194568F ?Ole cCompObjdiTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A s FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesObjInfofEquation Native g_1130194709F ? ?Ole kTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RD p FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesCompObjliObjInfonEquation Native o_1130195782F0f@Times New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A A n FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesOle sCompObjtiObjInfovEquation Native wTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A b FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePages_1130199735FPPOle {CompObj|iObjInfo~Equation Native _1130199885F`pOle CompObjiTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A S r FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qؐ@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesObjInfoEquation Native _1130199937FpbOle Times New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A S r ==P"1++A n ()"1++RP n ()[] n FMathType 4.0 Equation MathTyCompObjiObjInfoEquation Native _1130199981Fbpe EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A PA FMathType 4.0 Equation MathTyOle CompObjiObjInfoEquation Native pe EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A A n FMathType 4.0 Equation MathTy_1130200055F Ole CompObjiObjInfope EFEquation.DSMT49q@6M6G|xDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A RP n FMathType 4.0 Equation MathTyEquation Native _1130200433EF0@Ole CompObji   !"#$%&*)+,-./012345687:9;<=?@fABCDEFGHIJKLMNPOQSRTUVXWY[Z\^]_`acbdgehijklnmoqprtsuwvxzy{|}~    t06$$$$44 laf4pZyt3uDd b c $Ae? ?3"`?2-ZtKy2 sQ7 `!ZtKy2 sQ7:`R!xENAA=3׽7 Q)tD ?BD $$JJb͎&s̙9C3F%ELVQ~'tf#*)/Lẃz?pr0YKa0~+[R$wCP5w ~#lwT׃4߅L)-= Dd @hb c $Ao? ?3"`?2VlEja]S2`!*lEja]S@ |xcdd``> @c112BYL%bpu:~Dd |b c $Ap? ?3"`?2"_j^-Cyh`!"_j^-Cyh`Y0jxcdd``d!0 ĜL0##0KQ* WÔl?b /l@P5< %! \PQ.NFK$TZ#Dd [b c $Aq? ?3"`?2mF!IمuIt`!AF!Iمu`SxڕkA{[m h PUv؃%?𸮺lBŋgx/=?"=Ifv!Uaw|Y ~ LFr. \!Uj@,w<3\;`3d0hNGe6{|eqPQ}sS1zFTyV|Z0Q:{Yp7#>GTlvnF N;5/jFmѴ!]4RCTvEJ`|KEM)juB}/}JZvZ0ԠiJ{>=o4M\ԯo7Vk-7r_ ՜vvQWNBΨ N={W?9s@%Zʶ\ d)XOY: g)(^""ׁčFS5 +ӽ.De?!ќ0hAȔZ VE[mr^L< B`ߌjb"rJ՚fueu喜kC2R5\8vVi" %#mv%bŰzݎY̬XYu6K_+ˌ5ìHr -?mdi;o[L-Ã%f-"k(&)&zV/RY+hO.,dDd hb c $Ai? ?3"`?2Hyt5җh`!Hyt5җhZ@|x]Q.Q2SUD&, h'P? MZvH<@=]y[[Ysn['ss|;s""|I!&/dS̪U̺$B|qB#:$\ #CJ{71PEwr<>ތ2zT\ZT(Nh_0pwُB %~{!Tjk%wdQwP{nEj`*dK&Dznj[nzixk!%FBe59X(_N~Nv*sGTlvnF N;5/jFmѴ!]4RCTvEJ`|KEM)juB}/}JZvZ0ԠiJ{>=o4M\ԯo7Vk-7r_ ՜vvQWNBΨ N={W?9s@%Zʶ\ d)XOY: g)(^""ׁčFS5 @c112BYL%bpu:nDd b c $Ar? ?3"`?2l' ? B@%BdL`!l' ? B@%BddPtZxڕSoA~ovA&" Fkm=٤[؃(-u( `,ƃуgГ^9I/lH"7PSgw|ޛ{3P ;M.C#` 5 $hFB4J7a`4@}7f\ *ΖahN˘ItO-qE 1stXPYB}!xhjjXbze/I楾E=x.XT8[;ňbz"J@O~}e4Z#atŠmؓig`!` ?,R#>gz pdxڕSAlQ]JR(`.b{#= bJrxО'o^Mcgj7_e}v;Q=eןgߨ/n*6zS.Ps˅eڪU/V۵=X]3VFцlafX aP:*^UtЕU~$ᙐNމ; !#字wf+KNOJhD*yV(?4("* - (Hu FsFMǒ4iw?ȇ6}<*}ys*02e==ʝpU֊ףވ֔!lQnc7dۓש"e6Dd 4b c $At? ?3"`?2ڲ{,)/jC\2`!Tڲ{,)/jC6 p"xڕSkAnb@6Ec@ 6 -h0)D]H؜A=&xPo7D&i+txߛo}0Y؆&$\s:rCQL$ˑ80P #?TCyR:b"\@(R$BT سsdoo H* Ku7Ս| ̫=oN4"1ޚ'Uz~H5Rݡu.c*TWBU_aUTKFYߡ7c\mWOcpy< an;4 kfmmL%+ʷ@]/U=a)V;&d(afOۮV$FovUƩ5[]q< ?_{KFV<^ޟ=Y {}9H ! }a(k #Ugp/W95g$fi4r ZpGG5QBT?=v.u^'G#u? sDd hb c $Au? ?3"`?2{AQ$i:v)mh`!{AQ$i:v)m@H|txMQMKQ=T~dA*~ȒTZNc %*n:\߈]<9B @ia>{LEh]E*P\ńtl`&0 >#.[XGUR]"hE(EG-gR+ anVq9rFN0oFH\hd^:۾J׃UM<ۂ Z}߭{]y 3\$AbK8wh|C;Vkkn]qzV?V4+ۗljy`cĬ0(A^BJ J^߫Ts}v^kb:K'G 3gDd ,b c $Av? ?3"`?2WɽkfZ`!WɽkfZ Hyx]PMK@}i~@RkhPPQMB1D MdPo^!zz\v33C P Ag QA #;lYF8JQOKښS@|E_Y"JfQKL-1+#CRgb.-nGM۶;۔&&؏2Q[X^~5 5,}vV`{y{KC*JJigEHA"֏IiWZ*ጪ7MRijQ笊?< =g,WWx0Nh3@,8]USShp(ҤrI:>7pژ%{ᝤRd7JjDd ,|b c $Aw? ?3"`?2buMM=}`!buMM=h`0xeQM/Q=MLQ"h?PXIZNY_XHl;[ u/w߽{/ W B-V<4.Y.v8:OA[NGyhLyCUTM8ɞ{O<5`w QQdau/yBaqAb՛HpCRo7VUÌy+Ҁ \h_Uo*iVX+>X/X_'2f !XIf]x#"L>[XvJU\^tmy~VzK O"q",=[;gͺ!Mm:̢ LcյsG ii;'|=f\'mD &OA藷ZQWI$CN3Fӯ>4{~Dd hb c $Ay? ?3"`?2nwXTE_`!nwXTE_@@2|xڅRJ@=w,$UЅRq-mhVjBkԮt]1> >sgO@ rEx "lIz=YIINUhX @Q2Z30,L<2~\1dEs'(A'$WkD]5[RF,^#;{tqV!&Ҿ)F/XfvT:WZ<类].kѽUlavc<T^2X$Wͺ n۝M#XיiΆ4RtlI2c(X4> jnCJ:GoR7BTs~ A FӫM}昀9Dd hb c $Az? ?3"`?2inp̽bO`!inp̽bO@@2|xڅRJ@=w,$UЅRq颱 jWS Zhڕ.\V~@~? `3qǙ{ a hAoA-^<4< (*QF }ГEɞGO5`+(rn>2(DctmћHpKrkķV|VuO8J:$drW=6R/֌RbЮjWg\*1W+* Q>LՎ{5ÝǴԘ^]qYw1m^id+:3xܰpFJ/:YڿffꜼĸG4d>e(= O{C*_YjDd |0 # A|2tSZmsLdC"`!tSZmsLdCx`xt0xڍQN@]~H(j@F86c( !4#^<޽ӛQY*&t;~; op-?n2>g T"<Uc6,ˆ.AdNh|}/Q3z5j'Di M c'4m@cRfc¾aZxJu^.*gХlP;5z=mk晥V_g44Z5EAPrBvZ&ʑdUݕK 殻N@$K2&O M4ҧJQ0 ;bةDa"t-ఄE;;0,aJI!zeg:c=5Z;@xEDd h0 # A}2ɵo%S#7`!ɵo%S#7@|@CxڍRJQf6즩Bh dMH/[]4IR4B }D/|ߢ^*eZt*70ߙ33+ s0Ң㱱Ʋj #A"-Ox>\w>3DeP ǍIKsp\8s>DѠ+R49|%2y4kvI_knLkv0do#Vllͣ5|w M\46Aw͎jmA{VlaU?t[*u?aOȦ*w6xW{ިV#ȋі/ȱKF^D#c)#]˾"Bmӊ*IƗyYPqߵ]c6☩;xb5Rj l2YTU3${yDd T|0 # A~2Α]RI2j1=`!Α]RI2j1p `XJ0xڍQJ@ݴ@RkQ4 z((oŃ'ɳHnuv|3;~3"x(!EK`0e2)"SJRQ6J3c2LÀ!wxl+aV *fTY |q-EF?ħwn;X똭KxJ`-xn b!-9![lDؗ? n[CQ^RUu }Ś͂GEت'RM*mjKHG*u;m`tnWK+(32@ ` R"7rHe%C frBq|:%ZkNI8 ѧ=TDG=^yk=c9ʰ>vVDd h0 # Au2{AQ$i:v)m`!{AQ$i:v)m@H|txMQMKQ=T~dA*~ȒTZNc %*n:\߈]<9B @ia>{LEh]E*P\ńtl`&0 >#.[XGUR]"hE(EG-gR+ anVq9rFN0oFH\hd^:۾J׃UM<ۂ Z}߭{]y 3\$AbK8wh|C;Vkkn]qzV?V4+ۗljy`cĬ0(A^BJ J^߫Ts}v^kb:K'G 3gDd hb c $Au? ?3"`?2{AQ$i:v)m `!{AQ$i:v)m@H|txMQMKQ=T~dA*~ȒTZNc %*n:\߈]<9B @ia>{LEh]E*P\ńtl`&0 >#.[XGUR]"hE(EG-gR+ anVq9rFN0oFH\hd^:۾J׃UM<ۂ Z}߭{]y 3\$AbK8wh|C;Vkkn]qzV?V4+ۗljy`cĬ0(A^BJ J^߫Ts}v^kb:K'G 3g$$If!vh#vA#vB:V l t06,5A5B/ p2yt3uT$$If!vh#vA#vB:V l t06,5A5B/ / / / p2yt3uT$$If!vh#vA#vB:V l t06,5A5B/ / p2yt3uT$$If!vh#vA#vB:V l t06,5A5B/ / / p2yt3uTDd hb c $Au? ?3"`?2{AQ$i:v)m(`!{AQ$i:v)m@H|txMQMKQ=T~dA*~ȒTZNc %*n:\߈]<9B @ia>{LEh]E*P\ńtl`&0 >#.[XGUR]"hE(EG-gR+ anVq9rFN0oFH\hd^:۾J׃UM<ۂ Z}߭{]y 3\$AbK8wh|C;Vkkn]qzV?V4+ۗljy`cĬ0(A^BJ J^߫Ts}v^kb:K'G 3gDd |b c $A? ?3"`?2>kI\5W j`!kI\5W j `0xڍROQ潶dwEb&$J4^ p\Vh &$^?‹.zޫ1{#Xn i8oy3͛7, O 8zR,IF#myI`Wf<;Y#TN`7^}W; }% S<._]"ZFcnc:7v0I} :iy3Uu-Z, ǂ484sxv4t*.ٗgIhҡ]ҪW[vDR0ta+=}K&V>Îڄ I.fwAyvcmϓnj ?>#()1p3hO ;l#OW'">cX?˶<qDsE=e?7FtO7[ 節\ϒ׋aw+?LGҁDd |0 # A2ɥeR 18`!ɥeR 18x`xt0xڍQJ@h (Z *GM1i*G[xE$7:g T"<Ucփ,ˆ.AdNh|}/Q3z˵e'D0^śN`7LikCcRfc¾aZxJu^.*gХlP;5z=mڵLs%=W5NZu eZWզ (B9u;mf`zHs۪RP%qIWs\'m GsFu'&@MYCsS(C}Dž10]~:pXcBф-e SH" }Գ;V?ILxSZDd T,0 # A2R_ijЪfV %`!R_ijЪfV XJxx]PJAfV?5".~\uI!KZe\Hzmn| 3D43g7>8C g QҌO&ifKҲ)T$ x朊eLDBdLiO$YT 5w8@| o9KCj sc.wl-r'H'aYc~WD%Z,sVhw݋RҩWN>ixJ[u|D:Rk~Ϸډwz^\]!UuFE 0oU@Z +UP]M1GP GW93I4ɟyzֺ9)k>=Egl$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / p(yt3u$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / / / p(yt3u$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / / p(yt3u$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / / / p(yt3uDd |b c $A? ?3"`?2TRg;Q1`!TRg;Q1x``:0xڍQ.QE!!v&,XNG [XxlDf'9+7s|s{w€!K-@nWyńJJU(*,ɒ6JhaP| 0DvRF4Ȋ!NS()0IFcҐ2AC~~p']*(^3'[ *^0uqn ۽D-o6E\`ފk2 B|*dYf0S?rDoŃ'ɳHnuv|3;~3"x(!EK`0e2)"SJRQ6J3c2LÀ!wxl+aV *fTY |q-EF?ħwn;X똭KxJ`-xn b!-9![lDؗ? n[CQ^RUu }Ś͂GEت'RM*mjKHG*u;m`tnWK+(32@ ` R"7rHe%C frBq|:%ZkNI8 ѧ=TDG=^yk=c9ʰ>vDd |0 # A|2tSZmsLdC`!tSZmsLdCx`xt0xڍQN@]~H(j@F86c( !4#^<޽ӛQY*&t;~; op-?n2>g T"<Uc6,ˆ.AdNh|}/Q3z5j'Di M c'4m@cRfc¾aZxJu^.*gХlP;5z=mk晥V_g44Z5EAPrBvZ&ʑdUݕK 殻N@$K2&O M4ҧJQ0 ;bةDa"t-ఄE;;0,aJI!zeg:c=5Z;@xE$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / p(yt3u$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / / / / p(yt3u$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / / p(yt3u$$If!vh#v #v :V l t06,5 5 / / / p(yt3uDd [b c $A? ?3"`?2 TOub<ρ"`! TOub<ρ".@`SxڵTkA34Gc@1(@IDCcLu@Fl.ZxJ ăWՃWAdOJ&MZ*dg޼y{a@/g TzskaK;jF+G`y0x̎A~P4u#qN5J=%uj9NmQFbEpK12ms"a0ïf|Gf6䵲4kAVIy淋lIXF(ou[6>Y_.[Ȳ:{#{kMBp҄|J V'JA(/]8؇Tx}se~ ,>=m ?g^\|TJ*d7*uZ+==WRGU oHM6*z&!dJU p_j93Yrߦ.=L\ ` I]7mΖͮ$26[J&.wP!R%/-%M++tuIwu9)w]* 47f ܫt2Hs{9O ߢT%Zm;VעqDwDd T0 # A2 OqS/j`! OqS/p XJxڍQJ@3i}@Rkht!(.\6m]-&5hiJS]Y'/ܸ\N4ޙF8p}3@@#V%h G6lS,(K!F9:2- ZKkB6 #nw?XDd 0 # Ag25-P ,խ`!5-P ,խRvxMQKKQU+0cVDMA-muErj(r~BM]wD.νa.s.! @@|"Ic٢EP\ @ 1'J1ژҰ,B:G^?g> +ӽ.De?!ќ0hAȔZ VE[mr^L< B`ߌjb"rJ՚fueu喜kC2R5\8vVi" %#mv%bŰzݎY̬XYu6K_+ˌ5ìHr -?mdi;o[L-Ã%f-"k(&)&zV/RY+hO.,dDd 00 # A2>ƚG-:tp39`!>ƚG-:tp3xkxڍQ.QE !!v&,XNڴm#m,oŃ'ɳHnuv|3;~3"x(!EK`0e2)"SJRQ6J3c2LÀ!wxl+aV *fTY |q-EF?ħwn;X똭KxJ`-xn b!-9![lDؗ? n[CQ^RUu }Ś͂GEت'RM*mjKHG*u;m`tnWK+(32@ ` R"7rHe%C frBq|:%ZkNI8 ѧ=TDG=^yk=c9ʰ>vDd hb c $Au? ?3"`?2{AQ$i:v)m4`!{AQ$i:v)m@H|txMQMKQ=T~dA*~ȒTZNc %*n:\߈]<9B @ia>{LEh]E*P\ńtl`&0 >#.[XGUR]"hE(EG-gR+ anVq9rFN0oFH\hd^:۾J׃UM<ۂ Z}߭{]y 3\$AbK8wh|C;Vkkn]qzV?V4+ۗljy`cĬ0(A^BJ J^߫Ts}v^kb:K'G 3gDd ,|b c $A? ?3"`?2Ics%<_<`!Ics%<_ (Z](.\6m]X-e5hi%خ 7.~+WEwQA73s_gEA a!}YY`T*PAɞ0Mh5*.k}k0=|}~wDd b c $A? ?3"`?2%L`(aH0e`!%L`(aH0`@ xڭOoAV.M5L/Hv D?` E( ,0MFO襟EOzToăx1fcbH]JAf潙7}0H8]7w]1r#Qΰ%\CAN B8w\᳭*6 MAa"odg,UQs@K|*/KKjvȻO:ێ6ަ41~RZ #M{hPimZE7h^:^y2S2J}wZ*unzM'jn=XX?6] 5*j 4p\tijIj8*#3Pӌx0Nh3@,$%x)4g8ZiR9 ,tR0{>?z^x'Y yjoŃ'ɳHnuv|3;~3"x(!EK`0e2)"SJRQ6J3c2LÀ!wxl+aV *fTY |q-EF?ħwn;X똭KxJ`-xn b!-9![lDؗ? n[CQ^RUu }Ś͂GEت'RM*mjKHG*u;m`tnWK+(32@ ` R"7rHe%C frBq|:%ZkNI8 ѧ=TDG=^yk=c9ʰ>vDd |0 # A|2tSZmsLdC`!tSZmsLdCx`xt0xڍQN@]~H(j@F86c( !4#^<޽ӛQY*&t;~; op-?n2>g T"<Uc6,ˆ.AdEFP` FMathType 4.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qh@6M6GlxDSMT4WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_EOle )CompObjDF*iObjInfoG,Equation Native -_A P r == S r 1++A n ()"1++RP n ()[] n == 10001++0,05()"1++0,07()[] 3 ==705_1149090636JFpU|Ole 8CompObjIK9fObjInfoL; FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qxt$ ; FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native <:_1149090521XWOFp2Ole =CompObjNP>fObjInfoQ@Equation Native An_1149090555TF2YOle CR8\O ; = " FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q$ CompObjSUDfObjInfoVFEquation Native G:_1149090586RaYFYOle HCompObjXZIfObjInfo[KEquation Native L: FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\ i FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1149090612H^FOle MCompObj]_NfObjInfo`PWA\O i =  FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\O Equation Native Qs_1149090746\fcFOle SCompObjbdTfObjInfoeVEquation Native W:_1149090764hFOle X FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\  FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjgiYfObjInfoj[Equation Native \:_1149090884+mFkOle ]CompObjln^fObjInfoo`Equation Native anXT (%)= " (%)360 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1149090926rFk Ole dCompObjqsefObjInfotgEquation Native hC_1149090990pzwF POle jCompObjvxkf'b4  (%) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q+XT  (%)ObjInfoymEquation Native nG_1149091020|FP`.Ole p FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qe4  (%)= (%)+(%)CompObj{}qfObjInfo~sEquation Native t_1149091046uF`.pUOle wCompObjxfObjInfozEquation Native {9 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q9 (%) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1149091100F|Ole |CompObj}fObjInfoEquation Native C_1149091142FOle CompObjf'8T  (%) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@9 (%)= " (%)3ObjInfoEquation Native _1149091144FfOle 60=30"203601,7% FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q  (%)= (%)+(%)CompObjfObjInfoEquation Native _1149091233Ff=20+1,7=21,7% FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qdO S n FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1149091337FOle CompObjfObjInfouation Equation.39qxdO = FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q[ Equation Native 6_1149091356F Ole CompObjfObjInfoEquation Native -_1149091555F @QOle FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q1 P=1000C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObjfObjInfoEquation Native M_1149091482F@QPxOle CompObjfObjInfoEquation Native Wuation Equation.39q;dO = =20%=0,2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1149091541FPx`Ole CompObjfObjInfoEquation Native M_1149091566F`pOle CompObjf1|Y =2%=0,02 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q$ T ObjInfoEquation Native 6_1149091583FOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1149091611$Fb FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qxtdO t i FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle CompObjfObjInfoEquation Native bFP n=T t i =2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q\M S n =P(1+ )"(1+)_1150561964D"FbаOle CompObjfObjInfoEquation Native 7_1149091680FаOle CompObjf[] n =1000(1+0,2)"(1+0,02)[] 2 =1498 C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qxtdO P :&'ObjInfoEquation Native 6_1149091737F&Ole FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q S FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjfObjInfoEquation Native 6_1150561994F&MOle CompObjfObjInfoEquation Native _C؎\ S =1000 C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q;; = =20_1149091786FMOle CompObjfObjInfoEquation Native W_1149091810FOle CompObjf%=0,2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q1p<; =2%=0,02ObjInfoEquation Native M_1149091830F!HOle /+ sQ]ZU">Nh|}/Q3z5j'Di M c'4m@cRfc¾aZxJu^.*gХlP;5z=mk晥V_g44Z5EAPrBvZ&ʑdUݕK 殻N@$K2&O M4ҧJQ0 ;bةDa"t-ఄE;;0,aJI!zeg:c=5Z;@xEDd $,b c $A? ?3"`?2_dfa\C4{ȧYw1Ja%%[|.c)d:AGTeM\PF BY.2ZMXT6a&gqnpG&ʢ4FoXROHtMѡڠyJ 6|N)!*j hEk[{`+1Ң}D r^maU\Wnh۞^ad05-YC_x~ !;/"%b*fP;ݣ*J3l 6 Zk̛cm{+85j6;4P=TF.^F^R0'UiD|}rVncYݟaNN._} )VJנwC^_۵Bs?(Ahi#~5(4?jAK]"m϶ܰ#ZSȍG'ȶ ʄn6P{b?mp^s#9VbYR4ItIc#}X5$_s1 SsH]Ƹ>T֓7*v'h7 Dd D|b c $A? ?3"`?2"8/gjW+q`!8/gjW+q`0xڅRAKQf65vS+"6-H+dуiCqmIV4+r'xwxٛ鼗%f޼}3;i`Al&BZ,p8ԑ#ETf rƬwS&^`.D_nܘIzNM2X`!6)y(7+6ܸ0y2`.@G xڭUOA~3.P @$R RVJIC)7؄'&ԃohbp3DӘ{[twgۙY R e<ˉ!!Fܜ@d5r(XVZm 9ruPp#8~GceڃC `K4'/fw' B 9Jp#v/ Tb-!H_Aq,X`"e\Wp}nVOUеlcGt^.=k\')hLK9njX$^ +ZSγzf-j1Xh.pP5<@ _ #znmIz_ZJcdc܈ dZjJX8BiWl3-PpKj6wv˝\)BPK9p;ESSV盲nA)W49Yܿw3$`|#@r񫈐Tמyz=KC5J+(Tޘ`rS% sBl8*ެt`[$O z~k[!NʝƗf$Ua/׏Hl\pqVWCE&5WnsiJA+>}l6RـFXC*YWC(O$$X.UV@j[vj7ݲFܡl kA(?+Ur~;g>8Fֳݛg'M#,u9o-jO׃5WH 'i@kMi$±xH!+g)YO̗L!`,<֥L5iGOqEFDd pflb c $A? ?3"`?27$:n@]`! $:n@]dxڭUOSA}Rk#Hm b c(/ă16ixͻLLyIŘwQufЂ{;;;l P` h(p@řF!5X$87I)H'J|!9A4p0y]xhf'e@/̶k\k=f3Z|52w-攗bgO (Z](.\6m]X-e5hi%خ 7.~+WEwQA73s_gEA a!}YY`T*PAɞ0Mh5*.k}k0=|}~wDd `|b c $A? ?3"`?23x *d,',z`!x *d,',6`X 0xڅROOQl[l-B @k6n`aK<.nIKɶFzĤV\^<|c֓:uiHM̛!j%d3"GlвY\5e(yAR&bpK,ʾLK1{eQ{qkcvEAG'/j4A7:8u9/y榆bPzN14f=a;XI▞IeLJw:f)VwoXA%&O$UHխ5^4Vk6V:>":AGTeM\PF BY.2ZMXT6a&gqnpG&ʢ4FoXROHtMѡڠyJ 6|N)!*j hEk[{`+1Ң}D r^maU\Wnh۞^ad05-YC_x~ !;/"%b*fP;ݣ*J3l 6 Zk̛cm{+85j6;4P=TF.^F^R0'UiD|}rVncYݟaNN._} )VJנwC^_۵Bs?(Ahi#~5(4?jAK]"m϶ܰ#ZSȍG'ȶ ʄn6P{b?mp^s#9VbYR4ItIc#}X5$_s1 SsH]Ƹ>T֓7*v'h7 Dd D|0 # A2"8/gjW+q+`!8/gjW+q`0xڅRAKQf65vS+"6-H+dуiCqmIV4+r'xwxٛ鼗%f޼}3;i`Al&BZ,p8ԑ#ETf rƬwS&^`.D_nܘIzNM2XNV5_Sʤtx0Ru.C&P `?Z3LIrCtYE8b'AZd rZ߫ э7~hJh{C/):9;4'B`j- z^N̚_aۿ"ɾcGeOk^,gx:7eq8{zLWxfiYOqcy,"g!ς]XQY4xd9.Arx&^t%֚rXތ 4/)^kv]&<`bu}{$tkuɚVŠ#^}k5Rd魝%Qm0fC.f{w{WЗQ}efy&U] ۃ;n CYD`Ax6?M6a?XUPW#>Wk.>T =V6h|Uzx Woe`8όぃp|161l?`ƒ``3'8m.ۛhlvD2Ck-^O?6 ȓO<=nmLuaŞqCKԓ#[|n\oVAW2E˰{< 2"ڎE;lL3J#a6pmX$$N+WH_^ÄDd hb c $A? ?3"`?2D1}D")j G2`!1}D")j@xt|xcdd``> @c112BYL%bpuDd hb c $A? ?3"`?2jmȢyAY^&dA4`!\jmȢyAY^&: @|*xcdd``ed``baV d,FYzP1n:&&! KA?H1Z ㆪaM,,He`HI? @aabM-VK-WMc Z.Č`u ,@RF\A2*a6 ⿮< ; eA;0ϣ b Ma(w su'^FA*t y.h(scb nv0oAg+KRsAb ],`YF(gf8/]Dd DT>#b c $A? ?3"`?2Eq rN&>at!6`!q rN&>at XJxcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuo!<`!Ťzm'>o XJxcdd``> @c112BYL%bpu`!(XQy[+]X@ XJxcdd``> @c112BYL%bpu ?u=؇]= g+KRsAb ], 0v]KADd h~b c $A? ?3"`?2O;ڸ.8CkK[@`!O;ڸ.8CkK[@!|sxcdd``ndd``baV d,FYzP1n:&B@?b 20< UXRY7S?&,e`abM-VK-WMcs>^. N300Usi#xQVJPD# P$oM:C`;^ }gS0~ *߁?~乃F;0zr{_@=P5< %! 8 :@u!f010X@SvX9'LL '0`bM-VK-WMcs>^. N30@aoĕըu< *cS'H{dMa(w r awn0*ߔ‡ثf/P ) jkcl s@9 ?r@&dbef m(&7i.h\paERxI)$5$ŠV YAx9y,Dd ` l`fb c $A? ?3"`?2on)z|QE`!on)z|Q@mxcdd``b 2 ĜL0##0KQ* W􀙁_RcgbR v>@=P5< %!@5 @_@ u!f010eX@V>;35 ZZ\ !f@d9c3THc:HDCU*4 &U?Vg L|*_VEi0BaړRqD`EP0Oc U`h3W&0;|$_$NaN#S v 0y{@:Ĥ\Y\ ウ H gf8qFDd hb c $A? ?3"`?2D1}D")j vH`!1}D")j@xt|xcdd``> @c112BYL%bpupJ`!6?z{% 8XJxcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuT`!6?z{% 8XJxcdd`` @c112BYL%bpuk2jPL {#)0/>?V݆ +]>F~kI3~WkVLh ?GoeŃ8;o+n"1O0~s:rUUՋ -],{~9GO<[Dd 4T:b c $A? ?3"`?2nkBgY`!nkBgX %-XJxcdd``^ @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpuއh}b`!߆#>އh}:xtHxcdd`` @c112BYL%bpu58Dd @b c $A? ?3"`?276z=EhF^d`!V76z=EhFte $xcdd``bd``baV d,FYzP1n:&B@?b u 30 UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc Z.` ,@RF\ J W1tTwx$Omzg_a?c$AaR`%@q \PaUĺe\!D.v0o(021)W@X`9clKDd @hGOb c $A? ?3"`?23=8ҁoP\p_qg`!i3=8ҁoP\p_ @p|7xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&.! KA?H1Z= UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc Z.` ,@RF\ ?9@2F0d0_οJ *%#,aBܤr A? k;H_CQ(zCa_o1Ob8b=.p CtA`` #RpeqIj.H p,i:Dd |@b c $A? ?3"`?2i)H׀.uԞ`hi`!Xi)H׀.uԞ:` &xcdd``ed``baV d,FYzP1n:&.! KA?H1: \ ǀqC0&dT20 KXB2sSRsxC1X r8W `|J8E FFX!@penR~CPK{$wTy=C!0ai.h(sc b; #RpeqIj.H , +TDd hb c $A? ?3"`?2Fה>ADvOm2,"k`!ה>ADvOm2,@|xcdd``> @c112BYL%bpu%F&&\H b#3XAHDd hb c $A? ?3"`?2A( Ҋhm`!( Ҋh@@|xcdd``> @c112BYL%bpu++"(\bL+4twqq&BK\(HA%]}\"?`*qT(GhRe-LyUj2Cq螣]pxTᰓ"oq`!qpT`>o)8@hNxcdd`` @c112BYL%bpu'g  6Ο ZH.j>|V }d``S1l# 6?6ίDU/ϊ~? D=$Wi\p02@O@3 @c112BYL%bpu~a'v${e! jDy(Yy;eedma("=Dʎܹo33ݙ9sQ>u@WQ,DȘ+Vb~^YQS jd0>Ѯ4kbʉtf.,[DNo(=l(H:陥AH<0/lN.#ݭ}NK'b&"`0/eD1~E2 ԃJ4qST!3`<&<֊9jRzz= bXtx/-Ԇ[{ ;֧)| aO77ݟIuBs Ё׷RQbH*,_:RyFZzd|#q"m{~ :C#bD*=H7?Wlx KtHzJJӜ .KZ=r'ӲDd Thb c $A? ?3"`?2FZ@1`C8m"=z`!Z@1`C8m @XJ|xcdd``> @c112BYL%bpu'_ ah``n#Pmdl |nO"\= ~0FUKO`& Ma(w LzH@*l V v 0y{@ #RpeqIj.H , -wuKDd @hb c $A? ?3"`?2nr: p1i1 fr'(q~`!inr: p1i1 fr'( @p|7xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&.! KA?H1Z= UXRY7S?&,e`abM-VK-WMc Z.` ,@RF\ ?9@2F0d0_οJ *%#,aBܤr@0W=v0HRakW1A{!{<`l[ f.@*pAc ]=<Ĥ\Y\ ba\~`i?:Dd @!'b c $A? ?3"`?2MHܸ`Հ`!XMHܸ: w &xcdd``ed``baV d,FYzP1n:&\B@?b u ㆪaM,,HCompObjfObjInfoEquation Native 6_1149091847FH@3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qhLZ T FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle CompObjfObjInfoEquation Native 6Q$ t i FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q/; P =S (1+ )"(1+)[] n =10_1149091831F@3PZOle CompObjfObjInfoEquation Native K_1149092326 FPZpOle CompObjf00(1+0,2)"(1+0,02)[] 3 =546C.>. FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qHlO '>=ObjInfoEquation Native _1150562679FDВOle  #$'*+,/2369<?@CFILMPSTWZ[\]^_`cfghknqtwz{~'t(1+i) tt=1 " "> FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qu\M 4 =70004379=1,6 CompObjfObjInfoEquation Native _1150562802FВ@>:C FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qu 3, 4 =67002055=3,3 @>:COle CompObj fObjInfo Equation Native _1149095346FOle CompObjfObjInfo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q>\O 11,95,6=2,1 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native Z_1149434997F`QOle CompObjfuation Equation.39qЖ3 1 = > (1+) n () t=1n " + > (1+) t , FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfoEquation Native _1149435397FyyOle CompObj fObjInfo !Equation Native "_1149435597 F0uation Equation.39q~ O n = > + : (1+) n , FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle %CompObj &fObjInfo(Equation Native ) O ? =100+20(1=0,35) 3 =1202,46=48,9 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1149435828F@`cOle -CompObj.fObjInfo0hp 4 = > (1+) ? , FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 1_1124646476F`cOle 4CompObj5fObjInfo7Equation Native 8x_1149435923FMOle :\lmIxyI  = > "!, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q O  =100"0,267,5=0   !"#$%O(*)+,-/.1023546879;<>=?@ACBDFEGIHJLKMPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~e` @201d++&1~-b pi#O '8@*u(?Y@|U872+ssOʱL@rB6 [= |t{gH7F=> ? e.pL@tA``adbR ,.Ite{WDd hH;b c $A? ?3"`?2Fה>ADvOm2,"`!ה>ADvOm2,@|xcdd``> @c112BYL%bpu%F&&\H b#3XAHDd hb c $A? ?3"`?2A( Ҋh `!( Ҋh@@|xcdd``> @c112BYL%bpuVbNףcA Dr{ܨ{UY1kf)r܅SrF_Fńd#!^"prTY* y+EgC~1_m|G).}Ou>n()ˌl`ҶP1'jiTq2wttLׯ1{WuJK.N5{vq*lwryq_|Z8Έ׼_zP1ewb?nW<=/:n,*Ni WLYq>o>C_r|ILQ\- z B>385f7q BDd b c $A? ?3"`?2+NTUԁ:b `!+NTUԁ:b @@xcdd``vc 2 ĜL0##0KQ* W/d3H1)fY;@<~@=P5< %! 812@ 2Bab` e|n;35r&br<Яb@ 1j&# F\ L_xat]*7 L<,'HEqJ] 1 < ϗ VswSwT3J$@(\P'8>8 R{v9@|0y_j](Ov25_ \;j;g+KRsΠU%W$$If!vh#v@#v#v#v#v#v:V l4 t0  p#+,5855555/ / / / / pFyt3uTkd$$IfTl4  ֞vlb# 8              t0  p#44 lapFyt3uTO$$If!vh#v@#v#v#v#v#v:V l t0  p#,5855555/ / / / / pFyt3uTkdF$$IfTl  ֞vlb#8              t0  p#44 lapFyt3uT%$$If!vh#v@#v#v#v#v#v:V l t0  p#,5855555/ / pFyt3uTkd$$IfTl  ֞vlb#8    t0  p#44 lapFyt3uT$$If!vh#v@#v#v#v#v#v:V l t0  p#,5855555/ pFyt3uTkd$$IfTl  ֞vlb#8 t0  p#44 lapFyt3uTDd 0 b c $A? ?3"`?2g˿U C`!;˿U `:P xcdd``fa ĜL 312Ec21BUs30%4 Yjl R A@F vf` UXRY7`LYI9 L u@ڈ,s=;H? T .%M _0)0尃X@V<7q1Amc۶2OU|07y/Int)?‡$7gN) |y Hsy P~Nn_.U>b(A,@B2sSRsZC'yp%P>;32 rAX\vδ`L~ BMB)~<NQL"M`MKઋr\vK8C`||" il(fZk2z 70]-xp#t,;-E%-"hN``3LLJ%D 3XDd $b c $A? ?3"`?2:cs#: Ɔ;`!cs#: Ɔ HD xڥT;KA[K XVj"F80`T@)E@&(hNF +9w"j KfovQY<EzG~Nd /"-JfO%AL9iʓ&ј(LܥBw4wd_@d3ˀ~uBA 1RRn z:!j.ljt`$ `$8i*BYRl:SΆ=I,\dZeΘTR ܥgFfz#f}&cqBl7)zLrVJ7wn`coy*{(oL=s83]>kGA>*۴d$wo}洷ڵ4RgctICb/ ؿ/1wb?!iR7 Kݯ}ʿk-wr7_&i>I`P-++~ϐBryG\RxhYSx>T5]fhgM =鬩;S/蕔'NǶ;Qd=zs T?wԝ{[s]z&tl^eG!xzDd 8tb c $A? ?3"`?2_L+jž`!_L+jžV D# fxڥTMhA~3;lRlA#gª\k&Άl%.6U쐵dl~09Vr6.e|pś6ddM)'JOЩ..? .?7(*)#ň'ƤN)/JL#zQj>k*{6d${w=iwRO'`;jiI;·[C) LV/G;rho]dok_:ՑAwt~ؤ!w6{\/+?La' o+v$9+4.%Zl ﷦*m#5Eb1y!L="sJv5sכOzg-qocv @$ԗkAҫ iW(Dd xb c $A? ?3"`?2r9g<7<9g ^GJ; $;ީ!3khJrPFP T:Vu~1=`+QW7qoVX54՘VxK2Eei;sqϊIgEMi'pFBԛQc:-|M\/x))h芿{ǭN+Uld?q3r)pSAFyK3:~*:xڅQ1KP6 VABN*.8TX0VhAKݺ% ƻ{"]{w@~*TH<!j( lf ]"M^yPH?7 04jpӳkD |+&ZhlīwOʾl-fM~tG^9( 2xf8C\{r/HO<3°3X^=0%AVS0lanX 1P5T͕ kTRvwmBgy߶s:F={'6E}:ev6FĊ* ,m1_p'X(,*Ҹeg|J02)Sd(=K+;}wvvcZ3!b_UuOqgƛۓ~S⃝r*;]o:f\4_^+]T\yc.R|蚪*i\U7)weYt$م]瞹<+Ӑ+q(W*%ɼg==Dd H b c $A? ?3"`?2͑m;z呭O3c`![͑m;z呭O3˞@H )xڥTMhSA$KkBۀzUAMiiY4`i$^sѣ'^ģG,xѣ "Kk/d~3!2AiHM&qɌ:v"]/ѧMfa'"GKx\&8p\:Y^a %'wdOn^27$l}ӡ%$T!V2-D]JEGA{җ7n`rZ/(\gler^yiPiPX)R4OeEq XU3u8FiX21]!]4)r'WZNs~_;UޒǬn&ESxl' Ǖ WvwqTiKOIe4~vcj_2.:nrZԡmB=L:ŔߣV\pZ ׷Ⲷ[wt5~o_Dd 3 b c $A? ?3"`?2*m 6Qd-`!\*m 6QŞ *xڥTMkSA$i^ZXZĴ R]t-FXkJ/ 7t)Mq,B/RT;3oƚ ̹9ιwfB@P#MJ31 ? ɗ OfL(ԓI)?cU:FZ*=㡂vpo TgZݿR[97&3Y/hh4m,NE')jo+YV'&' xaxO=f-K`F ;?])'gڮSE۽2Zgpxa^1+I4>ww?<ήjڎN+WEya]ʴsjۣ͜#8?Jmr;.Nq<+x:qUh7/N߉No{ߞd|{}< >|מּџqyM?$d@9`,&FF(`T3 A?d| 3zjx|K2B* Rj8 :@u!f010X@ȝATN @Hfnj_jBP~nbor1 f31W#nȇw>c1x. (u)\&> ?bEw5L A'@R`H9 ׁq 1ì 2"( 17006``Ma(w rYg 8@*l `>4r4 `PadbR ,.IqA00@1paDd t lb c $A? ?3"`?2CԺn .`!CԺn . q}xcdd``>$d@9`,&FF(`T A?d| 3zjx|K2B* Rj8 :@u!f010X@>ȝATN @Hfnj_jBP~nbor1 f31W#HûW@L`Prn wb.\P?1W?y梻w B& Le`sg )\0 _ g9!aVg`d`j cT`q0u0W&0;؉ 0yf ^ib nv0o(R021)Wĸio[0XDd b c $A? ?3"`?2XWvOI@E`!XWvOI@Ej@ @pxڕR=KAI.G QQPĤp`B@D΀XZXGۈ;O̾`@k@l ɊI0 gIOf;؋Ka.s5q)\:'qCrRRnj>i.ZiySGCRcSqԌJ_V=o}'(* 8vl"h^$O/ktl&a/ D]^2&EC-y!Y.O{! `R^𙸫%52Z$c%7o60pV/zګWi&c!DQroHgyTՠYY*n<5iwZ5P~GBAOW_Lo7oCw׾`` & _P3@8y6 aX O!s=0P!fVv`8'RuھDd b c $A? ?3"`?2H3ʝ};`!H3ʝ};`PxڕRAKA~fJW75NTtPYТA.uHFFBABxNѩP'@ 1B? ͬe}7} L1 Hȍ CuU&ǦT&̫êTBFsqH`JܗQW~ ,e^M 6jJLj:1˴z %eҹ;:w/|`p-kt51"3T3E{ Cxϙr 4Y?ZN ]4Aų> 'L257< 0cf%pim#URqܿŕ|'xTP7pc;vkps[/GFZpǻ;gW@Nzr@D;e !zt!˝v݁A;||بDd 8 b c $A? ?3"`?2FEFY.Dwǖ`!FEFY.Dwǖ`PxڕSOPw-? D%!NA1h⢃`b 4Ă $8V\ qm^{w 0'!|rH. msdM$9Gat"X{Yi-c6%A\=iՉ$eD`:+/L"!}7VrK(xm6?+A^i3:A20Y`]teeF֜nuFd+,7/S ZvKQJZe^aBlr9Վʨ݌ ,6=w j3OaCMO_S 6w||?qbJ1UU9_#崚 kAHz58{/ӥveZR:q_Dd b c $A? ?3"`?2sy~w4/`!sy~w4`PxڕS;KA=r&2! GlGoc!U_`+vVNP}+A ""V ;wr=ovogfwD0`h A 5Qt=Y1ž< 7:/[ʚL8DSᶲZjSa%scR>h |f3Bq Rz i-H;7)X*\FUGÙZQGk[k֪]֪>VF!ƅ$5i" ()&"wi\*+W2㽌fpyWUs3<' y].]};KIi>@P}z][MBK>^0ጏ׃fngRR \ xKS.DWv؄kV8ިs ;q4ZuTDd b c $A? ?3"`?2]n{6d3lz`!r]n{6d3l>@ 8 d@xcdd``g 2 ĜL0##0KQ* Wä&d3H1)fY;@<6@=P5< %! 812@ 2Bab`r-L wfjQ9A $37X/\!(?717kC4ˈ+)$cX K:p~ o0/ˆyP~3%߃>р|X'@penR~CP v0HRc5䂆486 v 0y{@8Ĥ\Y\ ゆ>$.b0,M$$Ifl!vh#v8#v:V l4 t0   (#)v+,585alpyt3u$$Ifl!vh#v8#v0:V l4 t0   (#+,5850alp<yt3u$$Ifl!v h#v8#v :V l4z t0   (#)v +, 585 alf4pnyt3ukd$$Ifl4   z 8Ph (#8 t0   (#,,,,44 lalf4pnyt3u$$Ifl!v h#v8#v :V l t0   (#, 585 alpnyt3ukda$$Ifl    8Ph (#8 t0   (#,,,,44 lalpnyt3u$$Ifl!v h#v8#v :V l t0   (#, 585 alpnyt3ukd$$Ifl    8Ph (#8 t0   (#,,,,44 lalpnyt3u$$Ifl!v h#v8#v :V l t0   (#, 585 alpnyt3ukd$$Ifl    8Ph (#8 t0   (#,,,,44 lalpnyt3u$$Ifl!v h#v8#v :V l t0   (#, 585 alpnyt3ukd$$Ifl    8Ph (#8 t0   (#,,,,44 lalpnyt3u$$Ifl!v h#v8#v :V l t0   (#, 585 alpnyt3ukd5$$Ifl    8Ph (#8 t0   (#,,,,44 lalpnyt3u+Dd eb c $A? ?3"`?2uuҺ(’-8eCQ.`!IuҺ(’-8eC@}"xڭMhA߼4Ϯk, ?Q$(VoL4d[OƦg7[u5Uڟ*!5$TҩR맺 AgBM7ftKns:I1>#1s[^B~>k/\ol^kn߉s?8.{9(ng6;.*zsq:ןT0@qwu]Z Lōk7U#л<\m6 ]%oa#'?;Bg9r?[ݴۣI 3û[{{ʰz=szze/@^Kzw*^h̉zZz]Dd J C A? "2 IZ;| qĢzY`! IZ;| qĢz^-F`\xڍMhA#iM&1ոlcjIJ<'Qڦ B`ЂVzE< ԛx{AP~ԦxFfvT ߛ!z#&`#m$ v!"DžIw7Z.6 BuzB,MՄщ M"FescdЊֺ!cW2ر藱DJƮY2eNZ32v6 k"|n`.E&U+%kb:sbɨGC U\ς{4y.ł).J/ ~6,_wzЧ~3jE7z }kJ/ [=XMzKb;͢?t/;m ~Γ_Qշbgo^|n360!v6P2Q MDd Zb c $A? ?3"`?21f=XP2H/`!1f=XP2H/Ү@ pdxcdd``$d@9`,&FF(`TIŁ[RcgbR x W@X obIFHeA*/i ĺEJY@,a L *'01d++&1~-bP3vq%0TB֜ &7;|J a3d?w]3`{{Ae{1 lJߜ Ge`aBv?"^(s'{6P:{/b8糱2"'01:%} @penR~Cȿ\_' =` #,A|s\ДNS!n``xI)$5$M퐴+LFDd Cb  c $A? ?3"`?2" ǃ?U`! ǃ?U` ` dxڝ;KAgNc 9B ^Ccb Am,+lm VvB> "|w `L|pԉEa5Z#_5)au' B#JXbi;C46dk BP}ad&|D+- K5'|C>0&ga=lAɝ7!RjSE0:߷x>+e}OLyxLq Uܙ Uؾ-JHőGE8րF(zdO2njTOrk[W|[=]XK5],bD(0λ[ >+z=@Q~ '릒Dd 8b  c $A? ?3"`? 2d6!:ݦ[jfJl`!d6!:ݦ[jfJ@ pdqxcdd``.g 2 ĜL0##0KQ* Wä-d3H1)fY[@bkHGldLzZ%=Sl@zRlv8}3WNys\efi}#DNGxgaj3=p ϥ v+P4MV58dfF1)c*ǞΌ5>,WYq_y7^*q뿪Խft+tpdUU=o)KLjpKCLdJb7uU%Ї{NDd }J  C A? " 2԰A|<.O`!԰A|<.On @2RxڍQ1KP$> N vEtZNOp?p(IjI(!tK.}="I<5$fpU3ۄ@Ӻ;1Ka )2lwpŔi㋐1 |SZ!̞k[Ԟ (lGep܊) <GFgh21;7~8N.u8w=QzΔ@'$UFL ; kDZn/\Y؜[#{WFSl5|UxGHTN,l`Dd ECb  cCompObj;fObjInfo=Equation Native >_1149436644!FMt,296=29,6% FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qJ|O ? = ? ,Ole ACompObj "BfObjInfo#DEquation Native Ef_1149436743L&FOle GCompObj%'HfObjInfo(J FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qY ? = ? ? =200,1=200 FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native K_1149436783+F Ole NCompObj*,Ofuation Equation.39qxt|O  = 0 (1+) ? , t=1" " FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo-QEquation Native R_1149436938)30F @ Ole UCompObj/1VfObjInfo2XEquation Native Y_11494369705F@ ` pO  =100(1+0,15)+100+20(1+0,15) 2 +100+20"2(1+0,15) 3 +100+20"3(1+0,15) 4 +100+20"4(1+0,15) 5 =451,0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qt^ 2 = 0 (1+) ? [] t=1? " +Ole aCompObj46bfObjInfo7dEquation Native e 0 (1+) t , FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qJxtO ? = 0 ,_1149437038.B:F` " Ole iCompObj9;jfObjInfo<lEquation Native mf_1149437091?F" I Ole oCompObj>@pf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qPX^ ? =200,25=80 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoArEquation Native sl_1149437121=GDFp Ole uCompObjCEvfObjInfoFxEquation Native y_1149437186IF hO 7@ = >AB (1+" 4 )"" 4 , FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle |CompObjHJ}fObjInfoKEquation Native H}^ 7@ =150(1+0,1)0,2"0,1=1650 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qO 7< =_11494372308tNF 3 Ole CompObjMOfObjInfoPEquation Native _1149441051SF3 Ole CompObjRTf 1 1++ 2 1++...+ ? 1+, FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q=3 T 7ObjInfoUEquation Native 6_1128522212eXF 0 Ole FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q@$S i ?@ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjWYfObjInfoZEquation Native :_1128522286]F0 @ Ole CompObj\^fObjInfo_Equation Native :( i A: FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qte i ?@_1128521206bFP pl Ole CompObjacfObjInfodEquation Native :_1128521205`gFpl Ole CompObjfhf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qh-\ i A: FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoiEquation Native :_1149441550olF 0AOle CompObjkmfObjInfonEquation Native 6_1149441719qF0AP@lw T 7 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXO i ?@ FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle CompObjprfObjInfosEquation Native :_1149441735jvFP`Ole CompObjuwfObjInfoxuation Equation.39qX4U i A: FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q̩ " 7Equation Native :_1149442382~{F Ole CompObjz|f $A? ?3"`? 2׮3=$t%`!׮3=$t%t@ ddxڕK@]bۤZDCtVbB'7Eں[!`lͽK'gqRtAAT.:{_#(7}` pͰ@HPN.RK$V# H`21)cNu\ Ęe# v) SEiI ³CT fu֮ӶuvEN[$~@Ix!_!gB^3\Q0y' Q x/lK(Q͐/% C{. Ιy]$Xцm;=BGI;(IǖpV)JB"`4o% ::cNym>{.S3,Y&D9# r\rfׅ*[Dd lb c $A? ?3"`? 2*1_`ngg `!y*1_`ngg Gxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* W􀹁]RcgbR ;fĒʂT/i ĺE,Y@,a k'ȝATNkaabM-VK-WMc Z.3 f22J`zѩD7(zx,`9{/bq<^7{g/#^&/T?%r I9 @+\/\\И6D.v0oȣg+KRsAb\؅5.?13mxDd G!b c $A? ?3"`?2&Q@}YrkGQ3`!&Q@}YrkGQ3$ @}xڕR=KA>a$X ӨTv0O(9,4X?ZXimi!Is {7; 0*1ΐ11Hf[lYs.%6HzrV bp (e9њ4Q} "1PǠd e)+&cɌK[#uZ1q7{~+꧐9r>LLN s).2-t%^o)q>MftD[ihePԙ;bNjq79G/y&|QP|i6{{~o x>Mv. s>9rTUՋ DBgkv39z7.?s yNDd p,b c $A? ?3"`?2Gg0 `!Gg0^ @xڥS;KA. 1`ŷ T0P!pݡ66-X&m,M$9uAP{|7(H_0lyt{ dTƂ<Po;cdS\%xUgd~1+u,U>|T<0ҹfC]?u׿ܫx;NgsV6B]WAoS?ö6p^짤||5HN{_]$j|Z% >Xb N&\>m&Sj;Px]#Dd b c $A? ?3"`?2(U,Uexd+6/K `!(U,Uexd+6/"/@JxڝALA̖nK[((m[d ؚl"j F&/BL)]ݘTte jMX)2jԌZTj(V=wQC 8)}9/Skq~ Qۅw{p.p;uM zf޽NÔG>Կ{g;uceYg#KG(MV DA?'Dd \ 7b c $A? ?3"`?2q /+,Yͣ'M`!E /+,Yͣ'`"!xcdd``$d@9`,&FF(`T%ATRcgbR @XA7$# P4F*de-b Yx`b+`b]" fj=l @Hfnj_jBP~nbor1 cl" J s0 p>_wFU U46z{^&0n~V=2s*0gw/'HhH1dS,,p}n{ayȉf&Q%z$^taVe! C0_9@&9Kn C& Ma(w l&.<=|!U< /(_ /b?WpkzWQ[?O1)ąO&QpzzzK~<%,rAKG.p K3LLJ% 1.h )?q,_Dd lb c $A? ?3"`?2§i: ġKQ 8`!}§i: ġKQ `hn Kxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* W9]RcgbR 6;dfĒʂT/i ĺEDX@,a k ȝATNkaabM-VK-WMc Z.3 f22J`:ѩD7(zxV,`9{/fq<^7{g/#^&WT<8`0+sso|_3& \И6D.v0oȣg+KRsAb\؅5.?1`m8fDd hAb c $A? ?3"`?2'Gb7<\`!'Gb7<\@ dRxڕRJA%kÈXV*G@BHe kD3bG:[IXZZ)m@4*3{AH,0 ofޮs"k˥(aPfYѶXEBXO =2S/XMyAMYbKK'U o^HyG0JNܾQLazг" sbyu'˕c^Coīp ~v.!Q⡢Z?:X 7s,C,6sI#+'wyNi_2|4{bP 7^sN7o38: ,ivDd &Cb c $A? ?3"`?2-@\U3+Rz؅`!-@\U3+Rz؅0 @xڕR=KAݻ#X ?ЈڊJ. $Kcl,%6ZbaEBsfw Q s7o203Z1 gLeA y6jɈgY)&a "akxFq,,n!@.#daDln/<GtvT[N=].>!{.Lh->eΜ+qg"܉^ӮO>V[s9esϮ66x:qOO'7 Sp5IS[7"F:wЁ܏N: Ŀ~!9sni|,6R@o512^{+jWh"-s1mN1fgN[p&"1lG*p!¥x"֫ȽbRro o>Now ;rި3Ɗ?~Dd lIb c $A? ?3"`?2"I/4@ hP`!I/4@ h@n$xcdd``` 2 ĜL0##0KQ* WA\RcgbR 8\fĒʂT/i ĺEְX@OX:Ll L,O&[ L &N ZZ\ !v@fɈ+HFf +9,̠PKЃ@)'EL`egT |=C!01ܟ$!L Gysq/`C`CO`rc:>=|N2x?$,)b+ssW| pxhOďf6FwDbEempA8A\;3LLJ% 1.h~b20c(mDd #[J C A? "2 [2R;HY( `! [2R;HY49 8#YdqxڅMhA̦i6I6]d mԦ)) ץL+[0Њ/9yPœx x)YAŃЃ`|줾„yofL@KjX)XPur$P⍎P5/J@c\I`zX,gE1Q]n,T>O*g/+V,I7)Wg4=J)MPҦRڽҜ!}9#Jˏ)퍭%-ܖ^&"Zu:]bf/\'"9cJ"rS -T|gF;"NkdDRēL\ąL\30wO0173~X+Rhf$&'1>LՄ411cb\?&ĐGʟ؃yz0/݃ya{żn̻эykA{A3vf4j7Lſ{!-(Gw28o|b-GؿOư2=:va&/1jTIZ4NMoHpVثaQEyϦx/64[i,.Ukl%41Dd hb c $A? ?3"`?2Fy=΋Il7k"#`!y=΋Il7k@|xcdd``> @c112BYL%bpu%F&&\H b#3XAlDd |b c $A? ?3"`?2XcZ8 Gŷ[s4%`!,cZ8 Gŷ[s`H0xcdd``> @c112BYL%bpu^. N300Usi#@Nzb^?$7L2!\`2M%9 #RpeqIj.HA |bt:^s;.Ff,FtHDd hb c $A? ?3"`?2Xg?Ufj@4A4'`!,g?Ufj@4A@|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300Usi#@Nzb^?$7L2!\`2M%9 #RpeqIj.HA l1h:/b#3X;QHzDd hb c $A? ?3"`?2Xg?Ufj@4A4,`!,g?Ufj@4A@|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu%F&&\H b#3XAlDd |^b c $A? ?3"`?2EmBL}W,V!gJ`!mBL}W,Vђ`H0xڍOQ=3k(6 ASlBHHD V#mTܻKDesfr̹,8`Ԡ#)7b+ jQ%> @c112BYL%bpu<c601Td₺ C.] `021)W@X`KB_$$If!vh#v;#vp#v\ :V l4j t0  6++,5;5p5\ pyt3uTDd |b ! c $A? ?3"`? 2X"_P"Z7՗4,O`!,"_P"Z7՗`H0xcdd``> @c112BYL%bpu^. N300Usi#@Nzb^?$7L2!\`2M%9 #RpeqIj.HA l1h:/b#3X;QHzDd hb " c $A? ?3"`?!2Xg?Ufj@4A4:Q`!,g?Ufj@4A@|xcdd``> @c112BYL%bpu1}S4 `!3u[e>1}S4 @H|xcdd``> @c112BYL%bpu%F&&\H b#3X/B!Dd b $ c $A? ?3"`?#20|$ K!QRga?;\ ډ`!|$ K!QRga?;\:Rxcdd`` @c112BYL%bpu1}S4 `!3u[e>1}S4 @H|xcdd``> @c112BYL%bpu%F&&\H b#3X/B!Dd b ' c $A? ?3"`?&20|$ K!QRga?;\ `!|$ K!QRga?;\:Rxcdd`` @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu 1h:/P9Dd hb + c $AT? ?3"`?*2FLdcɀHv C"`!LdcɀHv C@R|xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu 1h:/P9Dd Tb . c $A? ?3"`?-2RrX/PDLIg.>`!&rX/PDLIg @CXJxcdd``> @c112BYL%bpu^. N300si#:}+!5# @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300si#r`g#7сdBp%\`2M%F&&\"CD1,Ġtv] `Y>AFDd |b 2 c $AR? ?3"`?12B.'>^ut`!.'>^u`H0xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu^. N300si#r`g#7сdBp%\`2M%F&&\"CD1,Ġtv] `Y>AFDd |b 7 c $A? ?3"`?62Rg)wx:c..`!&g)wx:c`H0xcdd``> @c112BYL%bpu @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrstuvwxyz{|}~T$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If !vh#v%#v#v#v#vd:V l t0  6,5T55T5a p2yt3uT$$If!vh#v4#v#v(:V l4 t06+,5455(/ pyt3u$$If!vh#v4#vP#v#v#v:V l4 t06+,545P555/ p2yt3u$$If!v h#v4#vh#vt#vt#v#vt